Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 listopada 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - PROJEKt MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA ŁOMŻA DLA TERENÓW ŚRÓDMIEŚCIA, OBSZAR P1 - [Wszystkie zmiany]

Lokale OKW dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnyc - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 listopada 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 29 października 2014 r. dot. Budowy ul. Kamiennej w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe na dzień 30.09.2014r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 listopada 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kontenerowej stacji transformatorowej i linii energetycznej kablowej - ul. Szmaragdowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ul. Kopernika w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesje listopadowa 2014

Edycja wiadomości zaproszenie na sesje listopadowa 2014 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 listopada 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o podjęciu uchwały scaleniowej - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesje listopadowa 2014

Edycja wiadomości zaproszenie na sesje listopadowa 2014 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz interpelacji

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz interpelacji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. Osiedla Wschód w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 listopada 2014

Wiadomości

liczba zgloszonych interpelacji i zapytań

Dodanie nowej wiadomości: liczba zgloszonych interpelacji i zapytań - [Wszystkie zmiany]

wykaz obecności radnych w kadencji

Dodanie nowej wiadomości: wykaz obecności radnych w kadencji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: wykaz obecności na sesjach i komisjach - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: wykaz zgłoszonych interpelacji i zapytań - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: liczba zgloszonych interpelacji i zapytań - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ pomieszczeń, znajdujących się w budynku Skarbu Państwa, położonym w Łomży przy ul. Nowej 2, przeznaczonych do oddania w najem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 listopada 2014

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 listopada 2014

Wiadomości

Aktualizacja rejestru - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: W Y K A Z lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 listopada 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego rozszerzenia cmentarza komunalnego przy ulicy Przykoszarowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta w sprawie udzielenia dotacji Grupy Ratowniczej Stowarzyszenia Pomocy Rodzinom "Nadzieja". - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 40/14

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 40/14 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 listopada 2014

Wiadomości

Protokół nr LIX/14

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr LIX/14 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 246/14 Prezydenta Miasta Łomża w sprawie projektu budżetu miasta Łomża na 2015 rok z dnia 10 listopada 2014r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Usługa dostępu do sieci Internet przez okres 5 miesięcy w ramach projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Karty parkingowe

Zmiana przepisów - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 18 listopada 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki konsultacji społecznych w spr. wyboru nazwy ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiosennej z Szosą do Mężenina w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej o przeprowadzeniu ponownego glosowania w wyborach Prezydenta Miasta Łomża w dniu 30.11.2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Projekt budżetu na 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wybory do Rady Miasta na prawach powiatu. Protokół z wyborów. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wybory Prezydenta Miasta Łomża. Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Prezydenta Miasta Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 listopada 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wybory do rady Miejskiej Łomży. Zestawienie wyników głosowania i podziału mandatów Okręg Nr 1 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wybory do Sejmiku Województwa. protokół zbiorczych wyników glosowania, Miasto Łomża. - [Wszystkie zmiany]

dopisano wadliwy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 22/14 MKW z dnia 19.11.2014 r. w spr. sprostowania protokołu w wyborach do Sejmiku Województwa Podlaskiego. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wybory do Sejmiku Województwa. Protokół sprostowany wyników glosowania , Miasto Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 250/14 z dnia 14 listopada w sprawie: zmian w budżecie miasta na 2014 rok. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 listopada 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Rady Miejskiej Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiących własność Miasta Łomża na prawach powiatu, przeznaczonych do zbycia – oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym - ul. Wesoła - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 listopada 2014

Wiadomości

Protokół nr 41/14

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 41/14 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy energetycznej linii kablowej w rejonie ulicy Przemysłowej i Mała Kraska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik biura Strefy Ograniczonego Postoju w Wydziale Gospodarki Komunalnej Anna Borzuchowska - oświadczenie z dnia 21.11.2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 listopada 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kablowej linii nn w pasie drogowym Szosy do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr LX/14

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr LX/14 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 57/14

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 57/14 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 58/14

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 58/14 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ul. Wiosennej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Usługa dostępu do sieci Internet przez okres 5 miesięcy w ramach projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 listopada 2014

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 listopada 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie MKW z dnia 17.11.2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Miasta Łomża dnia 30.11.2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Łomża na lata 2010 - 2018 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ MIASTA ŁOMŻA NA 2014 ROK - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ MIASTA ŁOMŻA NA 2015 ROK - [Wszystkie zmiany]

I sesja VII kadencji Rady Miejskiej Łomży

Dodanie nowej wiadomości: I sesja VII kadencji Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Usługa dostępu do sieci Internet przez okres 5 miesięcy w ramach projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Edycja wiadomości PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 27 listopada 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Tryb postępowania w przypadku wystąpienia problemów z wykorzystaniem systemu informatycznego. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Tryb ustalania wyników głosowania. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze na Podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 listopada 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Gospodarki Komunalnej - Biurze Strefy Ograniczonego Postoju UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na 2015r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej