Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 01 lipca 2010

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono pomocy publicznej w 2009 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Podczas obrad LXII sesji w dniu 26 maja 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Podczas obrad LXIII sesji w dniu 15 czerwca 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie koncepcji zagospodarowania 9 placów zabaw oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych w placówkach oświatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie remontu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 02 lipca 2010

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - kanalizacja deszczowa - [Wszystkie zmiany]

na 53 posiedzeniu w dniu 24 maja 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: na 53 posiedzeniu w dniu 24 maja 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Na 52 posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 52 posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Na 42 posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 42 posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Na 55 posiedzeniu w dniu 25 maja 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 55 posiedzeniu w dniu 25 maja 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 lipca 2010

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Dodano ogłoszenie dodatk. inf., dotyczące zmiany war. udziału w postępowaniu: wiedza i doświadczenie, zmiana terminu składania ofert na 28.07.2010+SIWZ_ZMIANY-05.07.2010 - [Wszystkie zmiany]

Udzielono odp. na zapytania wykonawców: SIWZ - PYTANIA I ODPOWIEDZI - nr 3 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont pomieszczeń nr 32, 20, 19, 18 w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży cz.2” - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymiana stolarki okiennej na I piętrze w II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży cz.1” - [Wszystkie zmiany]

Rok 2011

Edycja wiadomości Wydane orzeczenia w I półroczu 2010 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

wtorek, 06 lipca 2010

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża zaprasza do składania wniosków o zajęcie pasa drogowego w ul. Długiej w Łomży pod lokalizację sezonowych ogródków letnich. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - oświetlenie drogowe - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - sieć kablowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 lipca 2010

Wiadomości

Dokonanie poprawy oczywistej omyłki pisarskiej w SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - linia kablowa - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. drogowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Pkt 5. do dnia 23 lipca 2010 r w miejsce 23 lipca 2010 r. Łomża, dnia 7 lipca 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. drogowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko podinspektora ds. drogowych w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łomży Stary Rynek 14, 18-400 Łomża - [Wszystkie zmiany]

W pkt 5. do dnia 23 lipca w miejsce 2 lipca - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, zabudowanej, stanowiącej własność Miasta Łomża przeznaczonej do przekazania w najem /w ul. Dwornej 24a/. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości BIEŻĄCE INFORMACJE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 lipca 2010

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - sieć cieplna - [Wszystkie zmiany]

Dodano pytania do siwz wraz z odpowiedziami - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Na 53 posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 53 posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

nowy wzór - [Wszystkie zmiany]

nowy wzór - [Wszystkie zmiany]

piątek, 09 lipca 2010

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Gminne Biuro Spisowe informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania wyłoniono rachmistrzów spisowych w Spisie Rolnym 2010 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

dodano pytania i odp. do siwz - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na Remont łazienki przy salce rekreacyjnej w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr6 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedzi na pytania Wykonawców. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wymiana drzwi drewnianych w salach lekcyjnych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 lipca 2010

Wiadomości

Aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów i budynków Miasta Łomża- zeskanowanie dokumentów i archiwizacja w systemie TurboEwid V 7.4 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Udzielono odp. na zaytanie jednego z wykonawców: SIWZ - PYTANIA I ODPOWIEDZI - nr 4 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 lipca 2010

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży, przeznaczonej do przekazania w najem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 lipca 2010

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o rozpoznaniu cenowym na wykonanie prac geodezyjnych związanych z podziałem nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na Remont korytarzy w Publicznym Gimnazjum nr 8 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń i zorganizowanie wypoczynku letniego - [Wszystkie zmiany]

Dodano ogłoszenie dodatk. inf., dotyczące podkryterów w kryterium oceny ofert, zmiana terminu składania ofert na 09.08.2010+SIWZ_ZMIANY-14.07.2010 + wymiana Zał_1_Oferta - [Wszystkie zmiany]

Udzielono odp. na zapytania wykonawców: SIWZ - PYTANIA I ODPOWIEDZI - nr 5 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: PRZETARG NA DOSTAWĘ I MONTAŻ Z PRZEDŁOŻENIEM KONCEPCJI ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 lipca 2010

Wiadomości

W dniu 15.07.2010 r. wymieniono Zał_1_Oferta z uwagi na omyłkowo wstawioną punktację przy opisie parametru technicznego T2. - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedź na pytanie jednego z Wykonawców. - [Wszystkie zmiany]

Na 62 posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 62 posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Na 63 posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 63 posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - wyłożenie projektu miejscowego planu - [Wszystkie zmiany]

Kluby radnych

Radny brodziuk złożył mandat radnego - [Wszystkie zmiany]

Kluby radnych

Edycja wiadomości Kluby radnych - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego - funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego - [Wszystkie zmiany]

Komisja Finansów i Skarbu Miasta

Edycja wiadomości Komisja Finansów i Skarbu Miasta - [Wszystkie zmiany]

Skład Rady Miejskiej

Edycja wiadomości Rada Miasta - skład - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR 475/LXV/10 z dnia z dnia 14 lipca 2010 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 475/LXV/10 z dnia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie: w sprawie scalenia i podziału nieruchomości położonych w Łomży w dzielnicy przemysłowo - składowej w rejonie ulic Żabiej i Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 lipca 2010

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg na Budowę boiska treningowego piłkarskiego ze sztucznej trawy wraz z infrastrukturą techniczną - Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży - II etap - [Wszystkie zmiany]

Zmiana SIWZ oraz zmiana ogłoszenia. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ nieruchomości zabudowanej do wydzierżawienia - Al. Legionów - teren dworca PKS - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 lipca 2010

Wiadomości

dodano załącznik - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża o wszczęciu postępowania w sprawie budowy terenów sportowo-rekreacyjnych nad Narwia Bulwary - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy sieci wod. kan. w ul. Polnej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Budowa bulwarów nad rzeką Narew w ramach zadania: Tereny sportowo – rekreacyjne nad Narwią – I etap - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 lipca 2010

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - Obszar P10 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - sieć cieplna - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - sieć cieplna - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - przebudowa koryta rzeki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - linia kablowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - sieć gazowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 208132 - 2010 data 14.07.2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na :Wykonanie koncepcji zagospodarowania 9 placów zabaw oraz dostawa i montaż urządzeń zabawowych w placówkach przedszkolnych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Pan Jan Zawistowski Sekretarz Miasta oświadczenie majątkowe za 2009 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu ustnym, nieograniczonym na oddanie w użytkowanie wieczyste, na okres 99 lat, nieruchomości Miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykorzystanie środków publicznych w MOPS na realizacje zadań w II kwartale 2010r - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 lipca 2010

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2010 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - [Wszystkie zmiany]

ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Wspólnot Europejskich w dniu 21.07.2010r - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 lipca 2010

Wiadomości

W dniu 22.07.2010r dołączono dalszą część dokumentacji technicznej od PT Marina branża elektryczna -zał 9 i inne dokumenty do zał 13 ( załączniki do SIWZ poz od 60 do 84) - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Komisji Rekrutacyjnej o zakończeniu procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze: specjalista ds. administracyjnych – 1 etat w Sekcji Administracyjno-Kancelaryjnej w MOSiR w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 lipca 2010

Wiadomości

Zmiana SIWZ w dniu 27.07.2010 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 lipca 2010

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 26.07.2010r. /modernizacja koryta rzeczki Łomżyczki/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwiesczenie Prezydenta Miasta z dnia 27.07.2010r. /poszerzenie koryta rzeczki Łomżyczki/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie prezydenta Miasta z dnia 28.07.2010r. /modernizacja kotyta rzeczki Łomżyczki cd/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY INFORMUJE,... - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 lipca 2010

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 lipca 2010

Wiadomości

Na 56 posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 56 posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Na 54 posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 54 posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

30.07.2010 - zamieszczono pytania oraz odpowiedzi dot przedmiotowego postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej