Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 01 grudnia 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Gen. Władysława Sikorskiego i w ulicy Stefana Wyszyńskieg - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 grudnia 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Konserwacja oświetlenia miasta - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 grudnia 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Usługa dostępu do sieci Internet przez okres 5 miesięcy w ramach projektu „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 grudnia 2014

Wiadomości

zaproszenie na II sesje VII kadencji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na II sesje VII kadencji - [Wszystkie zmiany]

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji - funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji - [Wszystkie zmiany]

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku - funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Bezpieczeństwa i Porządku - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia- funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia- funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego - funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego - funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego - [Wszystkie zmiany]

Komisja Finansów i Skarbu Miasta

Edycja wiadomości Komisja Finansów i Skarbu Miasta - [Wszystkie zmiany]

Komisja Finansów i Skarbu Miasta

Edycja wiadomości Komisja Finansów i Skarbu Miasta - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodnicząc Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodnicząc Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodnicząc Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 grudnia 2014

Wiadomości

Kluby radnych

Edycja wiadomości Kluby radnych - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 grudnia 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Podinspektor Centrum Obsługi Mieszkańców Tomasz Staniurski - oświadczenie majątkowe z dnia 04.12.2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 grudnia 2014

Wiadomości

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: wykaz zgłoszonych interpelacji i zapytań - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: wykaz obecności na sesjach i komisjach - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: liczba zgloszonych interpelacji i zapytań - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Pan Mariusz Chrzanowski

Edycja wiadomości Prezydent Miasta Pan Mariusz Chrzanowski - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rewizyjna

Edycja wiadomości Komisja Rewizyjna - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 grudnia 2014

Wiadomości

Zaproszenie na III sesję VII kadencji

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na III sesję VII kadencji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 grudnia 2014

Wiadomości

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na III sesję VII kadencji

Edycja wiadomości Zaproszenie na III sesję VII kadencji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na Kom. Rewizyjną

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na Kom. Rewizyjną - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 grudnia 2014

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na III sesję VII kadencji

Edycja wiadomości Zaproszenie na III sesję VII kadencji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kanału sanitarnego w ulicy Wojska Polskiego i w ulicy Partyzantów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kontenerowej stacji transformatorowej, linii energetycznej kablowej i elektroenergetycznej ul. Szmaragdowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Usuwania pojazdów z ulic miasta Łomża oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. budowy nowych ulic na Osiedlu Wschód w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. rozbudowy ulicy 02KDD, będącej sięgaczem ulicy Nowogrodzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 grudnia 2014

Wiadomości

Edycja wiadomości Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Łomża na lata 2010 - 2018 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Łomża na lata 2010 - 2018 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Łomży na lata 2015 - 2015 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 grudnia 2014

Wiadomości

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji - funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia- funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego - funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego - funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Rozwoju, Przedsiębiorczości i Zagospodarowania Przestrzennego - [Wszystkie zmiany]

Komisja Finansów i Skarbu Miasta

Edycja wiadomości Komisja Finansów i Skarbu Miasta - [Wszystkie zmiany]

Skład Rady Miejskiej

Edycja wiadomości Skład Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Godziny pracy PZON w Wigilię - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr I/14 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr II/14 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 281/14 z dnia 18 grudnia w sprawie: przyznania dotacji celowej z budżetu miasta na realizacje zadania publicznego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 279/14 z dnia 17 grudnia w sprawie: przyznania dotacji celowych z budżetu miasta na realizację zadań publicznych. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 grudnia 2014

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 grudnia 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego "Konserwacja oświetlenia miasta". - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na IV sesję

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na IV sesję - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 grudnia 2014

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta Pani Mirosława Kluczek - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezydenta Miasta Pani Agnieszka Muzyk - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Andrzej Garlicki - [Wszystkie zmiany]

zmiany personalne - [Wszystkie zmiany]

zmiany personalne - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta Pani Agnieszka Muzyk - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Andrzej Garlicki - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z III sesji

Dodanie nowej wiadomości: interpelacje z III sesji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 grudnia 2014

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Targi na Ukrainie - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Budowa Hali Targowej Tablica Informacyjna - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PLAN ZAGOSPODAROWANIA TARGOWISKA TYMCZASOWEGO - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: OGŁOSZENIE o spotkaniu PKN ORLEN S.A. z mieszkańcami okolic ul. Wiejskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Możliwości i uwarunkowania współpracy gospodarczej z Chinami - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 grudnia 2014

Wiadomości

Protokół nr 1 z dnia 15 grudnia 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 1 posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 1 posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2014 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 1 posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Nowelizacja ustawy Pzp -od 19.10.2014, w tym rażąco niska cena, pozacenowe kryteria oceny ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 grudnia 2014

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej