Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 01 września 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomży z dnia 1.09.2015r.o naborze kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady ds.Osób Niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Kodeks wyborczy

Dodanie nowej wiadomości: Kodeks wyborczy - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji XIII

Dodanie nowej wiadomości: interpelacje z sesji XIII - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprzętu sportowego do sali gimnastycznej ZSE i O NR 6 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprzętu sportowego do sali gimnastycznej ZSE i O NR 6 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - zmiana ws. ustalenia dyżurów nocnych aptek w m.Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 września 2015

Wiadomości

Protokół nr 14/15 z dnia 8 lipca 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 14/15 z dnia 8 lipca 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 15/15 z dnia 18 sierpnia 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 15/15 z dnia 18 sierpnia 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 16/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 16/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 11/15 z dnia 6 lipca 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 11/15 z dnia 6 lipca 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 12/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 12/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 7/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 7/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

czwartek, 03 września 2015

Wiadomości

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w rejonie Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot.ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ulicy Kruczej i Pawiej - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprzętu sportowego do sali gimnastycznej ZSE i O NR 6 w Łomży

Edycja wiadomości Zaproszenie do złożenia oferty na dostawę sprzętu sportowego do sali gimnastycznej ZSE i O NR 6 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 września 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Godziny rozpoczęcia pracy Komisji ds. Referendum w dniu 6 września 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa p. Krzysztof Twardowski - oświadczenie majątkowe z dnia 31.08.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy BUD.6743.3.8.2015 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Mała Kraska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - zmiana ws. ustalenia dyżurów nocnych aptek w m.Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 września 2015

Wiadomości

Drugie zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż 5 szt. infokiosków w ramach zadania: Domek pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej

Dodanie nowej wiadomości: Drugie zaproszenie do złożenia oferty na dostawę i montaż 5 szt. infokiosków w ramach zadania: Domek pastora w Łomży - centrum aktywności turystycznej i kulturalnej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 września 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Komunikacji Medialnej i Promocji w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - dot. dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Wyborów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kalendarz wyborczy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Druki do pobrania - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Głosowanie korespondencyjne - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Głosowanie przez pełnomocnika - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Poradnik dla OKW - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Warunki udziału w głosowaniu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie zamiaru pracy w OKW - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Przydatne linki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy, rozbudowy i budowy nowych obiektów miejskiej oczyszczalni ścieków - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 września 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Skarbu i Budżetu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Radcy Prawnego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 września 2015

Wiadomości

Wydział Edukacji /WED/

Aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR na dostawę sprzętu sportowego do sali gimnastycznej ZSE i O Nr 6 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR na dostawę sprzętu sportowego do sali gimnastycznej ZSE i O Nr 6 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży - ul. Spokojna, ul. Fabryczna, żwirownia Stare Modzele

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży - ul. Spokojna, ul. Fabryczna, żwirownia Stare Modzele - [Wszystkie zmiany]

Wykonanie konserwacji rowów odpływowych dla wód deszczowych z miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie konserwacji rowów odpływowych dla wód deszczowych z miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża w sp. wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie materiałów komitetów wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w rejonie ulicy Lipowej - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa chodnika i ścieżki rowerowej z oświetleniem na ulicy Wojska Polskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa chodnika i ścieżki rowerowej z oświetleniem na ulicy Wojska Polskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Skłodowskiej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Skłodowskiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa ulicy Kaktusowej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa ulicy Kaktusowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 września 2015

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ulic: Turkusowej, Szafirowej, Rubinowej.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ulic: Turkusowej, Szafirowej, Rubinowej. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Chabrowej - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji XIII

Edycja wiadomości interpelacje z sesji XIII - [Wszystkie zmiany]

Dostawa energii elektrycznej – przetarg nieograniczony

Dodanie nowej wiadomości: Dostawa energii elektrycznej – przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 września 2015

Wiadomości

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR na dostawę i montaż 5 szt. infokiosków

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego do 30.000 EUR na dostawę i montaż 5 szt. infokiosków - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

wtorek, 15 września 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznych linii kablowych w pasie drogowym ulicy Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja korekta błędu WRF - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat w sprawie konsultacji społecznych - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy BUD.6743.3.8.2015 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy BUD.6740.3.9.2015 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Szosa Zambrowska i Księżnej Anny

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Szosa Zambrowska i Księżnej Anny - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 września 2015

Wiadomości

Edycja wiadomości Komunikat w sprawie konsultacji społecznych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej średniego napięcia w rejonie ulic: Dmowskiego, M. Kopernika, Boh. Monte Casino i Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kan deszczowej, linii kablowej nN, oświetlenia ulicznego i linii telekomunikacyjnej w Szosie do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konsultacje społeczne w spr. nadania nazw nowym ulicom w rejonie Szosy Zambrowskiej, ul. Wąskiej, ul. Kierzkowej. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża o nr i granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 września 2015

Wiadomości

Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego – etap II –WYBÓR OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: Rekultywacja gminnych składowisk odpadów komunalnych województwa podlaskiego – etap II –WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacje dla wyborcy niepełnosprawnego - [Wszystkie zmiany]

Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dodanie nowej wiadomości: Wymiana stolarki okiennej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 września 2015

Wiadomości

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodnicząca Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolizyjnej infrastruktury technicznej w Łomży w rejonie ulic: Przykoszarowej i Zawady Przedmieście

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolizyjnej infrastruktury technicznej w Łomży w rejonie ulic: Przykoszarowej i Zawady Przedmieście. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

poniedziałek, 21 września 2015

Wiadomości

zaproszenie na sesję XV

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję XV - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalista ds. BHP w wymiarze 1/4 etatu w UM w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o przyjęciu projektu dokumentu pn.: „Strategia Zrównoważonego Rozwoju ŁOF 2014-2020" wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 września 2015

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie komisji

zmiana godziny posiedzenia komisji - [Wszystkie zmiany]

skład Rady Miejskiej Łomży VII kadecji obejmującej lata 2014 -2018

Edycja wiadomości skład Rady Miejskiej Łomży VII kadecji obejmującej lata 2014 -2018 - [Wszystkie zmiany]

Komisja Finansów i Skarbu Miasta

Edycja wiadomości Komisja Finansów i Skarbu Miasta - [Wszystkie zmiany]

Dostawa energii elektrycznej – przetarg nieograniczony

UWAGA: W dniu 22.09.2015 r. udzielono odpowiedzi na zapytania wykonawcy, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Treść udzielonych odpowiedzi zawarta jest w w pliku pod ogłoszeniem o zamówieniu: SIWZ_PYTANIA_I_ODPOWIEDZI_1 Powyższe wyjaśnienia należy traktować jako integralną część SIWZ. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Biura Obsługi Urzędu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rewitalizację Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - I etap

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rewitalizację Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - I etap - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 września 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa wewnętrznej drogi dojazdowej, wodociągu, kanalizacji sanit. i deszczowej w rejonie ulic Tkackiej i Podleśnej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Partycypacji Społecznej Centrum Współdziałania Społecznego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Biuro Strefy Ograniczonego Postoju UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 września 2015

Wiadomości

Wydział Inwestycji, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych /WIR/

aktualizacja danych pracowników Wydziału - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Referacie Partycypacji Społecznej Centrum Współdziałania Społecznego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Dziewiątka" Łomża - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, zabudowanej trzema budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, położonej w Łomży, przy ul. Poznańskiej 3

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, zabudowanej trzema budynkami przeznaczonymi do rozbiórki, położonej w Łomży, przy ul. Poznańskiej 3 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci kan sanit i sieci kan wod w ulicach Spokojnej, Rotmistrza Witolda Pileckiego i Akademickiej - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o dziewiątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 11 nieruchomości położonych w Łomży, w obrębie ulic: Podleśnej i Topolowej

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o dziewiątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż 11 nieruchomości położonych w Łomży, w obrębie ulic: Podleśnej i Topolowej - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Łomży przy ul. Wesołej 74

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Łomży przy ul. Wesołej 74 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łomży, przy ul. Mikołaja Kopernika

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łomży, przy ul. Mikołaja Kopernika - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 września 2015

Wiadomości

Na 9 posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 9 posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Centrum Współdziałania Społecznego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 września 2015

Wiadomości

Protokół 9 z dnia 25 sierpnia 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 9 posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 11 z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 11 posiedzeniu w dniu 25 sierpnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 12 z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 12 posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji XIII

Edycja wiadomości interpelacje z sesji XIII - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 września 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy BUD.6740.3.10.2015 - [Wszystkie zmiany]

Dostawa energii elektrycznej – przetarg nieograniczony

W dniu 30.09.2015 r. udzielono odpowiedzi na zapytania wykonawcy, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Treść udzielonych odpowiedzi zawarta jest w w pliku pod ogłoszeniem o zamówieniu: SIWZ_PYTANIA_I_ODPOWIEDZI_2. W ślad za odpowiedzią na pytanie 6 i zmianą treści ust.2 w § 12 zamieszczono zaktualizowane załączniki 7a i 7b – Istotne postanowienia umowy. Zamieszczono również edytowalne wersje załączników 1a i 1b. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na stanowisko Kierownika Działu Edukacji i Organizacji Imprez w MDK-DŚT w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolizyjnej infrastruktury technicznej w Łomży w rejonie ulic: Przykoszarowej i Zawady Przedmieście

W dniu 30.09.2015 r. zamieszczono w kolejnych plikach pod ogłoszeniem: - informację o wniesieniu odwołania i kopię odwołania na postanowienia SIWZ, - zmianę treści SIWZ i zmianę Ogłoszenia o zamówieniu. Przedłużono termin składania ofert. Aktualny termin to: 20.10.2015 r., godzina 12:00. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian