Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 02 maja 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. przebudowy odcinka ulicy Ogrodnika - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. przebudowy i rewitalizacji Starego Rynku w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sali widowiskowej przy ul. Nowa 2 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę sali widowiskowej przy ul. Nowa 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 30 marca 2012 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 30 marca 2012 roku. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - egzamin na wykonywanie transportu drogowego taksówką - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 maja 2012

Wiadomości

Remont auli przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (I LO) w Łomży - WYBÓR OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: Remont auli przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (I LO) w Łomży - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 maja 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Nowogordzka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 maja 2012

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 maja 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. budynku szatniowego przy boisku - [Wszystkie zmiany]

błąd literowy - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Przykoszarowej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Przykoszarowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Organizacja trzech konferencji prasowych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dostawa materiałów promocyjnych w ramach projektu „Stop przeciw wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 maja 2012

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Regulamin Straży Miejskiej Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin Straży Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 maja 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznych napowietrznej i kablowych - ul. Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania finansowe na dzień 31.03.2012r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe na dzień 31.03.2012r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o stanie zobowiązań m. Łomży na 31.03.2012r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o stanie należności na dzień 31.03.2012r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 maja 2012

Wiadomości

zaproszenie na sesje majową

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesje majową - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Harcerska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej - ul. Poligonowa - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Jana Bajno - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Witolda Chludzińskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Mariusza Chrzanowskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Ireneusza Cieślika - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Hanki Gałązki - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Macieja Głaz - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Alicji Gołaszewskiej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Andrzeja Grzymały - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Konrada Haponik - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Alicji Konopka - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Osiwadczenia majątkowe radnej Bernadety Krynickiej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Zbigniewa Lipskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Wandy Mężyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Janusza Mieczkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Andrzeja Modzelewskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Janusza Nowakowskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Bogumiły Olbryś - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Henryka Piekarskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Zbigniewa Prosińskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Elżbiety Rabczyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Edyty Śledziewskiej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radego Andrzeja Wojtkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie remontu i przebudowy instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej Nr 5 - roboty elektryczne i budowlane - Przetarg nieograniczony- - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zmiana wpisu

Edycja wiadomości Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zmiana wpisu - [Wszystkie zmiany]

środa, 16 maja 2012

Wiadomości

Stan mienia komunalnego na 2011r.

Dodanie nowej wiadomości: Stan mienia komunalnego na 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Pobieraczek - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: EURO 2012 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

W dniu 16.05.2012r. dodano załącznik nr 5 "wzór umowy elektryka wersja poprawiona.pdf". Ze względu na powstały błąd w konwersji pliku SIWZ, zamieszczony wzór umowy posiada błędy polegające na złej numeracji punktów umowy. Do oferty należy przyjmować wzór umowy z załącznika poprawionego. - [Wszystkie zmiany]

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pan Grzegorz Krauzowicz, który posiada pełnomocnictwo  DO PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 14 000 EURO, w ramach projektu pt. „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”  współfinansowanego ze środków UE, dla zamówień dotyczących promocji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. tel. kontaktowy 500 254 273 - [Wszystkie zmiany]

Osobą upoważnioną do kontaktów z wykonawcami jest Pan Grzegorz Krauzowicz, który posiada pełnomocnictwo  DO PRZYGOTOWANIA I PRZEPROWADZENIA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 14 000 EURO, w ramach projektu pt. „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża”  współfinansowanego ze środków UE, dla zamówień dotyczących promocji projektu zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie. tel. kontaktowy 500 254 273 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 maja 2012

Wiadomości

W dniu 17.05.2012r. zmieniono wadliwy załącznik nr 8 do SIWZ na poprawny - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości zabudowanej garażem stanowiącej własność Miasta Łomży, przeznaczonej do przekazania w najem - poł. przy ul. Jana z kolna - [Wszystkie zmiany]

zmiana terminu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 maja 2012

Wiadomości

Na 18 posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2012 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 18 posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2012 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 22 posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2012 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 22 posiedzeniu w dniu 16 kwietnia 2012 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 15/12

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 15/12 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 maja 2012

Wiadomości

Protokół nr 20/12 z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 20/12 z dnia 18 kwietnia 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 15/12 z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 15/12 z dnia 19 kwietnia 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 10/12 z dnia 12 marca 2012 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 10/12 z dnia 12 marca 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomży ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 15 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomży ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 10 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomży ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomży ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznych linii kablowych nN-0,4 kV wraz z przyłączami w Łomży w rejonie ulic: Sikorskiego i Zawadzkiej - [Wszystkie zmiany]

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Łomża wraz z jednostkami organizacyjnymi - WYBÓR OFERT

Dodanie nowej wiadomości: Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Łomża wraz z jednostkami organizacyjnymi - WYBÓR OFERT - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych linii nn 0,4 kV ze złączami kablowymi i przyłączami kablowymi - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznych kablowych linii SN 15 kV - Szosa Zambrowska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizację i przebudowę hali targowej przy ul. Stary Rynek 6 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 16/12

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 16/12 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 maja 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wypożyczalnie samochodów, linie lotnicze, przewoźnicy kolejowi. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 maja 2012

Wiadomości

Protokół Nr XXIII/12

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr XXIII/12 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 24/12

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 24/12 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn. Rozwijamy umiejętności uczniów klas I-III - Przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Wydziale Gospodarki Komunalnej UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Strzelców Kurpiowskich - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowych - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 maja 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO 2020 ROKU ZA 2011 ROK - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków miasta Łomża - zeskanowanie dokumentów i archiwizacja w systemie TurboEwid V 7.8.- przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Strategia Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 maja 2012

Wiadomości

aktualizacja wykazów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz fundacji - [Wszystkie zmiany]

nowy temat - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 maja 2012

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomży ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomży ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 8 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

W dniu 28.05.2012r. zmianie ulega treść SIWZ w Rozdziale XII. W związku z omyłkowo wprowadzonym zapisem mającym wpływ na wycenę robót, usuwa się całą teść punktu 2: "Koszt odbiorów częściowych i końcowych wraz z wynikami prób i pomiarów drożności kominów wentylacyjnych ,prób instalacji c.o. wentylacji ; pomiarów instalacji odgromowej, itp. itd )." - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 maja 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej - ul. Poligonowa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 maja 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ewa Matejkowska - Dyrektor Bursy nr 3 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Barbara Zawrotna - Dyrektor Bursy nr 2 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jacek Pogorzelski - Dyrektor Bursy nr 1 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Grażyna Małgorzata Ważna-Zwierzyńska - Dyrektor SP 2 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Iwona Borawska - Dyrektor SP 4 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Małgorzata Pietrusiewicz - Dyrektor SP 5 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Bożena Dziekońska - Dyrektor SP 9 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Leszek Henryk Sobociński - Dyrektor SP 10 - oświadczenie majątkowe za 2011r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Halina Szeligowska - Dyrektor SP 7 - oświadczenie majątkowe za 2011r - [Wszystkie zmiany]

Jednostki Organizacyjne Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Jednostki Organizacyjne Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 31 maja 2012

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Bezpieczna zabawka dziecka. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-wszczęcie post. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o rokowaniach, na sprzedaż nieruchomości poł. przy ul. Rybaki, przeznaczonej pod budowę hotelu z centrum SPA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Przejdź do pozostałych zmian