Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 lutego 2015

Wiadomości

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Budżet miasta Łomża na 2015 rok

Dodanie nowej wiadomości: Budżet miasta Łomża na 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łomża na lata 2015-2028

Dodanie nowej wiadomości: Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Łomża na lata 2015-2028 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 33/15 z dnia 26 stycznia w sprawie: przyznania dotacji celowej z budżetu Miasta Łomża na realizacje zadania publicznego stowarzyszeniu Łomżyńska Orkiestra Dęta. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 lutego 2015

Wiadomości

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. budowy i rozbudowy ulicy Zawadzkiej w Łomży - Odcinek II

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. budowy i rozbudowy ulicy Zawadzkiej w Łomży - Odcinek II - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

akyualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 lutego 2015

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. budowy i rozbudowy ulicy Zawadzkiej w Łomży - odc. I

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. budowy i rozbudowy ulicy Zawadzkiej w Łomży - odc. I - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 lutego 2015

Wiadomości

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Informacja

Dodanie nowej wiadomości: Informacja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 lutego 2015

Wiadomości

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Analiza statystyczna za 2014 rok w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców na terenie miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Analiza statystyczna za 2014 rok w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w Ośrodkach Szkolenia Kierowców na terenie m. Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 lutego 2015

Wiadomości

Zarządzenie wyborów Prezydenta RP na dzień 10.05.2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie wyborów Prezydenta RP na dzień 10.05.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyjaśnienie PKW w spr. udziału w pracach OKW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 523/LX/14 z dnia z dnia 9 listopada 2014 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr 523/LX/14 z dnia z dnia 9 listopada 2014 r. w sprawie: w sprawie wyłączenia ze struktury organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Ośrodka Interwencji Kryzysowej z siedziba w Łomży ul. Wojska Polskiego 161 oraz utworzenie odrębnej jednostki budżetowej - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 lutego 2015

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. rozbudowy ul. Wiosennej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. rozbudowy ul. Wiosennej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 lutego 2015

Wiadomości

Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych /WIR/

Edycja wiadomości Wydział Inwestycji /WIN/ - [Wszystkie zmiany]

Roboty budowlane wykończeniowe na budowie "Domku pastora" przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dodanie nowej wiadomości: Roboty budowlane wykończeniowe na budowie "Domku pastora" przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza II przetarg ustny nieograniczony nieruchomości zabudowanej trzema budynkami przeznaczonymi do rozbiórki położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza II przetarg ustny nieograniczony nieruchomości, zabudowanej trzema budynkami przeznaczonymi do rozbiórki położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 lutego 2015

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie komisji - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączem kablowym w ulicy Owocowej

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączem kablowym w ulicy Owocowej - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ulicy Zdrojowej

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ulicy Zdrojowej - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 lutego 2015

Wiadomości

zaproszenie na VI sesję

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na VI sesję - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr LVI/14

Edycja wiadomości Protokół Nr LVI/14 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr LVII/14

Edycja wiadomości Protokół nr LVII/14 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr LIX/14

Edycja wiadomości Protokół nr LIX/14 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr LX/14

Edycja wiadomości Protokół nr LX/14 - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja listy - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na VI sesję

Edycja wiadomości zaproszenie na VI sesję - [Wszystkie zmiany]

Vademecum wyborcy

Dodanie nowej wiadomości: Vademecum wyborcy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 lutego 2015

Wiadomości

Vademecum wyborcy niepełnosprawnego

Dodanie nowej wiadomości: Vademecum wyborcy niepełnosprawnego - [Wszystkie zmiany]

Rozbudowa ulicy Wiosennej w Łomży wraz z budową nowej i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dodanie nowej wiadomości: Rozbudowa ulicy Wiosennej w Łomży wraz z budową nowej i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Przebudowa, budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolizyjnej infrastruktury technicznej w Łomży w rejonie ulic: Przykoszarowej, Zawadzkiej, Wiosennej i Zawady Przedmieście - ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa, budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolizyjnej infrastruktury technicznej w Łomży w rejonie ulic: Przykoszarowej, Zawadzkiej, Wiosennej i Zawady Przedmieście - ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Rozbudowa i budowa ulicy Zawadzkiej w Łomży - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dodanie nowej wiadomości: Rozbudowa i budowa ulicy Zawadzkiej w Łomży - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 lutego 2015

Wiadomości

skład Rady Miejskiej Łomży VII kadecji obejmującej lata 2014 -2018

Dodanie nowej wiadomości: skład Rady Miejskiej Łomży VII kadecji obejmującej lata 2014 -2018 - [Wszystkie zmiany]

Skład Rady Miejskiej

Edycja wiadomości Skład Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 lutego 2015

Wiadomości

Protokół 3 z dnia 13 stycznia 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 3 posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 2/15

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 2/15 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 2/14

Edycja wiadomości Protokół nr 2/14 - [Wszystkie zmiany]

Odbieranie odpadów azbestu od mieszkańców

Dodanie nowej wiadomości: Odbieranie odpadów azbestu od mieszkańców - [Wszystkie zmiany]

zaprzszenie na posiedzenie komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaprzszenie na posiedzenie komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na VI sesję

Edycja wiadomości zaproszenie na VI sesję - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 21 lutego 2015

Wiadomości

Rozbudowa ulicy Wiosennej w Łomży wraz z budową nowej i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej - SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Rozbudowa ulicy Wiosennej w Łomży wraz z budową nowej i przebudową istniejącej infrastruktury technicznej - SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Przebudowa, budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolizyjnej infrastruktury technicznej w Łomży w rejonie ulic: Przykoszarowej, Zawadzkiej, Wiosennej i Zawady Przedmieście - SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa, budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolizyjnej infrastruktury technicznej w Łomży w rejonie ulic: Przykoszarowej, Zawadzkiej, Wiosennej i Zawady Przedmieście - SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Rozbudowa i budowa ulicy Zawadzkiej w Łomży - SIWZ

Dodanie nowej wiadomości: Rozbudowa i budowa ulicy Zawadzkiej w Łomży - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Rozbudowa i budowa ulicy Zawadzkiej w Łomży - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

dodano link do pełnej dokumentacji postępowania w związku z opublikowaniem ogłoszenia w DZUUE - [Wszystkie zmiany]

Rozbudowa i budowa ulicy Zawadzkiej w Łomży - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Edycja wiadomości Rozbudowa i budowa ulicy Zawadzkiej w Łomży - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 lutego 2015

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 16 nieruchomości położonych w Łomży, w obrębie ulic: Podleśnej i Topolowej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 16 nieruchomości położonych w Łomży, w obrębie ulic: Podleśnej i Topolowej - [Wszystkie zmiany]

Rozbudowa i budowa ulicy Zawadzkiej w Łomży - SIWZ

Uwaga: W dniu 23.02.2015r. zamieszczono: "Zał. nr 43 - załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej". - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 lutego 2015

Wiadomości

Protokół nr 3 z dnia 13 stycznia 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 3 posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Rozbudowa i budowa ulicy Zawadzkiej w Łomży - SIWZ

W dniu 24.02.2015r. zamieszczono: "Zał. nr 44 - STWiOR - branża drogowa - odc. I i II" - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji V

Edycja wiadomości interpelacje z sesji V - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania finansowe na dzień 31.12.2014r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe na dzień 31.12.2014r. - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Mała Kraska

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Mała Kraska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 lutego 2015

Wiadomości

Pozyskanie danych termalnych dla obszaru m. Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Pozyskanie danych termalnych dla obszaru m. Łomża - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączem kablowym w rejonie Zawad Przedmieście

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączem kablowym w rejonie Zawad Przedmieście - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 lutego 2015

Wiadomości

Protokól nr 3/15

Dodanie nowej wiadomości: Protokól nr 3/15 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 4/15

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 4/15 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr V/15

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr V/15 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie - ul. Poligonowa

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - ul. Poligonowa - [Wszystkie zmiany]

Rozbudowa i budowa ulicy Zawadzkiej w Łomży - SIWZ

6. Uwaga: W dniu 26.02.2015r. Zamawiający poprawił załącznik (nr 6) do SIWZ - wzór umowy. Zakres zmian został wskazany w Zał. nr 45 - Zmiana SIWZ - dot. wzoru umowy (26.02.2015)". "Zał. nr 43 - załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej" - zawiera zaktualizowaną wersję wzoru umowy. - [Wszystkie zmiany]

Przebudowa, budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolizyjnej infrastruktury technicznej w Łomży w rejonie ulic: Przykoszarowej, Zawadzkiej, Wiosennej i Zawady Przedmieście - SIWZ

4. Uwaga: W dniu 26.02.2015r. Zamawiający poprawił załącznik (nr 6) do SIWZ - wzór umowy. Zakres zmian został wskazany w "Zał. nr 13 - Zmiana SIWZ - dot. wzoru umowy (26.02.2015)". "Zał. nr 12 - wersje edytowalne załączników do SIWZ" - zawiera zaktualizowaną wersję wzoru umowy. - [Wszystkie zmiany]

Przeprowadzenie audytu finansowego Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Przeprowadzenie audytu finansowego Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Pozyskanie danych termalnych dla obszaru m. Łomża

Edycja wiadomości Pozyskanie danych termalnych dla obszaru m. Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 lutego 2015

Wiadomości

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. budowa i rozbudowa ulicy Zawadzkiej w Łomży odc. I

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. budowa i rozbudowa ulicy Zawadzkiej w Łomży odc. I - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE - dot. budowy i rozbudowy ulicy Zawadzkiej w Łomży - odc. II

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. budowy i rozbudowy ulicy Zawadzkiej w Łomży - odc. II - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji celowej ŁKS 1926

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji celowej ŁKS 1926 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji celowej GUKS "Olimpijczyk"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze przyznania dotacji celowej GUKS "Olimpijczyk" - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian