Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 marca 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-pozwolenie wodnoprawne - droga powiadowa Budy Mikołajka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 marca 2014

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki konsultacji społecznych w sprawie nazwy ulicy na odcinku od Al. Legionów do ul. Spokojnej. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych /WRF/ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

zmiana banku i nr konta - [Wszystkie zmiany]

Warunki zabudowy

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

środa, 05 marca 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA dot. miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe na dzień 31.12.2013r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Stan zobowiązań budżetu miasta Łomża na 31.12.2013r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Stan należności budżetu miasta Łomża na 31.12.2013r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykonywanie prac szacowania nieruchomości - WYBÓR OFERT - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 marca 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej - ul. Poligonowa - [Wszystkie zmiany]

Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim

Edycja wiadomości Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim - [Wszystkie zmiany]

Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim

Edycja wiadomości Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim - [Wszystkie zmiany]

Zespół Redakcyjny Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży

Edycja wiadomości Zespół Redakcyjny Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

zmiany w wykazie rzeczy znalezionych - [Wszystkie zmiany]

piątek, 07 marca 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Państwowa Komisja Wyborcza uruchomiła serwis informacyjny o tegorocznych wyborach samorządowych. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

poniedziałek, 10 marca 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-Pulwy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-Pulwy-zakończenie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 marca 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu dla planowanej budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Piaski, Topolowej, Browarnej, Sosnowej, Włókienniczej i Podleśnej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Administrowanie nieruchomością położoną w Łomży przy ul. Nowej 2 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o podjęciu działalności w zakresie telekomunikacji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 marca 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadan publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia w 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Sikorskiego, al. Legionów i Mikołaja Kopernika - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Kierzkowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.: Przebudowa ulicy Przykoszarowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 marca 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - zmiana decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Indormacja dot.wydawania zezwolenia na prowadzenie placówki wsparcia dziennego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa i budowa ulicy Browarnej w Łomży -WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 marca 2014

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu gazociągu średniego ciśnienia - Al. Legionów i Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Wojska Polskiego i Chabrowa - [Wszystkie zmiany]

UWAGA z dnia 14.03.2014 r. Dodano Załącznik nr 4.1 - Wiedza doświadczenie – - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 58/14 z dnia 12 marca w sprawie: przyjęcia Regulaminu sfinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta Łomża w roku 2014 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 marca 2014

Wiadomości

zaproszenie na sesje marcową 2014

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesje marcową 2014 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora - Komornika administracyjnego w Wydziale Skarbu i Budżetu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora - komornika administracyjnego w Wydziale Skarbu i Budżetu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

UWAGA z dnia 17.03.2014 r. Zamawiający informuje, że wymienił druk oferty z uwagi na omyłkę pisarską w terminie związania ofertą Był :60 dni , powinien być: 30 dni. W związku z powyższym prosimy o pobranie aktualnego Załącznika nr 1 do SIWZ - wzór oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 marca 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasach drogowych ulic: Bartniczej i Lipowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasach drogowych ulic: Nowogrodzkiej i Przyjaźni - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Leśnej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasach drogowych ulic: Uśmiechu i Partyzantów - [Wszystkie zmiany]

Uwaga z dnia 18.03.2014 r - wyjasnienia SIWZ - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. projektu Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2013-2022 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: 2012 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 marca 2014

Wiadomości

Protokół nr XLI/13

Edycja wiadomości Protokół nr XLI/13 - [Wszystkie zmiany]

Protokól nr XLII/13

Edycja wiadomości Protokól nr XLII/13 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XLIII/13

Edycja wiadomości Protokół nr XLIII/13 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XLIV/13

Edycja wiadomości Protokół nr XLIV/13 - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XLV/13

Edycja wiadomości Protokół Nr XLV/13 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XLVI/13

Edycja wiadomości Protokół nr XLVI/13 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XLVII/13

Edycja wiadomości Protokół nr XLVII/13 - [Wszystkie zmiany]

Protokół na XLVIII/14

Edycja wiadomości Protokół na XLVIII/14 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XLIX/14

Edycja wiadomości Protokół nr XLIX/14 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 marca 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-pozwolenie wodnoprawne Budy Mikołajka gm. Piątnica - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej kablowej w Łomży w pasie drogowym ulicy Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 marca 2014

Wiadomości

Protokół nr 35/14

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 35/14 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasach drogowych ulic: Partyzantów i Promiennej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ulicy Strzelców Kurpiowskich - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Jaworowej i Grabowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o dofinansowaniu zadań z zakresu usuwania azbestu w roku 2014 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o uzyskaniu dotacji na usuwanie azbestu z terenu miasta Łomza w roku 2014 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

poniedziałek, 24 marca 2014

Wiadomości

Na 43 posiedzeniu w dniu 25 lutego 2014 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 43 posiedzeniu w dniu 25 lutego 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 44 posiedzeniu w dniu 7 marca 2014 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 44 posiedzeniu w dniu 7 marca 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej na rozszerzenie cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. ewidencji ludności w Centrum Obsługi Mieszkańców UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Wydział Edukacji /WED/

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Stan mienia komunalnego na 31.12.2013r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

wtorek, 25 marca 2014

Wiadomości

Na 41 posiedzeniu w dniu 24 lutego 2014 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 41 posiedzeniu w dniu 24 lutego 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 42 posiedzeniu w dniu 7 marca 2014 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 42 posiedzeniu w dniu 7 marca 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Aktualizacja treści - [Wszystkie zmiany]

Aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zasady udziału w pracach obwodowych komisji wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 49/14

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 49/14 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Łomża na lata 2010 - 2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 marca 2014

Wiadomości

Na 40 posiedzeniu w dniu 25 lutego 2014 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 40 posiedzeniu w dniu 25 lutego 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Kierzkowej - [Wszystkie zmiany]

Aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację linii oświetleniowej w Łomży przy ul. Sadowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

czwartek, 27 marca 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Prezydenta Miasta Łomża za rok 2013 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr L/14

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr L/14 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 marca 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dotycząca funkcjonowania Publicznych Przedszkoli w roku szkolnym 2013/2014 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Vademecum wyborcy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - w sprawie udzielenia dotacji - [Wszystkie zmiany]

Aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty na opracowanie dokumentacji technicznej na rozszerzenie cmentarza komunalnego przy ul. Przykoszarowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 marca 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na 31.12.2013r. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

UWAGA:   W dniu 31.03.2014 r. udzielono odpowiedzi na zapytania wykonawcy, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Treść udzielonych odpowiedzi zawarta jest w w plikach pod ogłoszeniem o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej