Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 czerwca 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości Miasta Łomża - ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż 16 nieruchomości położonych w Łomży, w obrębie ulic: Podleśnej i Topolowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 czerwca 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej - ul. Partyzantów - [Wszystkie zmiany]

Informacja o ogłoszeniu w Dz.U. UE - [Wszystkie zmiany]

Dodano 12 załączników. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję uroczystą

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję uroczystą - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 czerwca 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kanalizacji deszczowej - ul. Przykoszarowej, Zawadzkiej, Wiosennej i Zawady Przedmieście - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania części budynku szkoleniowego - ul. Zjazd 21 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego PE dn 63 mm - ul. Talesa z Miletu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia PE dn 63 mm - ul. Strzelców Kurpiowskich - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej Andrzej Edward Karwowski - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Centrum Obsługi Mieszkańców Dorota Maria Grochowska - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 czerwca 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia - ul. Sikorskiego, Górna, Boczna i Szymańskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy wodociągu - ul. Reymonta - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora - Komornika Administracyjnego w Wydziale Skarbu i Budżetu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 czerwca 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Agnieszka Bućkowska- Dyrektor PP 8 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Anna Kamińska - Dyrektor PP 1 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Maria Mikołajewska - Dyrektor PP 2 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jolanta Mieczkowska - Dyrektor PP 4 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH ZE STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO 2020 ROKU ZA 2013 ROK - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Oddziału Podatków w Wydziale Skarbu i Budżetu Jadwiga Jakuć - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Skarbnik Miasta Grażyna Kołodziejska - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sekretarz Miasta Tamara Alicja Małachowska - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Centrum Obsługi Mieszkańców Adam Maciejewski - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Marta Alicja Biedrzycka - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Elżbieta Kołodziej - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Janina Rode - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Centrum Obsługi Mieszkańców Marek Chojnowski - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Podatków w Wydziale Skarbu i Budżetu Barbara Supińska - oświadczenie majątkowe za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jadwiga Juchniewicz - Dyrektor PP 5 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Maryla Stanisława Łysiak - Dyrektor PP 9 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ewa Gierłowska - Dyrektor PP 10 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Grażyna Kowalewska - Dyrektor PP 14 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Janina Szenk - Leszczyńska - Dyrektor PP 15 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Grażyna Małgorzata Ważna-Zwierzyńska - Dyrektor SP 2 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Iwona Borawska - Dyrektor SP 4 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Małgorzata Pietrusiewicz - Dyrektor SP 5 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Halina Szeligowska - Dyrektor SP 7 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Bożena Dziekońska - Dyrektor SP 9 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Leszek Henryk Sobociński - Dyrektor SP 10 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Teresa Kurpiewska - Dyrektor PG 1 - oświadczenie majątkowe za 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jolanta Kowalewska - Dyrektor PG 2 - oświadczenie majątkowe za 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Halina Dąbrowska - Dyrektor PG 8 - oświadczenie majątkowe za 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jacek Pogorzelski - Dyrektor Bursy nr 1 - oświadczenie majątkowe za 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Barbara Zawrotna - Dyrektor Bursy nr 2 - oświadczenie majątkowe za 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ewa Matejkowska - Dyrektor Bursy nr 3 - oświadczenie majątkowe za 2013r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jerzy Łuba - Dyrektor ZSO (I LO) - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Józef Przybylski - Dyrektor II LO - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Grażyna Chodnicka - Dyrektor III LO - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Artur Ciborowski - Dyrektor ZSTiO Nr 4 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jacek Kocoń - Dyrektor ZSMiO Nr 5 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Paweł Drożyner - Dyrektor ZSEiO Nr 6 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Albina Galik-Chojak - Dyrektor ZSWiO Nr 7 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Bożena Niewińska - Dyrektor ZSS Nr 8 - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Irena Zwornicka - Dyrektor ZSDiG - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wojciech Kowalik - Dyrektor Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji- oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dariusz Grzelak - Dyrektor ZCKPiU - oświadczenie majątkowe za 2013r - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 czerwca 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy dwóch przepustów betonowych z przyczółkami z darniny w drogach dojazdowych - ul. Nadnarwiańska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 45/XIII/03 z dnia z dnia 14 maja 2003 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 45/XIII/03 z dnia z dnia 14 maja 2003 roku w sprawie: w sprawie Statutu Miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: UCHWAŁA NR 435/LI/14 z dnia 26 marca w sprawie: Statut Miasta Łomża /zmiany/ - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 czerwca 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża – dostawa komputerów, drukarek i oprogramowania - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 czerwca 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do zbycia – oddania w użytkowanie wieczyste - wieża ciśnień - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Udostępnienie informacji na prośbę banku z dnia 4.06.2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 czerwca 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji UKS "Return" Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji KU AZS PWSIiP w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na modernizację i doposażenie pionu żywieniowego Bursy Szkolnej nr 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 czerwca 2014

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 czerwca 2014

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie modernizacji pokrycia dachu w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - rzeczoznawca d/s pszczół - [Wszystkie zmiany]

udzielenie odpowiedzi na zapytanie banku z dnia 16.06.2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję LV

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję LV - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 czerwca 2014

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 czerwca 2014

Wiadomości

Edycja wiadomości Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie modernizacji pokrycia dachu w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

poprawka nr konta - [Wszystkie zmiany]

Uzupełnienie do udzielonej odpowiedzi z dnia 17 czerwca 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję LV

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję LV - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Partyzantów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 czerwca 2014

Wiadomości

zaproszenie na sesję LV

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję LV - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 52/14

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 52/14 - [Wszystkie zmiany]

Skład Rady Miejskiej

Edycja wiadomości Skład Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Karty parkingowe

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

środa, 25 czerwca 2014

Wiadomości

Na 43 posiedzeniu w dniu 26 maja 2014 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 43 posiedzeniu w dniu 26 maja 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 47 posiedzeniu w dniu 26 maja 2014 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 47 posiedzeniu w dniu 26 maja 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 48 posiedzeniu w dniu 28 maja 2014 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 48 posiedzeniu w dniu 28 maja 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 czerwca 2014

Wiadomości

Aktualizacja rejestru - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr LIII/14

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr LIII/14 - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr LIV/14

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr LIV/14 - [Wszystkie zmiany]

Dodano załącznik uchwała RIO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 czerwca 2014

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

UCHWAŁA NR 475/LV/14 z dnia z dnia 25 czerwca 2014 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 475/LV/14 z dnia z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie: w sprawie zmiany Uchwały Nr 451/LIII/14 Rady Miejskiej Łomży z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 czerwca 2014

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej