Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

sobota, 01 października 2016

Wiadomości

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 03 października 2016

Wiadomości

Iwona Erynk-Cichowicz - p.o. Dyrektor SP Nr 7 - oświadczenie majątkowe za 2016r

Dodanie nowej wiadomości: Iwona Erynk-Cichowicz - p.o. Dyrektor SP Nr 7 - oświadczenie majątkowe za 2016r - [Wszystkie zmiany]

Albina Galik-Chojak - Dyrektor ZSWiO Nr 7 - oświadczenie majątkowe za 2016r

Dodanie nowej wiadomości: Albina Galik-Chojak - Dyrektor ZSWiO Nr 7 - oświadczenie majątkowe za 2016r - [Wszystkie zmiany]

Bogumiła Olbryś - Dyrektor ZSWiO nr 7 - oświadczenie majątkowe za 2016r

Dodanie nowej wiadomości: Bogumiła Olbryś - Dyrektor ZSWiO nr 7 - oświadczenie majątkowe za 2016r - [Wszystkie zmiany]

skład Rady Miejskiej Łomży VII kadecji obejmującej lata 2014 -2018

Edycja wiadomości skład Rady Miejskiej Łomży VII kadecji obejmującej lata 2014 -2018 - [Wszystkie zmiany]

Skład Rady Miejskiej

Edycja wiadomości Skład Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 października 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie dotyczące scalenia i podziału nieruchomości położonych w dzielnicy przemysłowo - składowej w rejonie ul. Żabiej i Sikorskiego. - [Wszystkie zmiany]

Interpelacje z sesji XXX

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacje z sesji XXX - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 18/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 18/16 - [Wszystkie zmiany]

Protokól nr 27/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokól nr 27/16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 18/16

Edycja wiadomości Protokół nr 18/16 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - ul. Dworna - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na budowę sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przez ul. Wojska Polskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na budowę sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych przez ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 05 października 2016

Wiadomości

Interpelacje z sesji XXX

Edycja wiadomości Interpelacje z sesji XXX - [Wszystkie zmiany]

Na 23 posiedzeniu w dniu 27 września 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 23 posiedzeniu w dniu 27 września 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Budowa ulicy Piaskowej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Budowa ulicy Piaskowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 293/16 z dnia 5 października w sprawie: nabycia na rzecz Miasta Łomża nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Podleśnej. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 października 2016

Wiadomości

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Łomży przy ul. Wesołej 74

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Łomży przy ul. Wesołej 74 - [Wszystkie zmiany]

Adresy aptek odbierających przeterminowane leki

Dodanie nowej wiadomości: Adresy aptek, gdzie odbierane są przeterminowane leki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora nadzoru ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 października 2016

Wiadomości

Przetarg nieograniczony na modernizację chodników w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Przetrag nieograniczony na modernizację chodników w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 10 października 2016

Wiadomości

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Przebudowa ulicy Podleśnej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Przebudowa ulicy Podleśnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowych linii SN i stacji transformatorowej SN/nN w rejonie ul. Rybaki i ul. Zjazd - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Przytulnej w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa siłowni zewnętrznej przy ul. Przytulnej w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie RDOŚ w Białymstoku o przystąieniu do prac w zakresie zezwolenia na czynności podlegające zakazom dotyczące bobra europejskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży ich dotychczasowym najemcom. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 października 2016

Wiadomości

Protokół nr 18/16 z dnia 24 sierpnia 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 18/16 z dnia 24 sierpnia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 26/16 z dnia 19 września 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 26/16 z dnia 19 września 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do przekazania w dzierżawę - 16 miejsc parkingowych przy ul. M.C. Skłodowskiej

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do przekazania w dzierżawę - 16 miejsc parkingowych przy ul. M.C. Skłodowskiej - [Wszystkie zmiany]

Na 23 posiedzeniu w dniu 27 września 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 23 posiedzeniu w dniu 27 września 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół 22 z dnia 30 sierpnia 2016

Dodanie nowej wiadomości: Protokół 22 z dnia 30 sierpnia 2016 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Przebudowa ulicy Podleśnej w Łomży

Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia jest Przebudowa ulicy Podleśnej w Łomży. W treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia: • w Rozdziale VIII Wymagania dotyczące wadium, • w Rozdziale X Opis sposobu przygotowywania ofert oraz • w załącznikach 1-7 do SIWZ pomyłkowo wpisano jako zadanie: Budowa ulicy Podleśnej w Łomży. W związku z powyższym prosimy o pobranie / zaktualizowanie pobranych wzorów druków i uwzględnienie powyższego w oznakowaniu koperty z ofertą oraz przy wnoszeniu wadium. - [Wszystkie zmiany]

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 października 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Referent ds. kadr w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej kablowej linii SN i kontenerowej stacji transformatorowej - ul. Piaski i Jaworowa - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 27 z dnia 27 września 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 27 posiedzeniu w dniu 27 września 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgromadzenie w dn. 17 października 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.23.2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.24.2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.25.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 października 2016

Wiadomości

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Na 23 posiedzeniu w dniu 27 września 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Na 27 posiedzeniu w dniu 27 września 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: s - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: g - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Na 23 posiedzeniu w dniu 27 września 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Na 23 posiedzeniu w dniu 22 września 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: r - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Na 21 posiedzeniu w dniu 4 lipca 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr 20/16 z dnia 21 marca 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zarząd Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Łomży ogłasza przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność MZWiK ul. Akademicka 20 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Budowa i rozbudowa drogi woj. Nr 677". - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-przebudowa ul. Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej i elektroenergetycznych linii kablowych w ulicy Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgromadzenie w dn. 14 października 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dane identyfikacyjne Związku Zawodowego Pracowników Samorządowych Urzędu Miejskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Dane identyfikacyjne Związku Zawodowego Pracowników Samorządowych Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Wykonanie rewaloryzacji, konserwacji ogrodzenia zabytkowego cmentarza przy ul. Mikołaja Kopernika w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie rewaloryzacji, konserwacji ogrodzenia zabytkowego cmentarza przy ul. Mikołaja Kopernika w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Przebudowa ulicy Podleśnej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegona zadanie: Przebudowa ulicy Podleśnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Walne Zebranie - Sprawozdawcze 10.06.2016

Dodanie nowej wiadomości: Walne Zebranie - Sprawozdawcze 10.06.2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej kablowej linii SN w rejonie ulicy Wojska Polskiego i Jaworowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.26.2016 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian fundamentowych i podziemia w budynku II LO im. Marii Konopnickiej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian fundamentowych i podziemia w budynku II LO im. Marii Konopnickiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 14 października 2016

Wiadomości

Zaproszenie - Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji, czwartek 29.11.2016 r. /16:00/

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji - wtorek 28.10.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie - Debata o sporcie, wtorek 18.10.2016 r. /16:30/

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie - Debata o sporcie, wtorek 18.10.2016 r. /wtorek/ - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję XXX

Edycja wiadomości materiały na sesję XXX - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Piaskowej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę ulicy Piaskowej - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję XXXI

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesję XXXI - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 października 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Remont i adaptacja lokalu przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej 2 na potrzeby Dziennego Domu "Senior-Wigor".

Dodanie nowej wiadomości: Remont i adaptacja lokalu przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej 2 na potrzeby Dziennego Domu "Senior-Wigor". - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

DZIEŃ SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ – POZNAJ SWOJE PRAWA

Dodanie nowej wiadomości: DZIEŃ SPRZEDAŻY BEZPOŚREDNIEJ – POZNAJ SWOJE PRAWA - [Wszystkie zmiany]

Informacja o uzyskaniu dotacji na usuwanie azbestu z terenu miasta Łomża w roku 2016

Edycja wiadomości Informacja o uzyskaniu dotacji na usuwanie azbestu z terenu miasta Łomża w roku 2016 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie - Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, wtorek 25.10.2016 r. /15:30/

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie - Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, wtorek 25.10.2016 r. /15:30/ - [Wszystkie zmiany]

Na 23 posiedzeniu w dniu 22 września 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 23 posiedzeniu w dniu 22 września 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Na 20 posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 20 posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie - Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia, czwartek 20.X.2016 r. /15:00/

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie - Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia, czwartek 20.X.2016 r. /15:00/ - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie - Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia, wtorek 22.XI.2016 r. /16:00/

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie - Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia, czwartek 20.X.2016 r. /15:00/ - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXXI

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję XXXI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 października 2016

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Wojska Polskiego w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzytsniejszej oferty budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Wojska Polskiego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 30 września 2016r.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 30 września 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg i umorzeń w okresie od 01.01.-30.09.2016r.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg i umorzeń w okresie od 01.01.-30.09.2016r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 19 października 2016

Wiadomości

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do przekazania w dzierżawę - działka rola przy ul. Owocowej

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do przekazania w dzierżawę - działka rola przy ul. Owocowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 października 2016

Wiadomości

EUROPEJSKI DZIEŃ SENIORA

Dodanie nowej wiadomości: EUROPEJSKI DZIEŃ SENIORA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 21 października 2016

Wiadomości

zmiana godziny posiedzenia komisji

Dodanie nowej wiadomości: zmiana godziny posiedzenia komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXXI

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XXXI - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu technicznego sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Zawadzką

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie projektu technicznego sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ulicę Zawadzką - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 października 2016

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont i adaptacja lokalu przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej 2 na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - remont i adaptacja lokalu przy ulicy Marii Curie Skłodowskiej 2 na potrzeby Dziennego Domu Senior-Wigor - [Wszystkie zmiany]

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża

24.10.2016 r. udzielono odpowiedzi na zapytania i wnioski jednego z wykonawców, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ): SIWZ_PYTANIA_I_ODPOWIEDZI_nr_1 - [Wszystkie zmiany]

Modernizacja chodników w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Modernizacja chodników w Łomży - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXXI

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XXXI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 25 października 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.27.2016 - [Wszystkie zmiany]

Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2020

Dodanie nowej wiadomości: Program Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2020

Edycja wiadomości Program Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2020

Edycja wiadomości Program Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2020

Edycja wiadomości Program Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie schodów ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 4

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie schodów ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 4 - [Wszystkie zmiany]

Opracowanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Rubinowej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Rubinowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Długoterminowy kredyt w kwocie 9 999 155,30 złotych

UWAGA z 25.10.2016 r. Udzielono odpowiedzi na zapytanie wykonawcy, dotyczące SIWZ. Treść udzielonej odpowiedzi zawarta jest w pliku pod ogłoszeniem o zamówieniu: SIWZ- PYTANIA I ODPOWIEDZI –nr 4 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 października 2016

Wiadomości

Sprawozdania finansowe na dzień 30.09.2016r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe na dzień 30.09.2016r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Biura Strefy Ograniczonego Postoju Wydziału Gospodarki Komunalnej p. Anna Borzuchowska - oświadczenie majątkowe z dnia 20.10.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 października 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru ds. Inwestycji Drogowych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora nadzoru ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

CZWARTY ISTOTNY POGLĄD W SPRAWIE

Dodanie nowej wiadomości: CZWARTY ISTOTNY POGLĄD W SPRAWIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 października 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Interpelacje z sesji XXX

Edycja wiadomości Interpelacje z sesji XXX - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXX/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXX/16 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na wolne stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w Łomży, ul. Wojska Polskiego 3. - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rewizyjna

Edycja wiadomości Komisja Rewizyjna - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej p. Franciszek Chrzanowski - oświadczenie majątkowe z dnia 20.10.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej p. Franciszek Chrzanowski - oświadczenie majątkowe z dnia 10.10.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego - funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego - [Wszystkie zmiany]

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej p. Franciszek Chrzanowski - oświadczenie majątkowe z dnia 27.10.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej p. Franciszek Chrzanowski - oświadczenie majątkowe z dnia 27.10.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 19/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 19/16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 28/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 28/16 - [Wszystkie zmiany]

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian fundamentowych i podziemia w budynku II LO im. Marii Konopnickiej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian fundamentowych i podziemia w budynku II LO im. Marii Konopnickiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Przebudowa ulicy Podleśnej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa ulicy Podleśnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w ulicy Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Długoterminowy kredyt w kwocie 9 999 155,30 złotych

UWAGA z 28.10.2016 r. Udzielono odpowiedzi na zapytania wykonawców, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Treść udzielonej odpowiedzi zawarta jest w plikach pod ogłoszeniem o zamówieniu: SIWZ- PYTANIA I ODPOWIEDZI –nr 5 SIWZ- PYTANIA I ODPOWIEDZI –nr 6 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 października 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy parkingu przed Urzędem Gminy Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian