Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 października 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: III kwartał 2014 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 października 2014

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 października 2014

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 października 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Budowa boisk do piłki nożnej w Łomży - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 października 2014

Wiadomości

Edycja wiadomości Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Łomża na lata 2010 - 2018 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych /WRF/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Poradnik dotyczący wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 października 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża o nr i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

komunikaty MKW - dyżuury prezydent, zgloszone komitety - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 października 2014

Wiadomości

Karty do głosowania - [Wszystkie zmiany]

Karty do głosowania - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Jana Bajno - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Witolda Chludzińskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Mariusza Chrzanowskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Ireneusza Cieślika - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Hanki Gałązki - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Macieja Głaz - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Alicji Gołaszewskiej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Andrzeja Grzymały - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Konrada Haponik - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Alicji Konopka - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Osiwadczenia majątkowe radnej Bernadety Krynickiej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Zbigniewa Lipskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Wandy Mężyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Janusza Mieczkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Andrzeja Modzelewskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Bogumiły Olbryś - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Henryka Piekarskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Zbigniewa Prosińskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Elżbiety Rabczyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Edyty Śledziewskiej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radego Andrzeja Wojtkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Macieja Borysewicza - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Jana Jaroty - [Wszystkie zmiany]

UWAGA z 10.10.2014: Udzielono odpowiedzi na zapytania wykonawcy, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Treść udzielonych odpowiedzi zawarta jest w w pliku pod ogłoszeniem o zamówieniu: SIWZ- PYTANIA I ODPOWIEDZI –nr 1 Powyższe wyjaśnienia należy traktować jako integralną część SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 października 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy dwóch przepustów betonowych z przyczółkami z darniny w drogach dojazdowych - PULWY - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Prezydenta Miasta Łomża złożone na dwa miesiące przed upływem kadencji. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 października 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zadanie: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Zawady Przedmieście - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej - Szosa do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zadanie: utwardzenie łącznika między ul. Nowogrodzką, a ulicą Bartniczą - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Miejski Dom Kultury-Dom Środowisk Twórczych w Łomży zaprasza do składania ofert na roboty budowlane i sanitarne. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na zadanie: utwardzenie drogi dojazdowej przy ulicy Piłsudskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Baza kandydatów startujących w wyborach samorządowych, granice okregów wyborczych, adresy siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w Mieście Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: O G Ł O S Z E N I E Prezydenta Miasta Łomża o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 16 nieruchomości położonych w Łomży, w obrębie ulic: Podleśnej i Topolowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 października 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego rozszerzenia cmentarza komunalnego przy ulicy Przykoszarowej - [Wszystkie zmiany]

Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o publicznym losowaniu składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 października 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Łomży w sprawie zgłoszenia kandydatów na Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 października 2014

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję październikową 2014

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję październikową 2014 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 października 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję październikową 2014

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję październikową 2014 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 22 października 2014r. w spr. losowania nr list kandydatów na radnych. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 października 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 23 października o przyznanych nr list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do RMŁ. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kanału sanitarnego ø 200 mm w ulicy Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

UWAGA z 23.10.2014 r.: Zamawiający dokonał następujących zmian w załącznikach do SIWZ: 1) w załączniku nr 6, pn.: Istotne postanowienia umowne zmieniono treść: a) w § 4 poprawiono numerację ( zaczynała się od ust.2) b) ust. 8 ( wcześniej - ust.9) w § 4 c) ust. 5 i 6 w § 5. Zmiany, o których mowa w ppkt. b) i c) wynikają z potrzeby doprecyzowania zasad przeprowadzania kontroli realizacji usług świadczonych przez Wykonawcę oraz rozliczenia finansowego. 2) W załącznika nr 7, pn.: Szczegółowy opis i wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia skreślono ppkt d) w pkt VI.1.5) o treści: legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów. Zamawiający zamieścił poniżej zaktualizowane załączniki do SIWZ: nr 6 i 7. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 22 października w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 października 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej nN-0,4 kV w rejonie ul. Przemysłowej i ul. Mała Kraska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dostawa energii elektrycznej - WYBÓR OFERT - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 38/14 z dnia 8 lipca 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 38/14 z dnia 8 lipca 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 39/14 z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 39/14 z dnia 25 sierpnia 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 40/14 z dnia 22 wrzesnia 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 40/14 z dnia 22 wrzesnia 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 41/14 z dnia 20 października 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 41/14 z dnia 20 października 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 36/14 z dnia 8 lipca 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 36/14 z dnia 8 lipca 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 37/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 37/14 z dnia 27 sierpnia 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 38/14 z dnia 22 września 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 38/14 z dnia 22 września 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 39/14 z dnia 22 października 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 39/14 z dnia 22 października 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 47/14 z dnia 17 czerwca 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 47/14 z dnia 17 czerwca 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 48/14 z dnia 25 czerwca 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 48/14 z dnia 25 czerwca 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 49/14 z dnia 25 sierpnia 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 49/14 z dnia 25 sierpnia 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 50/14 z dnia 16 września 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 50/14 z dnia 16 września 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 października 2014

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 października 2014

Wiadomości

Na 49 posiedzeniu w dniu 18 września 2014 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 49 posiedzeniu w dniu 18 września 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 56/14

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 56/14 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Prezydenta Miasta Łomża Nr 236/14 z dnia 27.10.2014 roku w spr. zwołania pierwszego posiedzenia Obwodowych Komisji Wyborczych... - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 października 2014

Wiadomości

Na 46 posiedzeniu w dniu 22 września 2014 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 46 posiedzeniu w dniu 22 września 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 52 posiedzeniu w dniu 23 września 2014 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 52 posiedzeniu w dniu 23 września 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 października 2014

Wiadomości

zaproszenie na sesje listopadowa 2014

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesje listopadowa 2014 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 31 października 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 30 września 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr LVIII/14

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr LVIII/14 - [Wszystkie zmiany]

informacja w spr. spisu wyborców - [Wszystkie zmiany]

inf. w spr. udostępnienia spisu wyborców - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej