Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 01 sierpnia 2016

Wiadomości

Zaproszenie do składania ofert - modernizacja 2 łazienek PG 2

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert - modernizacja 2 łazienek PG 2 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 sierpnia 2016

Wiadomości

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.10.2016 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.17.2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej z istniejących złączy kablowych w ulicy Poznańskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania /wybór Partnera/ - [Wszystkie zmiany]

Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Łomży - WYBÓR OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Łomży - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 sierpnia 2016

Wiadomości

Sprawozdania finansowe na dzień 30.06.2016r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe na dzień 30.06.2016r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - ul. Nowogrodzka - zakończenie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 sierpnia 2016

Wiadomości

Dostawa energii elektrycznej – przetarg nieograniczony

Edycja wiadomości Dostawa energii elektrycznej – przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Dostawa energii elektrycznej – przetarg nieograniczony

04.08.2016 r. udzielono odpowiedzi na zapytania wykonawcy, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Treść udzielonych odpowiedzi zawarta jest w pliku pod ogłoszeniem o zamówieniu: SIWZ_PYTANIA_I_ODPOWIEDZI_2. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 sierpnia 2016

Wiadomości

Zaproszenie do składania ofert - schody ewakuacyjne SP 4

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert - schody ewakuacyjne SP 4 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do składania ofert - modernizacja pomieszczeń, klasopracowni i sal w II LO – opracowanie dokumentacji i budowa ścianki działowej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert - modernizacja pomieszczeń, klasopracowni i sal w II LO – opracowanie dokumentacji i budowa ścianki działowej - [Wszystkie zmiany]

Wykonanie rewaloryzacji, konserwacji ogrodzenia zabytkowego cmentarza przy ul. Mikołaja Kopernika w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie rewaloryzacji, konserwacji ogrodzenia zabytkowego cmentarza przy ul. Mikołaja Kopernika w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Ptasiej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Ptasiej - [Wszystkie zmiany]

Wykonanie chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. Przykoszarowej

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. Przykoszarowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie wolnego punktu sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 sierpnia 2016

Wiadomości

Zarząd Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Dodanie nowej wiadomości: Zarząd Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnego Grzymały

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnego Grzymały - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 sierpnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. budowy fundamentu pod wolnostojący agregat prądotwórczy w obudowie, jako rezerwowego źródła energii elektrycznej w rejonie Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia - ulice: Partyzantów, Księżycowa, Pogodna, Przyjaźni i Wyzwolenia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zgromadzeniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 sierpnia 2016

Wiadomości

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej o średnicy DN 110 mm w ulicy Wąskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej o średnicy DN 110 mm w ulicy Kazimierza Wielkiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej z istniejących złączy kablowych w pasie drogowym ulicy Poznańskiej - [Wszystkie zmiany]

W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży - wkład własny w ramach PPP - dworzec PKS

Dodanie nowej wiadomości: W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży - wkład własny w ramach PPP - dworzec PKS - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zgromadzeniu w dniu 20.08.2016r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - ul. Polowa i Szosa Zambrowska - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - modernizacja 2 łazienek w PG 2

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - modernizacja 2 łazienek w PG 2 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do składania ofert - opracowanie dokumentacji technicznej posadowienia hali łukowej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert - opracowanie dokumentacji technicznej posadowienia hali łukowej - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do składania ofert - badania laboratoryjne

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert - badania laboratoryjne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 sierpnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zgromadzeniu w dniu 10.09.2016r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 sierpnia 2016

Wiadomości

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Edycja wiadomości Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy zakupie nowego - [Wszystkie zmiany]

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Edycja wiadomości Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy zakupie nowego - [Wszystkie zmiany]

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Edycja wiadomości Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy zakupie nowego - [Wszystkie zmiany]

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Edycja wiadomości Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy zakupie nowego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ul. 01 KL - sięgacza ul. Spokojnej w Łomży - I etap

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ul. 01 KL - sięgacza ul. Spokojnej w Łomży - I etap - [Wszystkie zmiany]

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łomży

Edycja wiadomości Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Wykaz fundacji m. Łomża

aktualizacja w3ykazu - [Wszystkie zmiany]

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łomży

Edycja wiadomości Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 sierpnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Główny Lekarz Weterynarii-obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 sierpnia 2016

Wiadomości

Dostawa energii elektrycznej – przetarg nieograniczony

17.08.2016 r. udzielono odpowiedzi na zapytania wykonawcy, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Treść udzielonych odpowiedzi zawarta jest w pliku pod ogłoszeniem o zamówieniu: SIWZ_PYTANIA_I_ODPOWIEDZI_3. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.20.2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie- przebudowa ul. Dwornej - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę dróg dojazdowych, parkingów i chodników w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę dróg dojazdowych, parkingów i chodników w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę ulicy Stawowej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę ulicy Stawowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 sierpnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. Kadr w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Wykonanie nawierzchni ulic z płyt drogowych pozyskanych z rozbiórki

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie nawierzchni ulic z płyt drogowych pozyskanych z rozbiórki - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za I półrocze 2016r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za I półrocze 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 sierpnia 2016

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym ul. Szosa do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na 21 posiedzenie Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia - poniedziałek 4.VII.2016 r.

Edycja wiadomości Zaproszenie na 21 posiedzenie Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia - poniedziałek 4.VII.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 sierpnia 2016

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXIX

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję XXIX - [Wszystkie zmiany]

Interpelacje z sesji XXVIII

Edycja wiadomości Interpelacje z sesji XXVIII - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 -zasiłki rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - "Nabór Partnera w celu wspólnej realizacji Projektu w ramach Konkursu 3.1.1.RPO WP" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR 228/XXVIII/16 z dnia 6 lipca 2016 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 228/XXVIII/16 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie: w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Miasto Łomża - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 sierpnia 2016

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Edycja wiadomości Fundusz alimentacyjny - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Fundusz alimentacyjny - [Wszystkie zmiany]

środa, 24 sierpnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zmiana wysokości zasiłków rodzinnych od 1 listopada 2016 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty - badania laboratoryjne

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - badania laboratoryjne - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na 22 posiedzenie Komisji Sportu Turystyki i Rekreacji - wtorek 30.VIII.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie - Komisja Sportu Turystyki i Rekreacji. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na 26 posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, 30.VIII.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na 26 posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, 30.VIII.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.21.2016 - [Wszystkie zmiany]

Na 20 posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 20 posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży - uzupełnienie nieruchomości sąsiednich - Ul. Nowogrodzka

Dodanie nowej wiadomości: W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży - uzupełnienie nieruchomości sąsiednich - Ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - Nowogrodzka - Grabówka

Dodanie nowej wiadomości: W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - Nowogrodzka - Grabówka - [Wszystkie zmiany]

Wykaz lokali, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 sierpnia 2016

Wiadomości

r

Dodanie nowej wiadomości: Na 22 posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Na 22 posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 22 posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykonanie chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. Przykoszarowej - WYBÓR OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie nawierzchni ulic z płyt drogowych pozyskanych z rozbiórki - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 sierpnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 sierpnia 2016

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej posadowienia hali łukowej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej posadowienia hali łukowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 30 sierpnia 2016

Wiadomości

zaproszenie na sesję XXIX

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XXIX - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 17/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 17/16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 24/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 24/16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 25/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 25/16 - [Wszystkie zmiany]

Protokól nr 26/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokól nr 26/16 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w spr. "Budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Łomża - Śniadowo wraz z obejściem m. Konarzyce. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Projekt Programu Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt Programu Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 sierpnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w pasach drogowych ulic: Partyzantów, Księżycowej, Pogodnej, Przyjaźni i Wyzwolenia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - przebudowa ul. Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Członek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. p. Mariusz Konopka - oświadczenie majątkowe z dnia 26.08.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Członek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. p. Mariusz Konopka - oświadczenie majątkowe z dnia 26.08.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji p. Grzegorz Piotr Lewańczuk - oświadczenie majątkowe z dnia 29.08.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji p. Grzegorz Piotr Lewańczuk - oświadczenie majątkowe z dnia 29.08.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji p. Gilbert Okulicz - Kozaryn - oświadczenie majątkowe z dnia 29.07.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji p. Gilbert Okulicz - Kozaryn - oświadczenie majątkowe z dnia 29.07.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego p. Grażyna Teresa Gosiewska - oświadczenie majątkowe z dnia 28.07.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego p. Grażyna Teresa Gosiewska - oświadczenie majątkowe z dnia 28.07.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Członek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. p. Zbigniew Jerzy Sasinowski - oświadczenie majątkowe z dnia 26.08.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Członek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. p. Zbigniew Jerzy Sasinowski - oświadczenie majątkowe z dnia 26.08.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej p. Inga Urszula Kolaska - oświadczenie majątkowe z dnia 29.07.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej p. Inga Urszula Kolaska - oświadczenie majątkowe z dnia 29.07.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian