Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 lutego 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: KOLEJNY ISTOTNY POGLĄD W SPRAWIE MILLENIUM - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dot. rozbudowy Ciepłowni Miejskiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie prac geodezyjnych. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.1.2017

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.1.2017 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: KARY ZA NIEUCZCIWE REKLAMY– DECYZJE UOKiK - [Wszystkie zmiany]

Odpowiedzi na pytania - 2 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 lutego 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Bożego Ciała w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym i sięgaczu ulicy Zdrojowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej - ul. Spokojnej 96 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Parafii pw. Matki Bożej Bolesnej; Braci Mniejszych Kapucynów w Łomży - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji XXXVI

Dodanie nowej wiadomości: interpelacje z sesji XXXVI - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru ds. sanitarnych w Wydziale Inwestycji w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 lutego 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: ISTOTNY POGLĄD W SPRAWIE PRZECIWKO MBANK - [Wszystkie zmiany]

Stawki dotacji na 2017r.

Dodanie nowej wiadomości: Miesięczne stawki dotacji na 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Szmaragdowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury na 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rozbudowa drogi powiatowej nr 2604B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska i Polowa) na odcinku od ronda Lutosławskiego do skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: ORANGE POLSKA - DECYZJA UOKIK - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Członek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. p. Paweł Laskowski - oświadczenie majątkowe z dnia 03.02.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 lutego 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Ciepłowni Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert - modernizacja łazienek i c.o. w budynku II LO - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Spółdzielni Socjalnej BLACK HORSE w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 lutego 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: ISTOTNY POGLĄD W SPRAWIE BPH - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję XXXVII

Dodanie nowej wiadomości: Materiały na sesję XXXVII - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zgromadzeniu publicznym w dniu 26.02.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: VECTRA – DECYZJA UOKIK - [Wszystkie zmiany]

Biuro Rady Miejskiej /BRM/

aktualizacja - /zmiana pracownika/ w miejsce Paweł Dąbkowski wpisano Izabela Jankiewicz - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 lutego 2017

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 16 lutego 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 16 lutego 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaski w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa i rozbudowa ulicy Piaski w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

piątek, 10 lutego 2017

Wiadomości

Materiały na sesję XXXVII

Edycja wiadomości Materiały na sesję XXXVII - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 14 lutego 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 14 lutego 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji - [Wszystkie zmiany]

Organizacja wycieczki w Bieszczady - 50 osób

Dodanie nowej wiadomości: Organizacja wycieczki w Bieszczady - 50 osób - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: ISTOTNE POGLĄDY W SPRAWIE MILLENNIUM - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji

Edycja wiadomości Zaproszenie na posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 lutego 2017

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie zadania: Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek II)

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie zadania: Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek II) - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie zadania: Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek I)

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie zadania: Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek I) - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zamiarze ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, przejęte pod drogi - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasz nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 lutego 2017

Wiadomości

Materiały na sesję XXXVII

Edycja wiadomości Materiały na sesję XXXVII - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Łomży w 2016 roku. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 14 lutego 2017 r.

Edycja wiadomości Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji w dniu 14 lutego 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

zmiana terminu dyżuru Przewodniczącego Rady

Dodanie nowej wiadomości: zmiana terminu dyżuru Przewodniczącego Rady - [Wszystkie zmiany]

Wykonanie dokumentacji technicznej na: Modernizację łazienek i c.o. w budynku II LO w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie dokumentacji technicznej na: Modernizację łazienek i c.o. w budynku II LO w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert - opracowanie dokumentacji na modernizację łazienek i c.o. w budynku II LO - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na wspólne posiedzenie w dniu 20 lutego o godz. 16.00

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na wspólne posiedzenie w dniu 20 lutego o godz. 16.00 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na wspólne posiedzenie w dniu 20 lutego o godz. 16.00

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na wspólne posiedzenie w dniu 20 lutego o godz. 16.00 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXXVII

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję XXXVII - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego - [Wszystkie zmiany]

Wynik zapytania ofertowego - wycena nieruchomości w 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wynik zapytania ofertowego - wycena nieruchomości w 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 2604B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska i Polowa)

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie rozbudowy drogi powiatowej nr 2604B w Łomży (ulic: Szosa Zambrowska i Polowa) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 lutego 2017

Wiadomości

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska /WGK/

Edycja wiadomości Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska /WGK/ - [Wszystkie zmiany]

Referat Ochrony Środowiska

Edycja wiadomości Referat Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

Wieloosobowe stanowisko pracy d/s infrastruktury

Dodanie nowej wiadomości: Wieloosobowe stanowisko pracy d/s infrastruktury - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Biuro Strefy Ograniczonego Postoju - [Wszystkie zmiany]

Referat Ochrony Środowiska

Edycja wiadomości Referat Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Punkt Obsługi Mieszkańców - [Wszystkie zmiany]

Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej - Domek Pastora

Dodanie nowej wiadomości: Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej - Domek Pastora - [Wszystkie zmiany]

Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego

Dodanie nowej wiadomości: Samodzielne Stanowisko ds. Nadzoru Właścicielskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na modernizację chodników i wjazdów przy ulicy Wyzwolenia, odcinek od ulicy Nowogrodzkiej do ulicy Szerokiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 lutego 2017

Wiadomości

Wydział Edukacji /WED/

Aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Skład Rady Miejskiej

Edycja wiadomości Skład Rady Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

piątek, 17 lutego 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: ISTOTNE POGLĄDY W SPRAWIE RAIFFEISEN BANK POLSKA - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej dn 100 z hydrantem DN 80 i sieci kanalizacji sanitarnej dn 200 w rejonie ul. Wąskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy osiedlowej, rozdzielczej, wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulic.: Polowej i Sadowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy osiedlowej, rozdzielczej, wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej Dn200mm w rejonie ulic Polowej i Giełczyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii kablowych SN i NN, złączy kablowo-pomiarowych i kontenerowej stacji transformatorowej w rejonie ul. Szmaragdowej - [Wszystkie zmiany]

Referat Ochrony Środowiska

Edycja wiadomości Referat Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: SUPLEMENTY DIETY – DZIAŁANIA UOKIK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 20 lutego 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Wynik zapytania ofertowego - usługi geodezyjne.

Dodanie nowej wiadomości: Wynik zapytania ofertowego - usługi geodezyjne. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 lutego 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego: "VII Łomża Półmaraton" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Rozeznanie rynku - program funkcjonlano-użytkowy budowy centrum przesiadkowo-komunikacyjnego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Ciepłowni Miejskiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXXVII

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XXXVII - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji XXXVI

Edycja wiadomości interpelacje z sesji XXXVI - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: EGF Council – ostrzeżenie konsumenckie - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXXVII

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XXXVII - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

środa, 22 lutego 2017

Wiadomości

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie ŁPPiRPA oraz Innych Uzależnień na 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Prezydent Miasta Łomża ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań w zakresie ŁPPiRPA oraz Innych Uzależnień na 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 48/17 z dnia 22 lutego w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 47/17 z dnia 22 lutego w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2017 rok. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 lutego 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa klatki schodowej i dobudowa windy towarowej w budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - WYBÓR OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 lutego 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Kwalifikacja wojskowa 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXXVI/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXXVI/17 - [Wszystkie zmiany]

BIEŻĄCE INFORMACJE

dodano akt. rozporządzenia i zmianę do Zarz. 91/2015 - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 23/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 23/17 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 33/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 33/17 - [Wszystkie zmiany]

Plany Kontroli Komisji Rewizyjnej

Edycja wiadomości Plany Kontroli Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

Plan Pracy Rady na 2017 rok

Dodanie nowej wiadomości: Plan Pracy Rady na 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji XXXVI

Edycja wiadomości interpelacje z sesji XXXVI - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 31/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 31/17 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 32/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 32/17 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 27/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 27/17 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 27/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 27/17 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 32/17

Edycja wiadomości Protokół nr 32/17 - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji XXXVII

Dodanie nowej wiadomości: interpelacje z sesji XXXVII - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej dla modernizacji łazienek i co w budynku II LO

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie dokumentacji technicznej dla modernizacji łazienek i co w budynku II LO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 27 lutego 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w dzierżawę - Grobla Jednaczewska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert - wykonanie badań laboratoryjnych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do zożenia oferty na "Wynajem pomieszczeń przeznaczonych na usługi gastronomiczne w Domku Pastora - Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 lutego 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze m. Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian