Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 maja 2016

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 maja 2016

Wiadomości

Protokół nr 21 z dnia 14 kwietnia 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 19/16 z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego - [Wszystkie zmiany]

Na 18 posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 18/16 z posiedzenia Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 17/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW – NOWE PRZEPISY

Dodanie nowej wiadomości: WIĘKSZE BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTÓW – NOWE PRZEPISY - [Wszystkie zmiany]

Protokół 18 z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 18/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Protokół nr 17/16 z posiedzenia Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 139/16 z dnia 29 kwietnia w sprawie: ustalenia cen za usługi komunalne związane z korzystaniem z mienia komunalnego zarządzanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 maja 2016

Wiadomości

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont i modernizację pionu żywieniowego oraz szatni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont i modernizację pionu żywieniowego oraz szatni w budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji celu publicznego przebudowy i rozbudowy o schody zewnetrzneoraz zewnetrzną windę na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 06 maja 2016

Wiadomości

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Łomża w 2016 roku

Dodanie nowej wiadomości: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Łomża w 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Łomża w 2016 roku

Dodanie nowej wiadomości: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Łomża w 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ŁPPiRPA oraz Innych Uzależnień na 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Przetrag nieograniczony na modernizację II piętra w szkole PG 1

Dodanie nowej wiadomości: Przetrag nieograniczony na modernizację II piętra w szkole PG 1 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 maja 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy linii kablowej SN i linii kablowej nN w rejonie al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym ulicy Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej w ulicy Zjazd - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Kameralnej - II etap

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Kameralnej - II etap - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 maja 2016

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Urząd Miejski przypomina o wniesieniu II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących Nr 6 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły podstawowej Nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wod., sieci kan sanit. i przepompowni ścieków w ulicy Poligonowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Księżnej Anny i Szosie Zambrowskiej - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 maja 2016

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę parkingów przy Przedszkolach Publicznych w Łomży: przy PP Nr 2 (I etap) i przy PP 8

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę parkingów przy Przedszkolach Publicznych w Łomż: przy PP Nr 2 (I etap) i przy PP 8 - [Wszystkie zmiany]

Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży

Edycja wiadomości Przewodniczący Rady Miejskiej Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Sprzedaż i dostawa urn wyborczych".

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na zadanie: "Sprzedaż i dostawa urn wyborczych". - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie projektu sygnalizacji świetlnej - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Łomży, przy ul. Topolowej - 5 działek

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w Łomży, przy ul. Topolowej - 5 działek - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 maja 2016

Wiadomości

Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego - funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego - [Wszystkie zmiany]

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy dotycząca ochrony danych osobowych

Dodanie nowej wiadomości: Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy dotycząca ochrony danych osobowych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy budynku biurowego na potrzeby PT KRUS przy ulicy Zawadzkiej - [Wszystkie zmiany]

Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. zaprasza do uczestnictwa w przetargach na zbycie nieruchomości w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna Podstrefa Łomża zaprasza do uczestnictwa w przetargach na zbycie nieruchomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Centrum Współdziałania Społecznego - Domek Pastora" w wymiarze 1/2 etatu w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację pionu żywieniowego i sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację pionu żywieniowego i sal lekcyjnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 10 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 maja 2016

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania wodnoprawnego - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 21/16 z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 21/16 z dnia 18 kwietnia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 32/16 z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 32/16 z dnia 18 kwietnia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o zamiarze udzielenia dotacji celowej Podlaskiemu Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 maja 2016

Wiadomości

Protokół nr XVI/15

Edycja wiadomości Protokół nr XVI/15 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XV/15

Edycja wiadomości Protokół nr XV/15 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXIII/16

Edycja wiadomości Protokół nr XXIII/16 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy i rozbudowy budynku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Marii Skłodowskiej Curie 5 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej w rejonie ulicy Zjazd - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - dodano telefon komórkowy Samsung wraz z kartą sieci T-Mobile - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 17 maja 2016

Wiadomości

zaproszenie na sesję XXV

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję XXV - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnego Borysewicza

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnego Borysewicza - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe radnego Chludzińskiego

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Chludzińskiego - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe radnego Cieślika

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Cieślika - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnego Domasiewicza

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnego Domasiewicza - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnej Gałązka

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnej Gałązka - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnej Godlewskiej

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnej Godlewskiej - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnej Jóskowiak

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnej Jóskowiak - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnego Kacprowskiego

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnego Kacprowskiego - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnej Konopka

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnej Konopka - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnej Mężyńskiej

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnej Mężyńskiej - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnego Mieczkowskiego

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnego Mieczkowskiego - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnej Olbryś

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnej Olbryś - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnego Olszewskiego

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnego Olszewskiego - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnego Oszkinisa

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnego Oszkinisa - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radego Prosińskiego

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radego Prosińskiego - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnej Rabczyńskiej

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnej Rabczyńskiej - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnej Śledziewskiej

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnej Śledziewskiej - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnego Wojtkowskiego

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnego Wojtkowskiego - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnego Zaremby

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnego Zaremby - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnego Zwierzyńskiego

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnego Zwierzyńskiego - [Wszystkie zmiany]

oświadczenia majątkowe radnej Ewy Chludzińskiej

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnej Ewy Chludzińskiej - [Wszystkie zmiany]

Oświadczenia majątkowe radnego Lecha Śleszyńskiego

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Lecha Śleszyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Łomża w 2016 roku

Dodanie nowej wiadomości: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Łomża w 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: II otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania turystyki. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 22 z dnia 10 maja 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 22/16 z dnia 10 maja 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty - badania laboratoryjne

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty - badania laboratoryjne - [Wszystkie zmiany]

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - przetarg nieograniczony

Dodanie nowej wiadomości: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 maja 2016

Wiadomości

Edycja wiadomości Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Referat Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych - [Wszystkie zmiany]

KLAUZULE INFORMACYJNE

Dodanie nowej wiadomości: KLAUZULE INFORMACYJNE - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek II) - od Al. Legionów do ulicy Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowań

Uwaga: W dniu 18.05.2016r. dodano pliki: Zał. nr 41 - Wytyczne dla wiat przystankowych oraz Zał. nr 42 - Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek I) - od ulicy Wyszyńskiego do Al. Legionów z wyłączeniem skrzyżowań

Uwaga: W dniu 18.05.2016r. dodano pliki: Zał. nr 33 - Wytyczne dla wiat przystankowych oraz Zał. nr 34 - Odpowiedź na zapytanie Wykonawcy. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza

Edycja wiadomości Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza - [Wszystkie zmiany]

Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza

Edycja wiadomości Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza - [Wszystkie zmiany]

Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza

Edycja wiadomości Pozwolenie na wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 19 maja 2016

Wiadomości

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży, na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży, na poprawienie zagospodarowania nieruchomości przyległych. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 maja 2016

Wiadomości

Na 19 posiedzeniu w dniu 16 maja 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 19 posiedzeniu w dniu 16 maja 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

poniedziałek, 23 maja 2016

Wiadomości

Zaproszenie na Komisję Turystyki, Sportu i Rekreacji

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na Komisję Turystyki, Sportu i Rekreacji, 24.V.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na Komisję Turystyki, Sportu i Rekreacji, 24.V.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na Komisję Turystyki, Sportu i Rekreacji, 24.V.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na Komisję Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, 24.V.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na Komisję Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego, 24.V.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wacław Dariusz Grzelak - Dyrektor ZCKPiU - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wojciech Kowalik - Dyrektor Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji- oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Irena Zwornicka - Dyrektor ZSDiG - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Bożena Niewińska - Dyrektor ZSS Nr 8 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Albina Galik-Chojak - Dyrektor ZSWiO Nr 7 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Paweł Drożyner - Dyrektor ZSEiO Nr 6 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jacek Kocoń - Dyrektor ZSMiO Nr 5 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Artur Ciborowski - Dyrektor ZSTiO Nr 4 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Grażyna Chodnicka - Dyrektor III LO - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jolanta Józefa Kossakowska - Dyrektor II LO - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jerzy Łuba - Dyrektor ZSO (I LO) - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Halina Dąbrowska - Dyrektor PG 8 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jolanta Kowalewska - Dyrektor PG 2 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Teresa Kurpiewska - Dyrektor PG 1 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ewa Matejkowska - Dyrektor Bursy nr 3 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Barbara Zawrotna - Dyrektor Bursy nr 2 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jacek Pogorzelski - Dyrektor Bursy nr 1 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Leszek Henryk Sobociński - Dyrektor SP 10 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Bożena Dziekońska - Dyrektor SP 9 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Halina Szeligowska - Dyrektor SP 7 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Małgorzata Pietrusiewicz - Dyrektor SP 5 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Iwona Borawska - Dyrektor SP 4 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Grażyna Małgorzata Ważna-Zwierzyńska - Dyrektor SP 2 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Janina Szenk - Leszczyńska - Dyrektor PP 15 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Grażyna Kowalewska - Dyrektor PP 14 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ewa Gierłowska - Dyrektor PP 10 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Maryla Stanisława Łysiak - Dyrektor PP 9 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Agnieszka Bućkowska- Dyrektor PP 8 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jadwiga Juchniewicz - Dyrektor PP 5 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Jolanta Mieczkowska - Dyrektor PP 4 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Maria Mikołajewska - Dyrektor PP 2 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Anna Kamińska - Dyrektor PP 1 - oświadczenie majątkowe za 2015r - [Wszystkie zmiany]

Interpelacje z sesji XXIV

Edycja wiadomości Interpelacje z sesji XXIV - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXV

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XXV - [Wszystkie zmiany]

Na 17 posiedzeniu w dniu 29 marca 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 17 posiedzeniu w dniu 29 marca 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół 17 z dnia 29 marca 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Na 17 posiedzeniu w dniu 29 marca 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 maja 2016

Wiadomości

Wybór oferty - "Sprzedaż i dostawa urn wyborczych "

Dodanie nowej wiadomości: Wybór oferty - "Sprzedaż i dostawa urn wyborczych " - [Wszystkie zmiany]

Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic: KD, Ks. Bp. S. Łukomskiego, Śmiarowskiego, Modrzewiowej, Glogera w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulic: KD, Ks. Bp. S. Łukomskiego, Śmiarowskiego, Modrzewiowej, Glogera w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Rejestr umów 2016 rok

Aktualizacja rejestru umów 2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 maja 2016

Wiadomości

Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy 3-go Maja oraz ul. 12 KD-D łącznika ul. Poznańskiej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ulicy 3-go Maja oraz ul. 12 KD-D łącznika ul. Poznańskiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 14/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 14/16 z dnia 19 kwietnia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na modernizację sali gimnastycznej SP 4

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na modernizację sali gimnastycznej SP 4 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa szaletu na placu Niepodległości w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa szaletu na placu Niepodległości w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację pionu kuchennego w budynku Przedszkola Publicznego Nr 10 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację pionu kuchennego w budynku Przedszkola Publicznego Nr 10 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 maja 2016

Wiadomości

Protokół nr XXIV/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXIV/16 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 maja 2016

Wiadomości

Komisja Rewizyjna

Edycja wiadomości Komisja Rewizyjna - [Wszystkie zmiany]

Wybór najkorzystniejszej oferty - wykonanie badań laboratoryjnych

Dodanie nowej wiadomości: Wybór najkorzystniejszej oferty - wykonanie badań laboratoryjnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze Partnera do wspólnej realizacji Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty- przebudowa ciągu komunikacyjnego od ulicy Dmowskiego do ulicy Sikorskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty- przebudowa ciągu komunikacyjnego od ulicy Dmowskiego do ulicy Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 maja 2016

Wiadomości

Rozbudowa ulicy Zawadzkiej w Łomży wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu - odc. I

Dodanie nowej wiadomości: Rozbudowa ulicy Zawadzkiej w Łomży wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu - odc. I - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.7.2016 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian