Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 01 lutego 2016

Wiadomości

REJESTR WNIOSKÓW O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

Dodanie nowej wiadomości: REJESTR DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ 2016 ROK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 lutego 2016

Wiadomości

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o dialogu technicznym - dot. nawierzchni kortu tenisowego ze sztucznej trawy - [Wszystkie zmiany]

Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim

zmiana w zakresie rejestrów prowadzonych przez Oddział Ewidencji Ludności - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 lutego 2016

Wiadomości

Biuro Rady Miejskiej /BRM/

Edycja wiadomości Biuro Rady Miejskiej /BRM/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o miejscu i terminie zgromadzenia - [Wszystkie zmiany]

Centrum Obsługi Przedsiębiorców /COP/

Edycja wiadomości Centrum Obsługi Przedsiębiorców /COP/ - [Wszystkie zmiany]

Centrum Obsługi Przedsiębiorców /COP/

Edycja wiadomości Centrum Obsługi Przedsiębiorców /COP/ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.1.2016 - [Wszystkie zmiany]

REJESTR DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ

Dodanie nowej wiadomości: REJESTR DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ 2016 ROK - [Wszystkie zmiany]

REJESTR ZGŁOSZEŃ

Dodanie nowej wiadomości: REJESTR ZGŁOSZEŃ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 36/16 z dnia 2 lutego w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 lutego 2016

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o miejscu i terminie zgromadzenia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: inf.. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: inf.. - [Wszystkie zmiany]

Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim

Aktualizacja rejestrów, ewidencji prowadzonych przez Biuro Obsługi Urzędu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Organizowanie, odbywanie i rozwiązywanie zgromadzeń - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie geodezyjnych podziałów i rozgraniczeń nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Oddział Ewidencji Ludności

zmiana regulaminu organizacyjnego - [Wszystkie zmiany]

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń

Dodanie nowej wiadomości: Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń - [Wszystkie zmiany]

więcej informacji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 lutego 2016

Wiadomości

Rejestr umów 2016 rok

Aktualizacja rejestru umów 2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Konkurs ofert na wynajęcie powierzchni na prowadzenie działalności gastronomiczno - handlowej będącej elementem Strefy Kibica w ramach Mistrzostw Europy w piłce nożnej Francja 2016. - [Wszystkie zmiany]

Centrum Obsługi Przedsiębiorców /COP/

Edycja wiadomości Centrum Obsługi Przedsiębiorców /COP/ - [Wszystkie zmiany]

Interpelacje z sesji XXI

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacje z sesji XXI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

poniedziałek, 08 lutego 2016

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: błąd - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: CZY WIESZ, GDZIE JESZ? - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na budowę kanalizacji deszczowej od ulicy Przykoszarowej do ulicy Zawady Przedmieście w Łomży wraz z przebudową kolidującej infrastruktury technicznej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Wyrejestrowanie pojazdu

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 09 lutego 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Biurze Obsługi Urzędu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 lutego 2016

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: bbbb - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: bbbbbbjjj - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: dddddd - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Zadania Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego

Aktualizacja zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 36/16PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻY z dnia 2 lutego 2016 roku, w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomży. (Dopisano pkt.17) - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kwalifikacja wojskowa 2016 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Kwalifikacja wojskowa 2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 lutego 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: p.o. Naczelnik Wydziału Architektury p. Marek Jankowski - oświadczenie majątkowe z dnia 01.02.2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: bbbbbbjjj - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 lutego 2016

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze 1/2 etatu Inspektora w Centrum Współdziałania Społecznego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXII

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję XXII - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z kontroli wykonanych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2015 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 lutego 2016

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wyznaczenia strażników miejskich do ochrony lokali OKW w wyborach uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 6 marca 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 12 lutego 2016 r. w sprawie powołania na terenie miasta Łomża składów OKW w związku z wyborami uzupełniającymi do Senatu RP zarządzonych na dzień 6 marca 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie Prezydenta Miasta z dnia 12 lutego 2016 r. w spr.zwołania pierwszego posiedzenia OKW powołanych do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża informuje o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 01.03.2016 r. w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zgromadzeniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 lutego 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyroki w sprawach decyzji uokik - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR 414/L/14 z dnia z dnia 26 lutego 2014 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 414/L/14 z dnia z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie: w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na terenie miasta Łomży w latach 2014-2019 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 lutego 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej - ulica Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 lutego 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy ulic w Łomży oraz możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z zadań realizowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia w 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: PRZEDSIĘBIORCA TELEKOMUNIKACYJNY NOVUM WPROWADZAŁ W BŁĄD - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Co to są świadczenia rodzinne i alimentacyjne? - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Sprawozdanie z zadań realizowanych przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia w 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Program "Rodzina 500+ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Architektury - p. Tomasz Walczuk oświadczenie majątkowe z dnia 3 lutego 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora d/s Nadzoru Właścicielskiego 1/2 etatu w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Cena produktu- porady UOKiK - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia - Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych UM w Łomży - 2 etaty. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem - Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 lutego 2016

Wiadomości

Na 15 posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2016 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 15 posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: PRZEDSIĘBIORCA TELEKOMUNIKACYJNY NOVUM WPROWADZAŁ W BŁĄD - [Wszystkie zmiany]

W dniu 19.02.2016r. dodano plik: "Odpowiedzi na zapytania Wykonawców - 135-142.zip" - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXII

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XXII - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 11/15

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 11/15 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 12/15

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 12/15 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informator dot. Programu 500+ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: „Rodzina 500 plus” już w kwietniu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania turystyki. w 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na budowę ul. Wiosennej w Łomży wraz z jej odwodnieniem w ul. Zawady Przedmieście - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa ulicy Dworcowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 lutego 2016

Wiadomości

Interpelacje z sesji XXI

Edycja wiadomości Interpelacje z sesji XXI - [Wszystkie zmiany]

dodano zał. nr 11a - przedmiar robót na przebudowę sieci telefonicznej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zgromadzeniu w dn. 28.02.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

dodanie daty w tytule - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: MULTIMEDIA POLSKA UKARANA I ZOBOWIĄZANA DO REKOMPENSATY PUBLICZNEJ - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacje Marszałka Województwa Podlaskiego dotyczące OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.2.2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w roku 2016. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zasiłek rodzinny - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia sie dziecka - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości świadczenie rodzicielskie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 23 lutego 2016

Wiadomości

Wydział Architektury /WAR/

Edycja wiadomości Wydział Architektury /WAR/ - [Wszystkie zmiany]

Aktualizacja rejestru umów 2015 - [Wszystkie zmiany]

Rejestr umów 2016 rok

Aktualizacja rejestru umów 2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 27/16 z dnia 19 stycznia 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 27/16 z dnia 19 stycznia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 28/16 z dnia 25 stycznia 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 28/16 z dnia 25 stycznia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 18/16 z dnia 14 stycznia 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 18/16 z dnia 14 stycznia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 11/15 z dnia 2 grudnia 2015 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 11/15 z dnia 2 grudnia 2015 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 12/16 z dnia 25 stycznia 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 12/16 z dnia 25 stycznia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 lutego 2016

Wiadomości

Protokół 15 z dnia 21 stycznia 2016 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 15 posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 18 z dnia 21 stycznia 2016 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 18 posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: URE monitoruje działalność sprzedawców energii elektrycznej i paliw gazowych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wymiana okien i drzwi- prawa konsumenta. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 lutego 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXI/16 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 lutego 2016

Wiadomości

korekta nie otwierających się plików - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Infolinia dotycząca Programu "Rodzina 500+" - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Infolinia dotycząca Programu "Rodzina 500+" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Infolinia dot. Programu "Rodzina 500+" - [Wszystkie zmiany]

Interpelacje z sesji XXII

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacje z sesji XXII - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 lutego 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu Sportów Walki Fight Club Łomża - [Wszystkie zmiany]

Wybrane pojęcia i treści z Kodeksu pracy

Dodanie nowej wiadomości: Wybrane pojęcia i treści z Kodeksu pracy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dostawa samochodu osobowego na potrzeby wychowanków Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej