Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 lipca 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wójta Gminy Łomża dot.ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 23 czerwca 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia w rejonie ulicy Rybaki i ulicy Gen. Władysława Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXVIII

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XXVIII - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: na 20 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: na 20 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Topolowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 lipca 2016

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXVIII

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XXVIII - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania turystyki w 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze Partnera do wspólnej realizacji projektu: "Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o możliwości dofinansowania zadania publicznego przez Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy KD-Dmowskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 lipca 2016

Wiadomości

Edycja wiadomości Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: GETIN NOBLE BANK- DECYZJA UOKIK - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXVIII

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XXVIII - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty ds. Kultury w Centrum Współdziałania Społecznego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Budowa ulicy Ptasiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty - modernizacja ZSDiG - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - "Nabór na Partnera w celu wspólnej realizacji Projektu w ramach Konkursu 3.1.1.RPO WP" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

środa, 06 lipca 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony - modernizacja oświetlenia miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej w rejonie ulicy Kolibrowej i ulicy Pawiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 34/16 z dnia 21 czerwca 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 34/16 z dnia 21 czerwca 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 16/16 z dnia 20 czerwca 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 16/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 23/16 z dnia 20 czerwca 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 23/16 z dnia 20 czerwca 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Uwaga: W dniu 06.07.2016r. dodano plik: "Zał. nr 13 - pliki edytowalne od nr 1 do 5". - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony - modernizacja oświetlenia miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie modernizacji pionu kuchennego w budynku Przedszkola Publicznego Nr 10 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie modernizacji pionu żywieniowego oraz szatni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie modernizacji pionu żywieniowego i sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.11.2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.12.2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.13.2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.14.2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.15.2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Specjalisty ds. Kultury w Centrum Współdziałania Społecznego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.16.2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty - modernizacja pokoi mieszkalnych BS 2 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty - Budowa boiska wielofunkcyjnego na Łomżycy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 lipca 2016

Wiadomości

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Studenckiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Uwaga: W dniu 07.07.2016r. dołączono plik: Zał. nr 7 - pliki edytowalne od nr 1 do 5 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacje z sesji XXVII

Edycja wiadomości Interpelacje z sesji XXVII - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXVI/16 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXVII/16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 16/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 16/16 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - termomodernizacja Przedszkola Publicznego nr 8 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.17.2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty - modernizacja łazienek PG 2 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty - modernizacja klatki schodowej PG 2 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 lipca 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - rozbudowa ul. Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: 6 ZASAD DLA KUPUJĄCYCH NA WYPRZEDAŻACH - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Interpelacje z sesji XXVIII

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacje z sesji XXVIII - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR 223/XXVIII/16 z dnia 6 lipca 2016 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 223/XXVIII/16 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie: w sprawie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 lipca 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty - modernizacja pomieszczeń w III LO - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: I i II kwartał 2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 lipca 2016

Wiadomości

Edycja wiadomości Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Studenckiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 lipca 2016

Wiadomości

Interpelacje z sesji XXVIII

Edycja wiadomości Interpelacje z sesji XXVIII - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: RAPORT - konsultacje regulaminu konsultacji społecznych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: RAPORT - konsultacje społeczne koncepcji bulwarów - II etap - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - modernizacja ZSDiG - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - rozbudowę drogi krajowej nr 63 - ulica Szosa Zambrowska w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 lipca 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy KD-Dmowskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: JAK NIE ŁAMAĆ PRAWA: RYNEK WODNO-KANALIZACYJNY - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.18.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 lipca 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Dostawa energii elektrycznej – przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY – POBIERZ PORADNIK UOKIK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 lipca 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego i ulicy Poznańskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kablowej sieci energetycznej w rejonie ulicy Akademickiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Obwieszczenie - zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Obwieszczenie - zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie projektu budowlanego naprawy nowej i konserwacji starej fasady ratusza z oceną stanu technicznego. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przewoźnik lotniczy- prawa konsumenta - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Edycja wiadomości Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia sie dziecka - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości świadczenie rodzicielskie - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zasiłek pielęgnacyjny - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zasiłek rodzinny - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 19 lipca 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy fundamentu pod wolnostojący agregat prądotwórczy, budową złącza i linii kablowych - Szpital Wojewódzki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę ulicy Studenckiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Postanowienie w sprawi ewydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Postanowienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do przekazania w najem - Mała Kraska - usługi - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE - garaże przy ul. Dmowskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty - modernizacja pomieszczeń III LO - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty - modernizacja klatki schodowej PG 2 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty - modernizacja 2 łazienek w PG 2 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 lipca 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - zawiadomienie o zebraniu całej dokumentacji - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Obwieszczenie - zawiadomienie o zebraniu całej dokumentacji - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Obwieszczenie - zawiadomienie o zebraniu całej dokumentacji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Mała Kraska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży, ul. Stary Rynek 14 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Administrowanie schroniskiem dla bezpańskich psów i odłów psów bezpańskich - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - modernizacja ZSDIG - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 lipca 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Stawowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej Klubowi Szachowemu "Maraton" Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendium sportowego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OPERATORZY KOMÓRKOWI – DZIAŁANIA UOKIK - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - termomodernizacja PP 1 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - termomodernizacja PP 4 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 lipca 2016

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 lipca 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej /pomoc de minimis/ w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg i umorzeń w okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.19.2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie projektu budowlanego naprawy nowej i konserwacji starej części fasady elewacji ratusza z oceną stanu technicznego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg dojazdowych, parkingów i chodników w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert - modernizacja pomieszczeń, klasopracowni i sal w II LO - opracowanie dokumentacji i budowa ścianki działowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieogranicozny na przebudowę części budynku szkolnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 26 lipca 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora w Centrum Współdziałania Społecznego - "Domek Pastora" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę ul. 01 KL - sięgacza ul. Spokojnej w Łomży - I etap - [Wszystkie zmiany]

UWAGA: 26.07.2016 r. udzielono odpowiedzi na zapytania wykonawcy, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Treść udzielonych odpowiedzi zawarta jest w pliku pod ogłoszeniem o zamówieniu: SIWZ_PYTANIA_I_ODPOWIEDZI_1 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 lipca 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: GETIN NOBLE BANK – ROZPATRYWANIE REKLAMACJI - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic oraz budowę parkingów w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko kierownicze w Urzędzie Miejskim w Łomży - Naczelnik Wydziału Inwestycji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 lipca 2016

Wiadomości

Inf. o nowelizacji ustawy Pzp od. 28.07.2016 + UstawaPzp_tekst_ujednodlicony_22.06.2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Modernizacja oświetlenia miasta - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łomży - inspektor nadzoru ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Administrowanie schroniskiem dla bezpańskich psów i odłów psów bezpańskich - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Łomży - inspektor nadzoru ds. budowlanych w Wydziale Inwestycji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty - modernizacja klatki schodowej w PG 2 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - modernizacja pomieszczeń w III LO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 lipca 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w roku 2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie wyników II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w roku 2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej