Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 01 października 2015

Wiadomości

Wykaz nieruchomoości, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia – oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym - ul. Polowa 22

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomoości, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do zbycia – oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym - ul. Polowa 22 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Józef Przybylski - Dyrektor II LO - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Biurze Obsługi Urzędu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jolanta Kossakowska - Dyrektor II LO - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Interpelacje z sesji XV

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacje z sesji XV - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XIII/15

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr XIII/15 - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XIV/15

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr XIV/15 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 12/15

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 12/15 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 12/15

Edycja wiadomości Protokół nr 12/15 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 13/15

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 13/15 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 14/15

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 14/15 - [Wszystkie zmiany]

I, II i III kwartał 2015

Dodanie nowej wiadomości: I, II i III kwartał 2015 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rewitalizację Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - I etap

1. zamieszono odpowiedzi na 3 pisma Wykonawców 2. zamieszczono wzór umowy z prawidłową datą wykonania zamówienia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 02 października 2015

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na budowę sygnalizacji świetlnej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystnieszej oferty na budowę sygnalizacji świetlnej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o publicznym losowaniu składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 października 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej w ulicy Mała Kraska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości, położonych w Łomży na terenie Osiedla Staszica w obrębie ulic Polna, Wesoła, Bohdana Winiarskiego. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacje z sesji XV

Edycja wiadomości Interpelacje z sesji XV - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 października 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Składy osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP w dniu 25 października 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 października 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Prezesa Zarządu p. Mariana Mielcarka z dnia 30.09.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. p. Radosława Żegalskiego z dnia 6.10.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Członka Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. p. Pawła Laskowskiego z dnia 6.10.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie drogowym Al. Legionów w ul. Kruczej i Pawiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Zastępcy Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. p. Ryszarda Fiedorowicza z dnia 28.09.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolizyjnej infrastruktury technicznej w Łomży w rejonie ulic: Przykoszarowej i Zawady Przedmieście - przetarg nieograniczony

Dodanie nowej wiadomości: Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolizyjnej infrastruktury technicznej w Łomży w rejonie ulic: Przykoszarowej i Zawady Przedmieście - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 października 2015

Wiadomości

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 30 września 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 30 września 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,odroczeń, umorzeń ....

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,odroczeń, umorzeń .... - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 października 2015

Wiadomości

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wymianę stolarki okiennej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 października 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Informatyki UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dostawa energii elektrycznej – przetarg nieograniczony

12.10.2015 r. udzielono odpowiedzi na zapytania wykonawcy, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Treść udzielonych odpowiedzi zawarta jest w pliku pod ogłoszeniem o zamówieniu: SIWZ_PYTANIA_I_ODPOWIEDZI_3. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kandydaci do Sejmu - Okręg Wyborczy Nr 24 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kandydaci do Senatu Okręg Wyborczy Nr 59 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy BUD.6740.3.11.2015 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 października 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy i rozbudowy istniejącej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenie majątkowe Dyrektora Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z.b. p. Marka Olbrysia z dnia 07.09.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 października 2015

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Spółdzielni Socjalnej BLACK HORSE - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję uroczystą

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję uroczystą - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję uroczystą

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję uroczystą - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Zawiadomienia o zgromadzeniach

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 15 października 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy BUD.6740.3.12.2015 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego dot. drogi krajowej Nr 63 - Szosa Zambrowska w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową kolizyjnej infrastruktury technicznej w Łomży w rejonie ulic: Przykoszarowej i Zawady Przedmieście - przetarg nieograniczony

W dniu 15.10.2015r. Zamawiający dołączył odpowiedzi na zapytania Wykonawców. Treść zapytań i odpowiedzi zawarta jest w plikach: od Zał. nr 15 do Zał. nr 22. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 października 2015

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy BUD.6740.3.13.2015 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Podsumowanie konsultacji społecznych Programu Rozwoju Miasta Łomża do roku 2020 plus - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 października 2015

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 października 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Pismo Sekretarza PKW na temat agitacji na terenie szkół. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XVII

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję XVII - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dostawa energii elektrycznej – przetarg nieograniczony

20.10.2015 r. udzielono odpowiedzi na zapytania wykonawcy, dotyczące SIWZ. Treść udzielonych odpowiedzi zawarta jest w pliku pod ogłoszeniem o zamówieniu: SIWZ_PYTANIA_I_ODPOWIEDZI_4. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - kanalizacja sanitarna - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu Sportów Walki Fight Club Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 października 2015

Wiadomości

zaproszenie na sesję XVII

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XVII - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Edycja wiadomości zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy BUD.6740.3.14.2015 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zgromadzeniu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o sposobie głosowania w Wyborach do Sejmu i Senatu RP - [Wszystkie zmiany]

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Nowogrodzkiej w Łomży - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Nowogrodzkiej w Łomży - ogłoszenie o przetatgu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 października 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie OKW w Białymstoku z dn. 21.10.2015r. o unieważnieniu rejestracji listy kandydatów na posłów oraz warunkach ważności głosu. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kanalizacji deszczowej, linii oświetlenia ulicznego, kablowej linii i kablowej linii telekomunikacyjnej - [Wszystkie zmiany]

Na 10 posiedzeniu w dniu 24 września 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 10 posiedzeniu w dniu 24 września 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Godziny pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu 25 października 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Centrum Obsługi Przedsiębiorców UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 października 2015

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 17/15 z dnia 22 września 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 17/15 z dnia 22 września 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 18/15 z dnia 20 października 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 18/15 z dnia 20 października 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół 10 z dnia 28 września 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 10 posiedzeniu w dniu 28 września 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 13 z dnia 28 września 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 13 posiedzeniu w dniu 28 września 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XVII

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XVII - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Edycja wiadomości zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 października 2015

Wiadomości

"Książki naszych marzeń”

Dodanie nowej wiadomości: "Książki naszych marzeń” - [Wszystkie zmiany]

Informacje w sprawie: dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Dodanie nowej wiadomości: Informacje w sprawie: dofinansowanie kosztów kształcenia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Udzielenie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego

Zmiana struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia na budowę

Zmiana Stryktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Przyjmowanie zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Zmiana struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży oraz zmiana przepisów ustawy z dn. 07.07.1994 r. - Prawo budowlane - [Wszystkie zmiany]

Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze rozbiórki obiektów budowlanych

Zmiana struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Przyjmowanie zgłoszeń o zamiarze budowy oraz wykonywania robót nie wymagających pozwolenia na budowę

Zmiana struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży oraz przepisów ustawy z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane. - [Wszystkie zmiany]

Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innej osoby

Zmiana struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na budowę

Zmiana struktury organizacyjnej Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 27 października 2015

Wiadomości

zaproszenie na sesję uroczystą

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję uroczystą - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XVII

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XVII - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XVII

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XVII - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zgromadzeniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 października 2015

Wiadomości

Interpelacje z sesji XV

Edycja wiadomości Interpelacje z sesji XV - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych /WRF/ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 października 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Biura Strefy Ograniczonego Postoju UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Komunikacji Medialnej i Promocji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Nowogrodzkiej w Łomży - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Edycja wiadomości Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Nowogrodzkiej w Łomży - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Nowogrodzkiej w Łomży - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

W dniu 29.10.2015 r. zamieszczono w kolejnych plikach pod ogłoszeniem: - zmianę treści SIWZ i zmianę Ogłoszenia o zamówieniu - z uwagi na omyłkowo podany w SIWZ nieprawidłowy nr rachunku bankowego do wpłaty wadium. Przedłużono termin składania ofert. Aktualny termin to: 04.11.2015 r., godzina 10:00. - [Wszystkie zmiany]

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Nowogrodzkiej w Łomży - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Edycja wiadomości Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Nowogrodzkiej w Łomży - ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - Referacie Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 października 2015

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - postanowienie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Komunikacji Medialnej i Promocji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XV/15

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XV/15 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 9/15

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 9/15 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 15/15

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 15/15 - [Wszystkie zmiany]

Dostawa energii elektrycznej - WYBÓR OFERT

Dodanie nowej wiadomości: Dostawa energii elektrycznej - WYBÓR OFERT - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-zakończenie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian