Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 01 grudnia 2011

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Łomży, przeznaczonej do przekazania w najem - garaż poł. przy ul. Krzywe Koło - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 02 grudnia 2011

Wiadomości

Protokół nr XVI/11

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XVI/11 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 17.11

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 17.11 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy oraz zmianie sposobu użytkowania byłej Szkoły Policealnej Ochrony Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - PROTOKÓŁ Z PRZEPROWADZENIA DYSKUSJI PUBLICZNEJ - P10 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 13/11 z dnia 25 października 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 13/11 z dnia 25 października 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 6/11 z dnia 26 września 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 6/11 z dnia 26 września 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. gospodarowania zasobami nieruchomości Skarbu Państwa w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. ewidencji działalności gospodarczej w Centrum Obsługi Mieszkańców w UM w Łomży, Stary Rynek 14. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE /dot. terminu egzaminu na wykonywanie transportu drogowego taksówką/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie r remontu ulicy Poznańskiej w Łomży na odcinku pasa kolejowego o dł. 40 m z dostawą elementów nawierzchni przejazdu kolejowego z płyt - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 grudnia 2011

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XVI/11

Edycja wiadomości Protokół nr XVI/11 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o spotkaniu Prezydenta Miasta Łomży z kupcami i innymi zainteresowanymi w sprawie inwestycji budowy Hali Targowiska Miejskiego w dniu 8.12.2011 r. o godz.15.00 - [Wszystkie zmiany]

edycja strony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 grudnia 2011

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-decyzja środowisk. stacja paliw - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Unieważnienie przetargu nieograniczonego na Dostawę żywności do stołówki Bursy Szkolnej Nr 2 w Łomży - Nr ogłoszenia 393580 z dnia 23.11.2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: DOSTAWĘ PRODUKTÓW MLECZARSKICH DO STOŁÓWKI BURSY SZKOLNEJ NR 2 W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty, streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na: dostawę produktów zwierzęcych: mięso i przetwory mięsne do stołówki Bursy Szkolnej Nr 2 w Łomż - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Wykonanie Koncepcji Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego - [Wszystkie zmiany]

w dniu 06.12.2011 r. zamieszczono zał. nr 1-8 do SIWZ w formacie edytowalnym - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Administrowanie szaletem publicznym przy Placu Pocztowym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie pomiarów różnic wysokości punktów kontrolnych, zamocowanych w podporach mostu w ciągu ul. Sikorskiego w Łomży – wybór oferty - [Wszystkie zmiany]

Pytania i udzielone na nie odpowiedzi w dniu 06.12.2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA w sprawie wyborów uzupełniających ławników do Sądu Okręgowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 grudnia 2011

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: obwieszczenie-decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE o zamiarze udzielenia dotacji celowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów- przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomży ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomży ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁOMŻY, UL. WOJSKA POLSKIEGO 161

Dodanie nowej wiadomości: PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE DYREKTORA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W ŁOMŻY, UL. WOJSKA POLSKIEGO 161 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 grudnia 2011

Wiadomości

W dniu 8.12.2011r dodano załącznik: Zał nr 15 - zapytania i odpowiedzi - nr 1 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę oleju napędowego i etyliny Pb 95 dla MPWiK Sp. z o.o. w Łomży ul. Zjazd 23 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy wodociągu i budowy kanalizacji sanitarnej w Łomży w pasie drogowym ulicy Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 grudnia 2011

Wiadomości

zaproszenie na sesję

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 grudnia 2011

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. Przygotowania Inwestycji w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja bazy szkół - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor MOSiR w Łomży ogłasza przetarg na dostawę środków do uzdatniania wody basenowej na pływalnie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont i modernizacja Zespołu Szkół Ogólnokształcących w tym aula w zakresie wykonania instalacji elektrycznych, multimedialnych oraz technologii sceny w auli - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację stadionu miejskiego w Łomży – etap II w zakresie budowy budynku szatni - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 grudnia 2011

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie „Wizualizacji pracy ujęć wody na terenie gminy Piątnica” - [Wszystkie zmiany]

Na 14 posiedzeniu w dniu 28 listopada 2011 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 14 posiedzeniu w dniu 28 listopada 2011 roku - [Wszystkie zmiany]

W dniu 13.12.2011 r. zamieszczono zał. Nr 14 do SIWZ, zmianę treści SIWZ, pytania i wnioski jednego wykonawcy i udzielone na nie odpowiedzi. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor MOSiR w Łomży ogłasza przetarg na świadczenie kompleksowych usług ochrony obiektów sportowo-rekreacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Aktualizacja danych - w podstawie prawnej dodano uchwałę nr 59/X/2011 RM z dnia 18 maja 2011 - [Wszystkie zmiany]

Konkurs na Kierownicze Stanowisko Urzędnicze Głównego Księgowego w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Konkurs na kierownicze stanowisko urzędnicze Głównego księgowego w Samorządowym Ośrodku Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na wykonanie ratowniczych badań archeologicznych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę hali stalowej - [Wszystkie zmiany]

dodanie odpowiedzi - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 grudnia 2011

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Sikorskiego w Łomży na odcinku o długości ok. 700 m od mostu na rzece Narew - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 grudnia 2011

Wiadomości

dodanie treści - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowych SN 15kV wraz za złączami kablowymi w Łomży w rejonie ulic: Zawadzkiej, Ks. Anny, Kasztelańskiej i Ryc - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej o średnicy PE ø 110mm i kanalizacji sanitarnej o średnicy ø 200mm w Łomży w ulicy Kalinowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 grudnia 2011

Wiadomości

Na 15 posiedzeniu w dniu 23 listopada 2011 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 15 posiedzeniu w dniu 23 listopada 2011 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 16 posiedzeniu w dniu 30 listopada 2011 roku,

Dodanie nowej wiadomości: Na 16 posiedzeniu w dniu 30 listopada 2011 roku, - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży, przeznaczonej do przekazania w najem - 2 miejsca postojowe TAXI - ul. Studencka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży, przeznaczonej do przekazania w najem - 2 miejsca postojowe TAXI - ul. M.C. Skłodowskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na: "Dostawę produktów mleczarskich do stołówki Bursy Szkolnej nr 2 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 grudnia 2011

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: decyzja środowiskowa - stacja demontażu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy osiedlowej, kanałowej sieci ciepłowniczej ulicy Porucznika Łagody - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. dla planowanej przebudowy, rozbudowy i nadbudowy, zmianie sposobu użytkowania budynku internatu byłej Szkoły Policealnej Ochrony Zdrowia na Dom Studencki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Doradztwo prawno - ekonomiczne w czasie negocjacji przy wyborze partnera prywatnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR 141/XVIII/11 z dnia z dnia 14 grudnia 2011 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 141/XVIII/11 z dnia z dnia 14 grudnia 2011 r. w sprawie: w sprawie ustalenia zasad i trybu postępowania w zakresie organizowania, realizacji i finansowania lokalnych inicjatyw inwestycyjnych - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 grudnia 2011

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu ulicy Poznańskiej w Łomży na odcinku pasa kolejowego o dł. 40 m z dostawą elementów nawierzchni przejazdu kolejowego z płyt - [Wszystkie zmiany]

wyjaśnienie SIWZ 19.12.2011 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy elektroenergetycznej sieci napowietrzno-kablowej SN 15kV w Łomży w rejonie ulicy Kamiennej i ulicy Rubinowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie ratowniczych badań archeologicznych wraz z opracowaniem ich wyników w ramach zadania: Budowa bulwarów w Łomży – przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

ZMIANA OGŁOSZENIA ORAZ SIWZ - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 grudnia 2011

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 grudnia 2011

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łomży- WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-decyzja środowiskowa-most ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Administrowanie szaletem publicznym przy Placu Pocztowym w Łomży - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 grudnia 2011

Wiadomości

Protokół nr 14/11 z dnia 21 listopada 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 14/11 z dnia 21 listopada 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokól nr 7/11 z dnia 22 listopada 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokól nr 7/11 z dnia 22 listopada 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 8/11 z dnia 24 października 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 8/11 z dnia 24 października 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Biurze Audytu i Nadzoru Właścicielskiego UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 grudnia 2011

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 grudnia 2011

Wiadomości

Na 15 posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2011 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 15 posiedzeniu w dniu 12 grudnia 2011 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 17 posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2011 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 17 posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2011 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-dec. środowiskowa - Podgórze - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - dec. środowiskowa Podgórze - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert - instalacje elektryczne Aula - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 grudnia 2011

Wiadomości

Edycja wiadomości Zamówienia publiczne - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 15/11 z dnia 6 grudnia 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 15/11 z dnia 6 grudnia 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 9/11 z dnia 5 grudnia 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 9/11 z dnia 5 grudnia 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej odbudowy istniejących rowów melioracyjnych i budowie 6-ciu przepustów betonowych z przyczółkami z darniny - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 grudnia 2011

Wiadomości

Protokół nr XVII/11

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XVII/11 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 18.11

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 18.11 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 19.11

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 19.11 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 10.11

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 10.11 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert - dostawa hali stalowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej