Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 lipca 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej w ulicy Owocowej i ulicy Talesa z Miletu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej w ulicy Piaski i ulicy Kalinowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej wraz ze złączami kablowymi i wymianą słupa energetycznego w rejonie ulicy Zdrojowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji j.b. w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji XI

Edycja wiadomości interpelacje z sesji XI - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji XI

Edycja wiadomości interpelacje z sesji XI - [Wszystkie zmiany]

Informacja dot.zastępstwa w pełnieniu dyżurów aptek w Łomży w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dot.zastępstwa w pełnieniu dyżurów aptek w Łomży w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ŁPPiRPA oraz Patologii Społecznej na 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę mebli do Domku pastora w Łomzy

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy udzielone w d niu 01.07.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, oprogramowania

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania Dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego, oprogramowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 lipca 2015

Wiadomości

I i II kwartał 2015

Dodanie nowej wiadomości: I i II kwartał 2015 - [Wszystkie zmiany]

Na 7 posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 7 posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie w sprawie Projektu robót geologicznych - [Wszystkie zmiany]

Informacja dot.zastępstwa w pełnieniu dyżurów aptek w Łomży w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dot.zastępstwa w pełnieniu dyżurów aptek w Łomży w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączem kablowym w rejonie ulicy Mała Kraska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Dostawa do Domku Pastora w zakresie wyposażenia kuchni i ogrodu.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia: Dostawa do Domku Pastora w zakresie wyposażenia kuchni i ogrodu. - [Wszystkie zmiany]

W Y K A Z lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży.

Dodanie nowej wiadomości: W Y K A Z lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży./ul. Wiosenna/

Dodanie nowej wiadomości: W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży./ul. Wiosenna/ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 lipca 2015

Wiadomości

zaproszenie na XII sesję

Edycja wiadomości zaproszenie na XII sesję - [Wszystkie zmiany]

Protokól nr 7/15

Dodanie nowej wiadomości: Protokól nr 7/15 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączem kablowym w pasie drogowym Szosy do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączem kablowym w rejonie ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ulicy Piaskowej oraz przebudowę ulicy Ptasiej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ulicy Piaskowej oraz przebudowę ulicy Ptasiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 lipca 2015

Wiadomości

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę ulicy Piaskowej oraz przebudowę ulicy Ptasiej w Łomży

W dniu 06.07.2015 r. dodano załącznik: "Zał. nr 9 - załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej". - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Krajowy Rejestr Sądowy - [Wszystkie zmiany]

Zarząd Związku

Dodanie nowej wiadomości: Zarząd Związku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Członkowie Związku - [Wszystkie zmiany]

Pierwsze początki

Dodanie nowej wiadomości: Pierwsze początki - [Wszystkie zmiany]

ZZPS UMŁ a Krajowy Rejestr Sądowy

Dodanie nowej wiadomości: Wpis ZZPS UM w Krajowym Rejestrze Sądowym - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ZZPS UM w KRS - [Wszystkie zmiany]

ZZPS UMŁ - numery identyfikacyjne: KRS, REGON, NIP

Dodanie nowej wiadomości: ZZPS UMŁ - numer identyfikacyjny REGON - [Wszystkie zmiany]

Dostawa i montaż 5 szt. infokiosków - ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym

Edycja wiadomości Dostawa i montaż 5 szt. infokiosków - ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Ustawa o związkach zawodowych

Dodanie nowej wiadomości: Ustawa o związkach zawodowych - [Wszystkie zmiany]

Statut Związku Zawodowego Pracowników Samorządowych Urzędu Miejskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Statut Związku Zawodowego Pracowników Samorządowych Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: TST.1111.11.1111 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: TYTUŁ TST.1111.11.1111 - [Wszystkie zmiany]

Strona w budowie

Dodanie nowej wiadomości: Strona w budowie - [Wszystkie zmiany]

Walne Zebranie ZZPS UM w Łomży - 19.06.2015

Dodanie nowej wiadomości: Strona w budowie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 lipca 2015

Wiadomości

Protokół 7 z dnia 22 czerwca 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 7 posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokoły z posiedzeń Zarządu ZZPS UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Protokoły z posiedzeń Zarządu ZZPS UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy WAB.6743.3.1.2015 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 lipca 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sceny koncertowej w ogrodzie Przedszkola Publicznego Nr 14 przy ulicy Kołłątaja 8 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Deklaracja - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: Wymiana pokrycia dachu budynku Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: Wymiana pokrycia dachu budynku Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 lipca 2015

Wiadomości

interpelacje z sesji XI

Edycja wiadomości interpelacje z sesji XI - [Wszystkie zmiany]

Interpelacje z sesji IX

Edycja wiadomości Interpelacje z sesji IX - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji V

Edycja wiadomości interpelacje z sesji V - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji VI

Edycja wiadomości interpelacje z sesji VI - [Wszystkie zmiany]

Interpelacje z sesji VIII

Edycja wiadomości Interpelacje z sesji VIII - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji XII

Dodanie nowej wiadomości: interpelacje z sesji XII - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 10/15

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 10/15 - [Wszystkie zmiany]

PRZED WAKACJAMI, CO WARTO WIEDZIEĆ?

Dodanie nowej wiadomości: PRZED WAKACJAMI, CO WARTO WIEDZIEĆ? - [Wszystkie zmiany]

Kodeks pracy

Dodanie nowej wiadomości: Kodeks pracy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 lipca 2015

Wiadomości

interpelacje z sesji XII

Edycja wiadomości interpelacje z sesji XII - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączem kablowym przy ulicy Mazurskiej - [Wszystkie zmiany]

Mrożone ryby i owoce morza

Dodanie nowej wiadomości: Mrożone ryby i owoce morza - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mebli do Domku pastora w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę mebli do Domku pastora w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 lipca 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała w spr. utworzenia odrębnego obwodu głosowania. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Druki do pobrania: - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Łomżyńskiemu Stowarzyszeniu "Zdrowie i Trzeźwość" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o warunkach udziału w referendum. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kalendarz czynności - [Wszystkie zmiany]

dodano rozporządzenie zał. 5 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sięgaczy: ul. Szosy Zambrowskiej oraz ul. Poligonowej

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sięgaczy: ul. Szosy Zambrowskiej oraz ul. Poligonowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 lipca 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej wraz ze złączami kablowymi i wymianą słupa energetycznego w rejonie ulicy Zdrojowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 lipca 2015

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 lipca 2015

Wiadomości

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,odroczeń, umorzeń ....

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,odroczeń, umorzeń .... - [Wszystkie zmiany]

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łomży Specjalisty ds. BHP w wymiarze 1/4 etatu

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łomży Specjalisty ds. BHP w wymiarze 1/4 etatu - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: Dostawa i montaż 5 szt. infokiosków

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: Dostawa i montaż 5 szt. infokiosków - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ETAPY NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji w Urzędzie Miejskim w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 lipca 2015

Wiadomości

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze Naczelnika Wydziału Informatyki UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze kierownicze Naczelnika Wydziału Informatyki UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Komunikacji Medialnej i Promocji UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Komunikacji Medialnej i Promocji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych w spr. nazwy ronda. - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Naczelnika Centrum Współdziałania Społecznego w UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Naczelnika Centrum Współdziałania Społecznego w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 lipca 2015

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 lipca 2015

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sceny koncertowej w ogrodzie Przedszkola Publicznego Nr 14 przy ulicy Hugona Kołłątaja 8

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sceny koncertowej w ogrodzie Przedszkola Publicznego Nr 14 przy ulicy Hugona Kołłątaja 8 - [Wszystkie zmiany]

Kredyt długoterminowy w kwocie 10.279.777,49 PLN - WYBÓR OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: Kredyt długoterminowy w kwocie 10.279.777,49 PLN - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Łomży, przy ul. Poznańskiej 3

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Łomży, przy ul. Poznańskiej 3 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Łomży przy ul. Wesołej 74

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Łomży przy ul. Wesołej 74 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łomży, przy ul. Mikołaja Kopernika 21

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łomży, przy ul. Mikołaja Kopernika 21 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 lipca 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - zmiana ws. ustalenia dyżurów nocnych aptek w m.Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 lipca 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej kablowej linii ze złączem kablowym w rejonie ulicy Mała Kraska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 lipca 2015

Wiadomości

OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków przy ulicy Wojska Polskiego

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków przy ulicy Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Prezydenta Miasta Łomży w sprawie zgłaszania członków obwodowych komisji ds. referendum - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strefy rekreacji w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - strefy rekreacji w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 26 lipca 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - zmiana ws. ustalenia dyżurów nocnych aptek w m.Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - zmiana ws. ustalenia dyżurów nocnych aptek w m.Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 lipca 2015

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sięgaczy: ul. Szosy Zambrowskiej oraz ul. Poligonowej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sięgaczy: ul. Szosy Zambrowskiej oraz ul. Poligonowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 lipca 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej kablowej linii ze złączem kablowym w rejonie ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji XI

Edycja wiadomości interpelacje z sesji XI - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji XII

Edycja wiadomości interpelacje z sesji XII - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 lipca 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej kablowej linii ze złączem kablowym w pasie drogowym Szosy do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Miejskim w Łomży ul. Stary Rynek 14 - [Wszystkie zmiany]

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego

Dodanie nowej wiadomości: Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 lipca 2015

Wiadomości

Sprawozdania finansowe na dzień 30.06.2015r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe na dzień 30.06.2015r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-N na 30.06.2015r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-Z na 30.06.2015r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - zmiana ws. ustalenia dyżurów nocnych aptek w m.Łomża - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych /WRF/ - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych /WRF/ - [Wszystkie zmiany]

Dofinasowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - "Wyprawka szkolna"

Dodanie nowej wiadomości: Dofinasowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - "Wyprawka szkolna" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 31 lipca 2015

Wiadomości

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian