Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 stycznia 2017

Wiadomości

Dane kontaktowe Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli z mieszkańcami

Edycja wiadomości Dane kontaktowe Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli z mieszkańcami - [Wszystkie zmiany]

Rady Osiedla /samorządy mieszkańców/ działające w mieście Łomża

Edycja wiadomości Rady Osiedla /samorządy mieszkańców/ działające w mieście Łomża - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rewizyjna

Edycja wiadomości Komisja Rewizyjna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 stycznia 2017

Wiadomości

I, II, III i IV kwartał 2016

Dodanie nowej wiadomości: I, II, III i IV kwartał 2016 - [Wszystkie zmiany]

Rady Osiedla /samorządy mieszkańców/ działające w mieście Łomża

Edycja wiadomości Rady Osiedla /samorządy mieszkańców/ działające w mieście Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plan kontroli w jednostkach nadzorowanych na rok 2017. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie tablic informacyjnych

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie tablic informacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyniku postępowania na budowę parkingów i dróg dojazdowych przy budynkach Nr 16, 26 i 28 przy ul. Śniadeckiego oraz przebudowę drogi serwisowej i parkingów przy ul.Piłsudskiego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku postępowania na budowę parkingów i dróg dojazdowych przy budynkach Nr 16, 26 i 28 przy ul. Śniadeckiego oraz przebudowę drogi serwisowej i parkingów przy ul.Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 stycznia 2017

Wiadomości

Na 21 posiedzeniu w dniu 4 lipca 2016 r.

Edycja wiadomości Na 21 posiedzeniu w dniu 4 lipca 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Na 18 posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2016 r.

Edycja wiadomości Na 18 posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Na 22 posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2016 r.

Edycja wiadomości Na 22 posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Na 20 posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2016 r.

Edycja wiadomości Na 20 posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Na 17 posiedzeniu w dniu 22 marca 2016 roku

Edycja wiadomości Na 17 posiedzeniu w dniu 22 marca 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 16 posiedzeniu w dniu 18 lutego 2016 roku

Edycja wiadomości Na 16 posiedzeniu w dniu 18 lutego 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 15 posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2016 roku

Edycja wiadomości Na 15 posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 1 posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2014 roku

Edycja wiadomości Na 1 posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 3 posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 roku

Edycja wiadomości Na 3 posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 4 posiedzeniu w dniu 23 marca 2015 roku

Edycja wiadomości Na 4 posiedzeniu w dniu 23 marca 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 5 posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2015 roku

Edycja wiadomości Na 5 posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 6 posiedzeniu w dniu 20 maja 2015 roku

Edycja wiadomości Na 6 posiedzeniu w dniu 20 maja 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 7 posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2015 roku

Edycja wiadomości Na 7 posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 8 posiedzeniu w dniu 1 lipca 2015 roku

Edycja wiadomości Na 8 posiedzeniu w dniu 1 lipca 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 9 posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2015 roku

Edycja wiadomości Na 9 posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 10 posiedzeniu w dniu 24 września 2015 roku

Edycja wiadomości Na 10 posiedzeniu w dniu 24 września 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 11 posiedzeniu w dniu 21 października 2015 roku

Edycja wiadomości Na 11 posiedzeniu w dniu 21 października 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 12 posiedzeniu w dniu 18 listopada 2015 roku

Edycja wiadomości Na 12 posiedzeniu w dniu 18 listopada 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 13 posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2015 roku

Edycja wiadomości Na 13 posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 14 posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2015 roku

Edycja wiadomości Na 14 posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 19 posiedzeniu w dniu 16 maja 2016 r.

Edycja wiadomości Na 19 posiedzeniu w dniu 16 maja 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 24.16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 24.16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 25.16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 25.16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 28.16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 28.16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 29.16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 29.16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 24.16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 24.16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 25.16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 25.16 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informator – zasady przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Biuro Audytu i Kontroli w 2016 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 stycznia 2017

Wiadomości

T-MOBILE POLSKA – DECYZJA UOKIK

Dodanie nowej wiadomości: T-MOBILE POLSKA – DECYZJA UOKIK - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 9/2017 Wojewódzkiego Komisarza ds Referendum z dnia 04.01.2017 r. w spr. zmian w składach OK ds. Referendum - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

poniedziałek, 09 stycznia 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w 2016 roku. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii SN-15kV i stacji transformatorowej SN/nN w rejonie Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej linii SN-15kV w rejonie Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

TELEFONIA POLSKA RAZEM – DECYZJA UOKIK

Dodanie nowej wiadomości: TELEFONIA POLSKA RAZEM – DECYZJA UOKIK - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2017 r. "Dożywianie osób ubogich z terenu m. Łomża w postaci jednego ciepłego posiłku". - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2017 r. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego". - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

OPŁATA OD POSIADANIA PSA

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

OPŁATA TARGOWA

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 10 stycznia 2017

Wiadomości

Wykaz lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łomża - przeznaczonych do sprzedaży (dotychczasowym najemcom)

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łomża - przeznaczonych do sprzedaży (dotychczasowym najemcom) - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do przekazania w najem - Al. Legionów

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do przekazania w najem - Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża na Prawach Powiatu, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym - ul. W.Polskiego

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża na Prawach Powiatu, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym - ul. W.Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. turystyki w Centrum Współdziałania Społecznego - Domek Pastora w UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. turystyki w Centrum Współdziałania Społecznego - Domek Pastora w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXXIV/16

Edycja wiadomości Protokół nr XXXIV/16 - [Wszystkie zmiany]

Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaski w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaski w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 stycznia 2017

Wiadomości

ZACZYNA OBOWIĄZYWAĆ USTAWA O POZASĄDOWYM ROZWIĄZYWANIU SPORÓW

Dodanie nowej wiadomości: ZACZYNA OBOWIĄZYWAĆ USTAWA O POZASĄDOWYM ROZWIĄZYWANIU SPORÓW - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr 9/2017 Wojewódzkiej Komisji ds. Referendum z dnia 04.01.2017 r. w spr. zmian w składach Obwodowych Komisji ds. Referendum - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr 5/2016 Wojewódzkiej Komisji do Spraw Referendum z dnia 27.12.2016 r. w spr. powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum w spr. budowy w woj. podlaskim regionalnego portu lotniczego. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 12/2017 Wojewódzkiej Komisji do Spraw referendum w B-stoku z dnia 9.01.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Rejestr umów 2017 rok

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr umów 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaski w Łomży

Edycja wiadomości Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaski w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Miejskiej Komisji ds. Referendum - [Wszystkie zmiany]

Urząd Miejski przypomina przedsiębiorcom o terminie złożenia oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2016 r......

Dodanie nowej wiadomości: Urząd Miejski przypomina przedsiębiorcom o terminie złożenia oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2016 r...... - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 stycznia 2017

Wiadomości

materiały na sesję XXXV

Edycja wiadomości materiały na sesję XXXV - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję XXX

Edycja wiadomości materiały na sesję XXX - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję XXXI

Edycja wiadomości materiały na sesję XXXI - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję XXXII

Edycja wiadomości materiały na sesję XXXII - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesje XXXVI

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesje XXXVI - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu - ul. Meblowa i ul. Sybiraków

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu - ul. Meblowa i ul. Sybiraków - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - ul. Makowa, Piłsudskiego i Polna

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - ul. Makowa, Piłsudskiego i Polna - [Wszystkie zmiany]

Budżet miasta Łomża na 2017 rok

Dodanie nowej wiadomości: Budżet miasta Łomża na 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Wieloletnia Prognoza Finanasowa na lata 2017-2030

Dodanie nowej wiadomości: Wieloletnia Prognoza Finanasowa na lata 2017-2030 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na dzień 31.12.2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na dzień 31.12.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 stycznia 2017

Wiadomości

materiały na sesje XXXVI

Edycja wiadomości materiały na sesje XXXVI - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji w dniu 17.01.2017

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji w dniu 17.01.2017 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Wąskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 63 w pasie drogowym ulicy Cegielnianej i Fabrycznej - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rewizyjna

Edycja wiadomości Komisja Rewizyjna - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia- funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji w dniu 19.01.2017

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji w dniu 19.01.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 stycznia 2017

Wiadomości

SPRZEDAWCY KSIĄŻEK TELEFONICZNYCH POD KONTROLĄ UOKIK

Dodanie nowej wiadomości: SPRZEDAWCY KSIĄŻEK TELEFONICZNYCH POD KONTROLĄ UOKIK - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Budowa bulwarów w Łomży – II etap

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Budowa bulwarów w Łomży – II etap - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji w dniu 24.01.2017

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji w dniu 24.01.2017 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Pan pracy Komisji na 2017 rok

Dodanie nowej wiadomości: Pan pracy Komisji na 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert na przebudowę ulicy Sikorskiego - odc. II

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert na przebudowę ulicy Sikorskiego - odc. II - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert na przebudowę ulicy Sikorskiego - odc. I

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert na przebudowę ulicy Sikorskiego - odc. I - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 stycznia 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finanansów w dniu 23 stycznia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finanansów w dniu 23 stycznia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 25 stycznia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 25 stycznia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesje XXXVI

Edycja wiadomości materiały na sesje XXXVI - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

ISTOTNY POGLĄD W SPRAWIE WOBEC MBANK

Dodanie nowej wiadomości: ISTOTNY POGLĄD W SPRAWIE WOBEC MBANK - [Wszystkie zmiany]

Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaski w Łomży

Edycja wiadomości Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaski w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia linii telekomunikacyjnej pod rzeka Narew - obręb Piątnica Poduchowa

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia linii telekomunikacyjnej pod rzeka Narew - obręb Piątnica Poduchowa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

środa, 18 stycznia 2017

Wiadomości

materiały na sesje XXXVI

Edycja wiadomości materiały na sesje XXXVI - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXXVI

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję XXXVI - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - ul. Wesoła 74

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - ul. Wesoła 74 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - ul. Nowoprojektowana 21

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - ul. Nowoprojektowana 21 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 stycznia 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowych linii oraz kontenerowej stacji transformatorowej - ul. Dmowskiego i Skłodowskiej – Curie - [Wszystkie zmiany]

UOKIK WSZCZĄŁ POSTĘPOWANIE PRZECIWKO VOLKSWAGEN GROUP POLSKA

Dodanie nowej wiadomości: UOKIK WSZCZĄŁ POSTĘPOWANIE PRZECIWKO VOLKSWAGEN GROUP POLSKA - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXXVI

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XXXVI - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze Partnera do realizacji Projektu w ramach osi priorytetowej Kompetencje i kwalifikacje. - [Wszystkie zmiany]

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska i Polowa) na odcinku od ronda Lutosławskiego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego

Dodanie nowej wiadomości: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska i Polowa) na odcinku od ronda Lutosławskiego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

INTERPRETACJE

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

piątek, 20 stycznia 2017

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 25.01.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 25.01.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 26.16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 26.16 - [Wszystkie zmiany]

Plan Pracy Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia na 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan Pracy Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia na 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 stycznia 2017

Wiadomości

Plan pracy Komisji na 2017 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji na 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do przekazania w najem - grunt pod garażem - ul. Sadowa

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do przekazania w najem - grunt pod garażem - ul. Sadowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dn 110mm i kanalizacji sanitarnej dn 200 mm w sięgaczu i w pasie drogowym ulicy Zdrojowej - [Wszystkie zmiany]

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r. (art. 13a ustawy pzp)

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r. (art. 13a ustawy pzm) - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXXVI

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XXXVI - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 stycznia 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji XXXV

Dodanie nowej wiadomości: interpelacje z sesji XXXV - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru ds. budowlanych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru ds. budowlanych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXXVI

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XXXVI - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w roku 2017 - [Wszystkie zmiany]

EUROPEAN FINANCIAL CORP. – OSTRZEŻENIE KONSUMENCKIE

Dodanie nowej wiadomości: EUROPEAN FINANCIAL CORP. – OSTRZEŻENIE KONSUMENCKIE - [Wszystkie zmiany]

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - przetarg nieograniczony

Dodanie nowej wiadomości: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 stycznia 2017

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty - organizacja wycieczki w Bieszczady - 50 osób.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty - organizacja wycieczki w Bieszczady - 50 osób. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Wąskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulic Cegielnianej i Fabrycznej - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Katolickiemu Stowarzyszeniu "Pokój i Dobro" Oddział Pomocy Osobom z SM

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Katolickiemu Stowarzyszeniu "Pokój i Dobro" Oddział Pomocy Osobom z SM - [Wszystkie zmiany]

Miesięczne stawki dotacji

Aktualizacja załącznika - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie operatów szacunkowych.

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie operatów szacunkowych. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 stycznia 2017

Wiadomości

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg i umorzeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg i umorzeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji na 2017 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji na 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 22/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 22/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Raiffeisen Bank Polska – decyzja UOKiK

Dodanie nowej wiadomości: Raiffeisen Bank Polska – decyzja UOKiK - [Wszystkie zmiany]

Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaski w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaski w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 41/16 dnia 27 grudnia 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 41/16 dnia 27 grudnia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 30/16 z dnia 5 grudnia 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 30/16 z dnia 5 grudnia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXXV/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXXV.16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 22/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 22/16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 32/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 32/16 - [Wszystkie zmiany]

Plan Pracy Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji na 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan Pracy Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji na 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 stycznia 2017

Wiadomości

Protokół nr 30.16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 30.16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 26.16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 26.16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 26.16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 26.16 - [Wszystkie zmiany]

Plan Pracy Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan Pracy Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXXV/16

Edycja wiadomości Protokół nr XXXV/16 - [Wszystkie zmiany]

RAPORT klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej dla odcinka DK nr 61 w granicach m. Łomża 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: RAPORT klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej dla odcinka DK nr 61 w granicach m. Łomża - [Wszystkie zmiany]

ISTOTNY POGLĄD W SPRAWIE MILLENIUM

Dodanie nowej wiadomości: ISTOTNY POGLĄD W SPRAWIE MILLENIUM - [Wszystkie zmiany]

Plany pracy Komisji Finansów i Skarbu Miasta

Edycja wiadomości Plany pracy Komisji Finansów i Skarbu Miasta - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 25/17 z dnia 27 stycznia w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce gruntu. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 stycznia 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej kablowej linii SN-15kV w rejonie Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej kablowej linii SN-15kV i kontenerowej stacji transformatorowej w rejonie Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

INTERNETOWE REKLAMY NIERUCHOMOŚCI „INVEST-NET” – DECYZJA UOKIK

Dodanie nowej wiadomości: INTERNETOWE REKLAMY NIERUCHOMOŚCI „INVEST-NET” – DECYZJA UOKIK - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty - organizacja wycieczki w Bieszczady - 50 osób.

UWAGA z 30.01.2017 r.: Udzielono odpowiedzi na zapytania wykonawców - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 stycznia 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian