Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 01 sierpnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert - modernizacja 2 łazienek PG 2 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 02 sierpnia 2016

Wiadomości

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.10.2016 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.17.2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej z istniejących złączy kablowych w ulicy Poznańskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania /wybór Partnera/ - [Wszystkie zmiany]

Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Łomży - WYBÓR OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Łomży - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 03 sierpnia 2016

Wiadomości

Sprawozdania finansowe na dzień 30.06.2016r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe na dzień 30.06.2016r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - ul. Nowogrodzka - zakończenie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 sierpnia 2016

Wiadomości

Edycja wiadomości Dostawa energii elektrycznej – przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

04.08.2016 r. udzielono odpowiedzi na zapytania wykonawcy, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Treść udzielonych odpowiedzi zawarta jest w pliku pod ogłoszeniem o zamówieniu: SIWZ_PYTANIA_I_ODPOWIEDZI_2. - [Wszystkie zmiany]

zmiana terminu składania ofert - [Wszystkie zmiany]

zmiana terminu składania ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 sierpnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert - schody ewakuacyjne SP 4 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert - modernizacja pomieszczeń, klasopracowni i sal w II LO – opracowanie dokumentacji i budowa ścianki działowej - [Wszystkie zmiany]

udzielenie odpowiedzi na pytania, zmiana SIWZ, ogłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie rewaloryzacji, konserwacji ogrodzenia zabytkowego cmentarza przy ul. Mikołaja Kopernika w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Ptasiej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Ptasiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. Przykoszarowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża w sprawie wolnego punktu sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 sierpnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zarząd Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnego Grzymały - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 sierpnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. budowy fundamentu pod wolnostojący agregat prądotwórczy w obudowie, jako rezerwowego źródła energii elektrycznej w rejonie Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia - ulice: Partyzantów, Księżycowa, Pogodna, Przyjaźni i Wyzwolenia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zgromadzeniu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 sierpnia 2016

Wiadomości

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej o średnicy DN 110 mm w ulicy Wąskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej o średnicy DN 110 mm w ulicy Kazimierza Wielkiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej linii kablowej z istniejących złączy kablowych w pasie drogowym ulicy Poznańskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży - wkład własny w ramach PPP - dworzec PKS - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zgromadzeniu w dniu 20.08.2016r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - ul. Polowa i Szosa Zambrowska - [Wszystkie zmiany]

udzielenie odpowiedzi na pytania - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - modernizacja 2 łazienek w PG 2

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - modernizacja 2 łazienek w PG 2 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert - opracowanie dokumentacji technicznej posadowienia hali łukowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert - badania laboratoryjne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 sierpnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zgromadzeniu w dniu 10.09.2016r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 sierpnia 2016

Wiadomości

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Edycja wiadomości Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy zakupie nowego - [Wszystkie zmiany]

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Edycja wiadomości Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy zakupie nowego - [Wszystkie zmiany]

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Edycja wiadomości Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy zakupie nowego - [Wszystkie zmiany]

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Edycja wiadomości Punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przy zakupie nowego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ul. 01 KL - sięgacza ul. Spokojnej w Łomży - I etap

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ul. 01 KL - sięgacza ul. Spokojnej w Łomży - I etap - [Wszystkie zmiany]

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łomży

Edycja wiadomości Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Wykaz fundacji m. Łomża

aktualizacja w3ykazu - [Wszystkie zmiany]

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łomży

Edycja wiadomości Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

udzilenie odpowiedzi na pytania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 sierpnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Główny Lekarz Weterynarii-obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 sierpnia 2016

Wiadomości

17.08.2016 r. udzielono odpowiedzi na zapytania wykonawcy, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Treść udzielonych odpowiedzi zawarta jest w pliku pod ogłoszeniem o zamówieniu: SIWZ_PYTANIA_I_ODPOWIEDZI_3. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.20.2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie- przebudowa ul. Dwornej - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę dróg dojazdowych, parkingów i chodników w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę dróg dojazdowych, parkingów i chodników w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę ulicy Stawowej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę ulicy Stawowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 sierpnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Specjalista ds. Kadr w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie nawierzchni ulic z płyt drogowych pozyskanych z rozbiórki - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za I półrocze 2016r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za I półrocze 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 sierpnia 2016

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w pasie drogowym ul. Szosa do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na 21 posiedzenie Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia - poniedziałek 4.VII.2016 r.

Edycja wiadomości Zaproszenie na 21 posiedzenie Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia - poniedziałek 4.VII.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 sierpnia 2016

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXIX

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję XXIX - [Wszystkie zmiany]

Interpelacje z sesji XXVIII

Edycja wiadomości Interpelacje z sesji XXVIII - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2016/2017 -zasiłki rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - "Nabór Partnera w celu wspólnej realizacji Projektu w ramach Konkursu 3.1.1.RPO WP" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

UCHWAŁA NR 228/XXVIII/16 z dnia 6 lipca 2016 r.

Edycja wiadomości UCHWAŁA NR 228/XXVIII/16 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie: w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przedszkolach i placówkach prowadzonych przez Miasto Łomża - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 sierpnia 2016

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Edycja wiadomości Fundusz alimentacyjny - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Fundusz alimentacyjny - [Wszystkie zmiany]

środa, 24 sierpnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zmiana wysokości zasiłków rodzinnych od 1 listopada 2016 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty - badania laboratoryjne

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - badania laboratoryjne - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na 22 posiedzenie Komisji Sportu Turystyki i Rekreacji - wtorek 30.VIII.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie - Komisja Sportu Turystyki i Rekreacji. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na 26 posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, 30.VIII.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na 26 posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, 30.VIII.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.21.2016 - [Wszystkie zmiany]

Na 20 posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 20 posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży - uzupełnienie nieruchomości sąsiednich - Ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - Nowogrodzka - Grabówka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 sierpnia 2016

Wiadomości

r

Dodanie nowej wiadomości: Na 22 posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Na 22 posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 22 posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykonanie chodników na cmentarzu komunalnym przy ul. Przykoszarowej - WYBÓR OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie nawierzchni ulic z płyt drogowych pozyskanych z rozbiórki - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 sierpnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 sierpnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie dokumentacji technicznej posadowienia hali łukowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 30 sierpnia 2016

Wiadomości

zaproszenie na sesję XXIX

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XXIX - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 17/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 17/16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 24/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 24/16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 25/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 25/16 - [Wszystkie zmiany]

Protokól nr 26/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokól nr 26/16 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w spr. "Budowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Łomża - Śniadowo wraz z obejściem m. Konarzyce. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Projekt Programu Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Projekt Programu Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 sierpnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci gazowej średniego ciśnienia w pasach drogowych ulic: Partyzantów, Księżycowej, Pogodnej, Przyjaźni i Wyzwolenia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - przebudowa ul. Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Członek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. p. Mariusz Konopka - oświadczenie majątkowe z dnia 26.08.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji p. Grzegorz Piotr Lewańczuk - oświadczenie majątkowe z dnia 29.08.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wiceprezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji p. Gilbert Okulicz - Kozaryn - oświadczenie majątkowe z dnia 29.07.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego p. Grażyna Teresa Gosiewska - oświadczenie majątkowe z dnia 28.07.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Członek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. p. Zbigniew Jerzy Sasinowski - oświadczenie majątkowe z dnia 26.08.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej p. Inga Urszula Kolaska - oświadczenie majątkowe z dnia 29.07.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian