Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 sierpnia 2012

Wiadomości

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ulic Kamiennej, Rubinowej, Szafirowej, Turkusowej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ulic Kamiennej, Rubinowej, Szafirowej, Turkusowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 sierpnia 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na 2 stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy ul. Staszica w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie przebudowy ul. Staszica w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 sierpnia 2012

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację kuchni w Bursie Szkolnej nr 1 przy ul. Kopernika 16 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 sierpnia 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o koncesji na roboty budowlane - Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Komunikacyjnego w Łomży przy ul. Sikorskiego i Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Macieja Borysewicza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 sierpnia 2012

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz streszczenie oceny i porównania ofert - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania finansowe na dzień 30.06.2012 r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe na dzień 30.06.2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 sierpnia 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - Aktualne oferty pracy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej polegającej na budowie napowietrznej i kablowej linii SN - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy ulicy Sikorskiego w Łomży na odcinku od mostu na rz. Narwi w kierunku ulicy Dwornej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu proj miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża - terenów poł. w rejonie ulic Wojska Polskiego, Polnej i Łukasińskiego - Obszar P8 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 sierpnia 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dla pracodawców dotycząca zmiany warunków dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty ( PT Os. Wschód - ponowny wybór)

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty ( PT Os. Wschód - ponowny wybór) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 sierpnia 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę chodnika i drogi dla rowerów wraz z oświetleniem przy ulicy Wojska Polskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 sierpnia 2012

Wiadomości

zmiana ogłoszenia o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznych linii kablowych ze złączami kablowymi przy ulicy Sadowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej w rejonie Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. stacji demontażu pojazdów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - garaż ul. Dmowskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - garaż ul. Dmowskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - kontener na opakowania wtórne ul. Dmowskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 sierpnia 2012

Wiadomości

wprowadzenie linku do Zarządzenia Nr 64/12 z 23 marca 2012 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 sierpnia 2012

Wiadomości

UWAGA z dn. 20.08.2012 r. Udzielono odpowiedzi nr 2 na zapytania wykonawcy w związku z ogłoszonym postępowaniem przetargowym. Treść pytań i udzielonych odpowiedzi zawarta jest w kolejnym pliku pod ogłoszeniem o zamówieniu ( Zał 24 - SIWZ – PYTANIA I ODPOWIEDZI). - [Wszystkie zmiany]

Dostawa usługi "e-Urzędnik" - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro

Dodanie nowej wiadomości: Dostawa usługi "e-Urzędnik" - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 sierpnia 2012

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję sierpniową

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję sierpniową - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Wykonanie prac z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie prac z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję sierpniową

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję sierpniową - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 sierpnia 2012

Wiadomości

Dostawa usługi "e-Urzędnik" - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro

Dodanie nowej wiadomości: Dostawa usługi "e-Urzędnik" - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14.000 euro - [Wszystkie zmiany]

Wykaz kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2012 r. przez Biuro Audytu i Kontroli

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz kontroli przeprowadzonych w I półroczu 2012 r. przez Biuro Audytu i Kontroli - [Wszystkie zmiany]

Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2012 r. w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych przez podmioty zewnętrzne

Dodanie nowej wiadomości: Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2012 r. w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych przez podmioty zewnętrzne - [Wszystkie zmiany]

Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2012 r. w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych przez podmioty zewnętrzne

Dodanie nowej wiadomości: Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2012 r. w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych przez podmioty zewnętrzne - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa pokoju nr 1 (parter) na salę operacyjną Urzędu Miejskiego w Łomży przeznaczoną do obsługi mieszkańców - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Organizacja trzech konferencji prasowych w ramach projektu „Stop przeciw wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 sierpnia 2012

Wiadomości

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację kuchni w Bursie Szkolnej nr 1 przy ul. Kopernika 16 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naprawa nasypu i odbudowa nawierzchni drogi krajowej nr 63 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy ul. Przykoszarowej w Łomży, na odcinku od Al. Legionów do ul. Zawadzkiej. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wybudowanie sieci szerokopasmowej w ramach projektu PO IG 8.3 Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 sierpnia 2012

Wiadomości

zaproszenie na sesję sierpniową

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję sierpniową - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Czy wiesz, co to jest parabank?

Dodanie nowej wiadomości: Czy wiesz, co to jest parabank? - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 sierpnia 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: SPRAWOZDANIE za I półrocze 2012 r. z realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych realizowanych przez Referat d.s. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Wydziału Spraw Społeczny - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: SPRAWOZDANIE za I półrocze 2012 r. z realizacji zadań w zakresie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych realizowanych przez Referat d.s. Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych WSSiZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 sierpnia 2012

Wiadomości

Na 21 posiedzeniu w dniu 2 lipca 2012 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 21 posiedzeniu w dniu 2 lipca 2012 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 22 posiedzeniu w dniu 2 lipca 2012 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 22 posiedzeniu w dniu 2 lipca 2012 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomży ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji Z.B. w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 sierpnia 2012

Wiadomości

Na 25 posiedzeniu w dniu 3 lipca 2012 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 25 posiedzeniu w dniu 3 lipca 2012 roku - [Wszystkie zmiany]

Pożyczki, kredyty, lokaty.

Dodanie nowej wiadomości: Pożyczki, kredyty, lokaty. - [Wszystkie zmiany]

Orzekanie o niepełnosprawności dziecka w wieku do 16 lat

Zmiana formularza wniosku w sprawie wydania orzeczenia o niepełnosprawności - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności

Zmiana formularza wniosku w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osoby powyżej 16 roku życia - [Wszystkie zmiany]

Orzekanie o niepełnosprawności

Zmiana formularza wniosku o ustalenie niepełnosprawności dziecka - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 30 sierpnia 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. Rozwijamy umiejętności uczniów klas I-III - Przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XXV/12

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr XXV/12 - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XXVI/12

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr XXVI/12 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 18/12

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 18/12 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 26/12

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 26/12 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 27/12

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 27/12 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 31 sierpnia 2012

Wiadomości

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie i wybudowanie sieci szerokopasmowej w ramach projektu PO IG 8.3 Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 229/XXVII/12 z dnia z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr 229/XXVII/12 z dnia z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie: w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia przepisów prawa dostarczonego dnia 31.07.2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian