Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 czerwca 2012

Wiadomości

dodano załączniki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Usuwania pojazdów z ulic miasta Łomża oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - PRZETARG NIEOGRANICZONY - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pan Grzegorz Piotr Lewańczuk - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pan Gilbert Okulicz - Kozaryn - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Pan Marian Mielcarek - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Pan Ryszard Fiedorowicz - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Pani Jadwiga Cwalina - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B. Pan Arkadiusz Andrzej Kułaga - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Z.B. Pan Bogusłw Szczech - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych Pan Roman Borawski - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Teatru Lalki i Aktora Pan Jarosław Antoniuk - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego Pan Jan Miłosz Zarzycki - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Pani Krystyna Sobocińska - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jerzy Jastrzębski - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pan Zbigniew Jerzy Sasinowski - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pan Wiesław Karol Jagielak - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna Fabin - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Pan Franciszek Chrzanowski - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej Pani Bożena Elwira Jabłońska - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: p.o. Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej Pan Krzysztof Jankowski - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Pani Grażyna Gosiewska - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Śeodowiskowego Domu Samopomocy Pani Maria Małgorzata Bachanowich - Macieboch oświadczenie majatkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 czerwca 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Teresa Kurpiewska - Dyrektor PG 1 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ewa Ściana - Dyrektor PG 2 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Halina Dąbrowska - Dyrektor PG 8 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Janina Szenk - Leszczyńska - Dyrektor PP 15 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Grażyna Kowalewska - Dyrektor PP 14 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ewa Gierłowska - Dyrektor PP 10 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Maryla Stanisława Łysiak - Dyrektor PP 9 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Agnieszka Bućkowska- Dyrektor PP 8 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jadwiga Juchniewicz - Dyrektor PP 5 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jolanta Mieczkowska - Dyrektor PP 4 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Maria Mikołajewska - Dyrektor PP 2 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Anna Kamińska - Dyrektor PP 1 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jerzy Łuba - Dyrektor ZSO (I LO) - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Józef Przybylski - Dyrektor II LO - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Grażyna Chodnicka - Dyrektor III LO - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Artur Ciborowski - Dyrektor ZSTiO Nr 4 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jacek Kocoń - Dyrektor ZSMiO Nr 5 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Paweł Drożyner - Dyrektor ZSEiO Nr 6 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Albina Galik-Chojak - Dyrektor ZSWiO Nr 7 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Bożena Niewińska - Dyrektor ZSS Nr 8 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Józef Zalewski - Dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogiczna - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dariusz Grzelak - Dyrektor ZCKPiU - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wojciech Kowalik - Dyrektor Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wojciech Mioduszewski - Dyrektor ZSDiG - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 czerwca 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowych i kontenerowej stacji transformatorowej - ul. Nowogrodzka i Łukasińskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w Łomży w pasie drogowym ulic: Harcerskiej i Korczaka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 czerwca 2012

Wiadomości

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizację i przebudowę hali targowej przy ul. Stary Rynek 6 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizację i przebudowę hali targowej przy ul. Stary Rynek 6 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - dot. wydania decyzji na ul. Akademicką - [Wszystkie zmiany]

Sprzęt AGD i RTV- kontrola jakości.

Dodanie nowej wiadomości: Sprzęt AGD i RTV- kontrola jakości. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 czerwca 2012

Wiadomości

Plan Pracy Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego na 2012 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan Pracy Komisji Edukacji i Kultury na 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Plan Pracy Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia na 2012 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan Pracy Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia na 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Plan Pracy Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji na 2012 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan Pracy Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji na 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowej budowy elektroenergetycznych linii kablowych wraz z przyłączami w rejonie ulic: Sikorskiego i Zawadzkiej - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 czerwca 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy energetycznej linii kablowej w rejonie ulicy Partyzantów - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ŁPPiRPAoPS na 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 czerwca 2012

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Strzelców Kurpiowskich - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesje czerwcową

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesje czerwcową - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu i przebudowy instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 - roboty elektryczne i budowlane

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie remontu i przebudowy instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 - roboty elektryczne i budowlane - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznych napowietrznej i kablowych linii - ul. Sikorskiego, Zawadzkiej i Szosie Zambrowskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - TAXI /egzamin/ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 45/XIII/03 z dnia z dnia 14 maja 2003 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 45/XIII/03 z dnia z dnia 14 maja 2003 roku w sprawie: w sprawie Statutu Miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 czerwca 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu na wykonanie prac studyjno-koncepcyjnych dot. przygotowania terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Meblowej i CIepłej oraz opracowanie dokumentacji na uzbrojenie tych terenów - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 czerwca 2012

Wiadomości

Na 19 posiedzeniu w dniu 17 maja 2012 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 19 posiedzeniu w dniu 17 maja 2012 roku - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Wydział Kultury, Promocji i Sportu /WKP/ - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Roczny Program Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 rok. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Roczny Program Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Wydział Kultury, Promocji i Sportu /WKP/ - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Roczny Program Współpracy Miasta Łomży z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 czerwca 2012

Wiadomości

Na 19 posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2012 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 19 posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2012 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 20 posiedzeniu w dniu 14 maja 2012 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 20 posiedzeniu w dniu 14 maja 2012 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-ul. Przykoszarowa - [Wszystkie zmiany]

Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Łomża - zeskanowanie dokumentów i archiwizacja w systemie TurboEwid V 7.8.- WYBÓR OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Łomża - zeskanowanie dokumentów i archiwizacja w systemie TurboEwid V 7.8.- WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sekretarz Miasta Tamara Alicja Małachowska - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Skarbnik Miasta Jadwiga Kozłowska - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierowniki Oddziału Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu Barbara Supińska - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Budżetu Wydziału Skarbu i Budżetu Teresa Morawska - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Budżetu Wydziału Skarbu i Budżetu Bożena Halina Szypulska - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Centrum Obsługi Mieszkańców Adam Maciejewski - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Skarbnik Miasta Grażyna Kołodziejska - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców Krystyna Wojtkowska - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców Marcin Sawko - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Podinspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców Teresa Kossakowska - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców Dorota Maria Grochowska - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców Marek Chojnowski - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców Anna Matus - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor w Centrum Obsługi Mieszkańców Barbara Bożena Barszcz - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Naczelnika Centrum Obsługi Mieszkańców Grażyna Irena Roszkowska - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marta Alicja Biedrzycka - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Elżbieta Kołodziej - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Janina Rode - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Janina Picewicz - Znosko - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Beata Jagielak - Dardzińska - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik referatu Spraw Lokalowych w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Wlodzimierz Marek Stanisławski - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Edward Andrzej Karwowski - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Biura Strefy Ograniczonego Postoju w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urszula Tyborowska - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Krzysztof Wróblewski - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Jerzy Bittner - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa Krzysztof Twardowski - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Maria Plona - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Marek Jankowski - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Oświaty - Andrzej Michał Piechociński - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 czerwca 2012

Wiadomości

Protokół nr 11/12 z dnia 14 maja 2012 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 11/12 z dnia 14 maja 2012 roku - [Wszystkie zmiany]

zamieszczono odbitki z planu zagospodarowania terenu - o zakresie obejmującym teren projektowanej inwestycji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezydenta Miasta Beniamin Janusz Dobosz - oświadczenie majatkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezydenta Mirosława Kluczek - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 czerwca 2012

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Zarządzenie Nr 125/12 z dnia

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 czerwca 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Na 23 posiedzeniu w dniu 17 maja 2012 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 23 posiedzeniu w dniu 17 maja 2012 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Mieczysław Leon Czerniawski - oświadczenie majątkowe za 2011 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 czerwca 2012

Wiadomości

Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim

Edycja wiadomości Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim - [Wszystkie zmiany]

Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim

Edycja wiadomości Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. przebudowy części ul. Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. przebudowy części ul. Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. przebudowy części ul. Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. przebudowy części ul. Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXIV/12

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXIV/12 - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XXIII/12

Edycja wiadomości Protokół Nr XXIII/12 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 25/12

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 25/12 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 czerwca 2012

Wiadomości

Protokół nr 21/12 z dnia 15 maja 2012 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 21/12 z dnia 15 maja 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Łomża na lata 2010 - 2018 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Łomża na lata 2010 - 2018 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 1 przy ul. Kopernika 16 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Termomodernizacja Bursy Szkolnej nr 1 przy ul. Kopernika 16 w Łomży- Przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 17/12

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 17/12 - [Wszystkie zmiany]

Usługi edukacyjne w ramach projektu pn. Rozwijamy umiejętności uczniów klas I-III - WYBÓR OFERT

Dodanie nowej wiadomości: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn. Rozwijamy umiejętności uczniów klas I-III - WYBÓR OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 czerwca 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż 20 działek przy ul. Browarnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 czerwca 2012

Wiadomości

zaproszenie na sesję lipcową

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję lipcową - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

UWAGA 1 z dnia 26.06.2012 r. W załączniku nr 13 wprowadzono pozycję uzupełniającą do przedmiaru na wykonanie drenażu budynku - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w Łomży w pasach drogowych ulic: Lipowej, Bartniczej, Wesołej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 czerwca 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy w Łomży ulicy Sikorskiego na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 czerwca 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy energetycznej linii niskiego napięcia w Łomży w pasie drogowym ulicy Partyzantów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Łomży w pasie drogowym ulicy Poznańskiej - [Wszystkie zmiany]

UWAGA 2 z dnia 28.06.2012 r. W związku z brakiem kompatybilności systemów kosztorysowych wprowadza się Zał 14 o nazwie: KOREKTA DZIAŁU 4 PRZEDMIARU ROBÓT W BRANŻY BUDOWLANEJ, w którym precyzuje się obliczenia przedmiarów działu nr 4, zamieszczonych w Zał 10 w branży budowlanej. - [Wszystkie zmiany]

Dziennik Ustaw

Dodanie nowej wiadomości: Dziennik Ustaw - [Wszystkie zmiany]

Monitor Polski

Dodanie nowej wiadomości: Monitor Polski - [Wszystkie zmiany]

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego

Dodanie nowej wiadomości: Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z kontroli w Przedszkolach Publicznych w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z kontroli w Przedszkolach Publicznych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie prac z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu na prace studyjno-koncepcyjne dot. przygotowania terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Meblowej i Ciepłej oraz na opracowanie dokumentacji tech. na uzbrojenie tych terenów - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 czerwca 2012

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę ulicy Akademickiej od skrzyżowania z Al. Piłsudskiego do skrzyżowania (rondo) z ulicą Spokojną w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Mądry Polak przed szkodą- wakacje.

Dodanie nowej wiadomości: Mądry Polak przed szkodą- wakacje. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję lipcową

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję lipcową - [Wszystkie zmiany]

I N F O R M A C J A o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na: usuwanie pojazdów z ulic miasta Łomża.

Dodanie nowej wiadomości: I N F O R M A C J A o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego na: usuwanie pojazdów z ulic miasta Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian