Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 02 kwietnia 2013

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy odcinka osiedlowej kanałowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulic: Rządowej i Krzywe Koło - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 kwietnia 2013

Wiadomości

Edycja wiadomości Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

W plikach poniżej zamieszczono: - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - opublikowane 02.04.2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2013/S 065-109175 - specyfikację istotnych warunków zamówienia - załączniki do przedmiotowej SIWZ, w tym z podziałem na części /zadania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 kwietnia 2013

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Rybaki 19 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesje nadzwyczajną

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesje nadzwyczajną - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR 307/XXXV/13 z dnia z dnia 27 marca 2013 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 307/XXXV/13 z dnia z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie: w sprawie przyznania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 kwietnia 2013

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: I kwartał 2013 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 kwietnia 2013

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 kwietnia 2013

Wiadomości

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nn - ul. Przykoszarowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy ul. Piwnej i ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 kwietnia 2013

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej w Łomży przebudowy ulicy Krzywe Koło - [Wszystkie zmiany]

kotrekta formularza - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 kwietnia 2013

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Usuwania pojazdów z ulic miasta Łomża oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - PRZETARG NIEOGRANICZONY - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Łomża w 2013 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 kwietnia 2013

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE - Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem ul. Majowa. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w dzierżawę. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem Bulwary. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę z rozbudową ul. Szosa do Mężenina w Łomży na odcinku od Al. Legionów do granicy administracyjnej miasta - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Przydział mieszkań

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 15 kwietnia 2013

Wiadomości

Uwaga z 15.04.2013 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Budowa miasteczka ruchu drogowego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesje kwietniową 2013

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesje kwietniową 2013 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 kwietnia 2013

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 20/13 z dnia 19 lutego 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 20/13 z dnia 19 lutego 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 21/13 z dnia 21 marca 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 21/13 z dnia 21 marca 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 30/13 z dnia 25 lutego 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 30/13 z dnia 25 lutego 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 31/13 z dnia 27 marca 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 31/13 z dnia 27 marca 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE w pasach drogowych ulic: Modrzewiowej i Kalinowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR 312/XXXVI/13 z dnia z dnia 10 kwietnia 2013 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 312/XXXVI/13 z dnia z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie: w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 kwietnia 2013

Wiadomości

W dniu 17.04.2013r wstawiono na sronę BIP-u Ogłoszenie przekazane, Ogłoszenie opublikowane oraz SIWZ z załącznikami - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 kwietnia 2013

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznych kablowych linii nn 0,4kV w rejonie Szosy Zambrowskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania listów intencyjnych. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej linii kablowej niskiego 0,4 kV w rejonie ulicy Przykoszarowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Stan mienia komunalnego na 2012 rok. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 kwietnia 2013

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Na 32 posiedzeniu w dniu 21 marca 2013 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 32 posiedzeniu w dniu 21 marca 2013 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 29 posiedzeniu w dniu 20 marca 2013 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 29 posiedzeniu w dniu 20 marca 2013 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 kwietnia 2013

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza rokowania po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży - wieża ciśnień. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ulic Strusiej, Wiosennej, sięgacza ul. Nowogrodzkiej 02KDD oraz 04 KDL przy Bawełnie w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy odcinka osiedlowej kanałowej sieci ciepłowniczej - ul. Rządowa i Krzywe Koło - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Inwestycji UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji Um w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 kwietnia 2013

Wiadomości

Na 30 posiedzeniu w dniu 26 lutego 2013 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 30 posiedzeniu w dniu 26 lutego 2013 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodano SIWZ + zał nr 1-7 - wersję edytowalna na telefoniczne prośby Wykonawców - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy ulicy Krzywe Koło - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 kwietnia 2013

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej elektroenergetycznej nN-0,4kV wraz z przyłączami - ul. Topolowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z przyłączem - ul. Bazowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-decyzja - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Usuwania pojazdów z ulic miasta Łomża oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 kwietnia 2013

Wiadomości

Protokół nr 24/13

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 24/13 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 36/13

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 36/13 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z wykonania budżetu Miasta Łomża na 31.03.2013r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXXV/13

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXXV/13 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXXVI/13

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXXVI/13 - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego - funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR 320/XXXVII/13 z dnia z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 320/XXXVII/13 z dnia z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: w sprawie przyjęcia dotacji dla projektu pn. :„Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży, w tym: Szkoła Podstawowa nr 10 i Publiczne Gimnazjum Nr 2 oraz Bursa szkolna Nr 1” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach IV Konkursu PROGRAMU PRIORYTETOWEGO System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 kwietnia 2013

Wiadomości

W dniu 26.04.2013r zamieszczono Zał. nr 40 - odpowiedź na zapytanie Wykonawcy - [Wszystkie zmiany]

W dniu 26.04.2013r dodano Zał. nr 41 - tabela robót ziemnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji - [Wszystkie zmiany]

W dniu 26.04.2013r zamieszczono odwołanie Wykonawcy - Zał. nr 42 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR 320/XXXVII/13 z dnia z dnia 24 kwietnia 2013 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 320/XXXVII/13 z dnia z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: w sprawie przyjęcia dotacji dla projektu pn. :„Termomodernizacja placówek oświatowych w Łomży, w tym: Szkoła Podstawowa nr 10 i Publiczne Gimnazjum Nr 2 oraz Bursa szkolna Nr 1” z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach IV Konkursu PROGRAMU PRIORYTETOWEGO System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme), Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 kwietnia 2013

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Łomża w 2013 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń.... - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dostawa energii elektrycznej - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 kwietnia 2013

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Nabór na stanowisko Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji (SORE) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej