Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 02 maja 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Protkół nr LI/14

Dodanie nowej wiadomości: Protkół nr LI/14 - [Wszystkie zmiany]

Protokól nr 50/14

Dodanie nowej wiadomości: Protokól nr 50/14 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe na dzień 31.03.2014r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego /dot. budowy ul. Kamiennej w Łomży/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA 0 PUBLICZNYM LOSOWANIU SKŁADÓW OSOBOWYCH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 maja 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-zabudowa mieszkaniowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża/dot.budowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Łomża - WYBÓR OFERT - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Składy osobowe obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 maja 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża /dot. budowy sieci gazowej w ul. Strzelców Kurpiowskich/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża /dot. budowy sieci gazowej w ul. Talesa z Miletu/ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 maja 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wytyczne dla obwodowych komisji wyborczych dot. zadan i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Łomża w 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża /dot. budowy linii elektroenergetycznej w ul. Wąskiej/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - ul. Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - wieża ciśnień - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 maja 2014

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 32/14 z dnia 19 marca 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 32/14 z dnia 19 marca 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 44/14 z dnia 25 marca 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 44/14 z dnia 25 marca 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 34/14 z dnia 18 marca 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 34/14 z dnia 18 marca 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezydenta Miasta p. Beniamin Janusz Dobosz - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezydenta Miasta p. Mirosława Kluczek - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezes Zarządu Miejskiego Przdsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp z o.o. p. Marian Mielcarek - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o p. Ryszard Fiedorowicz - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o p. Grzegorz Piotr Lewańczuk - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. Z o.o. p. Gilbert Okulicz - Kozaryn - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezes Zarządu Park Przemysłowy Łomża Sp. z o.o. p. Andrzej Kiełczewski - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Budżet miasta Łomża na 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ustanowienie koordynatora gminnego ds. informatycznej obsługi wyborów i operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych oraz określenie zakresu ich zadań. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 maja 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie udostępniania do wglądu spisu wyborców - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA w sprawie udostępnienia do wglądu spisu wyborców - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 maja 2014

Wiadomości

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Jana Jaroty - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Macieja Borysewicza - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radego Andrzeja Wojtkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Edyty Śledziewskiej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Elżbiety Rabczyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Zbigniewa Prosińskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Henryka Piekarskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Bogumiły Olbryś - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Andrzeja Modzelewskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Janusza Mieczkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Wandy Mężyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Zbigniewa Lipskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Osiwadczenia majątkowe radnej Bernadety Krynickiej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Alicji Konopka - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Konrada Haponik - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Andrzeja Grzymały - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Alicji Gołaszewskiej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Macieja Głaz - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Hanki Gałązki - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Ireneusza Cieślika - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Mariusza Chrzanowskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Witolda Chludzińskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Jana Bajno - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta /dot. budowy gazociągu w ul. Talesa z Miletu/ - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Zbigniewa Lipskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Przebudowa ulicy Wojska Polskiego wraz z rondem - Plac T. Kościuszki w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR 400/XLVII/13 z dnia z dnia 30 grudnia 2013 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 400/XLVII/13 z dnia z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: w sprawie budżetu miasta Łomży na 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 maja 2014

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 maja 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o p. Jadwiga Cwalina - oświadczenie majątkowe 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji ZB p. Janusz Franciszek Nowakowski - oświadczenie majątkowe 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ZB p. Arkadiusz Andrzej Kułaga - oświadczenie majątkowe 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Muzeum Północno - Mazowieckiego p. Jerzy Jastrzębski - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego p. Jan Miłosz Zarzycki - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej p. Krystyna Sobocinska - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru Lalki i Aktora p. Jarosław Antoniuk - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych p. Roman Borawski - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora - Komornika Administracyjnego w Wydziale Skarbu i Budżetu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora - Komarnika administracyjnego w Wydziale Skarbu i Budżetu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 maja 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - ul. Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża /dot. budowy stacji telefonii komórkowej w rejonie ul. Owocowej/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej p. Krzysztof Jankowski - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Wiesław Karol Jagielak - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Anna Fabin - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej p. Bożena Elwira Jabłońska - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej p. Franciszek Chrzanowski - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy p. Maria Małgorzata Bachanowicz - Macieboch - oświadczenie majątkowe za 2013 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Sławomir Grygo - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Krystyna Łukasiuk - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grodzkiego p. Grażyna Gosiewska - oświadczenie majątkowe 2013 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 maja 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015 - MIASTO ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 maja 2014

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesje majową 2014

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesje majową 2014 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 37/14

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 37/14 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Łomża w 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 maja 2014

Wiadomości

Informacja o projekcie

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o realizowanym projekcie pt. „Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa podlaskiego”. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

środa, 21 maja 2014

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 maja 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta /dot. budowy gazociągu w ul. Górnej, Sikorskiego, Szymańskiego, Bocznej/. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta/dot.budowy wodociągu przy ul. Reymonta/ - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: W Y K A Z lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży /ul. Polowa, ul. Spokojna/ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR 441/LII/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 441/LII/14 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie: w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej z zasobu Miasta Łomża w ramach odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 maja 2014

Wiadomości

Na 44 posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2014 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 44 posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Olsztynie z dn. 22 maja 2014 r. w spr. sprostowania o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego w Okręgu Wyborczym Nr 3. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Miasta Łomża /ul. Nowogrodzka, ul. Pileckiego/ - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Miasta Łomża /ul. Nowogrodzka, ul. Pileckiego/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Miasta Łomża /ul. Nowogrodzka, ul. Pileckiego/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, w postaci 3 działek, położonych w Łomży przy ul. Wiosennej - [Wszystkie zmiany]

Udzielono odpowiedzi na pytania 23.05.2014 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

uaktualniony spis rzeczy - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 26 maja 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z realizacji zadań Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia za 2013 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 maja 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: UCHWAŁA NR 448/LII/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Na 42 posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2014 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 42 posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 46 posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2014 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 46 posiedzeniu w dniu 24 kwietnia 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań w zakresie ŁPPiRPA oraz PS na 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 maja 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: WYNIKI WYBORÓW DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014 ROK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 maja 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: DYŻURY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH W ŁOMŻY - Maj , Czerwiec 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Długoterminowy kredyt w kwocie 20 413 350 złotych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 maja 2014

Wiadomości

Protokół nr 38/14

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 38/14 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 51/14

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 51/14 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr LII/14

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr LII/14 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Centrum Obsługi Mieszkańców Marcin Sawko - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Referatu Spraw Lokalowych w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Włodzimierz Marek Stanisławski - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami Henryka Pezowicz - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa Marek Jankowski - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Centrum Obsługi Mieszkańców Krystyna Wojtkowska - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Podinspektor Centrum Obsługi Mieszkańców Teresa Kossakowska - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Janina Picewicz-Znosko - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Oświaty Andrzej Michał Piechociński - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa Maria Plona - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Beata Jagielak-Dardzińska - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Budżetu w Wydziale Skarbu i Budżetu Bożena Szypulska - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa Krzysztof Twardowski - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Krzysztof Wróblewski - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej