Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 grudnia 2017

Wiadomości

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ul. Przykoszarowej i ul. Mikołaja Kopernika w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Unieważnienie postępowania w dn. 01.12.2017r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - zarządzanie projektami - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 grudnia 2017

Wiadomości

Wykaz pomników przyrody na terenie miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz pomników przyrody na terenie miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 6/17 z dnia 20 września 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 6/17 z dnia 20 września 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 7/17 z dnia 24 października 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 7/17 z dnia 24 października 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 41/17 z dnia 25 września 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 41/17 z dnia 25 września 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 42/17 z dnia 23 października 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 42/17 z dnia 23 października 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.8.2017 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża dot. lokalizacji celu publicznego budowy gazociągu Al. Legionów i ul. Spółdzielcza (sprostowanie oczywistej pomyłki). - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża dot. lokalizacji celu publicznego budowy gazociągu ul. Leśna (sprostowanie oczywistej pomyłki). - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesje i komisje - grudzień 2017

Dodanie nowej wiadomości: Materiały na sesje i komisje - grudzień 2017 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie nr 18/2017 do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym łącznym - Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 grudnia 2017

Wiadomości

Materiały na sesje i komisje - grudzień 2017

Edycja wiadomości Materiały na sesje i komisje - grudzień 2017 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XLVIII

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję XLVIII - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Rozbudowa parkingu przy ul. Fabrycznej w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Ludowemu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu "Prefbet Śniadowo" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 grudnia 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Opracowanie dokumentacji technicznej na Termomodernizację Hali Sportowej przy SP9 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację szatni szkolnej ZSO - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Przebudowę drogi powiatowej nr 2598B al. marsz. J. Piłsudskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na: Budowę parkingów obok budynków nr 16 i nr 26 przy ulicy Śniadeckiego w Łomży, - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o trzecim przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych i dostawę wyposażenia na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 07 grudnia 2017

Wiadomości

aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie aktywizacji zawodowej "Aktywnie do sukcesu" w 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Mapa akustyczna 2017

Dodanie nowej wiadomości: Mapy akustyczne 2017 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania na: "Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pionu kuchennego w Szkole Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem" - [Wszystkie zmiany]

Zmiany treści SIWZ (termin otwarcia ofert) - 07.12.2017r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 grudnia 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na nasadzenia drzew, krzewów, bylin, wykonanie trawników na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodano informację o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na sprzątanie pomieszczeń - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Krystyna Konopka - oświadczenie majątkowe z dnia 07.12.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

udzielenie odpowiedzi na pytanie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Porady UOKiK - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesje i komisje - grudzień 2017

Edycja wiadomości Materiały na sesje i komisje - grudzień 2017 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XLVIII

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XLVIII - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XLVIII

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XLVIII - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 grudnia 2017

Wiadomości

Odpowiedzi na pytania Wykonawców - 11.12.2017r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Łomży przy ul. Zygmunta Glogera - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Rejestr petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Łomży w 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Rejestr petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Łomży w 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy gazociągu Szosa do Mężenina w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie nowych elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 15/17 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 grudnia 2017

Wiadomości

zaproszenie na sesję XLVIII

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XLVIII - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XLVIII

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XLVIII - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w ramach otwartego konkursu ofert na "prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku". - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 grudnia 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - żwirownia Stare Modzele - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie nowych elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 15/17 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pionu kuchennego w Szkole Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty na wykonanie kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Przykoszarowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 grudnia 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łomży przy ul. Meblowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża dot.lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy gazociągu ul. Nowogrodzka. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert na zakup, montaż i uruchomienie dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji XLVII

Dodanie nowej wiadomości: interpelacje z sesji XLVII - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XLVII/17 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na administrowanie i utrzymanie cmentarzy komunalnych przy ul. Przykoszarowej i ul. Mikołaja Kopernika w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.9.2017 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża dot.inwestycji celu publicznego budowy stacji dezynfekcji ścieków w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.9.2017 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Opracowanie dokumentacji technicznej na Termomodernizację obiektu Hali Sportowej przy SP9" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Opracowanie dokumentacji technicznej na Modernizację Szatni Szkolnej ZSO" - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.10.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 grudnia 2017

Wiadomości

odpowiedzi na pytania, zmiana terminu - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.10.2017 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2018 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 grudnia 2017

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.9.2017 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty na zakup, montaż i uruchomienie dźwigu osobowego w budynku Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Urząd Miejski w Łomży ogłasza nabór na lekarzy - członków powiatowego zespołu w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 grudnia 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: „INWESTYCJE” ALTERNATYWNE I PIRAMIDY FINANSOWE. UWAŻAJ - OSZUSTWO - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Opracowanie dokumentacji technicznej na Modernizację Szatni Szkolnej ZSO" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża dot.inwestycji celu publicznego budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej ul. Zjazd w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża dot. inwestycji celu publicznego bud. elektroenergetycznej kablowej linii średniego napięcia, stacji dwutransformatorowej przy Al. Legionów w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 grudnia 2017

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 28 grudnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 28 grudnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XLVIII

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XLVIII - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XLIX

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję XLIX - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesje i komisje - grudzień 2017

Edycja wiadomości Materiały na sesje i komisje - grudzień 2017 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - usługa sprzątania - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Powiatowego z dnia 19 grudnia 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 grudnia 2017

Wiadomości

zaproszenie na sesję XLIX

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XLIX - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: ŚWIĘTA I SYLWESTER – GARŚĆ PORAD W PREZENCIE OD UOKIK - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w trzecim postępowaniu na wykonanie robót budowlanych na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - usługa sprzątania - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty - ochrona i monitorowanie p.-poż. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: "Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pionu kuchennego w Szkole Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: Budowę parkingów obok budynków nr 16 i nr 26 przy ulicy Śniadeckiego w Łomży, - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert z postępowania na: Przebudowę drogi powiatowej nr 2598B al. marsz. J. Piłsudskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 grudnia 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XLIX

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XLIX - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 grudnia 2017

Wiadomości

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania na: "Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację pionu kuchennego w Szkole Podstawowej nr 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania na: "Opracowanie dokumentacji technicznej na Termomodernizację obiektu Hali Sportowej przy SP9 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Budowę parkingów obok budynków nr 16 i nr 26 przy ulicy Śniadeckiego w Łomży, - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 grudnia 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania prowadzonego po raz trzeci na wykonanie robót budowlanych i dostawę wyposażenia na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na sukcesywną dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 grudnia 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XLVIII/17 - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji XLVIII

Dodanie nowej wiadomości: interpelacje z sesji XLVIII - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 31/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 31/17 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 32/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 32/17 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 33/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 33/17 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Przebudowę drogi powiatowej nr 2598B al. marsz. J. Piłsudskiego w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Przejdź do pozostałych zmian