Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 kwietnia 2015

Wiadomości

zmiana personaliów doradcy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 kwietnia 2015

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie komisji - [Wszystkie zmiany]

I kwartał 2015

Dodanie nowej wiadomości: I kwartał 2015 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego pn. konserwacja monitoringu miejskiego.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty w postępowaniu na udzielenie zamówienia publicznego pn. konserwacja monitoringu miejskiego. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 kwietnia 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 kwietnia 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa ul. Poligonowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 kwietnia 2015

Wiadomości

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji VII

Dodanie nowej wiadomości: interpelacje z sesji VII - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na Skarbnika Miasta UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę ulicy Kamiennej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 kwietnia 2015

Wiadomości

interpelacje z sesji VII

Edycja wiadomości interpelacje z sesji VII - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji VII

Edycja wiadomości interpelacje z sesji VII - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - ul. Wesoła 74 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy osiedlowej kanałowej rozdzielczej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej w rejonie ulicy Ks. Anny - [Wszystkie zmiany]

UWAGA z 09.04.2015 r.: • Z uwagi na omyłki rachunkowe i pisarskie - skorygowano ilość: przyczep i naczep w ubezpieczeniu OC oraz pozostałych pojazdów w ubezpieczeniu NNW, a także daty NNW w wykazie pojazdów. W związku z powyższym zamieszczono zaktualizowane załączniki: Zalacznik_nr_2.1._do_SIWZ_Zadanie_II_Wykaz_Pojazdow_2015 - akt. 9.04.15.xls Zalacznik_nr_3 2 _Formularz_Cenowy_Zadanie_II_Komunikacji - akt. 9.04.15.xls, w pliku: Zadanie II - zakt.09.04.2015. • Udzielono odpowiedzi na pytania trzech wykonawców, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Treść udzielonych odpowiedzi zawarta jest w plikach pod ogłoszeniem o zamówieniu. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 kwietnia 2015

Wiadomości

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę ulicy Kamiennej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę ulicy Kamiennej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii napowietrznej i napowietrznej stacji transformatorowej przy ulicy Towarowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy osiedlowej kanałowej rozdzielczej sieci ciepłowniczej - ul. Śniadeckiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 kwietnia 2015

Wiadomości

Uwaga: W związku z omyłką pisarską w SIWZ dotyczącą numeru konta, Zamawiający podaje prawidłowy numer konta bankowego na które należy wpłacić wadium. Numer konta prawidłowy: 71 1560 0013 2294 6771 7000 0014. - [Wszystkie zmiany]

Uwaga: W dniu 13.04.2015r. udzielono odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy. Dodano plik: "Załącznik - Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy". Odpowiedź dotyczy numeru konta bankowego. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz zgłoszonych kandydatów na Prezydenta RP - [Wszystkie zmiany]

dodano zal nr 6 - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 kwietnia 2015

Wiadomości

Protokół nr 4/14 z dnia 18 marca 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 4/14 z dnia 18 marca 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 7/15 z dnia 17 marca 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 7/15 z dnia 17 marca 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 8/15 z dnia 23 marca 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 8/15 z dnia 23 marca 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 9/15 z dnia 25 marca 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 9/15 z dnia 25 marca 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 5/15 z dnia 18 marca 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 5/15 z dnia 18 marca 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 6/15 z dnia 23 marca 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 6/15 z dnia 23 marca 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łomża do roku 2020 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Prezydenta Miasta Łomża w sprawie zgłaszania członków Obwodowych Komisji Wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 kwietnia 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia ulicznego - ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: Roboty budowlane wykończeniowe na budowie "Domku pastora"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: Roboty budowlane wykończeniowe na budowie "Domku pastora" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Grabowej i ulicy Jaworowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Azbest - zaproszenie do złożenia oferty - [Wszystkie zmiany]

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,odroczeń, umorzeń ....

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,odroczeń, umorzeń .... - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 kwietnia 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy ulic w Łomży oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaprojektowanie i wykonanie iluminacji "Domku pastora" przy ul. Krzywe Koło 1 w Łomży - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Kamiennej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Kamiennej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomży ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomży ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

W związku z zapytaniami dot. zamówienia na Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Łomża do roku 2020 i trwającymi pracami nad udzieleniem odpowiedzi, przesunięciu ulega termin składania ofert - na dzień 23 kwietnia 2015r., godz. 12.00. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - w trybie ustawy z 2005 roku

wprowadzono nowy formularz wniosku oraz podstawę prawną zastosowania bonifikaty - [Wszystkie zmiany]

piątek, 17 kwietnia 2015

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o publicznym losowaniu składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

UWAGA z 17.04.2015 r.: Udzielono odpowiedzi na zapytania trzech wykonawców (nr 4-6), dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Treść udzielonych odpowiedzi zawarta jest w plikach pod ogłoszeniem o zamówieniu . Powyższe wyjaśnienia należy traktować jako integralną część SIWZ. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Wiadomości

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 kwietnia 2015

Wiadomości

Na 4 posiedzeniu w dniu 23 marca 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 4 posiedzeniu w dniu 23 marca 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża informuje, że sporządzony został spis wyborców w wyborach Prezydenta RP - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finansów - [Wszystkie zmiany]

zaprzszenie na posiedzenie komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaprzszenie na posiedzenie komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na VIII sesję

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na VIII sesję - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na VIII sesję

Edycja wiadomości zaproszenie na VIII sesję - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

środa, 22 kwietnia 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Włókienniczej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: reklamacja obuwia - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Obwieszczenia, Uchwały, Zarządzenia - [Wszystkie zmiany]

Ważne komunikaty, informacje i formularze druków do pobrania

Edycja wiadomości Ważne komunikaty i informacje - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 kwietnia 2015

Wiadomości

Rady Osiedla /samorządy mieszkańców/ działające w mieście Łomża

Edycja wiadomości Rady Osiedla /samorządy mieszkańców/ działające w mieście Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacje o upływie terminów związanych z wyborami Prezydenta RP - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Włókienniczej - [Wszystkie zmiany]

dodano linki do PKW - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 kwietnia 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy i przebudowy wodociągu oraz 9 hydrantów w pasie drogowym ulicy Poznańskiej i Poligonowej - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 3/15

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 3/15 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 4/15

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 4/15 - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji VII

Edycja wiadomości interpelacje z sesji VII - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 kwietnia 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: sprawozdanie Rb-N na 31.03.2015r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: sprawozdanie Rb-Z na 31.03.2015r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania finansowe na dzień 31.03.2015r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe na dzień 31.03.2015r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia w 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji Krajowemu Towarzystwu Autyzmu Oddział w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Lista osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu komunalnego lokalu mieszkalnego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej zasilającej budynki mieszkalne w rejonie ulicy Ks. Anny - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z dwoma przyłączami do budynków mieszkalnych przy ulicy Śniadeckiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii napowietrznej i napowietrznej stacji transformatorowej przy ulicy Towarowej - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji VII

Edycja wiadomości interpelacje z sesji VII - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 kwietnia 2015

Wiadomości

Protokół nr 6 z dnia 25 marca 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 6 posiedzeniu w dniu 25 marca 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na VIII sesję

Edycja wiadomości zaproszenie na VIII sesję - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 kwietnia 2015

Wiadomości

Protokół 5 z dnia 24 marca 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 5 posiedzeniu w dniu 24 marca 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Regulaminy otwartych konkursów ofert w sferze turystyki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-ocena oddziaływania przebudowy oczyszczalni ścieków - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: MEBLE OGRODOWE I PODPAŁKI DO GRILLI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 kwietnia 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Z.B. w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłaszenie o siódmym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 13 nieruchomości położonych w Łomży, w obrębie ulic: Podleśnej i Topolowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja UOKiK o osobach podszywających się pod pracowników urzędu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian