Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 grudnia 2013

Wiadomości

Uwaga: W dniu 2.12.2013r dodano plik: Zał. nr 23 - Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej - [Wszystkie zmiany]

Termin składania ofert w postępowaniu upływa w dniu: 27.12.2013 r.- zmiana ogłoszenia - [Wszystkie zmiany]

zmiana SIWZ i terminu skł. ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 grudnia 2013

Wiadomości

Protokół nr XLIV/13

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XLIV/13 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 grudnia 2013

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ezakupy - [Wszystkie zmiany]

Uwaga: W dniu 04.12.2013r dodano pliki: Zał. nr 24 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia-04.12.2013 i Zał. nr 25 - SIWZ_ZMIANY-04.12.2013 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 grudnia 2013

Wiadomości

Uwaga: W dniu 05.12.2013r wymieniono wadliwy (pusty) plik: Zał. nr 11 - STWiOR - branża drogowa na plik poprawiony: Zał. nr 11 - STWiOR - branża drogowa (poprawiony) - [Wszystkie zmiany]

W dniu 05.12.2013 roku zamieszczono opublikowaną zmianę ogłoszenia w Dz. U. UE. - [Wszystkie zmiany]

Uwaga: W dniu 05.12.2013r dodano plik: Zał. nr 26 - Odpowiedź na pytania wykonawcy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 grudnia 2013

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Konserwacja oświetlenia miasta -przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża na Prawach Powiatu, przeznaczonej do przekazania w najem - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie pełnobranżowej dokumentacji projektowej sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Łomży - INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 grudnia 2013

Wiadomości

zaproszenie na I sesję grudniową 2013

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na I sesję grudniową 2013 - [Wszystkie zmiany]

Dodatki energetyczne

Dodanie nowej wiadomości: Dodatki energetyczne - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Dodatki energetyczne

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 10 grudnia 2013

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączem kablowym w rejonie Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasach drogowych ul. Poznańskiej, Al. Legionów i Szosy do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Uwaga: W dniu 10.12.2013r dodano plik: Zał. nr 27 - Odpowiedź na pytanie wykonawcy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-sieć wod.-kan. w ul. Zawadzkiej - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Edycja wiadomości zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 265/13 z dnia 10 grudnia w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2013 roku. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 grudnia 2013

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektrycznej instalacji fotowoltaicznej i solarnej przy Al. Piłsudskiego 11 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na I sesję grudniową 2013

Edycja wiadomości zaproszenie na I sesję grudniową 2013 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownika Biura Strefy Ograniczonego Postoju w Wydziale Gospodarki Komunalnej UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. staleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej rozbudowy wejścia głównego do budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 grudnia 2013

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: PZON informuje - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Henryka Piekarskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Zbigniewa Lipskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Witolda Chludzińskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 grudnia 2013

Wiadomości

Uwaga: W dniu 13.12.2013r dodano pliki: "Zał. nr 1 - Wzór oferty - poprawiony" i "Zał. nr 23 - Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej - poprawiony" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przeniesienie numeru telefonu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 grudnia 2013

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 grudnia 2013

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 grudnia 2013

Wiadomości

W dniu 18.12.2013 roku Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej odpowiedzi na pytania Wykonawców wraz z załącznikami. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w Łomży - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa ulicy Przykoszarowej w Łomży - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 grudnia 2013

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Konserwacja oświetlenia miasta w 2014 r - Wybór oferty - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XLV/13

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr XLV/13 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 44/13

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 44/13 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 grudnia 2013

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa ulicy Przykoszarowej w Łomży - przetarg nieograniczony - SIWZ z załącznikami - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w Łomży - przetarg nieograniczony - SIWZ z załącznikami - [Wszystkie zmiany]

dodano odpowiedzi na pytania 20.12.2013 - [Wszystkie zmiany]

przedłużenie terminu składania ofert 20.12.2013 - [Wszystkie zmiany]

przedłużenie terminu składania ofert 20.12.2013 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Budowa ul. Meblowej - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 30/13 z dnia 18 listopada 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 30/13 z dnia 18 listopada 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 39/13 z dnia 19 listopada 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 39/13 z dnia 19 listopada 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 28/13 z dnia 20 listopada 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 28/13 z dnia 20 listopada 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Test - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Test - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenia konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2014 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rozbudowa i przebudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego w Łomży przy ul. Nowa 2 - etap I" - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 grudnia 2013

Wiadomości

zaproszenie na II sesję grudniową 2013

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na II sesję grudniową 2013 - [Wszystkie zmiany]

udzielono odpowiedzi na pytanie 23.12.2013 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 grudnia 2013

Wiadomości

opublikowano zmianę ogłoszenia w Dz.U.UE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Budowa ul. Meblowej od km 0+741,04 do km 1+540,91 (skrzyżowanie z ul. Poznańską) wraz z budową i przebudową infrastruktury - SIWZ - [Wszystkie zmiany]

opublikowano - opublikowane ogłoszenie Dz.U.Ue., SIWZ plus załączniki - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przedmiot działalności - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przyjmowanie interesantów : - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulamin Organizacyjny - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: D R U K I do pobrania / posiadają charakter jedynie informacyjny i pomocniczy/. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 grudnia 2013

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji Ludowemu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu „Prefbet - Śniadowo” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 grudnia 2013

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w systemie rur preizolowanych z alarmem impulsowym - ul. Moniuszki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w systemie rur preizolowanych z alarmem impulsowym - ul. Moniuszki - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 grudnia 2013

Wiadomości

Na 39 posiedzeniu w dniu 26 listopada 2013 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 39 posiedzeniu w dniu 26 listopada 2013 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 40 posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2013 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 40 posiedzeniu w dniu 3 grudnia 2013 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 36 posiedzeniu w dniu 26 listopada 2013 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 36 posiedzeniu w dniu 26 listopada 2013 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 37 posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2013 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 37 posiedzeniu w dniu 5 grudnia 2013 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: IV kwartał 2013 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulicy Akademickiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

zmiana podstawy prawnej - [Wszystkie zmiany]

zmiana podstawy prawnej - [Wszystkie zmiany]

zmiana podstawy prawnej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub zmiana wpisu - [Wszystkie zmiany]

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej