Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 01 grudnia 2015

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 grudnia 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Konserwacja oświetlenia miasta - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców - Oddział Komunikacji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Centrum Obsługi Przedsiębiorców UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Stawowej i sięgacza 1 ul. Nowogrodzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 21/15 z dnia 11 listopada 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 21/15 z dnia 11 listopada 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 22/15 z dnia 25 listopada 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 22/15 z dnia 25 listopada 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

zmiana terminu składania ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 grudnia 2015

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy BUD.6743.3.17.2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Biuro Obsługi Urzędu /BOU/ - [Wszystkie zmiany]

Wydział Obsługi Urzędu /WOU/

Dodanie nowej wiadomości: Biuro Obsługi Urzędu /BOU/ - [Wszystkie zmiany]

Wydział Obsługi Urzędu /WOU/

ZMIANA W ZAKRESIE CZYNNOŚCI - W. KOLASIŃSKA - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zwrot zakupu do sklepu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe radnego Lecha Śleszyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor w Biurze Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności - oświadczenie majątkowe z dnia 27.11.2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 grudnia 2015

Wiadomości

Interpelacje z sesji XVIII

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacje z sesji XVIII - [Wszystkie zmiany]

Interpelacje z sesji XVIII

Edycja wiadomości Interpelacje z sesji XVIII - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 10/15 z dnia 24 listopada 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 10/15 z dnia 24 października 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Stawowej i sięgacza 1 ul. Nowogrodzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

ODPOWIEDZI PLUS ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych związanych z rozszerzeniem cmentarza komunalnego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 grudnia 2015

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Rejestr umów 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Straż Miejska Łomży /STM/

Edycja wiadomości Straż Miejska Łomży /STM/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr umów 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim

Aktualizacja rejestrów Biura Obsługi Urzędu. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rekultywacja kwater nr VIII i IX na terenie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Czartoria - Korytki Leśne - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 grudnia 2015

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XIX

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję XIX - [Wszystkie zmiany]

UWAGA z 08.12.2015 r.: Uzupełniono zał. 8 do SIWZ - Wyciąg z dokumentacji KWATERY IX i VIII o część graficzną. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XIX

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XIX - [Wszystkie zmiany]

skład Rady Miejskiej Łomży VII kadecji obejmującej lata 2014 -2018

Edycja wiadomości skład Rady Miejskiej Łomży VII kadecji obejmującej lata 2014 -2018 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 grudnia 2015

Wiadomości

Protokół nr 15 z dnia 24 listopada 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 15 posiedzeniu w dniu 24 listopada 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ścieżka edukacyjna zlokalizowana na składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Czartoria – Korytki Leśne 8 – unieważnienie postępowania do 30 000 euro - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ścieżka edukacyjna na składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Czartoria – Korytki Leśne - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 15/15 z dnia 19 listopada 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 15/15 z dnia 19 listopada 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację wraz z audytami energetycznymi budynków oświatowych miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 grudnia 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży /ul. Obrońców Łomży, ul. Przykoszarowa/ - [Wszystkie zmiany]

UWAGA z 10.12.2015: Udzielono odpowiedzi na zapytania wykonawcy, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Dokonano zmiany nr 1 treści SIWZ w zakresie ilości studzienek odgazowujących. Stosowne pliki zamieszczono pod ogłoszeniem o zamówieniu. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizacje i termomodernizację komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 grudnia 2015

Wiadomości

zaproszenie na sesję XIX

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XIX - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Protokół 12 z dnia 24 listopada 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 12 posiedzeniu w dniu 24 listopada 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 11 posiedzeniu w dniu 21 października 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 11 posiedzeniu w dniu 21 października 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 12 posiedzeniu w dniu 18 listopada 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 12 posiedzeniu w dniu 18 listopada 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Projekt budżetu miasta Łomża na 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Projekt WPF na lata 2016-2030 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 23/15 z dnia 1 grudnia 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 23/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

UWAGA z 11.12.2015: Udzielono odpowiedzi na zapytania wykonawcy oraz dokonano zmiany nr 2 treści SIWZ w zakresie opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i ogłoszenia o zamówieniu. Stosowne pliki zamieszczono pod ogłoszeniem o zamówieniu. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Drugi przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Stawowej i sięgacza 1 ul. Nowogrodzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 358/15 z dnia 11 grudnia w sprawie: przekazania do realizacji Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łomży zadań z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 14 grudnia 2015

Wiadomości

Zamieszczono odpowiedź na zapytanie wykonawcy, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): SIWZ_PYTANIA_I_ODPOWIEDZI_nr_3. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 grudnia 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w spr. wyboru nazwy ulicy. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Budowa sceny koncertowej w ogrodzie Przedszkola Publicznego nr 14 w Łomży, ul. Kołłątaja 8 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ścieżka edukacyjna zlokalizowana na składowisku odpadów komunalnych w miejscowości Czartoria – Korytki Leśne 8 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Rejestr umów 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Rejestr umów 2015 rok

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr umów 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Interpelacje z sesji XVIII

Edycja wiadomości Interpelacje z sesji XVIII - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor w Wydziale Skarbu i Budżetu p. Celina Kaczmarek - oświadczenie majątkowe z dnia 15.12.2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 grudnia 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: PRODUKTY EKOLOGICZNE ? - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację wraz z audytami energetycznymi budynków oświatowych Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 grudnia 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z przebudową ulicy Ptasiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XVIII/15 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 17/15

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 17/15 - [Wszystkie zmiany]

UWAGA z 17.12.2015: Zamieszczono odpowiedzi na zapytania dwóch wykonawców, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): • SIWZ_PYTANIA_I_ODPOWIEDZI_nr_4 • SIWZ_PYTANIA_I_ODPOWIEDZI__nr_5. Dokonano zmiany treści umowy, stanowiącej załącznik nr 6 SIWZ: Zmiana SIWZ nr 3 – umowa i zamieszczono zaktualizowany wzór umowy. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR 137/XVIII/15 z dnia 25 listopada 2015 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 137/XVIII/15 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie: w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji dla publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek na terenie Miasta Łomża prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne inne niż jednostka samorządu terytorialnego - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 grudnia 2015

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 grudnia 2015

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Konserwacja oświetlenia miasta - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Plan Pracy Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego na 2016 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan Pracy Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego na 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Plan Pracy Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia na 2016 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan Pracy Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia na 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Plan Pracy Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji na 2016 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan Pracy Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji na 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyżury Aptek 2016 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 16/15 z dnia 8 grudnia 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 16/15 z dnia 8 grudnia 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 grudnia 2015

Wiadomości

zaproszenie na sesję XX

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję XX - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizację i termomodernizację komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych -WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizację i termomodernizację komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Polowej 59 i Al. Legionów 26 w Łomży - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XX

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XX - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XX

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XX - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 grudnia 2015

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Ludowemu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu "Prefbet Śniadowo" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 grudnia 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Partycypacji Społecznej Centrum Współdziałania Społecznego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - informacja o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na budowę budynku socjalnego wielorodzinnego przy ul. Kamiennej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 grudnia 2015

Wiadomości

zaproszenie na sesję XX

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XX - [Wszystkie zmiany]

Wymieniono dokumet SIWZ z uwagi na zamieszczenie niewłaściwego pliku. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XX

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XX - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Karty parkingowe

Edycja wiadomości Karty parkingowe - [Wszystkie zmiany]

Karty parkingowe

zmiana przepisów - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 29 grudnia 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej sieci kablowej SN - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 16 z dnia 8 grudnia 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 16 posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: FAJERWERKI – KORZYSTAJ Z GŁOWĄ - [Wszystkie zmiany]

Na 13 posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 13 posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Partycypacji Społecznej Centrum Współdziałania Społecznego w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: I, II, III i IV kwartał 2015 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - dot. rozbudowy i budowy drogi krajowej Nr 63 - ulica Szosa Zambrowska w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 grudnia 2015

Wiadomości

zmiana dyżuru Przewodniczącego

Dodanie nowej wiadomości: zmiana dyżuru Przewodniczącego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na budowę budynku socjalnego wielorodzinnego przy ul. Kamiennej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Interpelacje z sesji XIX

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacje z sesji XIX - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Stawowej i sięgacza 1 ul. Nowogrodzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Klubowi Uczelnianemu Akademickiego Związku Sportowego Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na budowę budynku socjalnego wielorodzinnego przy ul. Kamiennej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Plany Kontroli Komisji Rewizyjnej

Edycja wiadomości Plany Kontroli Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Rady Miejskiej na 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Rady Miejskiej na 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Plany pracy Komisji Finansów i Skarbu Miasta

Edycja wiadomości Plany pracy Komisji Finansów i Skarbu Miasta - [Wszystkie zmiany]

Interpelacje z sesji XX

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacje z sesji XX - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rekultywacja kwater nr VIII i IX na terenie składowiska odpadów komunalnych w miejscowości Czartoria – Korytki Leśne II - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 31 grudnia 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dotycząca wyboru oferty na konserwację systemów alarmowych obrony cywilnej na terenie Miasta Łomża w 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w roku 2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarte konkursy ofert w sferze kultury fizycznej i sportu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji Medialnej i Promocji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: SYLWESTROWE PORADY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 379/15 z dnia 28 grudnia w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli Miasta Łomża do komisji przetargowej wykonującej czynności związane z przeprowadzeniem przetargu łącznego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości objętych Suwalską Specjalną Strefą Ekonomiczną podstrefa Łomża - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej