Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 01 marca 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Spółdzielni Socjalnej BLACK HORSE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla budynku handlowo-usługowo-magazynowego przy Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: ARTYKUŁY DLA MAJSTERKOWICZÓW – KONTROLA IH - [Wszystkie zmiany]

W związku z obowiązkami służbowymi dyżur Przewodniczącego Rady z dnia 3 marca 2016 r. zostaje przełożony na dzień 4 marca (piątek) godz. 14.30 – 15.30

Dodanie nowej wiadomości: W związku z obowiązkami służbowymi dyżur Przewodniczącego Rady z dnia 3 marca 2016 r. zostaje przełożony na dzień 4 marca (piątek) godz. 14.30 – 15.30 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 marca 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.3.2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łomży j.b. ul. Polowa 39. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacje o sposobie głosowania - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Lista kandydatów do Senatu RP /6 marca 2016 r./ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 marca 2016

Wiadomości

Rejestr umów 2016 rok

aktualizacja Rejestru Umów 2016 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic leżących w ciągu drogi powiatowej nr 2604B w Łomży - ulicy Polowej i ulicy Szosa Zambrowska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 3 marca 2016 r. dot. inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej w pasie ul. Poznańskiej działka nr 40653 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 3 marca 2016 r. dot. inwestycji celu publicznego - budowy sieci gazowej w pasie ul. Poznańskiej działka nr 40653, 30910/49, 30917/4 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 3 marca 2016 r. dot. inwestycji celu publicznego - przebudowy sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Niemcewicza - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 3 marca 2016 r. dot. inwestycji celu publicznego - budowy sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Konstytucji 3 Maja - [Wszystkie zmiany]

Dodano odpowiedzi na pytania wraz z załacznikami - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 marca 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wnioski na świadczenia wychowawcze 500+ - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania finansowe na dzień 31.12.2015r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe na dzień 31.12.2015r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-N na 31.12.2015r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie Rb-Z na 31.12.2015r. - [Wszystkie zmiany]

dodano odpowiedź na pytanie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: JAK WYBIERAĆ LAMPY LED? PORADY UOKIK - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty: Usługa dostępu do sieci Internet w okresie 24 m-cy do użytku Miasta Łomża wybudowanej w ramach projektu "Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża" - [Wszystkie zmiany]

Analiza statystyczna za 2015 rok w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców na terenie miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Analiza statystyczna za 2015 rok w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców na terenie miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz Ośrodków Szkolenia Kierowców w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 marca 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: TELEFONIA POLSKA RAZEM – OSTRZEŻENIE KONSUMENCKIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 marca 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na ocieplenie ścian zewnętrznych sali gimnastycznej z zapleczem przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 marca 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Return" w Łomży - [Wszystkie zmiany]

zmiana § 3 ust.2 wzoru umowy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 marca 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dotycząca przyjmowania wniosków na świadczenia wychowawcze w ramach Rządowego Programu "Rodzina 500+" - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Informacja dotycząca przyjmowania wniosków na świadczenia wychowawcze w ramach Rządowego Programu "Rodzina 500+" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: POŻYCZKI KONSUMENCKIE – NOWE REGULACJE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 marca 2016

Wiadomości

Edycja wiadomości Wnioski na świadczenia wychowawcze 500+ - [Wszystkie zmiany]

Przebudowa ulicy Dworcowej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa ulicy Dworcowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Dwornej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Wnioski na świadczenia wychowawcze 500+ - [Wszystkie zmiany]

Informacja o uzyskaniu dotacji na usuwanie azbestu z terenu miasta Łomża w roku 2016

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o uzyskaniu dotacji na usuwanie azbestu z terenu miasta Łomża w roku 2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 marca 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy elektroenergetycznej linii kablowej - ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej w ulicy Podleśnej i w ulicy Topolowej - [Wszystkie zmiany]

powtórzenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Miasto Łomża wyraziło gotowość realizacji "Programu wyrównywania różnic między regionami III" - finansowanego ze środków PFRON. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 marca 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Kameralnej w Łomży - II etap - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 marca 2016

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji deszczowej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę kanalizacji deszczowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kontenerowej stacji gazowej pomiarowej - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: E-wnioski 500+ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 17 marca 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.4.2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: E wnioski 500+ cd. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Edycja wiadomości świadczenia wychowawcze 500+ - [Wszystkie zmiany]

piątek, 18 marca 2016

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic leżących w ciągu drogi powiatowej nr 2604B w Łomży: ul. Polowej i ul. Szosa Zambrowska

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic leżących w ciągu drogi powiatowej nr 2604B w Łomży: ul. Polowej i ul. Szosa Zambrowska - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Kameralnej w Łomży - II etap - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu komisji - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ul. Wiosennej w Łomży wraz z jej odwodnieniem w ul. Zawady Przedmieście

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ul. Wiosennej w Łomży wraz z jej odwodnieniem w ul. Zawady Przedmieście - [Wszystkie zmiany]

Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim

Edycja wiadomości Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie w spr. wolnego punktu sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5% alkoholu (z wyłączeniem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na przebudowę ogrodzenia terenu szkoły wraz z wymianą nawierzchni placu przed szkołą PG1 - [Wszystkie zmiany]

korekta ogłoszenia - odmienna data na składanie ofert niż w SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 marca 2016

Wiadomości

Interpelacje z sesji XXII

Edycja wiadomości Interpelacje z sesji XXII - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXIII

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję XXIII - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - ul. Magazynowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej - ul. Zjazd - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 marca 2016

Wiadomości

Protokół nr 19 z dnia 23 lutego 2016 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 19 posiedzeniu w dniu 23 lutego 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: ENERGA OBRÓT: POSTĘPOWANIE UOKIK - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXIII

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XXIII - [Wszystkie zmiany]

Wykaz fundacji m. Łomża

uaktualnienie zestawienia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Stowarzyszeniu Twórczego Działania B.K.STEP - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Młodziezowemu Klubowi Sportowemu "Medyk" Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 marca 2016

Wiadomości

Na 16 posiedzeniu w dniu 18 lutego 2016 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 16 posiedzeniu w dniu 18 lutego 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na Inspektora w Referacie Ochrony Środowiska Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu do 30000 euro

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu do 30 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy i przebudowy rozdzielczej sieci ciepłowniczej - ul. Niemcewicza i Hugo Kołłątaja - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - ul. Poznańskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - ul. Podleśna i ul. Topolowa - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości Miasta Łomża do oddania w użytkowanie wieczyste - garaże przy ul. R. Dmowskiego - [Wszystkie zmiany]

zmiana SIWZ oraz ogłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.5.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 marca 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do przekazania w najem - ul. Zawadzka - ustawienie dwustronnej tablicy reklamowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do przekazania w najem - Al. Piłsudskiego - ustawienie dwustronnej tablicy reklamowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - ul. Topolowa - zabudowa mieszkaniowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia – oddania w użytkowanie wieczyste - ul. Narodowych Sił Zbrojnych (dawna Saperska) - [Wszystkie zmiany]

Wybór najkorzystniejszej oferty - Usługa dostępu do sieci internet w okresie 24 m-cy do użytku m. Łomża wybudowanej w ramach Projektu "Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża".

Dodanie nowej wiadomości: Wybór najkorzystniejszej oferty - Usługa dostępu do sieci internet w okresie 24 m-cy do użytku m. Łomża wybudowanej w ramach Projektu "Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża". - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiących własność m. Łomża przeznaczonych do przekazania w najem /Dworzec autobusowy/. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 marca 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Dodatkowe dni pracy apteki - [Wszystkie zmiany]

udzielenie odpowiedzi - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Kameralnej w Łomży - II etap - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 95/16 z dnia 25 marca w sprawie: powołania Komisji konkursowej do zaopiniowania ofert na realizację zadania publicznego w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w 2016 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 93/16 z dnia 25 marca w sprawie: rozpatrzenia uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 marca 2016

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Dwornej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy Dwornej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja Prezydenta Miasta Łomża o wyniku naboru na stanowisko Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXIII

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XXIII - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 marca 2016

Wiadomości

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Ponowne wykorzystanie informacji publicznej. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych. - [Wszystkie zmiany]

Protokół 16 z dnia 23 lutego 2016 roku

Dodanie nowej wiadomości: Na 16 posiedzeniu w dniu 23 lutego 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: JAK WYBIERAĆ PRODUKTY SPOŻYWCZE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta informuje o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 10.04.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża informuje o zgłoszonym zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 10.04.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Opinia Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie podziału środków PFRON na rok 2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Łomzyńskiemu Klubowi Karate - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 31 marca 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXII/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXII/16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 20/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 20/16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 21/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 21/16 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Krzywe Koło w Łomży - II etap - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian