Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

niedziela, 02 grudnia 2012

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 03 grudnia 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. budowy osiedlowej, sieci ciepłowniczej w system rur preizolowanych z alarmem impulsowym - ul. Kasztelańska i Rycerska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 grudnia 2012

Wiadomości

Na 25 posiedzeniu w dniu 22 listopada 2012 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 25 posiedzeniu w dniu 22 listopada 2012 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 29 posiedzeniu w dniu 22 listopada 2012 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 29 posiedzeniu w dniu 22 listopada 2012 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI stanowiących własność Miasta Łomży, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 grudnia 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę obiektów sportowych w placówkach oświatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomży przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

czwartek, 06 grudnia 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Dostawa sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania, w ramach projektu pn. „Rozwijamy umiejętności uczniów klas I-III”, realizowanego przez Miasto Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej na urządzenie Parku im. Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 grudnia 2012

Wiadomości

Wieloosobowe stanowisko ds. kontroli wewnętrznej

Edycja wiadomości Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej i kontenerowej stacji transformatorowej - Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

UWAGA W dniu 7.12.2012r. dokonano modyfikacji SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

poniedziałek, 10 grudnia 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - TAXI - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Aktualizacja programu ochrony środowiska na lata 2012-2015 - [Wszystkie zmiany]

Aktualizacja programu ochrony środowiska na lata 2012-2015 dla miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Aktualizacja programu ochrony środowiska na lata 2012-2015 dla miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Konserwacja oświetlenia miasta w 2013 r - Wybór oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 grudnia 2012

Wiadomości

zaproszenie na I sesję grudniową

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na I sesję grudniową - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 grudnia 2012

Wiadomości

Rady Osiedla /samorządy mieszkańców/ działające w mieście Łomża

Edycja wiadomości Rady Osiedla /samorządy mieszkańców/ działające w mieście Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 grudnia 2012

Wiadomości

Plan Pracy Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego na 2013 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan Pracy Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego na 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 grudnia 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych ulicy Ogrodowej i ulicy Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Na 27 posiedzeniu w dniu 27 listopada 2012 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 27 posiedzeniu w dniu 27 listopada 2012 roku - [Wszystkie zmiany]

udzielenie odpowiedzi - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 grudnia 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitarnych i ciągów komunikacyjnych - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Długoterminowy kredyt w kwocie 8 666 468 PLN - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 grudnia 2012

Wiadomości

Program " Strefa Karmienia Piersią "

Dodanie nowej wiadomości: Program " Strefa Karmienia Piersią " - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Towary luksusowe- kontrola jakości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

poprawki - [Wszystkie zmiany]

środa, 19 grudnia 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w Łomży w pasie drogowym ulicy Strażackiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Publikacja artykułów sponsorowanych w ramach projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 grudnia 2012

Wiadomości

Rady Osiedla /samorządy mieszkańców/ działające w mieście Łomża

Edycja wiadomości Rady Osiedla /samorządy mieszkańców/ działające w mieście Łomża - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję grudniową II

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję grudniową II - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 grudnia 2012

Wiadomości

Protokół nr XXX/12

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXX/12 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 31/12

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 31/12 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 32/12

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 32/12 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 21/12

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 21/12 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomży, przeznaczonych do sprzedaży - ul. Witosa. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany, stanowiących własność Miasta Łomży, położonych w Łomży, przy ulicy Przykoszarowej. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 grudnia 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej na urządzenie parku imienia Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dnia 13 grudnia 2012 roku w spr. podania do publicznej wiadomości informacji o zmianach w składzie Sejmiku Województwa Podlaskiego. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontu auli przy Zespole Szkół Ogólnokształcących - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dostawa materiałów eksploatacyjnych - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 grudnia 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: 2012 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: MELDUNEK – JEDNA WIZYTA W URZĘDZIE - [Wszystkie zmiany]

Kluby radnych

Edycja wiadomości Kluby radnych - [Wszystkie zmiany]

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku - funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Bezpieczeństwa i Porządku - [Wszystkie zmiany]

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku - funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Bezpieczeństwa i Porządku - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia- funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego - funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego - [Wszystkie zmiany]

Komisja Finansów i Skarbu Miasta

Edycja wiadomości Komisja Finansów i Skarbu Miasta - [Wszystkie zmiany]

Skład Rady Miejskiej Łomży VI kadencji obejmującej (2010 - 2014)

Edycja wiadomości Skład Rady Miejskiej Łomży VI kadencji obejmującej (2010 - 2014) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 grudnia 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2013 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej