Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 04 stycznia 2016

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 05 stycznia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: PIERWSZE OSTRZEŻENIE KONSUMENCKIE UOKIK - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Prezydenta RP w spr. zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP - [Wszystkie zmiany]

zmiana dyżuru Przewodniczącego

Edycja wiadomości zmiana dyżuru Przewodniczącego - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na budowę budynku socjalnego wielorodzinnego przy ul. Kamiennej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie dokumentacji projektowej na rewitalizację i termomodernizację komunalnych budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Polowej 59 i Al. Legionów 26 w Łomży - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

czwartek, 07 stycznia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Sprostowanie komunikatu UOKiK z 04.01.2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji na 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji na 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji na 2016 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji na 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji na 2016 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji na 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację budynków - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej w pasie drogowym ulicy Poligonowej - [Wszystkie zmiany]

UWAGA 4: 07.01.2016 r. zamieszczono odpowiedzi na pytania dwóch wykonawców w kolejnych plikach pod ogłoszeniem. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Dodanie znalezionych kluczy - [Wszystkie zmiany]

piątek, 08 stycznia 2016

Wiadomości

Rejestr umów 2015 rok

Zmiana załącznika - uzupełnienie o kolejne zawarte umowy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plan kontroli na 2016 rok w jednostkach nadzorowanych. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Plan kontroli na 2016 rok w jednostkach nadzorowanych. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Urząd Miejski przypomina o terminie złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2015r. oraz wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń do dnia 31 stycznia 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy i przebudowy infrastruktury technicznej wraz z przebudową ulicy Ptasiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Biuro Audytu i Kontroli w 2015 roku. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Biuro Audytu i Kontroli w 2015 roku. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wynika naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Dodano Sony Xperia w etui - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 11 stycznia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań w obszarze pomocy społecznej na 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Plany Kontroli Komisji Rewizyjnej

Edycja wiadomości Plany Kontroli Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

Plany Kontroli Komisji Rewizyjnej

Edycja wiadomości Plany Kontroli Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 382/15 z dnia 31 grudnia

dodanie załączników edycyjnych - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 stycznia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: BEZPŁATNE SMSY, PREZENTY, TESTY – KOSZTUJĄ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Druki do pobrania: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Postanowienie Prezydenta RP w spr. zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie PKW o postanowieniu Prezydenta RP w spr. zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w dniu 6 marca 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie PKW o okręgu wyborczym nr 59 i siedzibie OKW w Białymstoku w wyborach uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 6 marca 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Sportu dla Wszystkich "Biegamy dla Zdrowia" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Dodanie 3 szt. kurtek - [Wszystkie zmiany]

środa, 13 stycznia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacje dla wyborców niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-decyzja środowiskowa dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Wąskiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

29 grudnia 2015 r. zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskie dwa rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 28 grudnia 2015 r., które obowiązują od 1 stycznia 2016 r.: 1. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (poz.2254); 2. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (poz. 2263). Zgodnie z ww. rozporządzeniami kurs złotego w stosunku do euro wynosi 4,1749, natomiast tzw. progi unijne są wyższe i wynoszą (dla jednostek samorządu terytorialnego): • 209 000 euro ( tj. 872 554,10 zł) — dla dostaw lub usług, • 5 225 000 euro ( tj. 21 813 852,50 zł ) — dla robót budowlanych. - [Wszystkie zmiany]

Biuro ds. Budownictwa /BUD/

Dodanie nowej wiadomości: Biuro ds. Budownictwa /BUD/ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 stycznia 2016

Wiadomości

Rejestr umów 2016 rok

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr umów 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego

Dodanie nowej wiadomości: Wypis z Krajowego Rejestru Sądowego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: T-MOBILE POLSKA – DECYZJA UOKIK - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta w spr. wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie materiałów wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 stycznia 2016

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja rejestru - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim

Edycja wiadomości Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XX

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję XX - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Edycja wiadomości Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 18 stycznia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Budżet Miasta Łomża na 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Łomża na lata 2016 - 2030 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: UMOWY NALEŻY CZYTAĆ (przed podpisaniem) - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XX

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XX - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 17/15 z dnia 16 grudnia 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 17/15 z dnia 16 grudnia 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na dzień 31.12.2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Kluby radnych

Edycja wiadomości Kluby radnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łomży u zbiegu ulic Spokojnej i Fabrycznej, oznaczonej geod. nr 22428/20 o pow. 490 m2, - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Łomży, przy ul. Mikołaja Kopernika - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o piątym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położonej w Łomży przy ul. Wesołej 74 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 stycznia 2016

Wiadomości

Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim

Edycja wiadomości Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: KREDYTY WE FRANKACH –DECYZJA UOKIK - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża informuje, o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 24.01.2016 r. w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Strategia Rozwiązywania problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2016 - 2021. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Centrum Obsługi Przedsiębiorców UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

środa, 20 stycznia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: nformacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę budynku socjalnego wielorodzinnego przy ul. Kamiennej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykorzystanie energii odnawialnej w krajach Unii Europejskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 stycznia 2016

Wiadomości

Na 14 posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 14 posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 24/15 z dnia 9 grudnia 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 24/15 z dnia 9 grudnia 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 25/15 z dnia 15 grudnia 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 25/15 z dnia 15 grudnia 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała RIO w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej miasta Łomża na 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 26/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 26/15 z dnia 28 grudnia 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

dodano załącznik 6 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 18/16 z dnia 20 stycznia w sprawie: wyznaczenia Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 stycznia 2016

Wiadomości

Protokół 13 z dnia 10 grudnia 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 13 posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół 14 z dnia 28 grudnia 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 14 posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Radcy Prawnego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora d/s nadzoru właścicielskiego 1/2 etatu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 17 z dnia 28 grudnia 2015 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 17 posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. nadzoru właścicielskiego - 1/2 etatu - [Wszystkie zmiany]

Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim

Edycja wiadomości Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zasady powoływania Obwodowych Komisji Wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wytyczne dla Obwodowych Komisji Wyborczych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: UFK – NAJNOWSZA DECYZJA UOKIK I WYROK SĄDU - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Nieodpłatne punkty pomocy prawnej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w spr. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na senatorów w wyborach uzupełniający do Senatu RP - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

poniedziałek, 25 stycznia 2016

Wiadomości

Rejestr umów 2016 rok

Aktualizacja rejestru umów 2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Muzeum Północno-Mazowieckie informuje,że w dniach 26 i 27 stycznia 2016r. odbędą się warsztaty edukacyjno – artystyczne związane ze sztuką chińską zatytułowane „W środku zimy poznajemy Chiny” - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Architektury UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: KOLEJNE POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE SEKTORA FINANSOWEGO - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Łomżyńskiej Orkiestrze Dętej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Edycja wiadomości Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 26 stycznia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej nn w pasie drogowym ulicy Poligonowej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Co to są świadczenia rodzinne i alimentacyjne? - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie geodezyjnych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Interpelacje z sesji XX

Edycja wiadomości Interpelacje z sesji XX - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XIX/15 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XX/15 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 18/15

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 18/15 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 19/15

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 19/15 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Budowę boisk wielofunkcyjnych w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie m. Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Centrum Popularyzacji Wiedzy Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów zaprasza na spotkanie ... - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 stycznia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr umów 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 168/XXI/16 RMŁ zm. uchwałę w spr. podziału m. Łomża na stałe obwody głosowania, ustalenia ich nr, granic oraz siedzib OKW - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 169/XXI/16 w spr. utworzenia w Mieście Łomża odrębnego obwodu głosowania - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: ZAŁOŻENIA POLITYKI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ MIASTA ŁOMŻA NA 2016 ROK - [Wszystkie zmiany]

PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS

Dodanie nowej wiadomości: PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Miejski Rzecznik Konsumentów /MRK/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: KLAUZULE NIEDOZWOLONE – UZASADNIENIE UCHWAŁY SĄDU NAJWYŻSZEGO - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych /WRF/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Łomży na lata 2016 - 2018 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Miasta Łomża na lata 2016 - 2021 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Program Rozwoju Miasta Łomża do roku 2020 Plus - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Program Rozwoju Miasta Łomża do roku 2020 Plus - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych /WRF/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ŁPPiRPA oraz Innych Uzależnień na 2016 rok. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w sferze ochrony i promocji zdrowia w 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg i umorzeń w okresie od 01.01.-31.12.2015r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Edycja wiadomości Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 28 stycznia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Centrum Obsługi Przedsiębiorców UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań w obszarze pomocy społecznej na 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 stycznia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Komitety, które maja prawo zgłaszać kandydatów do OKW - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Oddziale Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża o Nr i granicach obwodów głosowania oraz siedzib OKW w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu na Rzecz Wspierania Sportu dla Wszystkich "Biegamy dla Zdrowia" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: hjlhoqwfiohpo4hf - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: hjlhoqwfiohpo4hf - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 25/16 z dnia 27 stycznia

dodanie zał. wzór oferty doc - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej