Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 01 sierpnia 2011

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Długoterminowy kredyt inwestycyjny w kwocie 10 533 588 złotych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Długoterminowy kredyt obrotowy kwocie 7 553 270 złotych na spłatę zobowiązań z - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 sierpnia 2011

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie i porównanie ofert w postepowaniu na wykonanie robót budowlanych: Przebudowa ulicy Wiśniowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 sierpnia 2011

Wiadomości

Protokół nr 7/11 z dnia 24 maja 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 7/11 z dnia 24 maja 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 8/11 z dnia 7 czerwca 2011 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 8/11 z dnia 7 czerwca 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU OFERT - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania finansowe na 31.03.2011r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe na 31.03.2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zobowiązania na dzień 31.03.2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Należności na dzień 31.03.2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Remont szatni w Publicznym Gimnazjum Nr 8 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych "Przebudowa ul. Sosnowej w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

UWAGA z dnia 03.08.2011 r. Zamawiający informuje o unieważnieniu niniejszego postępowania na podstawie art. 93. ust.1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 sierpnia 2011

Wiadomości

UWAGA z 04.08.2011 r: zał. nr 16 - SIWZ - PYTANIA I ODPOWIEDZI - nr 1 - [Wszystkie zmiany]

UWAGA z 04.08.2011 r: zał. nr 16 - SIWZ - PYTANIA I ODPOWIEDZI - nr 1 - [Wszystkie zmiany]

UWAGA z 04.08.2011 r: zał. nr 16 - SIWZ - PYTANIA I ODPOWIEDZI - nr 1 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg na Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę nowych ulic wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej na Osiedlu Wschód w rejonie ulicy Wąskiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 sierpnia 2011

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 sierpnia 2011

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Remont łącznika do sali gimnastycznej oraz pomieszczeń administracyjnych Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Uwaga: W dniu 8.08.2011r. dodano dwa załączniki: Załącznik nr 10 - zmiana SIWZ - zawiera informację o zmianie SIWZ, Załącznik nr 6 - kalkulacja uproszczona - poprawiony zawiera prawidłowy sposób podziału kosztów. - [Wszystkie zmiany]

Uwaga: W dniu 8.08.2011r. dodano trzy załączniki: Załącznik nr 10 - zmiana SIWZ - zawiera informację o zmianie SIWZ, Załącznik nr 6 - kalkulacja uproszczona - poprawiony zawiera prawidłowy sposób podziału kosztów. Załącznik nr 11 - odpowiedzi na zapytania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 sierpnia 2011

Wiadomości

Biuro Zamówień Publicznych /BZP/

zmiana odnosnie pracowników Referatu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 sierpnia 2011

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na: Dostawę mięsa i wędlin do stołówki Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

UWAGA z 10.08.2011 r: Udzielono odpowiedzi nr 2 na zapytania - [Wszystkie zmiany]

UWAGA z 10.08.2011 r: Udzielono odpowiedzi nr 2 na zapytania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 sierpnia 2011

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻY z dnia 10 sierpnia 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

UWAGA z 11.08.2011 r: W plikach pod ogłoszeniem zamieszczono sprawozdania: z wykonania dochodów i wydatków za okres I półrocza 2011 roku (zał. nr 19 - spr RB-27S i zał. nr 19 - spr RB-28S). - [Wszystkie zmiany]

UWAGA z 11.08.2011 r: W plikach pod ogłoszeniem zamieszczono sprawozdania: z wykonania dochodów i wydatków za okres I półrocza 2011 roku (zał. nr 19 - spr RB-27S i zał. nr 19 - spr RB-28S). - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej - ul. Wiosenna - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej - ul. Zamiejska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej - ul. Modrzewiowa - [Wszystkie zmiany]

Udzielono odpowiedzi nr 3 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Wpis do rejestru wyborców

zmiana podstawy prawnej - [Wszystkie zmiany]

piątek, 12 sierpnia 2011

Wiadomości

UWAGA z 12.08.2011 r: Udzielono odpowiedzi nr 3 na zapytania wykonawcy - [Wszystkie zmiany]

UWAGA z 12.08.2011 r: Udzielono odpowiedzi nr 4 na zapytania wykonawcy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy dwutorowej linii komunalnej wraz z linią oświetleniową w ul. Żabiej w Łomży od ul. Fabrycznej do słupa nr 10 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 sierpnia 2011

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Remont dachu na budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont i modernizację Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Łomży przy ul. Bernatowicza 4 w zakresie wymiany okien - II etap - [Wszystkie zmiany]

UWAGA z 16.08.2011 r: W pliku pod ogłoszeniem zamieszczono zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek (zał. nr 21 - Zaświadczenie ZUS - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Długoterminowy kredyt obrotowy kwocie 7 553 270 złotych na spłatę zobowiązań - [Wszystkie zmiany]

UWAGA z 16.08.2011 r: W pliku pod ogłoszeniem zamieszczono zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek (zał. nr 22 - Zaświadczenie ZUS) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 sierpnia 2011

Wiadomości

UWAGA z 17.08.2011 r: Udzielono odpowiedzi nr 4 na zapytania wykonawcy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Wpis do ewidencji

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 18 sierpnia 2011

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 4 sierpnia 2011r. w spr. zarządzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r. - [Wszystkie zmiany]

dodanie regulaminu przetargu ustnego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na: "Remont szatni w Publicznym Gimnazjum Nr 8" w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 sierpnia 2011

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

UWAGA z 19.08.2011 r: W pliku pod ogłoszeniem zamieszczono zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach  (zał. nr 23 - Zaświadczenie USk.). - [Wszystkie zmiany]

UWAGA z 19.08.2011 r: W pliku pod ogłoszeniem zamieszczono zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach  (zał. nr 23 - Zaświadczenie USk.). - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Łomża z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń oraz plakatów komitetów wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 sierpnia 2011

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - Ul. Wojska Polskiego 151 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: PONOWNE OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 sierpnia 2011

Wiadomości

Wydział Edukacji /WED/

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XIV

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję XIV - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Referat Komunikacji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Referat Ewidencji Ludności - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Referat Ewidencji Działalności Gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Referat Architektury - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Referat Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Referat ds. Eksploatacji Infrastruktury Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Referat Inżynierii Transportu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Referat Geodezji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Referat ds. Strategii Rozwoju - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Referat ds. Funduszy Zewnętrznych - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Referat ds. Kultury, Sportu i Turystyki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Referat ds. Promocji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-post. środowiskowe-Akademicka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy sięgacza ul. Żabiej w Łomży w stronę ul. Spokojnej oraz budowę i przebudowę części infrastruktury technicznej w odcinku ul. Żabiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 sierpnia 2011

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 maja 2011 roku w spr. wzoru zaświadczenia dla mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Konserwacja rowów odpływowych dla wód deszczowych z miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 sierpnia 2011

Wiadomości

UWAGA z 25.08.2011 r.: Zamawiający poprawił oczywistą omyłkę rachunkową w kwocie rozterminowanych rat spłaty kredytu, dotyczącą płatnosci raty na 31 marca 2018 roku. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie i porównanie ofert w postepowaniu na wykonanie robót budowlanych "Przebudowa ul.Sosnowej w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dobudowa oświetlenia ulicznego ul. Mała Kraska oraz SO, linii napowietrznej i kablowej oświetleniowej w ulicy Wiosennej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ulicznego ulicy Cegielnianej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 sierpnia 2011

Wiadomości

Wydział Edukacji /WED/

aktualizacja nazwiska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta MIasta w spr. pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu pod zjazdem drogi woj. nr 677. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 sierpnia 2011

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻY z dnia 10 sierpnia 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE w spr. Łomżyńskiego Klubu Sportowego 1926 w Łomży realizacji zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez awans I zespołu do III ligi. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 sierpnia 2011

Wiadomości

WAGA z 30.08.2011 r: W pliku pod ogłoszeniem zamieszczono pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2011 – 2014: - [Wszystkie zmiany]

WAGA z 30.08.2011 r: W pliku pod ogłoszeniem zamieszczono pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2011 – 2014: - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie przebudowy dwutorowej linii komunalnej wraz z linią oświetleniową w ulicy Żabiej w Łomży od ulicy Fabrycznej do słupa nr 10 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 sierpnia 2011

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Pełnomocnika Prezydenta Miasta do spraw wyborów w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dnia 31.08.2011 r. zamieszczono zamienne przedmiary ozn. Zał. nr 16z i Zał. nr 17 z - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na:” Remont dachu na budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Konserwacja rowów odpływowych dla wód deszczowych z miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Wiadomości ogólne o przedszkolu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian