Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 02 stycznia 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU - [Wszystkie zmiany]

zmiany: kurs, kwoty - od 01.01.2014 ustawa o podwykonawstwie 0 od 20.12.2013 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów

Edycja wiadomości Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów - [Wszystkie zmiany]

piątek, 03 stycznia 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektrycznej instalacji fotowoltaicznej i solarnej - Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przebudowa ulicy Przykoszarowej w Łomży - przetarg nieograniczony - SIWZ z załącznikami - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Zezwolenie na urządzenie zjazdu z ulicy

Edycja wiadomości Zezwolenie na urządzenie zjazdu z ulicy - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót

Edycja wiadomości Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenie na ustawienie kiosku lub reklamy w pasie drogowym

Edycja wiadomości Zezwolenie na ustawienie kiosku lub reklamy w pasie drogowym - [Wszystkie zmiany]

Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia liniowych urządzeń obcych

Edycja wiadomości Zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 07 stycznia 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przebudowa ulicy Przykoszarowej w Łomży - przetarg nieograniczony - SIWZ z załącznikami - [Wszystkie zmiany]

zmiana SIWZ 07.01.2014 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 stycznia 2014

Wiadomości

Aktualizacja żłobków - [Wszystkie zmiany]

Aktualizacja podstawy prawnej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2013 r. przez Biuro Audytu i Kontroli - [Wszystkie zmiany]

Uwaga: W dniu 8.01.2014r dodano plik: Zał. nr 51 - Projekt organizacji ruchu - odc. III - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kontrole przeprowadzone w 2013 r. w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych przez podmioty zewnętrzne. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu - ul. Talesa z Miletu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dostawa materiałów eksploatacyjnych - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 stycznia 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża Mieczysław Leon Czerniawski - oświadczenie majątkowe za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 stycznia 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Porozumienie - nadzór nad lasami - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej - ul. Spokojna - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przebudowa ulicy Przykoszarowej w Łomży - przetarg nieograniczony - SIWZ z załącznikami - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

poniedziałek, 13 stycznia 2014

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przebudowa ulicy Przykoszarowej w Łomży - przetarg nieograniczony - SIWZ z załącznikami - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ MIASTA ŁOMŻA NA 2014 ROK - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o zmianie porządku posiedzenia Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zmianie porządku posiedzenia Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przebudowa ulicy Przykoszarowej w Łomży - przetarg nieograniczony - SIWZ z załącznikami - [Wszystkie zmiany]

Uwaga: W dniu 13.01.2014r dodano plik: "Zał. nr 52 - Zmiana treści SIWZ" oraz wymieniono plik:"Zał. nr 6 - Wzór umowy" na plik: "Zał. nr 6 - Wzór umowy - zaktualizowany". - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przebudowa ulicy Przykoszarowej w Łomży - przetarg nieograniczony - SIWZ z załącznikami - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przebudowa ulicy Przykoszarowej w Łomży - przetarg nieograniczony - SIWZ z załącznikami - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 stycznia 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej rozbudowy wejścia głównego do budynku Komendy Miejskiej Policji - ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Budżet miasta Łomża na 2014 eok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łomża na lata 2014-2027 - [Wszystkie zmiany]

Uwaga: W dniu 14.01.2014r. dodano plik: "Zał. nr 53 - Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie w sprawie zamiaru udzielenia dotacji ŁOD - [Wszystkie zmiany]

zaktualizowany Zał. 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy, tj. po zmianie z 14.01.2013 . - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia w 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesje styczniowa 2014

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesje styczniowa 2014 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 stycznia 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Uwaga: W dniu 15.01.2014r dodano plik: "Zał. nr 54 - Odpowiedzi na pytania" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 stycznia 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży - ul. Senatorska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej - Al. Piłsudskiego i Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXXIII/13

Edycja wiadomości Protokół nr XXXIII/13 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 stycznia 2014

Wiadomości

Udzielono odpowiedzi na pytania - [Wszystkie zmiany]

Zmiana SIWZ - załącznika nr 6 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 stycznia 2014

Wiadomości

Na 38 posiedzeniu w dniu 20 listopada 2013 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 38 posiedzeniu w dniu 20 listopada 2013 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 39 posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2013 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 39 posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2013 roku - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesje styczniowa 2014

Edycja wiadomości zaproszenie na sesje styczniowa 2014 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na dzień 20.01.2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Uwaga: W dniu 20.01.2014r dodano plik: "Zał. nr 55 - Odpowiedzi na pytania" - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przebudowa ulicy Przykoszarowej w Łomży - przetarg nieograniczony - SIWZ z załącznikami - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 stycznia 2014

Wiadomości

Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych m.Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych m.Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz fundacji - [Wszystkie zmiany]

Wykaz fundacji m. Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz fundacji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Plan Pracy Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia na 2014 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan Pracy Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia na 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 stycznia 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Biura Strefy Ograniczopnego Postoju w Wydziale Gospodarki Komunalnej UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Na 38 posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2013 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 38 posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2013 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 41 posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2013 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 41 posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2013 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 33/13

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 33/13 - [Wszystkie zmiany]

Perotokół nr 45/13

Dodanie nowej wiadomości: Perotokół nr 45/13 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 46/13

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 46/13 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 47/13

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 47/13 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XLVI/13

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XLVI/13 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XLVII/13

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XLVII/13 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 stycznia 2014

Wiadomości

Plan Pracy Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji na 2014 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan Pracy Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji na 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Plan Pracy Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego na 2014 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan Pracy Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego na 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przebudowa ulicy Przykoszarowej w Łomży - przetarg nieograniczony - SIWZ z załącznikami - [Wszystkie zmiany]

Uwaga: W dniu 23.01.2014r dodano pliki: "Zał. nr 56 - odpowiedzi na pytania" i "Zał. nr 57 - odpowiedzi na pytania" - [Wszystkie zmiany]

zmiana opisu przeznaczenia działki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-wszczęcie postępowania wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 stycznia 2014

Wiadomości

Protokół nr 29/13 z dnia 2 grudnia 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 29/13 z dnia 2 grudnia 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 40/13 z dnia 27 listopada 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 40/13 z dnia 27 listopada 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 41/13 z dnia 3 grudnia 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 41/13 z dnia 3 grudnia 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 31/13 z dnia 2 grudnia 2013 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 31/13 z dnia 2 grudnia 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Uwaga: W dniu 24.01.2014r dodano plik: "Zał. nr 58 - Zmiana treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert" - [Wszystkie zmiany]

Termin składania ofert w postępowaniu: 30.01.2014 r., godz. 12:00 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 stycznia 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkancami Łomży. /plan transportowy/ - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przebudowa ulicy Przykoszarowej w Łomży - przetarg nieograniczony - SIWZ z załącznikami - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych w sferze kultury fizycznej i sportu. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

udzielenie odpowiedzi - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 stycznia 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń.... - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 stycznia 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w systemie rur preizolowanych z alarmem impulsowym - ul. Spkojna - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej w systemie rur preizolowanych z alarmem impulsowym - ul. Moniuszki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dostawa materiałów eksploatacyjnych - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 stycznia 2014

Wiadomości

Plany pracy Komisji Finansów i Skarbu Miasta

Edycja wiadomości Plany pracy Komisji Finansów i Skarbu Miasta - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – usługa dostępu do sieci Internet przez okres 8 miesięcy - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 31 stycznia 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej