Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 kwietnia 2016

Wiadomości

Biuro Rady Miejskiej /BRM/

Edycja wiadomości Biuro Rady Miejskiej /BRM/ - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 19/16 z dnia 22 lutego 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 19/16 z dnia 22 lutego 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 29/16 z dnia 17 lutego 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 29/16 z dnia 17 lutego 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 30/16 z dnia 9 marca 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 30/16 z dnia 9 marca 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Kameralnej w Łomży - II etap

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Kameralnej w Łomży - II etap - [Wszystkie zmiany]

Interpelacje z sesji XXIII

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacje z sesji XXIII - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 kwietnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej oraz demontażu linii napowietrznej w rejonie al. Józefa Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej wraz ze złączami kablowymi w rejonie ulicy Poznańskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań w sferze ochrony i promocji zdrowia w 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 kwietnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Sportowemu Klubowi Tenisa Stołowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora - 2 etaty w Referacie Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 kwietnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu 1926 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 kwietnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Test - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Test - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Poznańskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wysokoparametrowej - ulica Konstytucji 3 Maja - [Wszystkie zmiany]

I kwartał 2016

Dodanie nowej wiadomości: I kwartał 2016 - [Wszystkie zmiany]

I kwartał 2016

Edycja wiadomości I kwartał 2016 - [Wszystkie zmiany]

I kwartał 2016

Edycja wiadomości I kwartał 2016 - [Wszystkie zmiany]

Wydział Edukacji /WED/

Aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 kwietnia 2016

Wiadomości

Prezydent Miasta Łomża ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Stare Modzele

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Stare Modzele - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 kwietnia 2016

Wiadomości

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na komisję - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: zaproszenie na komisję - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXIV

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję XXIV - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Kameralnej w Łomży - II etap

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Kameralnej w Łomży - II etap - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 kwietnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej - ulica Ciborowskiego i ulica Żwirki i Wigury - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleni lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci gazowej w pasie drogowym ulicy Żwirki i Wigury - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Krzywe Koło w Łomży - II etap

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Krzywe Koło w Łomży - II etap - [Wszystkie zmiany]

Referat Ochrony Środowiska

Edycja wiadomości Referat Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXIV

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XXIV - [Wszystkie zmiany]

Interpelacje z sesji XXIII

Edycja wiadomości Interpelacje z sesji XXIII - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Łomża w 2016 roku

Dodanie nowej wiadomości: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Łomża w 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.6.2016 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Kameralnej w Łomży - II etap

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na przebudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Kameralnej w Łomży - II etap - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

środa, 13 kwietnia 2016

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Edycja wiadomości zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kontenerowej stacji gazowej pomiarowej na średnim ciśnieniu - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ulicach: Magazynowej, Przemysłowej i Poligonowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 kwietnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy budynku biurowego na potrzeby PT KRUS - ulica Zawadzka - [Wszystkie zmiany]

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność m. Łomża przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność m. Łomża przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości stanowiących własność m. Łomża przeznaczonych do sprzedaży.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiących własność m. Łomża przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Krzywe Koło w Łomży - II etap

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Krzywe Koło w Łomży - II etap - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXIV

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XXIV - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: WCHODZI W ŻYCIE NOWELIZACJA USTAWY O OCHRONIE KONKURENCJI I KONSUMENTÓW – PYTANIA I ODPOWIEDZI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

piątek, 15 kwietnia 2016

Wiadomości

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek II) - od Al. Legionów do ulicy Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowań

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek II) - od Al. Legionów do ulicy Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowań - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek I) - od ulicy Wyszyńskiego do Al. Legionów z wyłączeniem skrzyżowań

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek I) - od ulicy Wyszyńskiego do Al. Legionów z wyłączeniem skrzyżowań - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na rozbudowę drogi krajowej nr 63 - ulica Szosa Zambrowska w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na rozbudowę drogi krajowej nr 63 - ulica Szosa Zambrowska w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na budowę szaletu na placu Niepodległości w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na budowę szaletu na placu Niepodległości w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Na 17 posiedzeniu w dniu 22 marca 2016 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 17/16 z dnia 22 marca 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 kwietnia 2016

Wiadomości

Rejestr umów 2016 rok

aktualizacja rejestru umów 2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączami - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 kwietnia 2016

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ocieplenie ścian zewnętrznych sali gimnnastycznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Ocieplenie ścian zewnętrznych sali gimnnastycznej przy Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę parkingów przy Przedszkolach Publicznych w Łomży: przy PP Nr 2 (I etap) i przy PP Nr 8

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę parkingów przy Przedszkolach Publicznych w Łomży: przy PP Nr 2 (I etap) i przy PP Nr 8 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 kwietnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Łomżyńskiemu Stowarzyszeniu Sportów Siłowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Interpelacje z sesji XXIII

Edycja wiadomości Interpelacje z sesji XXIII - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 kwietnia 2016

Wiadomości

Protokół nr XXIII/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXIII/16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 22/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 22/16 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę ulicy Krzywe Koło w Łomży - II etap

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę ulicy Krzywe Koło w Łomży - II etap - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na modernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na modernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Urząd Gminy Zawady ogłasza konkurs na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawadach - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 kwietnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zgromadzeniu w dniu 1 maja 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyłożeniu do wglądu uczestnikom postępowania projektu Uchwały Rady Miejskiej Łomży w sprawie scalenia i podziału nieruchomości na Osiedlu Staszica - [Wszystkie zmiany]

Interpelacje z sesji XXIV

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacje z sesji XXIV - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 kwietnia 2016

Wiadomości

Protokół nr 31/16 z dnia 23 marca 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 31/16 z dnia 23 marca 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 20/16 z dnia 24 marca 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 20/16 z dnia 24 marca 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 13/16 z dnia 19 lutego 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 13/16 z dnia 19 lutego 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - nabór Partnera w celu wspólnej realizacji Projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 - 2020. - [Wszystkie zmiany]

Oddział Podatków

poz. 11 i nr 12 wykasowana - [Wszystkie zmiany]

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej /pomoc de minimis/ w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej /pomoc de minimis/ w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej /pomoc de minimis/ w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku

Edycja wiadomości Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej /pomoc de minimis/ w okresie od 1 stycznia do 31 marca 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg i umorzeń w okresie od 01 stycznia do 31 marca 2016r.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg i umorzeń w okresie od 01 stycznia do 31 marca 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2018

Dodanie nowej wiadomości: Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w roku 2015 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - ul. Ciborowskiego, ul. Żwirki i Wigury - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 kwietnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - ulica Żwirki i Wigury - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej napowietrznej linii oświetleniowej - ul. Nowogrodzka i ul. Piaski - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości stanowiących własność M. Łomża przeznaczonych w najem /pomieszczenia murowanego kiosku na terenie Dworca autobusowego/.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiących własność M. Łomża przeznaczonych w najem /pomieszczenia murowanego kiosku na terenie Dworca autobusowego/. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Ludowemu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu "Prefbet Śniadowo" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 kwietnia 2016

Wiadomości

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za 2015 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Ludowemu Klubowi Sportowemu "Narew-Kurpiewski" Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Return" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Bokserskiemu Klubowi Sportowemu "TIGER" - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania finansowe na dzień 31.03.2016r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe na dzień 31.03.2016r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 kwietnia 2016

Wiadomości

WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do przekazania w najem ul. Handlowa, Stary Rynek , Broniewskiego

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do przekazania w najem ul. Handlowa, Stary Rynek , Broniewskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zgromadzeniu w dniu 7 maja 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży /ul. Nowoprojektowana, ul. Wesoła/

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży /ul. Nowoprojektowana, ul. Wesoła/ - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Bolesnej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Bolesnej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Bolesnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 kwietnia 2016

Wiadomości

Edycja wiadomości Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Bolesnej - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa ogrodzenia terenu szkoły wraz z wymianą nawierzchni placu przed szkołą PG Nr 1

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa ogrodzenia terenu szkoły wraz z wymianą nawierzchni placu przed szkołą PG Nr 1 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej, rozdzielczej sieci ciepłowniczej w Łomży przy ulicy Akademickiej - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr I/14

Edycja wiadomości Protokół Nr I/14 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr II/14

Edycja wiadomości Protokół nr II/14 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr III/14

Edycja wiadomości Protokół nr III/14 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr IV/14

Edycja wiadomości Protokół nr IV/14 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr V/15

Edycja wiadomości Protokół nr V/15 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr VI/15

Edycja wiadomości Protokół nr VI/15 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr VII/15

Edycja wiadomości Protokół nr VII/15 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr VIII/15

Edycja wiadomości Protokół nr VIII/15 - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr IX/15

Edycja wiadomości Protokół Nr IX/15 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zamknięciu punktu przyjmowania wniosków 500+ w Centrum Katolickim przy ulicy Zawadzkiej 55 - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XI/15

Edycja wiadomości Protokół Nr XI/15 - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XII/15

Edycja wiadomości Protokół Nr XII/15 - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XIII/15

Edycja wiadomości Protokół Nr XIII/15 - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr XIV/15

Edycja wiadomości Protokół Nr XIV/15 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr X/15

Edycja wiadomości Protokół nr X/15 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XVII/15

Edycja wiadomości Protokół nr XVII/15 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XVIII/15

Edycja wiadomości Protokół nr XVIII/15 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XIX/15

Edycja wiadomości Protokół nr XIX/15 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XX/15

Edycja wiadomości Protokół nr XX/15 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXI/16

Edycja wiadomości Protokół nr XXI/16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXII/16

Edycja wiadomości Protokół nr XXII/16 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - budowa stacji paliw - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na modernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na modernizację sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian