Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 czerwca 2016

Wiadomości

ZABAWKI – KONTROLA INSPEKCJI HANDLOWEJ

Dodanie nowej wiadomości: ZABAWKI – KONTROLA INSPEKCJI HANDLOWEJ - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie imprezy filmowej dla mieszkańców Łomży pod wspólną nazwą "Letnie kino plenerowe"

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie imprezy filmowej dla mieszkańców Łomży pod wspólną nazwą "Letnie kino plenerowe" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w ulicy Poligonowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy osiedlowej rozdzielczej sieci ciepłowniczej w rejonie ulicy Akademickiej - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - II przetarg nieograniczony

Dodanie nowej wiadomości: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - II przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia obiektu sportowego przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na budowę oświetlenia obiektu sportowego przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - nabór Partnera w celu wspólnej realizacji Projektu pn. Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Kopernika w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Kopernika w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 czerwca 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Rozbudowa ulicy Zawadzkiej w Łomży wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu - odc. I

Uwaga 2: W dniu 02.06.2016r. dodano plik: Zał. nr 24 - PW - Kanalizacja_do_sygnalizacji.zip. Załącznik ten określa zakres robót do wykonania na ulicy Zawadzkiej - odc. I. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 czerwca 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej wraz ze złączem kablowym w rejonie ulicy Kolibrowej i Pawiej - [Wszystkie zmiany]

Punkt Obsługi Mieszkańców

Dodanie nowej wiadomości: Punkt Obsługi Mieszkańców - [Wszystkie zmiany]

Punkt Obsługi Mieszkańców

Dodanie nowej wiadomości: Punkt Obsługi Mieszkańców - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 13/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 13/16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 14/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 14/16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 15/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 15/16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 23/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 23/16 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na XXVI uroczystą sesję Rady Miejskiej Łomży

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na XXVI uroczystą sesję Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 czerwca 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej średniego napięcia - ulica Rybaki i Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego i w ulicy Poznańskiej - [Wszystkie zmiany]

INFOLINIA KONSUMENCKA – SKORZYSTAJ Z POMOCY

Dodanie nowej wiadomości: INFOLINIA KONSUMENCKA – SKORZYSTAJ Z POMOCY - [Wszystkie zmiany]

Interpelacje z sesji XXV

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacje z sesji XXV - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 czerwca 2016

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację II piętra w szkole PG 1

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację II piętra w szkole PG 1 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na modernizację pionu żywieniowego oraz szatni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na modernizację pionu żywieniowego oraz szatni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na modernizację pionu żywieniowego i sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na modernizację pionu żywieniowego i sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa ciągu komunikacyjnego od ul. Dmowskiego do ul. Sikorskiego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa ciągu komunikacyjnego od ul. Dmowskiego do ul. Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 23 z dnia 24 maja 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 23 posiedzeniu w dniu 24 maja 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół 19 z dnia 24 maja 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 19 posiedzeniu w dniu 24 maja 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - dodano telefon HTC z etui - [Wszystkie zmiany]

środa, 08 czerwca 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowej SN i kontenerowej stacji transformatorowej - ulica Nowogrodzkiej i ulica Piaski - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Z-ca Prezydenta Miasta p. Andrzej Zdzisław Garlicki - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Z-ca Prezydenta Miasta p. Agnieszka Barbara Muzyk - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta p. Mariusz Chrzanowski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sekretarz Miasta p. Tamara Alicja Małachowska - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Skarbnik p. Elżbieta Parzych - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.8.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 czerwca 2016

Wiadomości

Przetarg nieograniczony na modernizację sali gimnastycznej SP 4

Skorygowanie ogłoszenia w zakresie godziny składania ofert. - [Wszystkie zmiany]

Uchwały Rady Miejskiej Łomży w sprawie utrzymania porządku i czystości w mieście

Edycja wiadomości Uchwały Rady Miejskiej Łomży w sprawie utrzymania porządku i czystości w mieście - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami p. Paulina Gałązka - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Edukacji p. Andrzej Michał Piechociński - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: p.o. Kierownika Biura Strefy Ograniczonego Postoju Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Kamil Kossakowski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Architektury p. Tomasz Walczuk - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Dorota Maria Grochowska - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności p. Krzysztof Piotrowski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców p. Grażyna Irena Roszkowska - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Adam Maciejewski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami p. Henryka Pezowicz - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Marek Chojnowski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego p. Ewa Nowakowska - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów

Edycja wiadomości Zaświadczenie o pracy w gospodarstwie rolnym rodziców lub teściów - [Wszystkie zmiany]

Pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód

Edycja wiadomości Pozwolenia wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód - [Wszystkie zmiany]

Decyzje zatwierdzające projekty robót geologicznych

Edycja wiadomości Decyzja zatwierdzająca projekt robót geologicznych - [Wszystkie zmiany]

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych

Edycja wiadomości Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych - [Wszystkie zmiany]

Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych

Edycja wiadomości Zatwierdzanie dokumentacji geologicznych - [Wszystkie zmiany]

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych

Edycja wiadomości Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych - [Wszystkie zmiany]

Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych

Edycja wiadomości Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja, dodano klucze szt. 7 - [Wszystkie zmiany]

piątek, 10 czerwca 2016

Wiadomości

Rozbudowa ulicy Zawadzkiej w Łomży wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu - odc. I

Uwaga 4: W dniu 10.06.2016r. dodano pliki: Zał. nr 26 - Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy.pdf, Zał. nr 27 - Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy.pdf i Zał.nr 28 - SST - D-07.01.01a oraz D-03.03.01.zip - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Beata Jagielak - Dardzińska - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Podinspektor Oddziału Komunikacji w Centrum Obsługi Mieszkańców p. Teresa Kossakowska - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności p. Krzysztof Wróblewski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Budżetu Wydziału Skarbu i Budżetu p. Bożena Halina Szypulska - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Krystyna Wojtkowska - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Oddziału Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu p. Jadwiga Jakuć - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu p. Barbara Supińska - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. Plastyki 1/2 etatu w Centrum Współdziałania Społecznego - "Domek Pastora" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 czerwca 2016

Wiadomości

Zaproszenie na 20 posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji - czwartek 16.VI.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji - 16.VI.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na Komisję Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na Komisję Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: p.o. Naczelnika Wydziału Architektury p. Marek Jankowski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Oddziału Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu p. Celina Kaczmarek - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Edward Andrzej Karwowski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Marta Alicja Biedrzycka - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Janina Picewicz - Znosko - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Biura Obsługi Urzędu p. Marcin Sawko - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Referatu Spraw Lokalowych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Włodzimierz Marek Stanisławski - o świadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Podinspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Tomasz Staniurski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami p. Paulina Gałązka - oświadczenie z dnia 07.03.2016 roku

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami p. Paulina Gałązka - oświadczenie z dnia 07.03.2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Naczelnik Wydziału Architektury p. Tomasz Walczuk - oświadczenie majątkowe z 03.02.2016 roku

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Architektury p. Tomasz Walczuk - oświadczenie majątkowe z 03.02.2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego p. Zdzisława Głębocka - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Podinspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Karol Dzbeński - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych p. Roman Borawski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Muzeum Północno - Mazowieckiego p. Jerzy Jastrzębski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej p. Krystyna Sobocińska - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej p. Marek Olbryś - oświadczenie majątkowe z 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Anna Fabin - oświadczenie majątkowe z 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: p.o. Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej p. Inga Urszula Kolaska - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej p. Wiesław Karol Jagielak - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Centrum Pieczy Zastępczej p. Bożena Elwira Jabłońska - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Palcówki Opiekuńczo - Wychowawczej p. Krzysztof Jankowski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Józefa Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

KONSUMENCIE, UWAŻAJ – INFORMACJA PREZESA UOKIK W SPRAWIE WINDYKACJI

Dodanie nowej wiadomości: KONSUMENCIE, UWAŻAJ – INFORMACJA PREZESA UOKIK W SPRAWIE WINDYKACJI - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego na Łomżycy

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na budowę boiska wielofunkcyjnego na Łomżycy - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXVII

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję XXVII - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie "Strategii Promocji Miasta Łomża"

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie "Strategii Promocji Miasta Łomża" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 czerwca 2016

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Zjazd - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Księżnej Anny i Szosie Zambrowskiej - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXVII

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XXVII - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na 24 posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego - wtorek 21.VI.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na 24 posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego - wtorek 21.VI.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Członek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. p. Paweł Laskowski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji p. Andrzej Modzelewski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej p. Krzysztof Jankowski - oświadczenie majątkowe z dnia 20.04.2016 roku

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej p. Krzysztof Jankowski - oświadczenie majątkowe z dnia 20.04.2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezes Zarządu Parku Przemysłowego Łomża sp. z o.o. p. Andrzej Kiełczewski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy p. Maria Małgorzata Bachanowicz - Macieboch - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego p. Grażyna Teresa Gosiewska - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji z.b. p. Janusz Franciszek Nowakowski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji p. Grzegorz Piotr Lewańczuk - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej p. Katarzyna Nita - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji p. Gilbert Okulicz - Kozaryn - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXVII

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XXVII - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Na 17 posiedzeniu w dniu 29 marca 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Na 17 posiedzeniu w dniu 29 marca 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 czerwca 2016

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Członek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. p. Radosław Żegalski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezes Zakładu Gospodarowania Odpadami sp. z o.o. p. Jan Perkowski - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Teatru Lalki i Aktora p. Jarosław Antoniuk - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Aktualizacja, dodanie: Nokia (czarny) znaleziona na terenie WORD w Łomży, Samsung GE 1200 (czarny). - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 16 czerwca 2016

Wiadomości

Ogłoszenie o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie – oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości o przeznaczeniu produkcyjno-usługowym - ul. Narodowych Sił Zbrojnych

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o I-szym przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie – oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości o przeznaczeniu produkcyjno-usługowym - ul. Saperska - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na modernizację chodników

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na modernizację chodników - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.9.2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w roku 2016 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na termomodernizację Przedszkola Publicznego nr 8 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na termomodernizację Przedszkola Publicznego nr 8 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy 3-go Maja oraz ul. 12 KD-D łącznika ul. Poznańskiej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy 3-go Maja oraz ul. 12 KD-D łącznika ul. Poznańskiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 czerwca 2016

Wiadomości

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Interpelacje z sesji XXV

Edycja wiadomości Interpelacje z sesji XXV - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 czerwca 2016

Wiadomości

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXVII

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XXVII - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych w najem

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych w najem - [Wszystkie zmiany]

Oddział Podatków

zmiana stanowiska i nr pokoju. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 czerwca 2016

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia ofert: "Modernizacja pokoi mieszkalnych w Bursie Szkolnej Nr 2".

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia ofert: "Modernizacja pokoi mieszkalnych w Bursie Szkolnej Nr 2". - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia ofert: "Opracowanie dokumentacji na modernizację, przebudowę, rozbudowę i adaptację Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych".

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia ofert: "Opracowanie dokumentacji na modernizację, przebudowę, rozbudowę i adaptację Zespołu Szkół Drzewnych i Gimnazjalnych". - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 czerwca 2016

Wiadomości

Rejestr umów 2016 rok

Aktualizacja rejestru umów 2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Łomży, ul. Rybaki 14. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 czerwca 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci energetycznej SN-15kV w rejonie ulicy Akademickiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym w ulicy Mała Kraska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Naczelny i Artystyczny Filharmonii Kameralnej im. Witolda Lutosławskiego p. Jan Milosz Zarzycki - oświadczenie majątkowe za 2015 rok - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXV/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXV/16 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty na organizację i przeprowadzenie imprezy filmowej dla mieszkańców Łomży pod wspólną nazwą "Letnie kino plenerowe".

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty na organizację i przeprowadzenie imprezy filmowej dla mieszkańców Łomży pod wspólną nazwą "Letnie kino plenerowe". - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 czerwca 2016

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie -decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Obwieszczenie -decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Obwieszczenie -decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Protokól nr 15/16 z dnia 24 maja 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokól nr 15/16 z dnia 24 maja 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 33/16 dnia 11 maja 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 33/16 dnia 11 maja 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 22/16 z dnia 12 maja 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 22/16 z dnia 12 maja 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2016 rok. - [Wszystkie zmiany]

WYBÓR OFERTY - Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: WYBÓR OFERTY - Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Al. Józefa Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Naczelnika Wydziału Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 24 z dnia 21 czerwca 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 24 posiedzeniu w dniu 21 czerwca 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół 20 z dnia 16 czerwca 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 20 posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - modernizacja chodników

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - modernizacja chodników - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 czerwca 2016

Wiadomości

Na 21 posiedzeniu w dniu 4 lipca 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 20 z dnia 14 czerwca 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.10.2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Prezydenta Miasta w sprawie projektu uchwały RMŁ dot. scalenia i podziału nieruchomości położonych w rejonie ul. Żabiej i Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Edycja wiadomości Biuro Rzeczy Znalezionych - [Wszystkie zmiany]

dodano portfel z dokumentami znaleziony przy sklepie na ulicy Gen. Władysława Sikorskiego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 28 czerwca 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty na opracowanie Strategii Promocji Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty na opracowanie Strategii promocji Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem garażowym, położonej przy ul. Nowoprojektowanej

Dodanie nowej wiadomości: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym i budynkiem garażowym, położonej przy ul. Nowoprojektowanej - [Wszystkie zmiany]

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położona przy ul. Wesołej 74

Dodanie nowej wiadomości: I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, położona przy ul. Wesołej 74 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: Rozbudowa ulicy Zawadzkiej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania: Rozbudowa ulicy Zawadzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXVIII

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję XXVIII - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa ulicy Kopernika w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - przebudowa ulicy Kopernika w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa oświetlenia obiektu sportowego przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa oświetlenia obiektu sportowego przy Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - modernizacja sali gimnastycznej SP 4

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - modernizacja sali gimnastycznej SP 4 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 czerwca 2016

Wiadomości

Zaproszenie na 21 posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji - wtorek 5.VII.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na 21 posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji - wtorek 5.VII.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na 21 posiedzenie Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia - poniedziałek 4.VII.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na 21 posiedzenie Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia - poniedziałek 4.VII.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - rozbudowa ul. Polowej i Szosy Zambrowskiej - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na termomodernizację Przedszkola Publicznego nr 1 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na termomodernizację Przedszkola Publicznego nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Przetag nieograniczony na termomodernizację Przedszkola Publicznego nr 4 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Przetag nieograniczony na termomodernizację Przedszkola Publicznego nr 4 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Interpelacje z sesji XXVII

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacje z sesji XXVII - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXVIII

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XXVIII - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 30 czerwca 2016

Wiadomości

Na 17 posiedzeniu w dniu 22 marca 2016 roku

Edycja wiadomości Na 17 posiedzeniu w dniu 22 marca 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Studenckiej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Studenckiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 20 z dnia 21 marca 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 20/16 z dnia 21 marca 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 20 z dnia 21 marca 2016 r.

Edycja wiadomości Protokół nr 20 z dnia 21 marca 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Przejdź do pozostałych zmian