Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 01 grudnia 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Gen. Władysława Sikorskiego i w ulicy Stefana Wyszyńskieg - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 grudnia 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Konserwacja oświetlenia miasta - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 grudnia 2014

Wiadomości

Usługa dostępu do sieci Internet przez okres 5 miesięcy w ramach projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” - WYBÓR OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: Usługa dostępu do sieci Internet przez okres 5 miesięcy w ramach projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 grudnia 2014

Wiadomości

zaproszenie na II sesje VII kadencji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na II sesje VII kadencji - [Wszystkie zmiany]

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji - funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji - [Wszystkie zmiany]

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku - funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Bezpieczeństwa i Porządku - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia- funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia- funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego - funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego - funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego - [Wszystkie zmiany]

Komisja Finansów i Skarbu Miasta

Edycja wiadomości Komisja Finansów i Skarbu Miasta - [Wszystkie zmiany]

Komisja Finansów i Skarbu Miasta

Edycja wiadomości Komisja Finansów i Skarbu Miasta - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodnicząc Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodnicząc Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodnicząc Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 grudnia 2014

Wiadomości

Kluby radnych

Edycja wiadomości Kluby radnych - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 grudnia 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Podinspektor Centrum Obsługi Mieszkańców Tomasz Staniurski - oświadczenie majątkowe z dnia 04.12.2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 grudnia 2014

Wiadomości

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: wykaz zgłoszonych interpelacji i zapytań - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: wykaz obecności na sesjach i komisjach - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: liczba zgloszonych interpelacji i zapytań - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Pan Mariusz Chrzanowski

Edycja wiadomości Prezydent Miasta Pan Mariusz Chrzanowski - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rewizyjna

Edycja wiadomości Komisja Rewizyjna - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 grudnia 2014

Wiadomości

Zaproszenie na III sesję VII kadencji

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na III sesję VII kadencji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 grudnia 2014

Wiadomości

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na III sesję VII kadencji

Edycja wiadomości Zaproszenie na III sesję VII kadencji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na Kom. Rewizyjną

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na Kom. Rewizyjną - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 grudnia 2014

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na III sesję VII kadencji

Edycja wiadomości Zaproszenie na III sesję VII kadencji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kanału sanitarnego w ulicy Wojska Polskiego i w ulicy Partyzantów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kontenerowej stacji transformatorowej, linii energetycznej kablowej i elektroenergetycznej ul. Szmaragdowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Usuwania pojazdów z ulic miasta Łomża oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. budowy nowych ulic na Osiedlu Wschód w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. rozbudowy ulicy 02KDD, będącej sięgaczem ulicy Nowogrodzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 grudnia 2014

Wiadomości

Edycja wiadomości Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Łomża na lata 2010 - 2018 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Łomża na lata 2010 - 2018 - [Wszystkie zmiany]

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łomży na lata 2015 - 2015

Dodanie nowej wiadomości: Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łomży na lata 2015 - 2015 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 grudnia 2014

Wiadomości

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji - funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia- funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego - funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego - funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego - [Wszystkie zmiany]

Komisja Finansów i Skarbu Miasta

Edycja wiadomości Komisja Finansów i Skarbu Miasta - [Wszystkie zmiany]

Skład Rady Miejskiej

Edycja wiadomości Skład Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Godziny pracy PZON w Wigilię - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr I/14

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr I/14 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr II/14

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr II/14 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 281/14 z dnia 18 grudnia w sprawie: przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na realizacje zadania publicznego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 279/14 z dnia 17 grudnia w sprawie: przyznania dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań publicznych. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 grudnia 2014

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 grudnia 2014

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego "Konserwacja oświetlenia miasta".

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego "Konserwacja oświetlenia miasta". - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na IV sesję

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na IV sesję - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 grudnia 2014

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta Pani Mirosława Kluczek - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezydenta Miasta Pani Agnieszka Muzyk - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Andrzej Garlicki - [Wszystkie zmiany]

zmiany personalne - [Wszystkie zmiany]

zmiany personalne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta Pani Agnieszka Muzyk - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Andrzej Garlicki - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z III sesji

Dodanie nowej wiadomości: interpelacje z III sesji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 grudnia 2014

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Targi na Ukrainie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budowa Hali Targowej Tablica Informacyjna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TARGOWISKA TYMCZASOWEGO - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE o spotkaniu PKN ORLEN S.A. z mieszkańcami okolic ul. Wiejskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Możliwości i uwarunkowania współpracy gospodarczej z Chinami - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 grudnia 2014

Wiadomości

Protokół nr 1 z dnia 15 grudnia 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 1 posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 1 posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2014 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 1 posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

BIEŻĄCE INFORMACJE

Nowelizacja ustawy Pzp -od 19.10.2014, w tym rażąco niska cena, pozacenowe kryteria oceny ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 grudnia 2014

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian