Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 01 kwietnia 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Raginisa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Partyzantów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasach drogowych ulic: Waleriana Łukasińskiego i Lipowowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 kwietnia 2014

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 kwietnia 2014

Wiadomości

Ogłoszenie w sprawie terminów składania wniosków o dodatek energetyczny

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie w sprawie terminów składania dodatków energetycznych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem /miejsce pod ustawienie stolików z parasolami do celów konsumpcyjnych/. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta, przeznaczonej do przekazania w najem /teren na Starym Rynku przy Hali Targowej -miejsca pod ustawienie stolików z parasolami do celów konsumpcyjnych/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem / 3 garaże/. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: W Y K A Z nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży /ul. Wiosenna, ul. Nowogrodzka, ul. Spokojna/ - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ pomieszczeń, znajdujących się w budynku Skarbu Państwa, położonym w Łomży przy ul. Nowej 2, przeznaczonych do oddania w najem. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 kwietnia 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w pasach drogowych ulic: Poligonowej i Poznańskiej - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rozporządzenie MSWiA w sprawie aktów pełnomocnictw do głosowania z dnia 28 lipca 2011 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do PE - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego /pdf/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Vademecum wyborcy niepełnosprawnego oraz tego, który ukończył 75 lat - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Vademecum wyborcy niepełnosprawnego oraz tego, który ukończył 75 lat - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Vademecum wyborcy niepełnosprawnego oraz tego, który ukończył 75 lat - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Vademecum wyborcy niepełnosprawnego oraz tego, który ukończył 75 lat - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Vademecum wyborcy niepełnosprawnego oraz tego, który ukończył 75 lat - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej kablowej linii wraz ze złączem kablowym w pasie drogowym ulicy Wąskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. ogłasza zaproszenie do przetargu łącznego nieograniczonego. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Skasowanie wiadomości o tytule: Konto bankowe UM w Łomży do uiszczania opłat na rzecz Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 07 kwietnia 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: I kwartał 2014 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Kierzkowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 kwietnia 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: PREZYDENT MIASTA ŁOMŻA o g ł a s z a IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomży/ul. Rybaki 19/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

UWAGA: W dniu 08.04.2014 r. udzielono odpowiedzi na pytania dwóch wykonawców, dotyczące Zadania I - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 kwietnia 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu dotacji PTKKF - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o udzieleniu dotacji UKS "Olimpijczyk" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sali sportowej wraz z niezbędną infrastrukturą - ul. Mickiewicza - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Kierzkowej - [Wszystkie zmiany]

UWAGA:   W dniu 09.04.2014 r. udzielono odpowiedzi nr 4 na pytania wykonawcy do Zadania II, dotyczące uzupełnienia informacji w wykazie pojazdów (Załącznika nr 2.1) i w ślad za tym naniesiono uzupełnienia w tym załączniku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 kwietnia 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w sprawie funkcjonalnego zagospodarowania Hali Targowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-decyzja Wspólnota "Pulwy" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 kwietnia 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania turystyki. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Ogłoszenie konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania turystyki. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia wnętrza zabytkowego budynku tzw. „Domku pastora” położonego przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 42/14 z dnia 20 stycznia 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 42/14 z dnia 20 stycznia 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 43/14 z dnia 18 lutego 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 43/14 z dnia 18 lutego 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 32/14 z dnia 15 stycznia 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 32/14 z dnia 15 stycznia 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 33/14 z dnia 19 lutego 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 33/14 z dnia 19 lutego 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 30/14 z dnia 16 stycznia 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 30/14 z dnia 16 stycznia 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 31/14 z dnia 20 lutego 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 31/14 z dnia 20 lutego 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 kwietnia 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Łomży przy ul. Senatorskiej 52 B. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kalendarz Wyborczy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 kwietnia 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej kablowej w pasie drogowym ulicy Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasach drogowych ulic: Sikorskiego, Al. Legionów i Kopernika - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję LII

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję LII - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji LŁKS "Prefbet Śniadowo" Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 95/14 z dnia 10 kwietnia w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2014 zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 kwietnia 2014

Wiadomości

Od 16.04.2014 roku obowiązuje Zarządzenie Nr 92/14 Prezydenta Miasta Łomża z dnia 10.04.2014 r.: w sprawie trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łomży i jednostkach organizacyjnych Miasta Łomża - zmiana zw. z podwyższeniem progu wartości szacunkowej (czyli netto) zamówienia do którego nie stosuje się ustawy( kwota do 30 000 euro , tj. 126 747,00 zł) ustawy -zmiana ustawy weszła w życie16.04.2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - Zagroby Żebry gm. Śniadowo - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 kwietnia 2014

Wiadomości

zmiana zarządzenia na 92/14 z dnia 10.04.2014 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do przekazania w najem przy ul. Polowej 22 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do przekazania w najem przy ul. Polowej 22 /garaże/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 kwietnia 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie dot.składania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie "Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2014 rok" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 kwietnia 2014

Wiadomości

zaproszenie na sesję LII

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję LII - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia wnętrza zabytkowego budynku tzw. „Domku pastora” położonego przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 kwietnia 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Talesa z Miletu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 kwietnia 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-zakończenie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty na wykonanie projektu aranżacji i wyposażenia zabytkowego budynku tzw. "Domku pastora" położonego przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 36/14

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 36/14 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 kwietnia 2014

Wiadomości

Na 45 posiedzeniu w dniu 20 marca 2014 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 45 posiedzeniu w dniu 20 marca 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 kwietnia 2014 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Łomża z dnia 24 kwietnia 2014 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 27 kwietnia 2014

Wiadomości

Wydział Edukacji /WED/

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Wpis do ewidencji

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 28 kwietnia 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoleniowego na pomieszczenia węzła szkieletowego oraz części budynku garażowego na pomieszczenia agregatu prądotwórczego - ul. Zjazd - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Łomży, Stary Rynek 14 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 kwietnia 2014

Wiadomości

Na 41 posiedzeniu w dniu 25 marca 2014 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 41 posiedzeniu w dniu 25 marca 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 43 posiedzeniu w dniu 24 marca 2014 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 43 posiedzeniu w dniu 24 marca 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej