Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 02 listopada 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznych kablowych linii SN w rejonie ulicy Rybaki i ulicy Zjazd - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleni lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w ulicy Polowej, w ulicy Wojska Polskiego i Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Zawadzką.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji technicznej sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Zawadzką. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do uczestnictwa w II i III przetargu łącznym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Podstrefie Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do uczestnictwa w II i III przetargu łącznym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Podstrefie Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 listopada 2016

Wiadomości

Długoterminowy kredyt w kwocie 9 999 155,30 złotych

udzielenie odpowiedzi na pytanie 03.11.2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Skarbu i Budżetu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 listopada 2016

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - modernizacja chodników w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - modernizacja chodników w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 listopada 2016

Wiadomości

Opracowanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Rubinowej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Rubinowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do składania ofert - budowa boiska wielofunkcyjnego na Łomżycy

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert - budowa boiska wielofunkcyjnego na Łomżycy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 listopada 2016

Wiadomości

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do składania ofert - schody ewakuacyjne w SP 4

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert - schody ewakuacyjne w SP 4 - [Wszystkie zmiany]

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017 - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy ulic w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy ulic w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 listopada 2016

Wiadomości

Długoterminowy kredyt w kwocie 9 999 155,30 złotych

Dodanie nowej wiadomości: Długoterminowy kredyt w kwocie 9 999 155,30 złotych - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację wraz z audytem energetycznym budynku Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację wraz z audytem energetycznym budynku Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 listopada 2016

Wiadomości

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kontenerowej stacji transformatorowej i elektroenergetycznych kablowych linii SN i nN - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Interpelacje z sesji XXXI

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacje z sesji XXXI - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 19/16 z dnia 28 września 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 19/16 z dnia 28 września 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 37/16 z dnia 22 września 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 37/16 z dnia 22 września 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 27/16 z dnia 4 października 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 27/16 z dnia 4 października 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 12 listopada 2016

Wiadomości

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - II przetarg nieograniczony

Dodanie nowej wiadomości: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - drugie postępowanie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 listopada 2016

Wiadomości

POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW – USTAWA PODPISANA PRZEZ PREZYDENTA I OGŁOSZONA

Dodanie nowej wiadomości: POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW – USTAWA PODPISANA PRZEZ PREZYDENTA I OGŁOSZONA - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznych na przebudowę z rozbudową budynków mieszkalnych w Łomży przy ul. Polowej 19 i ul. Nadnarwiańskiej 2

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznych na przebudowę z rozbudową budynków mieszkalnych w Łomży przy ul. Polowej 19 i ul. Nadnarwiańskiej 2 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 15 listopada 2016

Wiadomości

Projekt budżetu miasta Łomża na 2017 rok

Dodanie nowej wiadomości: Projekt budżetu miasta Łomża na 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2017 - 2030

Dodanie nowej wiadomości: Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łomża na lata 2017 - 2030 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty - wynajem pomieszczeń przeznaczonych na usługi gastronomiczne w Domku Pastora - Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty - wynajem pomieszczeń przeznaczonych na usługi gastronomiczne w Domku Pastora - Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 listopada 2016

Wiadomości

Oświadczenia majątkowe radnej Ireny Anny Gorzoch

Dodanie nowej wiadomości: Oświadczenia majątkowe radnej Ireny Anny Gorzoch - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnej Olbryś

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnej Olbryś - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta Łomża - "wykup użytkowania wieczystego na własność" - ul. Poligonowa

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Miasta Łomża - "wykup użytkowania wieczystego na własność" - ul. Poligonowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy parkingu przed Urzędem Gminy Łomża przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 1a. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy parku publicznego Jana Pawła II Papieża Pielgrzyma - [Wszystkie zmiany]

Opracowanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Rubinowej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie dokumentacji projektowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Rubinowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 listopada 2016

Wiadomości

materiały na sesję XXX

Edycja wiadomości materiały na sesję XXX - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję XXXI

Edycja wiadomości materiały na sesję XXXI - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję XXXII

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesję XXXII - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża w spr. naboru uczestników do Dziennego Domu Pobytu "Senior - Wigor" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 listopada 2016

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.28.2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora nadzoru ds. budowlanych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie - Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia, wtorek 22.XI.2016 r. /16:00/

Edycja wiadomości Zaproszenie - Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia, czwartek 29.XI.2016 r. /16:00/ - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie - Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia, wtorek 22.XI.2016 r. /16:00/

Edycja wiadomości Zaproszenie - Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia, wtorek 22.XI.2016 r. /16:00/ - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie - Debata o sporcie, wtorek 18.10.2016 r. /16:30/

Edycja wiadomości Zaproszenie - Debata o sporcie, wtorek 18.10.2016 r. /16:30/ - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie - Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji, czwartek 29.11.2016 r. /16:00/

Edycja wiadomości Zaproszenie - Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji, czwartek 29.11.2016 r. /16:00/ - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję XXXII

Edycja wiadomości materiały na sesję XXXII - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie - Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia, wtorek 22.XI.2016 r. /16:00/

Edycja wiadomości Zaproszenie - Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia, wtorek 22.XI.2016 r. /16:00/ - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie - Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji, czwartek 29.11.2016 r. /16:00/

Edycja wiadomości Zaproszenie - Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji, czwartek 29.11.2016 r. /16:00/ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 listopada 2016

Wiadomości

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - II przetarg nieograniczony

UWAGA z 21.11.2016: Zamawiający – w stosunku do pierwotnego postępowania - doprecyzował określenie odpadów remontowych oraz zwiększył częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych, co wprowadził do zał. nr 7, a omyłkowo nie wpisał w zał. nr 8. Prosimy o pobranie właściwych, zaktualizowanych ww. załączników do SIWZ. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża".

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża". - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.29.2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.30.2016 - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję XXXII

Edycja wiadomości materiały na sesję XXXII - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie - Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, wtorek 25.10.2016 r. /15:30/

Edycja wiadomości Zaproszenie - Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, wtorek 25.10.2016 r. /15:30/ - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji w dniu 28.11.2016

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji w dniu 28.11.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 listopada 2016

Wiadomości

zaproszenie na sesję XXXII

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję XXXII - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXXII

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XXXII - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXXII

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XXXII - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza III przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i garażowym położonej przy ul. Nowoprojektowanej 21 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza III przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i garażowym położonej przy ul. Nowoprojektowanej 21 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy kanalizacji sanitarnej dn 200 w ulicy Piaski - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy sieci wodociągowej o średnicy PE 110mm w ulicy Piaski - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia PE dn 40 w pasie drogowym ulicy Zdrojowej - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża przeznaczonej do przekazania w najem ul. Szeroka.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża przeznaczonej do przekazania w najem ul. Szeroka. - [Wszystkie zmiany]

Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy ulic w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy ulic w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację wraz z audytem energetycznym budynku Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację wraz z audytem energetycznym budynku Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 listopada 2016

Wiadomości

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek I) - od ulicy Wyszyńskiego do Al. Legionów z wyłączeniem skrzyżowań

W dniu 23.11.2016 zmieniono treść SIWZ w zakresie terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert upływa 16.01.2017r - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 listopada 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.31.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 listopada 2016

Wiadomości

Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznych na przebudowę z rozbudową budynków mieszkalnych w Łomży przy ul. Polowej 19 i ul. Nadnarwiańskiej 2

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznych na przebudowę z rozbudową budynków mieszkalnych w Łomży przy ul. Polowej 19 i ul. Nadnarwiańskiej 2 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie i dostawa tablic informacyjnych

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie i dostawa tablic informacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 listopada 2016

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 listopada 2016

Wiadomości

Informacja w spr. unieważnienia postępowania "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja w spr. unieważnienia postępowania Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w ulicy Wojska Polskiego, ulicy Polowej i Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 listopada 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-wszczęcie postępowania wodnoprawnego- droga powiatowa nr 2000B Sędziwuje-Krajewo Borowe - [Wszystkie zmiany]

Interpelacje z sesji XXXI

Edycja wiadomości Interpelacje z sesji XXXI - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian fundamentowych i podziemia w budynku II LO im. Marii Konopnickiej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej i poziomej ścian fundamentowych i podziemia w budynku II LO im. Marii Konopnickiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy ulic w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy ulic w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy parku publicznego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację wraz z audytem energetycznym budynku Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację wraz z audytem energetycznym budynku Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Długoterminowy kredyt w kwocie 9 999 155,30 złotych - WYBÓR OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: Długoterminowy kredyt w kwocie 9 999 155,30 złotych - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian