Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 grudnia 2010

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - sieć gazowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitarnych i ciągów komunikacyjnych Urzędu Miejskiego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wybór oferty - długoterminowy kredyt w wysokości 6 280 615zł na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 grudnia 2010

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Dostawę artykułów spożywczych do stołówki Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 grudnia 2010

Wiadomości

Edycja wiadomości zaproszenie na I sesję zwołana przez Komisarza Wyborczego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości zaproszenie na I sesję zwołaną przez Komisarza Wyborczego - [Wszystkie zmiany]

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Unieważnienie przetargu nieograniczonego na Dostawę żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży - Numer ogłoszenia: 337411 - 2010 z dnia: 25.11.2010. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Unieważnienie przetargu nieograniczonego na Dostawę żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 2 w Łomży - Numer ogłoszenia: 331733 - 2010 z dnia: 22.11.2010, część 1- dostawa produktów mleczarskich - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargunieograniczonego na „dostawę żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 grudnia 2010

Wiadomości

Edycja wiadomości Sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitarnych i ciągów komunikacyjnych Urzędu Miejskiego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 grudnia 2010

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Dostawa artykułów żywnościowych - produktów mleczarskich do stołówki Bursy Szkolnej Nr 2 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Pan Kazimierz Prószyński p.o. Sekretarza Miasta - oświadczenie majatkowe (2009) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 grudnia 2010

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 7.12.2010 r. w sprawie II etapu inwestycji drogowej ul. Ciepłej - [Wszystkie zmiany]

Skład Rady Miejskiej

Edycja wiadomości Rada Miasta - skład - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na II sesję w dniu 14 grudnia 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na II sesję w dniu 14 grudnia 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 grudnia 2010

Wiadomości

Skład Rady Miejskiej Łomży V kadencji obejmującej lata 2006 - 2010

Dodanie nowej wiadomości: Skład Rady Miejskiej Łomży V kadencji obejmującej lata 2006 - 2010 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na terenie Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na „Obłożenie gresem schodów klatki schodowej w Publicznym Gimnazjum Nr 8 w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 grudnia 2010

Wiadomości

Kluby radnych

Edycja wiadomości Kluby radnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Unieważnienie przetargu nieograniczonego na Dostawę żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży - Numer ogłoszenia: 345487 - 2010 z dnia: 02.12.2010 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargunieograniczonego na „dostawę żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 grudnia 2010

Wiadomości

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dostawę artykułów spożywczych do stołówki Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kadra WPOW - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Budżet WPOW - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut WPOW - [Wszystkie zmiany]

Regulamin Organizacyjny Placówki - [Wszystkie zmiany]

tel. (86)216-20-14 adres e-mail: wpow.lomza@op.pl strona internetowa: www.wpow4lomza.pl - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 grudnia 2010

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 grudnia 2010

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - rzeka Łomżyczka - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku - funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Bezpieczeństwa i Porządku - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia- funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego - funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego - [Wszystkie zmiany]

Komisja Finansów i Skarbu Miasta

Edycja wiadomości Komisja Finansów i Skarbu Miasta - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rewizyjna

Edycja wiadomości Komisja Rewizyjna - [Wszystkie zmiany]

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji - funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji - [Wszystkie zmiany]

Kluby radnych

Edycja wiadomości Kluby radnych - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przewodniczący Rad Osiedlowych i Zarządów Osiedli - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przewodniczący Rad Osiedlowych i Zarządów Osiedli - [Wszystkie zmiany]

Od dnia 11.12.2010 weszło w życie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223 poz. 1458). - [Wszystkie zmiany]

Na 59 posiedzeniu w dniu 21 września 2010 r

Dodanie nowej wiadomości: Na 59 posiedzeniu w dniu 21 września 2010 r - [Wszystkie zmiany]

Na 60 posiedzeniu w dniu 26 października 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 60 posiedzeniu w dniu 26 października 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Na 61 posiedzeniu w dniu 9 listopada 2010 r

Dodanie nowej wiadomości: Na 61 posiedzeniu w dniu 9 listopada 2010 r - [Wszystkie zmiany]

Na 56 posiedzeniu w dniu 20 wrzesnia 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 56 posiedzeniu w dniu 20 wrzesnia 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Na 57 posiedzeniu w dniu 25 października 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 57 posiedzeniu w dniu 25 października 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Na 58 posiedzeniu w dniu 8 listopada 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 58 posiedzeniu w dniu 8 listopada 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Na 44 posiedzeniu w dniu 23 wrzesnia 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 44 posiedzeniu w dniu 23 wrzesnia 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Na 45 posiedzeniu w dniu 26 października 2010 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 45 posiedzeniu w dniu 26 października 2010 r. - [Wszystkie zmiany]

Kluby radnych

Edycja wiadomości Kluby radnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 grudnia 2010

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Unieważnienie przetargu nieograniczonego na Dostawę żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 2 w Łomży - Numer ogłoszenia: 350319 - 2010 z dnia: 07.12.2010 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: .................... - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 grudnia 2010

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O KONKURSIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 grudnia 2010

Wiadomości

Zmiana danych osobowych Zastępcy Prezydenta Miasta - [Wszystkie zmiany]

zmiana danych osobowych zastępcy prezydenta miasta - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-dec.środowisk. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Edycja wiadomości OPŁATA OD POSIADANIA PSA - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 21 grudnia 2010

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofertycenowej w sprawie sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję III

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję III - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na " Dostawę artykułów spożywczych do stołówki Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Unieważnienie przetargu nieograniczonego na Dostawę żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży - Numer ogłoszenia: 356961- 2010 z dnia: 13.12.2010 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 grudnia 2010

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Spotkanie Wigilijne w Domu Pomocy Społecznej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dostawę artykułów spożywczych do stołówki Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 grudnia 2010

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na dostawę opału dla świadczeniobiorców MOPS w 2011r - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 grudnia 2010

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 grudnia 2010

Wiadomości

Prezydent Miasta Łomży ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomży ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokali w kompleksie rekreacyjno-sportowym (nowa pływalnia) przy ul. Wyszyńskiego - [Wszystkie zmiany]

uszczegółowienie, usunięcie podtytułu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 grudnia 2010

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - plan ul. Nowogrodzka - Obszar P10 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 grudnia 2010

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego /dot. zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej ul. Ciepłej, ul. Studenckiej i przebudowa linii energetycznych/. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr I/10

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr I/10 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr II/10

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr II/10 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Unieważnienie konkursu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Konkurs ofert na wynajem pomieszczenia na prowadzenie gabinetu stomatologicznego - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 grudnia 2010

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - linia kablowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na „dostawę żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 31 grudnia 2010

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej