Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 lutego 2014

Wiadomości

zaproszenie na sesję nadzwyczajną

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję nadzwyczajną - [Wszystkie zmiany]

Aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - Al. Legionów i Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Wojska Polskiego i Chabrowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Przemysłowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dostawa materiałów eksploatacyjnych - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 lutego 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Talesa z Miletu - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – usługa dostępu do sieci Internet przez okres 8 miesięcy - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 lutego 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża i Miasta Łomża na Prawach Powiatu przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Uwaga: W dniu 5.02.2014r dodano plik: "Zał. nr 59 - Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 lutego 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wszczęcie postępowania wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-zmiana decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykonywanie prac szacowania nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 lutego 2014

Wiadomości

UWAGA nr 2: Zamawiający przedłużył termin składania ofert. Aktualny termin składania ofert w postępowaniu upływa w dniu 17.02.2014 r., godz. 10:00, otwarcie ofert o godz. 10:15. - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XXXIV/13

Edycja wiadomości Protokół Nr XXXIV/13 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXXV/13

Edycja wiadomości Protokół nr XXXV/13 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXXVI/13

Edycja wiadomości Protokół nr XXXVI/13 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXXVII/13

Edycja wiadomości Protokół nr XXXVII/13 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXXVIII/13

Edycja wiadomości Protokół nr XXXVIII/13 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXXIX/13

Edycja wiadomości Protokół nr XXXIX/13 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XL/13

Edycja wiadomości Protokół nr XL/13 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – usługa dostępu do sieci Internet przez okres 8 miesięcy - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 lutego 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Analiza statystyczna za 2013 rok w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców na terenie miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – usługa dostępu do sieci Internet przez okres 8 miesięcy - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 lutego 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Strzelców Kurpiowskich - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej kablowej sieci w rejonie al. Legionów i al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 lutego 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Rozporządzenie Nr 1/14 Wojewody Podlaskiego w spr. zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na Białorusi i Litwie oraz możliwości jego przeniesienia na teren RP. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 lutego 2014

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 lutego 2014

Wiadomości

zmiana zarządzenia - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Regulamin Organizacyjny po zmianie z 3 kwietnia 2012 roku /tekst jednolity/ - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 lutego 2014

Wiadomości

zaproszenie na L sesję lutowa 2014

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na L sesję lutowa 2014 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadmonienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadmonienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Grabowa i Jaworowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Piaski, Topolowa, Browarna, Sosnowa, Włókiennicza - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 lutego 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: O g ł o s z e n i e dot. terminów składania wniosków o dodatek energetyczny - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Miasto Łomża przystępuje w 2014 roku do realizacji programu skierowanego do osób niepełnosprawnych pt "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków PFRON. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na L sesję lutowa 2014

Edycja wiadomości zaproszenie na L sesję lutowa 2014 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 lutego 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-ul. Browarna - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Miasto Łomża przystąpiło do realizacji programu pn „Wyrównywanie różnic między regionami II” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 lutego 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Wydziału Skarbu i Budżetu Jadwiga Jakuć - oświadczenie majątkowe za 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 lutego 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Przemysłowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Strzelców Kurpiowskich - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie w przypadku utraty dowodu osobistego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 lutego 2014

Wiadomości

Na 40 posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2014 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 40 posiedzeniu w dniu 16 stycznia 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 51/13 z dnia 4 marca 2013 roku w sprawie Kontroli Zarządczej w Mieście Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości - ul. Podleśna i Topolowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w obszarze pomocy społecznej na 2014 rok "Dożywianie osób ubogich". - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 lutego 2014

Wiadomości

Na 39 posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2014 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 39 posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2014 roku komisja realizowała następujący porządek obrad: - [Wszystkie zmiany]

Na 42 posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2014 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 42 posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2014 roku komisja realizowała następujący porządek obrad: - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Nowogrodzka i Przyjaźni - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Leśna - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Partyzantów i Uśmiechu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Raginisa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Partyzantów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Lipowa i Łukasińskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Promienna i Partyzantów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Strzelców Kurpiowskich - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Bartnicza i Lipowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kodeks Wyborczy /Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r./ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obszary Okręgów Wyborczych /Uchwała PKW z dnia 27 stycznia 2014 r./ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie PKW o wyborach do PE z dnia 24 stycznia 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów posłów do PE z dnia 24 lutego 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rozporządzenie MSWiA w sprawie aktów pełnomocnictw do głosowania z dnia 28 lipca 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do glosowania w wyborach do PE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zasadach udziału obywateli polskich w głosowaniu do PE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zasadach udziału obywateli UE niebędących obywatelami polskimi w głosowaniu do PE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z kontroli wykonanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 lutego 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Nr 10/2014 Wojewody Podlaskiego z dnia 13 lutego 2014r. i Obwieszczenie Nr 3/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Biura Strefy Ograniczonego Postoju w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urszula Tyborowska oświadczenie majątkowe z dnia 31.12.2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 lutego 2014

Wiadomości

Plany Kontroli Komisji Rewizyjnej

Edycja wiadomości Plany Kontroli Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

Protokól nr 48/14

Dodanie nowej wiadomości: Protokól nr 48/14 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 34/14

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 34/14 - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Rady na 2014 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Rady na 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Protokół na XLVIII/14

Dodanie nowej wiadomości: Protokół na XLVIII/14 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XLIX/14

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XLIX/14 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: ZMIANA TERMINU PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW MODUŁU II do realizacji programu skierowanego do osób niepełnosprawnych pt "Aktywny Samorząd" finansowanego ze środków PFRON. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – usługa dostępu do sieci Internet przez okres 8 miesięcy - informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej