Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 marca 2015

Wiadomości

Skład Rady Miejskiej

Edycja wiadomości Skład Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Skład Rady Miejskiej

Edycja wiadomości Skład Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Na 2 posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2014 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 2 posiedzeniu w dniu 30 grudnia 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy odcinka sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy Mała Kraska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs w spr. wyboru kandydata na Skarbnika Miasta Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 marca 2015

Wiadomości

interpelacje z sesji VI

Dodanie nowej wiadomości: interpelacje z sesji VI - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji V

Edycja wiadomości interpelacje z sesji V - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z działalności SM za 2012 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności SM za 2012 rok - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z działalności SM za 2013 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności SM za 2013 rok - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z działalności SM za 2014 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z działalności SM za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych /WIR/

Zaktualizowano dane pracowników Wydziału - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 marca 2015

Wiadomości

Protokół nr 4/15 z dnia 21 stycznia 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 4/15 z dnia 21 stycznia 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 5/15 z dnia 12 lutego 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 5/15 z dnia 12 lutego 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 6/15 z dnia 17 lutego 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 6/15 z dnia 17 lutego 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 3/15 z dnia 12 lutego 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 3/15 z dnia 12 lutego 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 4/15 z dnia 16 lutego 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 4/15 z dnia 16 lutego 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 3/15 z dnia 18 lutego 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 3/15 z dnia 18 lutego 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Wydawanie dowodów osobistych

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 05 marca 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zobowiązania miasta Łomża za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

piątek, 06 marca 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. rozbudowy ul. Wiosennej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie ze środowiska.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie aktualizacji operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie ze środowiska. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Należności miasta Łomża na 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

wtorek, 10 marca 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznych kablowych linii nn wraz ze złączami kablowymi w rejonie ulicy Tkackiej - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie o udzielenie zamówienia: "Przeprowadzenie audytu finansowego Miasta Łomża."

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia: "Przeprowadzenie audytu finansowego Miasta Łomża." - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

środa, 11 marca 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: oświadczenia majątkowe radnej Krynickiej - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji VI

Edycja wiadomości interpelacje z sesji VI - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 marca 2015

Wiadomości

Edycja wiadomości Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych /WRF/ - [Wszystkie zmiany]

Plany pracy Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Plany pracy Komisji - [Wszystkie zmiany]

Plany pracy Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Plany pracy Komisji - [Wszystkie zmiany]

Plany pracy Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Plany pracy Komisji - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Wyjaśnienie PKW w spr. udziału w pracach OKW - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin Obwodowych Komisji Wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej w spr. udziału w pracach Obwodowych Komisji Wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kalendarz wyborczy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kodeks wyborczy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 marca 2015

Wiadomości

Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 - MIASTO ŁOMŻA

Dodanie nowej wiadomości: Rekrutacja do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 - MIASTO ŁOMŻA - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezydenta Miasta p. Andrzej Zdzisław Garlicki - oświadczenie majątkowe z dnia 26.01.2015r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezydenta Miasta p. Agnieszka Barbara Muzyk - oświadczenie majątkowe z dnia 29.01.2015r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta p. Mariusz Chrzanowski - oświadczenie majątkowe z dnia 29.12.2014r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 marca 2015

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Rozbudowa i budowa ulicy Zawadzkiej w Łomży - SIWZ

7. Uwaga: W dniu 16.03.2015r. zamieszczono Zał. nr 28a - Przedmiar - branża drogowa - odc. I - zaktualizowany. Pozostawiono dla celów porównawczych załącznik nr 28 - Przedmiar - branża drogowa - odc. I - zdeaktualizowany. Załączono też pliki z SST: Zał. nr 46 - SST - D.07.01.01a oraz Zał. nr 47 - SST - D.03.03.01. - [Wszystkie zmiany]

Rozbudowa i budowa ulicy Zawadzkiej w Łomży - SIWZ

8. Uwaga: W dniu 16.03.2015r. zamieszczono Zał. nr 37a - Przedmiar - branża drogowa - odc. II - zaktualizowany. Pozostawiono dla celów porównawczych załącznik nr 37 - Przedmiar - branża drogowa - odc. II - zdeaktualizowany. - [Wszystkie zmiany]

Aktualizacja operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego

Dodanie nowej wiadomości: Aktualizacja operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Mała Kraska - [Wszystkie zmiany]

Rozbudowa i budowa ulicy Zawadzkiej w Łomży - SIWZ

9. Uwaga: W dniu 16.03.2015r. zamieszczono Zał. nr 32 - Przedmiar - branża elektryczna - sygnalizacja świetlna - odc. I - zaktualizowany. - [Wszystkie zmiany]

Informacja dotycząca funkcjonowania Publicznych Przedszkoli w roku szkolnym 2014/2015

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dotycząca funkcjonowania Publicznych Przedszkoli w roku szkolnym 2014/2015 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów - [Wszystkie zmiany]

Konserwacja monitoringu miejskiego - przetarg nieograniczony

Dodanie nowej wiadomości: Konserwacja monitoringu miejskiego - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 marca 2015

Wiadomości

Zaproszenie na VII sesję VII kadencji

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na VII sesję VII kadencji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy odcinka sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy Mała Kraska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 marca 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-ul. Poligonowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji j.b. w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża z dnia 16 marca 2015 r. w spr. miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta RP 10 maja 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 marca 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Adresy stron komitetów uczestniczących w wyborach Prezydenta RP - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Adresy stron komitetów uczestniczących w wyborach Prezydenta RP - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Adresy stron komitetów uczestniczących w wyborach Prezydenta RP - [Wszystkie zmiany]

Roboty budowlane wykończeniowe na budowie "Domku pastora" przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży - ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym

Dodanie nowej wiadomości: Roboty budowlane wykończeniowe na budowie "Domku pastora" przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży - ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - dot. rozbudowy sięgacza ulicy Nowogrodzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 21 marca 2015

Wiadomości

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Łomża

Ogłoszenie opublikowane 21.03.2015 r. w Dz.U. UE pod nr 2015/S 057-099914. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 marca 2015

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 marca 2015

Wiadomości

Na 3 posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 3 posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Rozbudowa i budowa ulicy Zawadzkiej w Łomży - SIWZ

10. Uwaga: Informuje się, że w związku z licznymi zapytaniami i udzielonymi na nie odpowiedziami dotyczącymi wzoru umowy, Zamawiający zmienił Załącznik nr 6 (Wzór umowy) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zaktualizowany w/w załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego. Zmiany dokonano w dniu 24.03.2015r. 11. Uwaga: W dniu 24.03.2015r. Zamawiający dodał załącznik nr 48 - wzór tablicy informacyjnej, pamiątkowej (przykład) oraz dodał załączniki nr 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 i 58 zawierające odpowiedzi na zapytania Wykonawców. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr umów 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji VI

Edycja wiadomości interpelacje z sesji VI - [Wszystkie zmiany]

Przebudowa, budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolizyjnej infrastruktury technicznej w Łomży w rejonie ulic: Przykoszarowej, Zawadzkiej, Wiosennej i Zawady Przedmieście - SIWZ

5. Uwaga: Informuje się, że w związku z licznymi zapytaniami i udzielonymi na odpowiedziami dotyczącymi wzoru umowy, Zamawiający zmienił Załącznik nr 6 (Wzór umowy) do Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia. Zaktualizowany w/w załącznik został zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 24.03.2015r. 6. Uwaga: W dniu 24.03.2015r. Zamawiający dodał Załącznik nr 14 - Tablica informacyjna, pamiątkowa (przykład) oraz dodał Załącznik nr 15-30 zawierający odpowiedzi na zapytania Wykonawców (16 plików). - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Projekt listy osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 59/15 z dnia 2 marca w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia na 2015 rok. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 59/15 z dnia 2 marca w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 67/15 z dnia 5 marca w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych w sferze kultury w 2015 roku oraz wysokości przyznanych środków publicznych dla poszczególnych oferentów. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 65/15 z dnia 5 marca w sprawie: nabycia na rzecz Miasta Łomża nieruchomości położonej w Łomży stanowiącej ul. Rycerską. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 60/15 z dnia 2 marca w sprawie: zmieniające Zarządzenie Nr 30/14 z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie procedury zarządzania Projektem \"Diet for a Green Planet - Dieta dla Zielonej Planety\". - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 61/15 z dnia 4 marca w sprawie: powołania Komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 62/15 z dnia 4 marca w sprawie: zmiany składu Łomżyńskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 64/15 z dnia 5 marca w sprawie: ustalenia uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 marca 2015

Wiadomości

Protokół 4 z dnia 19 lutego 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 4 posiedzeniu w dniu 19 lutego 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Stan mienia komunalnego na 31.12.2014r.

Dodanie nowej wiadomości: Stan mienia publicznego na 31.12.2014r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za 2014 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za 2014 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

czwartek, 26 marca 2015

Wiadomości

Protokół nr 4 z dnia 20 stycznia i 23 lutego 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 4 posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2015 roku i 23 lutego 2015 roku /II część posiedzenia/ - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 5 z dnia 23 lutego 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 5 posiedzeniu w dniu 23 lutego 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 5/15

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 5/15 - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji VI

Edycja wiadomości interpelacje z sesji VI - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr VI/15

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr VI/15 - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 marca 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Grabowej i ulicy Jaworowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenia, Uchwały, Zarządzenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR 29/VII/15 z dnia 25 marca 2015 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 29/VII/15 z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku lub pomocy rzeczowej przyznawanej w zakresie zadań własnych gminy w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania \"Pomoc państwa w zakresie dożywiania\" na lata 2014 - 2020 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 marca 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Patologii Społecznej na 2015 rok. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 marca 2015

Wiadomości

dodano obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę ulicy Kamiennej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę ulicy Kamiennej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian