Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 02 stycznia 2015

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie komisji - [Wszystkie zmiany]

Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych /WIR/

Aktualizacja danych pracowników Wydziału - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 stycznia 2015

Wiadomości

interpelacje z sesji IV

Dodanie nowej wiadomości: interpelacje z sesji IV - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji IV

Edycja wiadomości interpelacje z sesji IV - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Usuwania pojazdów z ulic miasta Łomża oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z III sesji

Edycja wiadomości interpelacje z III sesji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 stycznia 2015

Wiadomości

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezydenta Miasta Pani Agnieszka Muzyk - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów

Edycja wiadomości Zezwolenie na usuwanie drzew i krzewów - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 08 stycznia 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot.ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowygazociągu średniego ciśnienia ul. Sikorskiego i Wyszyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: IV kwartał 2014 - [Wszystkie zmiany]

Straż Miejska Łomży /STM/

Edycja wiadomości Straż Miejska Łomży /STM/ - [Wszystkie zmiany]

Straż Miejska Łomży /STM/

Edycja wiadomości Straż Miejska Łomży /STM/ - [Wszystkie zmiany]

Straż Miejska Łomży /STM/

Edycja wiadomości Straż Miejska Łomży /STM/ - [Wszystkie zmiany]

Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry

Dodanie nowej wiadomości: Odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

zmiana załącznika - [Wszystkie zmiany]

piątek, 09 stycznia 2015

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Rady Osiedla /samorządy mieszkańców/ działające w mieście Łomża

Edycja wiadomości Rady Osiedla /samorządy mieszkańców/ działające w mieście Łomża - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z III sesji

Edycja wiadomości interpelacje z III sesji - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji IV

Edycja wiadomości interpelacje z sesji IV - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 stycznia 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego Jan Milosz Zarzycki - oświadczenie majątkowe korekta - [Wszystkie zmiany]

Zastępca Prezydenta Miasta Pan Piotr Serdyński

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezydenta Miasta Pan Andrzej Garlicki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o konkursie -oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na V sesję

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na V sesję - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 1/14

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 1/14 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 1/14

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 1/14 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 2/14

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 2/14 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie komisji - [Wszystkie zmiany]

Plany pracy Komisji Finansów i Skarbu Miasta

Edycja wiadomości Plany pracy Komisji Finansów i Skarbu Miasta - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 13 stycznia 2015

Wiadomości

Aktualizacja rejestru - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. budowy i rozbudowy ulicy Zawadzkiej w Łomży - odc. I - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym w ulicy Raginisa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. budowy i rozbudowy ulicy Zawadzkiej w Łomży - odc. II - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dla przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych - [Wszystkie zmiany]

dodanie wniosku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 stycznia 2015

Wiadomości

Protokół 1 z dnia 16 grudnia 2014 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 1 posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół 2 z dnia 29 grudnia 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 2 posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości, położonej przy ulicy Rybaki 19 - [Wszystkie zmiany]

Plan Pracy Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji na 2015 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan Pracy Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji na 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 2 z dnia 29 grudnia 2014 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 2 posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Muzeum Północno - Mazowieckiego Jerzy Jastrzębski - oświadczenie majątkowe z 20.11.2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 stycznia 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ulicy Zdrojowej - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 stycznia 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Biurze Strefy Ograniczonego Postoju Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Wł. Reymonta i ul. Bema - [Wszystkie zmiany]

zmiana osoby na stanowisku - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na V sesję

Edycja wiadomości zaproszenie na V sesję - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz pomieszczeń, znajdujących się w budynku Skarbu Państwa, położonym w Łomży przy ul. Nowej 2, przeznaczonych do oddania w najem - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 stycznia 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Plan Pracy Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego na 2015 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan Pracy Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego na 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Plan Pracy Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia na 2015 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan Pracy Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia na 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 stycznia 2015

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 stycznia 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej kablowej linii nn wraz ze złączem kablowym w rejonie Zawad Przedmieście - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej kablowej linii nn wraz ze złączem kablowym w ulicy Owocowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 stycznia 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr III/14 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr IV/14 - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji IV

Edycja wiadomości interpelacje z sesji IV - [Wszystkie zmiany]

Plan Pracy Rady na 2015 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan Pracy Rady na 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Plany Kontroli Komisji Rewizyjnej

Edycja wiadomości Plany Kontroli Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

Plany Kontroli Komisji Rewizyjnej

Edycja wiadomości Plany Kontroli Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plan kontroli na 2015 r. w jednostkach nadzorowanych przez Urząd Miejski - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 stycznia 2015

Wiadomości

Protokół nr 1/14 z dnia 16 grudnia 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 1/14 z dnia 16 grudnia 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 2/15 z dnia 12 stycznia 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 2/15 z dnia 12 stycznia 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 1/14 z dnia 16 grudnia 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 1/14 z dnia 16 grudnia 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 2/14 z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 2/14 z dnia 29 grudnia 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 3/15 z dnia 14 stycznia 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 3/15 z dnia 14 stycznia 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 1/14 z dnia 17 grudnia 2014 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 1/14 z dnia 17 grudnia 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 2/15 z dnia 12 stycznia 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 2/15 z dnia 12 stycznia 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenia majątkowe radnego Borysewicza - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenia majątkowe radnego Oszkinisa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenia majątkowe radnej Konopka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenia majątkowe radnego Grzymały - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenia majątkowe radnego Zaremby - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenia majątkowe radnego Zwierzyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenia majątkowe radnego Wojtkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenia majątkowe radnej Śledziewskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenia majątkowe radnej Rabczyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenia majątkowe radnego Domasiewicza - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe radnego Chludzińskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenia majątkowe radnej Mężyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenia majątkowe radnego Mieczkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenia majątkowe radnej Gałązka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe radnego Cieślika - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenia majątkowe radego Prosińskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenia majątkowe radnego Modzelewskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenia majątkowe radnej Jóskowiak - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenia majątkowe radnego Kacprowskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenia majątkowe radnej Godlewskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenia majątkowe radnego Olszewskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenia majątkowe radnej Olbryś - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,odroczeń, umorzeń .... - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

zmiana druku - [Wszystkie zmiany]

sobota, 24 stycznia 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacje Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 stycznia 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznych kablowych linii nn ze złączami kablowymi w rejonie ulicy Tkackiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: W Y K A Z lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przystąpieniu do rokowań na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Sk. Państwa, położonej w Łomży przy ul. Senatorskiej 52B - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji V

Dodanie nowej wiadomości: interpelacje z sesji V - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 stycznia 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - dot. rozbudowy sięgacza ulicy Nowogrodzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. umorzenia postępowania na rozbudowę ulicy Wiosennej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 stycznia 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej pasie drogowym ulicy Władysława Reymonta i w ulicy Bema - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Raginisa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 stycznia 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży - ul. Kopernika - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w sferze pomocy społecznej "Dożywianie osób ubogich z terenu Miasta Łomża". - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2015 rok. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury na 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji V

Edycja wiadomości interpelacje z sesji V - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

aktualizacja wykazu rzeczy w biurze - [Wszystkie zmiany]

piątek, 30 stycznia 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kontrole przeprowadzone przez Biuro Audytu i Kontroli w 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Kontrole przeprowadzone przez Biuro Audytu i Kontroli w 2014 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w sferze kultury fizycznej i sportu w 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kwalifikacja wojskowa - 2015 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej