Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 01 grudnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora ds. turystyki w Centrum Współdziałania Społecznego - "Domek Pastora" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej w ulicy Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - II przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 20/16 z dnia 26 października 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 20/16 z dnia 26 października 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 38/16 z dnia 25 października 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 38/16 z dnia 25 października 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 28/16 z dnia 24 października 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 28/16 z dnia 24 października 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ulicy Glogera - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 02 grudnia 2016

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję XXXIII

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesję XXXIII - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXXI/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXXI/16 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji w dniu 08.12.2016 godz. 15.30

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji w dniu 08.12.2016 godz. 15.30 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie - Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji, czwartek 08.12.2016 r. /17:00/

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie - Komisja Sportu, Turystyki i Rekreacji, czwartek 08.12.2016 r. /17:00/ - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję XXXIII

Edycja wiadomości materiały na sesję XXXIII - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 05 grudnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża zawiadamia uczestników postępowania scalania i podziału nieruchomości położonych na terenie Osiedla Staszica w obrębie ul. Polna, Wesoła, Bohdana Winiarskiego... - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na opracowanie audytów energetycznych wraz z inwentaryzacją budynków miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Administrowanie nieruchomością położoną w Łomży przy ul. Nowej 2 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 grudnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej linii SN pasie drogowym ulicy Rybaki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 10.12.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję nadzwyczajna w dniu 12 grudnia o godz. 15.00

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję nadzwyczajna w dniu 12 grudnia o godz. 15.00 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Postanowienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku z dn. 5 grudnia 2016 r. o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w spr. budowy w województwie portu lotniczego. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora nadzoru ds. budowlanych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację wraz z audytem energetycznym budynku Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 grudnia 2016

Wiadomości

zaproszenie na sesję w dniu 14 grudnia 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję w dniu 14 grudnia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji finansów w dniu 12 grudnia

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji finansów w dniu 12 grudnia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.21.2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.20.2016 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacje z sesji XXXII

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacje z sesji XXXII - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku postępowania na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznych na przebudowę z rozbudową bydynków mieszkalnych w Łomży przy ul. Polowej 19 i ul. Nadnarwiańskiej 2

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku postępowania na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznych na przebudowę z rozbudową bydynków mieszkalnych w Łomży przy ul. Polowej 19 i ul. Nadnarwiańskiej 2 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora nadzoru ds. drogowych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - ul. Spokojna 96 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży na uzupełnienie działek - ul. Broniewskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 08 grudnia 2016

Wiadomości

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

zmiana godziny sesji nadzwyczajnej

Dodanie nowej wiadomości: zmiana godziny sesji nadzwyczajnej - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję w dniu 14 grudnia 2016 r.

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję w dniu 14 grudnia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie schodów ewakuacyjnych w Szkole Podstawowej nr 4 - [Wszystkie zmiany]

udzielenie odpowiedzi na pytania - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę ulic w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakup centrali telefonicznej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 grudnia 2016

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

Aktualny termin składania ofert: 16.12.2016 r., godzina 12:00. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża z dn. 8.12.2016 r. w spr. wyznaczenia na terenie m. Łomża miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja dla członków komisji do spraw referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zarządzonego na dzień 15 stycznia 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Konserwacja oświetlenia miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 grudnia 2016

Wiadomości

Protokół nr 39/16 z dnia 24 listopada 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 39/16 z dnia 24 listopada 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 29/16 z dnia 21 listopada 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 29/16 z dnia 21 listopada 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży na rzecz głównych najemców - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 grudnia 2016

Wiadomości

odp na pytanie - [Wszystkie zmiany]

odp na pytania - [Wszystkie zmiany]

Uwaga z 13.12.2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Administrowanie nieruchomością położoną w Łomży przy ul. Nowej 2 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 grudnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Zdrojowe - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Piaski i w ulicy Podleśnej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację wraz z audytem energetycznym budynku Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji technicznych na budowę parkingów przy budynkach Nr 16 i 26 przy ul. Śniadeckiego i przebudowę drogi serwisowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Administrowanie siecią „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” i siecią teleinformatyczną - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 15 grudnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Lipowej i ulicy Wesołej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Franciszka Szymańskiego i w ulicy Górnej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na opracowanie dokumentacji technicznych na budowę parkingów przy budynkach Nr 16 i 26 przy ul. Śniadeckiego i przebudowę drogi serwisowej przy Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Skarbu i Budżetu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie - Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia, czwartek 20.XII.2016 r. /16:00/

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie - Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia, czwartek 20.XII.2016 r. /16:00/ - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszje oferty - budowa boiska wielofunkcyjnego na Łomżycy

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszje oferty - budowa boiska wielofunkcyjnego na Łomżycy - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 20/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 20/16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 21/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 21/16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 29/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 29/16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 30/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 30/16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXXII/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXXII/16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXXI/16

Edycja wiadomości Protokół nr XXXI/16 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacje z sesji XXXII

Edycja wiadomości Interpelacje z sesji XXXII - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję XXXV

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesję XXXV - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 grudnia 2016

Wiadomości

UWAGA z 16.12.2016 r. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytanie Wykonawcy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakup centrali telefonicznej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych SN i nN w rejonie ulicy Marii Skłodowskiej – Curie i Romana Dmowskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert na opracowanie audytów energetycznych wraz z inwentaryzacją budynków miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie schodów ewakuacyjnych oraz wymiany ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 4 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację wraz z audytem energetycznym budynku Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszje oferty - opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację i termomodernizację wraz z audytem energetycznym budynku Bursy Szkolnej nr 3 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 grudnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora nadzoru ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora nadzoru ds. budowlanych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża z dnia 13 grudnia 2016 r. o nr i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji ds. Referendum - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wytyczne dla Obwodowych Komisji ds. Referendum dot. przeprowadzenia głosowania. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Gospodarowania Nieruchomościami UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej kablowej linii SN w pasie drogowym ulicy Rybaki - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXXIII/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXXIII/16 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Udzielenie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego

Edycja wiadomości Udzielenie pozwolenia na rozbiórkę obiektu budowlanego - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 20 grudnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na modernizację klatki schodowej w PG 2 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę ulic w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Budowa bulwarów w Łomży – II etap - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXXV

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję XXXV - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża".

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Łomża". - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Druki do pobrania - [Wszystkie zmiany]

Zakup centrali telefonicznej - WYBÓR OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: Zakup centrali telefonicznej - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 grudnia 2016

Wiadomości

dodano Zał. nr 5 - [Wszystkie zmiany]

usunięcie zał. 5 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Piaski i ulicy Kalinowe - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXXV

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XXXV - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finanansów w dniu 27 grudnia

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finanansów w dniu 27 grudnia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Program wyrównywania różnic między regionami III w 2017 roku - finansowany ze środków PFRON - [Wszystkie zmiany]

Miesięczne stawki dotacji

Dodanie nowej wiadomości: Miesięczne stawki dotacji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Konserwacja oświetlenia miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 grudnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja w sprawie wyników postępowania "Wykonanie i dostawa tablic informacyjnych"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja w sprawie wyników postępowania "Wykonanie i dostawa tablic informacyjnych" - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty "Wykonanie i dostawa tablic informacyjnych" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na Dyrektora Miejskiego Domu Kultury - Domu Środowisk Twórczych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Administrowanie nieruchomością położoną w Łomży przy ul. Nowej 2 - WYBÓR OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: Administrowanie nieruchomością położoną w Łomży przy ul. Nowej 2 - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Łomży - unieważnienie postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Łomży - unieważnienie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Edycja wiadomości Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - [Wszystkie zmiany]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Edycja wiadomości Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - [Wszystkie zmiany]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Edycja wiadomości Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - [Wszystkie zmiany]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Edycja wiadomości Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - [Wszystkie zmiany]

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Edycja wiadomości Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - [Wszystkie zmiany]

piątek, 23 grudnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenis lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Franciszka Szymańskiego i ul. Górnej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w ulicy Lipowej i w ulicy Wesołej - [Wszystkie zmiany]

Konserwacja oświetlenia miasta Łomża - WYBÓR OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: Konserwacja oświetlenia miasta Łomża - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Administrowanie siecią „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” i siecią teleinformatyczną - unieważnienie postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Administrowanie siecią „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” i siecią teleinformatyczną - unieważnienie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Miasto Łomża w celu wspólnej realizacji projektu ogłasza otwarty nabór na Partnera spoza finansów publicznych - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXXV

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XXXV - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 grudnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Administrowanie siecią „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” i siecią teleinformatyczną - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Wnioski na świadczenia wychowawcze 500+ - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Co to są świadczenia rodzinne i alimentacyjne? - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 grudnia 2016

Wiadomości

Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 r wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

Dodanie nowej wiadomości: Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 r wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie dokumentacji technicznych na budowę parkingów i dróg dojazdowych przy budynkach Nr 16, 26 i 28 przy ul. Śniadeckiego oraz przebudowę drogi serwisowej i parkingów przy ul.Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę ulic w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę ulic w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie audytów energetycznych wraz z inwentaryzacją budynków miasta Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na opracowanie audytów energetycznych wraz z inwentaryzacją budynków miasta Łomży - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 40/16 z dnia 6 grudnia 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 40/16 z dnia 6 grudnia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 21/16 z dnia 23 listopada 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 21/16 z dnia 23 listopada 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty - modernizacja klatki schodowej w PG2

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty - modernizacja klatki schodowej w PG2 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 grudnia 2016

Wiadomości

Protokół nr XXXIV/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXXIV/16 - [Wszystkie zmiany]

Interpelacje z sesji XXXIV

Dodanie nowej wiadomości: Interpelacje z sesji XXXIV - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 31/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 31/16 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 5/2016 Wojewódzkiej Komisji do Spraw Referendum z dnia 27.12.2016 r. w spr. powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum w spr. budowy w woj. podlaskim regionalnego portu lotniczego. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy ulicy Glogera - [Wszystkie zmiany]

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 grudnia 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora nadzoru ds. sanitarnych w Wydziale Inwestycji w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Budowa bulwarów w Łomży – II etap - opracowanie dokumentacji projektowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Łomży - WYBÓR OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: Sprzątanie pomieszczeń Urzędu Miejskiego w Łomży - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian