Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 stycznia 2017

Wiadomości

Dane kontaktowe Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli z mieszkańcami

Edycja wiadomości Dane kontaktowe Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli z mieszkańcami - [Wszystkie zmiany]

Rady Osiedla /samorządy mieszkańców/ działające w mieście Łomża

Edycja wiadomości Rady Osiedla /samorządy mieszkańców/ działające w mieście Łomża - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rewizyjna

Edycja wiadomości Komisja Rewizyjna - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 stycznia 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: I, II, III i IV kwartał 2016 - [Wszystkie zmiany]

Rady Osiedla /samorządy mieszkańców/ działające w mieście Łomża

Edycja wiadomości Rady Osiedla /samorządy mieszkańców/ działające w mieście Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plan kontroli w jednostkach nadzorowanych na rok 2017. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie tablic informacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyniku postępowania na budowę parkingów i dróg dojazdowych przy budynkach Nr 16, 26 i 28 przy ul. Śniadeckiego oraz przebudowę drogi serwisowej i parkingów przy ul.Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 stycznia 2017

Wiadomości

Na 21 posiedzeniu w dniu 4 lipca 2016 r.

Edycja wiadomości Na 21 posiedzeniu w dniu 4 lipca 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Na 18 posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2016 r.

Edycja wiadomości Na 18 posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Na 22 posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2016 r.

Edycja wiadomości Na 22 posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Na 20 posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2016 r.

Edycja wiadomości Na 20 posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Na 17 posiedzeniu w dniu 22 marca 2016 roku

Edycja wiadomości Na 17 posiedzeniu w dniu 22 marca 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 16 posiedzeniu w dniu 18 lutego 2016 roku

Edycja wiadomości Na 16 posiedzeniu w dniu 18 lutego 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 15 posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2016 roku

Edycja wiadomości Na 15 posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 1 posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2014 roku

Edycja wiadomości Na 1 posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2014 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 3 posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 roku

Edycja wiadomości Na 3 posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 4 posiedzeniu w dniu 23 marca 2015 roku

Edycja wiadomości Na 4 posiedzeniu w dniu 23 marca 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 5 posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2015 roku

Edycja wiadomości Na 5 posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 6 posiedzeniu w dniu 20 maja 2015 roku

Edycja wiadomości Na 6 posiedzeniu w dniu 20 maja 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 7 posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2015 roku

Edycja wiadomości Na 7 posiedzeniu w dniu 17 czerwca 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 8 posiedzeniu w dniu 1 lipca 2015 roku

Edycja wiadomości Na 8 posiedzeniu w dniu 1 lipca 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 9 posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2015 roku

Edycja wiadomości Na 9 posiedzeniu w dniu 18 sierpnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 10 posiedzeniu w dniu 24 września 2015 roku

Edycja wiadomości Na 10 posiedzeniu w dniu 24 września 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 11 posiedzeniu w dniu 21 października 2015 roku

Edycja wiadomości Na 11 posiedzeniu w dniu 21 października 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 12 posiedzeniu w dniu 18 listopada 2015 roku

Edycja wiadomości Na 12 posiedzeniu w dniu 18 listopada 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 13 posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2015 roku

Edycja wiadomości Na 13 posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 14 posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2015 roku

Edycja wiadomości Na 14 posiedzeniu w dniu 28 grudnia 2015 roku - [Wszystkie zmiany]

Na 19 posiedzeniu w dniu 16 maja 2016 r.

Edycja wiadomości Na 19 posiedzeniu w dniu 16 maja 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 24.16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 24.16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 25.16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 25.16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 28.16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 28.16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 29.16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 29.16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 24.16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 24.16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 25.16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 25.16 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informator – zasady przyznawania jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz kontroli przeprowadzonych przez Biuro Audytu i Kontroli w 2016 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 stycznia 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: T-MOBILE POLSKA – DECYZJA UOKIK - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała nr 9/2017 Wojewódzkiego Komisarza ds Referendum z dnia 04.01.2017 r. w spr. zmian w składach OK ds. Referendum - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

poniedziałek, 09 stycznia 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Kontrole przeprowadzone przez podmioty zewnętrzne w 2016 roku. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kablowej linii SN-15kV i stacji transformatorowej SN/nN w rejonie Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej kablowej linii SN-15kV w rejonie Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: TELEFONIA POLSKA RAZEM – DECYZJA UOKIK - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze pomocy społecznej na 2017 r. "Dożywianie osób ubogich z terenu m. Łomża w postaci jednego ciepłego posiłku". - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej w 2017 r. "Prowadzenie placówek wsparcia dziennego". - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

OPŁATA OD POSIADANIA PSA

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

OPŁATA TARGOWA

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 10 stycznia 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łomża - przeznaczonych do sprzedaży (dotychczasowym najemcom) - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do przekazania w najem - Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża na Prawach Powiatu, przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym - ul. W.Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. turystyki w Centrum Współdziałania Społecznego - Domek Pastora w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Protokół nr XXXIV/16 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaski w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 stycznia 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: ZACZYNA OBOWIĄZYWAĆ USTAWA O POZASĄDOWYM ROZWIĄZYWANIU SPORÓW - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr 9/2017 Wojewódzkiej Komisji ds. Referendum z dnia 04.01.2017 r. w spr. zmian w składach Obwodowych Komisji ds. Referendum - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Uchwała Nr 5/2016 Wojewódzkiej Komisji do Spraw Referendum z dnia 27.12.2016 r. w spr. powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum w spr. budowy w woj. podlaskim regionalnego portu lotniczego. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr 12/2017 Wojewódzkiej Komisji do Spraw referendum w B-stoku z dnia 9.01.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uchwały Miejskiej Komisji do Spraw Referendum w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Rejestr umów 2017 rok

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr umów 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaski w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Miejskiej Komisji ds. Referendum - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Urząd Miejski przypomina przedsiębiorcom o terminie złożenia oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2016 r...... - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 stycznia 2017

Wiadomości

materiały na sesję XXXV

Edycja wiadomości materiały na sesję XXXV - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję XXX

Edycja wiadomości materiały na sesję XXX - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję XXXI

Edycja wiadomości materiały na sesję XXXI - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesję XXXII

Edycja wiadomości materiały na sesję XXXII - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesje XXXVI

Dodanie nowej wiadomości: materiały na sesje XXXVI - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu - ul. Meblowa i ul. Sybiraków - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - ul. Makowa, Piłsudskiego i Polna - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Budżet miasta Łomża na 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wieloletnia Prognoza Finanasowa na lata 2017-2030 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz Stacji Kontroli Pojazdów na dzień 31.12.2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 stycznia 2017

Wiadomości

materiały na sesje XXXVI

Edycja wiadomości materiały na sesje XXXVI - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji w dniu 17.01.2017

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji w dniu 17.01.2017 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Wąskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia DN 63 w pasie drogowym ulicy Cegielnianej i Fabrycznej - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rewizyjna

Edycja wiadomości Komisja Rewizyjna - [Wszystkie zmiany]

Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia- funkcjonowała do 26 kwietnia 2017 r.

Edycja wiadomości Komisja Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji w dniu 19.01.2017

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji w dniu 19.01.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 stycznia 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: SPRZEDAWCY KSIĄŻEK TELEFONICZNYCH POD KONTROLĄ UOKIK - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej na zadanie: Budowa bulwarów w Łomży – II etap - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji w dniu 24.01.2017

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji w dniu 24.01.2017 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Pan pracy Komisji na 2017 rok

Dodanie nowej wiadomości: Pan pracy Komisji na 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert na przebudowę ulicy Sikorskiego - odc. II - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert na przebudowę ulicy Sikorskiego - odc. I - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 stycznia 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja rejestru - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Finanansów w dniu 23 stycznia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Finanansów w dniu 23 stycznia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 25 stycznia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 25 stycznia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Protokół zbiorczych wyników głosowania na obszarze Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

materiały na sesje XXXVI

Edycja wiadomości materiały na sesje XXXVI - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: ISTOTNY POGLĄD W SPRAWIE WOBEC MBANK - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaski w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego dot. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia linii telekomunikacyjnej pod rzeka Narew - obręb Piątnica Poduchowa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

środa, 18 stycznia 2017

Wiadomości

materiały na sesje XXXVI

Edycja wiadomości materiały na sesje XXXVI - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXXVI

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję XXXVI - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym - ul. Wesoła 74 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej - ul. Nowoprojektowana 21 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Urzędzie Stanu Cywilnego Urzędu Miejskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 stycznia 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kablowych linii oraz kontenerowej stacji transformatorowej - ul. Dmowskiego i Skłodowskiej – Curie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: UOKIK WSZCZĄŁ POSTĘPOWANIE PRZECIWKO VOLKSWAGEN GROUP POLSKA - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXXVI

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XXXVI - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze Partnera do realizacji Projektu w ramach osi priorytetowej Kompetencje i kwalifikacje. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska i Polowa) na odcinku od ronda Lutosławskiego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

INTERPRETACJE

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

piątek, 20 stycznia 2017

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 25.01.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 25.01.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 26.16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 26.16 - [Wszystkie zmiany]

Plan Pracy Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia na 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan Pracy Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia na 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 stycznia 2017

Wiadomości

Plan pracy Komisji na 2017 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji na 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do przekazania w najem - grunt pod garażem - ul. Sadowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej dn 110mm i kanalizacji sanitarnej dn 200 mm w sięgaczu i w pasie drogowym ulicy Zdrojowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 r. (art. 13a ustawy pzm) - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXXVI

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XXXVI - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 stycznia 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji XXXV

Dodanie nowej wiadomości: interpelacje z sesji XXXV - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru ds. budowlanych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru ds. inwestycji drogowych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXXVI

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XXXVI - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w roku 2017 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: EUROPEAN FINANCIAL CORP. – OSTRZEŻENIE KONSUMENCKIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 stycznia 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty - organizacja wycieczki w Bieszczady - 50 osób. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Wąskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym ulic Cegielnianej i Fabrycznej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Katolickiemu Stowarzyszeniu "Pokój i Dobro" Oddział Pomocy Osobom z SM - [Wszystkie zmiany]

Aktualizacja załącznika - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty - wykonanie operatów szacunkowych. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 stycznia 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg i umorzeń w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Plan pracy Komisji na 2017 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan pracy Komisji na 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 22/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 22/16 z dnia 28 grudnia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Raiffeisen Bank Polska – decyzja UOKiK - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaski w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 41/16 dnia 27 grudnia 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 41/16 dnia 27 grudnia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 30/16 z dnia 5 grudnia 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 30/16 z dnia 5 grudnia 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXXV.16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 22/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 22/16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 32/16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 32/16 - [Wszystkie zmiany]

Plan Pracy Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji na 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan Pracy Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji na 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 stycznia 2017

Wiadomości

Protokół nr 30.16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 30.16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 26.16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 26.16 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 26.16

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 26.16 - [Wszystkie zmiany]

Plan Pracy Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Plan Pracy Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Protokół nr XXXV/16 - [Wszystkie zmiany]

RAPORT klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej dla odcinka DK nr 61 w granicach m. Łomża 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: RAPORT klasyfikacji odcinków dróg ze względu na koncentrację wypadków śmiertelnych oraz ze względu na bezpieczeństwo sieci drogowej dla odcinka DK nr 61 w granicach m. Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: ISTOTNY POGLĄD W SPRAWIE MILLENIUM - [Wszystkie zmiany]

Plany pracy Komisji Finansów i Skarbu Miasta

Edycja wiadomości Plany pracy Komisji Finansów i Skarbu Miasta - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 25/17 z dnia 27 stycznia w sprawie: sprzedaży lokali mieszkalnych i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w działce gruntu. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 stycznia 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej kablowej linii SN-15kV w rejonie Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznej kablowej linii SN-15kV i kontenerowej stacji transformatorowej w rejonie Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: INTERNETOWE REKLAMY NIERUCHOMOŚCI „INVEST-NET” – DECYZJA UOKIK - [Wszystkie zmiany]

UWAGA z 30.01.2017 r.: Udzielono odpowiedzi na zapytania wykonawców - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 stycznia 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej