Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 01 września 2014

Wiadomości

zmiana zajmowanych stanowisk - [Wszystkie zmiany]

Kluby radnych

Edycja wiadomości Kluby radnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Vademecum wyborcy niepełnosprawnego oraz tego, który ukończył 75 lat - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża w spr. miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Decyzja Nr 1/04 z dnia 8 stycznia w sprawie: wpisu do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej Prezydenta Miasta Łomży Ludowego Klubu Sportowego \"Narew\" Łomża - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Decyzja Nr 5/04 z dnia 13 maja 2004r w sprawie: zmieniająca decyzję Nr 2/01 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 21 grudnia 2001r dotyczącą utworzenia środka specjalnego pn” Utrzymanie dróg”. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Decyzja Nr 6/04 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 13 maja 2004r w sprawie: w sprawie zmiany planu finansowego środka specjalnego Urzędu Miejskiego pn. ” Utrzymanie dróg”. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Decyzja 1/03 z dnia 12 listopada w sprawie: utworzenia środka specjalnego pn ” Darowizny na rzecz Miasta Łomży ”.
- [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Decyzja Nr 2/03 z dnia 12 listopada w sprawie: zmiany planu finansowego środka specjalnego Urzędu Miejskiego pn. ” Utrzymanie dróg”. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Decyzja Nr 3 / 03 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego środka specjalnego Urzędu Miejskiego pn\"Darowizny na rzecz Miasta Łomża\" na 2004 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Decyzja Nr 4 / 03 Prezydenta Miasta Łomży z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego środka specjalnego Urzędu Miejskiego pn.\"Utrzymanie dróg\" na 2004 rok - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 września 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży o upływie terminu w spr. utworzenia Komitetów Wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR 488/LVII/14 z dnia z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 488/LVII/14 z dnia z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 września 2014

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

UCHWAŁA NR 488/LVII/14 z dnia z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 488/LVII/14 z dnia z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

UCHWAŁA NR 489/LVII/14 z dnia z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 489/LVII/14 z dnia z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie: zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 września 2014

Wiadomości

udzielenie odpowiedzi na pytania 04.09.2014 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 września 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy wejścia głównego, wejścia bocznego do budynku Komendy Miejskiej Policji w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - ul. Reymonta - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dostawa energii elektrycznej – przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża z dnia 2 września 2014 r. w spr. podziału miasta na okręgi wyborcze - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 września 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 1 września 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 września 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża - ul. Wiosenna - [Wszystkie zmiany]

inf. dla wyborców niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 września 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości /ul. Sikorskiego/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości /ul. Poznańska/ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

aktualizacja rzeczy w biurze rzeczy znalezionych - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 11 września 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wyjaśnienia PKW w spr. członkostwa w Komisjach Wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie konserwacji rowów odpływowych dla wód deszczowych z miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała PKW z 1.09.14 w spr. wytycznych dla KW - zadania do dnia głosowania - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała PKW z 11.08.14 w spr. wzorów kart do głosowania - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała PKW z 18.08.14 w spr. zmiany wzoru kart do głosowania - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała PKW z 25.08.14 w spr. druku i przechowywania kart do głosowania - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała PKW z 25.08.14 w spr. regulaminu terytorialnych i OKW - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Komunikat Komisarza Wyborczego w Łomży o upływie terminu w spr. utworzenia Komitetów Wyborczych - [Wszystkie zmiany]

zmiana na inf. dla KW - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała PKW z 1.09.14 w spr. wzorów potwierdzeń zgłoszenia listy kandydatów na radnych i wzorów protokołów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała PKW z 8.09.14 w spr. sposobu zapisu nazwisk i nazw KW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 września 2014

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 września 2014

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 września 2014

Wiadomości

zaproszenie na LVIII sesję

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na LVIII sesję - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 września 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie kandydatów na członków KW - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 września 2014

Wiadomości

Losowanie członków Terytorialnych Komisji Wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 września 2014

Wiadomości

Na 48 posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2014 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 48 posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

19.09.2014 r. zamieszczono w pikach poniżej: •ogłosznie o zamówieniu nr 2014/s 180-317774, opubliekowane w Dz.U. UE •SIWZ z załącznikami. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

dodano linki do uchwał - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Sekretarza Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 września 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 września 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - dot. przebudowy ul. Kopernika w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Na 45 posiedzeniu w dniu 7 lipca 2014 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 45 posiedzeniu w dniu 7 lipca 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie KW z dnia 22 września 2014 r. w spr. powołania terytorialnych komisji wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 września 2014

Wiadomości

Na 51 posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2014 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 51 posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów Śródmieścia, obszar P1. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 września 2014

Wiadomości

Kluby radnych

Edycja wiadomości Kluby radnych - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr LVII/14

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr LVII/14 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 55/14

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 55/14 - [Wszystkie zmiany]

Miejska Komisja Wyborcza w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skład MKW w Łomży, Zwołanie pierwszego posiedzenia MKW w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 września 2014

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 497/LVIII/14 z dnia 24 września 2014 r. zm. uchwałę w spr. podziału m. Łomża na stałe obwody głosowania. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 498/LVIII/14 z dnia 24 września 2014 r. w spr. utworzenia odrębnych obwodów głosowania. - [Wszystkie zmiany]

UWAGA: W dniu 29.09.2014 r. zamieszczono ponownie SIWZ, gdyż pierwotna wersja nie zawierała - z powodu przeoczenia - daty składania i otwarcia ofert. - [Wszystkie zmiany]

29.09.14- udzielono odp: SIWZ- PYTANIA I ODPOWIEDZI –nr 1 - [Wszystkie zmiany]

komunikat MKW - dyżury i skład - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza: pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża /ul. Reymonta/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża, ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w Łomży /ul. Senatorska 52 B/ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej