Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 maja 2011

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 2/11 z dnia 24 marca 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 2/11 z dnia 24 marca 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 3/11 z dnia 29 marca 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 3/11 z dnia 29 marca 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 3/11 z dnia 10 marca 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 3/11 z dnia 10 marca 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej - [Wszystkie zmiany]

Zmiana organizacyjna - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

uzupełnienie, dodanie pytań i odpowiedzi - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

zmiana nazwy - [Wszystkie zmiany]

zmiana nazwy - [Wszystkie zmiany]

zmiana nazwy - [Wszystkie zmiany]

zmiana nazwy - [Wszystkie zmiany]

zmiana nazwy - [Wszystkie zmiany]

zmiana nazwy - [Wszystkie zmiany]

zmiana nazwy - [Wszystkie zmiany]

zmiana nazwy - [Wszystkie zmiany]

zmiana nazwy - [Wszystkie zmiany]

zmiana nazwy - [Wszystkie zmiany]

zmiana nazwy - [Wszystkie zmiany]

zmiana nazwy - [Wszystkie zmiany]

zmiana nazwy - [Wszystkie zmiany]

zmiana nazwy - [Wszystkie zmiany]

środa, 04 maja 2011

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: STATUT PORADNI - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ustawa o pracownikach samorządowych (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008r.) - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: REGULAMIN ORGANIZACYJNY URZĘDU MIEJSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Postanowienia ogólne Regulaminu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zasady kierowania urzędem - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Organizacja urzędu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zadania naczelników wydziałów i biur - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakresy działania wydziałów i biur - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zasady opracowywania projektów uchwał Rady Miejskiej oraz współdziałania Biura Rady Miejskiej z wydziałami - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zasady podpisywania pism i decyzji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Upoważnienia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Skargi i wnioski - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozpatrywanie interpelacji i wniosków radnych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Postanowienia końcowe - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA DOTYCZĄCA RÓWNEGO TRAKTOWANIA W ZATRUDNIENIU - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Biura Prezydenta Miasta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Stanowiska ds. kadr - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Stanowiska Kontroli i Analiz. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Stanowiska ds Zarządzania Kryzysowego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA INCYDENTEM BOMBOWYM - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Grypa ptaków - Dyrektywa Rady 92/40 EEC z dnia 19 maja 1992 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zasady zachowania na wypadek różnych zagrożeń. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYKAZ INSTYTUCJI I ORGANIZACJI POMOCOWYCH NA TERENIE MIASTA ŁOMŻA I POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Instrukcja postępowania mieszkańców na wypadek awarii przemysłowej w GASPOL Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Biura Obsługi Urzędu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Wieloosobowego Stanowiska Pracy ds.Obsługi Informatycznej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Stanowiska ds. Obsługi Klienta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wydział Organizacji i Obsługi - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Biuro Organizacji Urzędu - [Wszystkie zmiany]

Sekretarz Miasta - Tamara Alicja Małachowska

Dodanie nowej wiadomości: Sekretarz Miasta - Tamara Alicja Małachowska - [Wszystkie zmiany]

Samodzielne Stanowisko ds. BHP

Dodanie nowej wiadomości: Samodzielne Stanowisko ds. BHP - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin Organizacyjny UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarząd Miasta - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta - zakres działania. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Upoważnienia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zasady podpisywania pism i decyzji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta /sekretariat: tel. (86) 215-67-11 pok. 102 , zakres działania. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta /sekretariat: tel. (86) 215-67-11/ pok. 102, zakres działania - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Pan Mariusz Chrzanowski

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Pan Mieczysław Leon Czerniawski - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezydenta Miasta Pani Mirosława Kluczek - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Biuro Obsługi Urzędu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ustawa Prawo Prasowe - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Biura Prawnego - [Wszystkie zmiany]

Biuro Prawne /BRP/

Dodanie nowej wiadomości: Radcy Prawni /RPR/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Stanowiska ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Stanowiska ds. Kancelarii Tajnej i Spraw Wojskowych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Stanowiska ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Centrum Obsługi Mieszkańców /COM/

Dodanie nowej wiadomości: Centrum Obsługi Mieszkańców /COM/ - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Referat Komunikacji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Punkt Obsługi Mieszkańców /POM/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Łomży - remont korytarza II piętro seg. C oraz sal 220 i 221 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 52/IX/11 z dnia z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr 52/IX/11 z dnia z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego, nieruchomości Miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 maja 2011

Wiadomości

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Biura Kultury, Sportu i Turystyki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/* PODMIOTU/* JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ/* - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wzór oferty na realizację zadania publicznego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie pożytku publicznego i wolontariatu. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o rozpoznaniu cenowym dotyczące dostarczenia usług hostingowych do 14000 euro - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wybory do Rad Osiedlowych - [Wszystkie zmiany]

UWAGA z dnia 05.05.2011 r Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Załącznika Nr 1a do SIWZ, dotyczącego części II zamówienia : UBEZPIECZENIE POJAZDÓW MECHANICZNYCH POSIADANYCH PRZEZ MIASTO ŁOMŻA. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Referat ds. Kultury, Sportu i Turystyki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wydział Kultury, Promocji i Sportu /WKP/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Referat ds. Promocji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Stanowisko ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Stanowiska ds. Eksploatacji Infrastruktury Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Biura Strefy Ograniczonego Postoju - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Stanowiska ds. Ochrony Środowiska i Rolnictwa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Biura Promocji Miasta - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Centrum Obsługi Inwestora /COI/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Biuro Obsługi Inwestora - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Stanowisko ds. Promocji Inwestora - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Doradca Prawny Inwestora - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Pełnomocnik ds. Podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 maja 2011

Wiadomości

UWAGA z dnia 06.05.2011 r Zamawiający informuje, że dokonał zmiany treści Załącznika Nr 1a do SIWZ, dotyczącego części I zamówienia : UBEZPIECZENIE MAJATKU i ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ MIASTA ŁOMŻA WRAZ Z JEDNOSTKAMI ORGANIZACYJNYMI Zmianę zamieszczono w załączniku pn: SIWZ_ZMIANY_ Załącznik nr 1a – cz.I. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

zmiana lokalizacji - [Wszystkie zmiany]

zmiana lokalizacji - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 09 maja 2011

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - sieć gazowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Biuro Strefy Ograniczonego Postoju - [Wszystkie zmiany]

UWAGA 2 Udzielono odpowiedzi na zapytania wykonawców, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Treść udzielonych odpowiedzi znajduje się w pliku pod ogłoszeniem o zamówieniu (SIWZ - PYTANIA I ODPOWIEDZI - nr 2 ). - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Referat Inżynierii Transportu - [Wszystkie zmiany]

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska /WGK/

Dodanie nowej wiadomości: Wydział Gospodarki Komunalnek /WGK/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie koncepcji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Modernizacja wewnętrznej instalacji wody zimnej i wykonanie nowej instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej oraz remont łazienek w budynku ZSE i O NR 6 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Edycja wiadomości Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 10 maja 2011

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 5.05.2011 r. /dot. pozwolenia na budowę linii kablowej przy ul. B. Prusa/ - [Wszystkie zmiany]

Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łomży

Edycja wiadomości Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalisty ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu w UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Referat Architektury - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Referat Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Pocztarska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Referat Spraw Lokalowych

Dodanie nowej wiadomości: Referat Spraw Lokalowych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Referat Zdrowia i Rozwiązywania problemów Patologii Społecznej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty w trybie przetargu nieograniczonego na „Organizację wycieczki 8 dniowej do Włoch w terminie 16-23.08.2011r. dla osób uprawnionych do korzystania z ZFSS szkoły” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 maja 2011

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję majową

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję majową - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 4/11 z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 4/11 z dnia 15 kwietnia 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 5/11 z dnia 20 kwietnia 20011 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 5/11 z dnia 20 kwietnia 20011 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 3/11 z dnia 19 kwietnia 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 3/11 z dnia 19 kwietnia 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 4/11 z dnia 19 kwietnia 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 4/11 z dnia 19 kwietnia 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 maja 2011

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawnościi - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Pełnomocnik Prezydenta ds. Zamówień Publicznych, Analiz Ekonomicznych i Nadzoru Właścicielskiego - [Wszystkie zmiany]

Biuro Zamówień Publicznych /BZP/

Dodanie nowej wiadomości: Referat Zamówień i Zakupów publicznych /RZP/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Biura Prasowego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rzecznik Prasowy /RPP/ - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Miejski Rzecznik Konsumentów /MRK/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYNIKI OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W SFERZE OCHRONY ZDROWIA W 2010 ROKU. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WYNIKI KONKURSU OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W ZAKRESIE ŁOMŻYŃSKIEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PATOLOGII SPOŁECZNEJ NA 2010 ROK - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Łomżyński Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Z dniem 11 maja 2011 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 26.04.2011 r.,Nr 87, poz. 484), która dotyczy rozszerzenia przesłanek wykluczenia wykonawców z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża oglasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnika Centrum Obsługi Mieszkańców w UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 maja 2011

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - linia kablowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - linia kablowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - linia kablowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z realizacji Planu Pracy Muzeum północno-Mazowieckiego w ŁomŻy za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Muzeum Północno-Mazowieckiego na 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Plan pracy Muzeum Północno-Mazowieckiego na 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Plan pracy Muzeum Północno-Mazowieckiego na 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Sprawozdanie z realizacji Planu Pracy Muzeum północno-Mazowieckiego w ŁomŻy za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych samochodowych, motocyklowych i motorowerowych do Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Łomża wraz z jednostkami organizacyjnymi - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży w tym Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 8 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na świadczenie kompleksowych usług ochrony - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg na remont i modernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących w zakresie wymiany okien - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 maja 2011

Wiadomości

Protokół Nr 3.11

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr 3.11 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 1.11

Edycja wiadomości Protokół nr 1.11 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Referat ds. Funduszy Zewnętrznych - [Wszystkie zmiany]

Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

Dodanie nowej wiadomości: Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej - [Wszystkie zmiany]

Audytor wewnętrzny

Dodanie nowej wiadomości: Stanowisko ds. Kontrolingu i Nadzoru Właścicielskiego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wydział Budownictwa (B) - zakres działania. - [Wszystkie zmiany]

Wydział Zarządzania Kryzysowego (WZK)

Dodanie nowej wiadomości: Biuro Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności /BZO/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Danych Niejawnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej - [Wszystkie zmiany]

Nabór na stanowisko - księgowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Nabór na stanowisko - księgowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Stanowisko ds. Wojskowych i Obronnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kancelaria Tajna - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Administrator Bezpieczeństwa Informacji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa /ROS/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zakres działania Wydziału Komunikacji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Stanowiska Nieurzędnicze /Pomocnicze i Obsługi/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stanowiska Nieurzędnicze /Doradcy, Asystenci Prezydenta Miasta/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Stanowisko ds. Zdrowia i Rozwiązywania problemów Patologii Społecznej - zakres działania. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Doradcy i Asystenci Prezydenta Miasta - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prace Interwencyjne i Publiczne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 maja 2011

Wiadomości

Na 6 posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2011 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 6 posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2011 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 5 posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2011 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 5 posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2011 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Kultury, Promocji i Sportu w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zamieszczenie odpowiedzi na pytanie Wykonawcy. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty na wykonanie projektów dróg w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 maja 2011

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Prezydenta miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 maja 2011

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku rozpoznania cenowego na wykonanie projektów dróg w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Informacja

Edycja wiadomości Informacja - [Wszystkie zmiany]

PREZYDENT MIASTA ŁOMŻY ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: PREZYDENT MIASTA ŁOMŻY ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

PREZYDENT MIASTA ŁOMŻY ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: PREZYDENT MIASTA ŁOMŻY ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

PREZYDENT MIASTA ŁOMŻY ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: PREZYDENT MIASTA ŁOMŻY ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Informacja

Edycja wiadomości Informacja - [Wszystkie zmiany]

Informacja

Edycja wiadomości Informacja - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży w tym Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 8 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dostawa fabrycznie nowego samochodu pomocy technicznej - wybór oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 maja 2011

Wiadomości

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radego Andrzeja Wojtkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Edyty Śledziewskiej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Elżbiety Rabczyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Zbigniewa Prosińskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Henryka Piekarskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Bogumiły Olbryś - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Janusza Nowakowskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Andrzeja Modzelewskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Janusza Mieczkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Wandy Mężyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Zbigniewa Lipskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Osiwadczenia majątkowe radnej Bernadety Krynickiej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Alicji Konopka - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Konrada Haponik - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Andrzeja Grzymały - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Alicji Gołaszewskiej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Macieja Głaz - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Hanki Gałązki - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Ireneusza Cieślika - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Mariusza Chrzanowskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Witolda Chludzińskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Jana Bajno - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 4.11

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 4.11 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Dodano pytania i odpowiedzi z dnia 20.05.2011 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 maja 2011

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - linia kablowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - gazociąg średniego ciśnienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 maja 2011

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - sieć cieplna - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Głównego Specjalisty ds. Kontrolingu i Nadzoru Właścicielskiego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Referatu Zamówień i Zakupów Publicznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Poznańska 3 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie instalacji solarnych przeznaczonych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej i wody basenowej w Pływalni Miejskiej ne 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego wsystemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży komunikacji miejskiej Łomży - wybór oferty - [Wszystkie zmiany]

Dodano odpowiedzi na złożone pytania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 maja 2011

Wiadomości

Informacja

Edycja wiadomości Informacja - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Likwidacja barier architektonicznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 maja 2011

Wiadomości

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Macieja Borysewicza - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ewa Matejkowska - Dyrektor Bursy nr 3 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Barbara Zawrotna - Dyrektor Bursy nr 2 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jacek Pogorzelski - Dyrektor Bursy nr 1 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Janina Szenk - Leszczyńska - Dyrektor PP 15 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Grażyna Kowalewska - Dyrektor PP 14 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ewa Gierłowska - Dyrektor PP 10 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Maryla Stanisława Łysiak - Dyrektor PP 9 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Agnieszka Bućkowska- Dyrektor PP 8 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jadwiga Juchniewicz - Dyrektor PP 5 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jolanta Mieczkowska - Dyrektor PP 4 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Maria Mikołajewska - Dyrektor PP 2 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Anna Kamińska - Dyrektor PP 1 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Leszek Henryk Sobociński - Dyrektor SP 10 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Bożena Dziekońska - Dyrektor SP 9 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Halina Szeligowska - Dyrektor SP 7 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Małgorzata Pietrusiewicz - Dyrektor SP 5 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Iwona Borawska - Dyrektor SP 4 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Grażyna Małgorzata Ważna-Zwierzyńska - Dyrektor SP 2 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Halina Dąbrowska - Dyrektor PG 8 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ewa Ściana - Dyrektor PG 2 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Teresa Kurpiewska - Dyrektor PG 1 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Irena Zwornicka - Dyrektor ZSD Nr 9 za 2008 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na likwidację wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na likwidację wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi.Czyszczenie separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża Pan Mieczysław Leon Czerniawski - oświadczenie majątkowe za 2010 rok z dnia 7.04.2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Beniamin Janusz Dobosz - oświadczenie majatkowe za 2010 rok z dnia 29.04.2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezydenta Miasta Pani Mirosława Kluczek - oświadczenie majatkowe za 2010 rok z dnia 29.04.2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sekretarz Miasta Pani Tamara Alicja Małachowska - oświadczenie majatkowe za 2010 rok z dnia 12.04.2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Skarbnik Miasta Pani Jadwiga Kozlowska - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Podatków w Wydziale Skarbu i Budżetu Pani Barbara Supińska - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Budżetu Wydziału Skarbu i Budżetu Pani Teresa Morawska - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dokonano zmiany SIWZ, zmianę ogłoszenia, aktualizacje załączników. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Modernizacja wewnętrznej instalacji wody zimnej i wykonanie nowej instalacji wody ciepłej i cyrkulacyjnej oraz remont łazienek w ZSEiO Nr 6 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 maja 2011

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży w tym Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 8 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Komunikacji Pan Adam Maciejewski - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor w Wydziale Komunikacji Pani Krystyna Wojtkowska - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor w Wydziale Komunikacji Pan Marcin Sawko - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Podinspektor w Wydziale Komunikacji Pani Teresa Kossakowska - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor w Wydziale Komunikacji Pani Dorota Maria Grochowska - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor w Wydziale Komunikacji Pani Janina Nowacka - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor w Wydziale Komunikacji Pan Marek Chojnowski - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Marta Alicja Biedrzycka - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pani Elżbieta kołodziej - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pani Janina Rode - oświadczenie majatkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży w tym Szkoły Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 8 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Biura Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Pani Janina Picewicz - Znosko - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Główny Specjalista w Biurze Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Pani Beata Jagielak - Dardzińska - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE w spr. FINAŁU MISTRZOSTW POLSKI W PIŁCE RĘCZNEJ MŁODZICZEK oraz PÓŁFINAŁU OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY W PIŁCE RĘCZNEJ DZIEWCZĄT” - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na: wykonanie i dostawę tablic rejestracyjnych. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 maja 2011

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Spraw Lokalowych Pani Anna Rzędarska - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Spraw Lokalowych Pan Wlodzimierz Marek Stanisławski - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pan Edward Andrzej Karwowski - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Biura Ograniczonego Postoju Pani Urszula Tyborowska - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża przypomina o terminowym składaniu oświadczeń majątkowych przez osoby zobowiązane do jego złożenia w Urzędzie Miejskim w Łomży, który mija z dniem 30 kwietnia 2011 roku. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Wykupów i Wywłaszczeń Nieruchomości w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dariusz Grzelak - Dyrektor ZCKPiU - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Józef Zalewski - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wojciech Kowalik - Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wojciech Mioduszewski - Dyrektor ZSDiG - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Bożena Niewińska - Dyrektor ZSS Nr 8 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Albina Galik-Chojak - Dyrektor ZSWiO Nr 7 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Paweł Drożyner - Dyrektor ZSEiO Nr 6 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jacek Kocoń - Dyrektor ZSMiO Nr 5 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Artur Ciborowski - Dyrektor ZSTiO Nr 4 - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jerzy Łuba - Dyrektor ZSO (I LO) - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Grażyna Chodnicka - Dyrektor III LO - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Józef Przybylski - Dyrektor II LO - oświadczenie majątkowe za 2010r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinków pasów drogowych ul. Poznańskiej i Akademickiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 maja 2011

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu na najem czterech garaży - ul. Polowa 22 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pan Grzegorz Piotr Lewańczuk - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pan Gilbert Okulicz - Kozaryn - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Pan Marian Mielcarek - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Pan Ryszard Fiedorowicz - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Pani Jadwiga Cwalina - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B. Pan Arkadiusz Andrzej Kułaga - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Z.B. Pan Bogusłw Szczech - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych Pan Roman Borawski - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Teatru Lalki i Aktora Pan Jarosław Antoniuk - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego Pan Jan Miłosz Zarzycki - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Pani Krystyna Sobocińska - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Muzeum Północno - Mazowieckiego Pan Jerzy Jastrzębski - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pan Zbigniew Jerzy Sasinowski - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Wiesław Karol Jagielak - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna Fabin - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Pan Franciszek Chrzanowski - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego Pani Bożena Elwira Jabłońska - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Pan Krzysztof Jankowski - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pani Grażyna Gosiewska - oświadczenie majątkowe za 2010 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomży przy ul. Kolegialnej, Rubinowej i Nowogrodzkiej. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg na opracowanie Koncepcji Miejskiego Centrum Wielofunkcyjnego i projekt tech hali targowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Sikorskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej