Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 01 marca 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej Nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej Nr 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Bursy Szkolnej Nr 3 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Strategia Rozwiązywania problemów Społecznych Miasta Łomża na lata 2016 - 2021. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Łomżyński Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Strategia Promocji Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Strategia Promocji Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2030 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy drogi serwisowej i parkingów w pasie drogowym Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Program Ochrony Środowiska dla miasta Łomża na lata 2016 - 2024 z perspektywą do 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na Środowisko.

Dodanie nowej wiadomości: Program Ochrony Środowiska dla miasta Łomża na lata 2016 - 2024 z perspektywą do 2024 wraz z Prognozą oddziaływania na Środowisko. - [Wszystkie zmiany]

Program "Łomżyńska Karta Seniora"

Dodanie nowej wiadomości: Program "Łomżyńska Karta Seniora" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Roczny Program Współpracy Miasta Łomża z Organizacjami Pozarządowymi 2017 - [Wszystkie zmiany]

Program Rozwoju Przedsiębiorczości w mieście Łomża na lata 2020 Plus "Przedsiębiorcza Łomża - otwarta na biznes"

Dodanie nowej wiadomości: Program Rozwoju Przedsiębiorczości w mieście Łomża na lata 2020 Plus "Przedsiębiorcza Łomża - otwarta na biznes" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Założenia Polityki Społeczno - Gospodarczej Miasta Łomża na 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wieloletni Program "Senior - Wigor" na lata 2015 - 2020 Edycja 2016 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Program wspierania rodziny w mieście Łomża na lata 2016 - 2018 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 - 2018 - [Wszystkie zmiany]

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacji na terenie miasta Łomża w latach 2017 - 2022

Dodanie nowej wiadomości: Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacji na terenie miasta Łomża w latach 2016 - 2021 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na stanowisko Inspektora w Referacie Partycypacji Społecznej Centrum Współdziałania Społecznego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 02 marca 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Modernizacja chodników i wjazdów przy ulicy Wyzwolenia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Konserwacja monitoringu miejskiego - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 marca 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łomży przy ul. Sybiraków - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 06 marca 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Statystyczna liczba dzieci

Dodanie nowej wiadomości: Statystyczna liczba dzieci - [Wszystkie zmiany]

Analiza statystyczna za 2016 rok w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców na terenie miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Analiza statystyczna za 2016 rok w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców na terenie miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 07 marca 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - opłaty za korzystanie ze środowiska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zamiarze udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Return" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 marca 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy osiedlowej, rozdzielczej, wysokoparametrowej sieci ciepłowniczej w rejonie ulic.: Polowej i Sadowej. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie położonym przy ul. Szmaragdowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko Inspektora w Biurze Obsługi Urzędu UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: SALE ZABAW – BEZPIECZEŃSTWO DZIECI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 marca 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zamiarze udzielenia dotacji Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu "MEDYK" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Skarbu i Budżetu - Oddział Podatków - 2 etaty - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję XXXVIII

Dodanie nowej wiadomości: Materiały na sesję XXXVIII - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgromadzenie w dniu 2 kwietnia 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łomży przy ul. Meblowej - na cele inwestycyjne o pow. 1,77 ha - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie dokumentacji projektowej rewaloryzacji, renowacji ogrodzenia zabytkowego cmentarza przy ul. Kopernika w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 10 marca 2017

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 42/17 z dnia 24 stycznia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 42/17 z dnia 24 stycznia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 31/17 z dnia 18 stycznia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 31/17 z dnia 18 stycznia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję XXXVIII

Edycja wiadomości Materiały na sesję XXXVIII - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję XXXVIII

Edycja wiadomości Materiały na sesję XXXVIII - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję XXXVIII

Edycja wiadomości Materiały na sesję XXXVIII - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Sportu, Turystyki i Rekreacji - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie posiedzenie Komisji Rodziny, Pomocy Społecznej i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję XXXVIII

Edycja wiadomości Materiały na sesję XXXVIII - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Konserwacja monitoringu miejskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łomży przy ul. Spokojnej 96 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, przy ul. Wesołej 74 - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję XXXVIII

Edycja wiadomości Materiały na sesję XXXVIII - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę centrum przesiadkowo - komunikacyjnego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 13 marca 2017

Wiadomości

Sprawozdania finansowe na dzień 31.12.2016r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania finansowe na dzień 31.12.2016r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Administrowanie siecią „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXXVIII

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję XXXVIII - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w Łomży w rejonie ul. Wąskiej i Szosy Zambrowskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Usuwania pojazdów z ulic miasta Łomża oraz ich przechowywanie na parkingu strzeżonym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 marca 2017

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie w dniu 20 marca

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie w dniu 20 marca - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża na prawach powiatu, przenaczonej do przekazania w najem - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża na prawach powiatu, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 15 marca 2017

Wiadomości

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego

Edycja wiadomości Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Kulturowego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: ŚWIATOWY DZIEŃ KONSUMENTA: PRAWA KONSUMENTÓW -SENIORÓW - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Referacie Zamówień i Zakupów Publicznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 marca 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa klatki schodowej i dobudowa windy towarowej do budynku Teatru Lalki i Aktora w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Biuro Strefy Ograniczonego Postoju - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XXXVIII

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XXXVIII - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 17 marca 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: WSKAŹNIKI LASEROWE – WYNIKI KONTROLI BEZPIECZEŃSTWA - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Edycja wiadomości Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 20 marca 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy drogi serwisowej i parkingów w pasie drogowym Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia ofert na opracowanie Studium Wykonalności i wykonanie Analizy popytu dla Projektu "Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem - [Wszystkie zmiany]

UWAGA: W dniu 20.03.2017 r. zmieniono termin składania ofert. Aktualny termin składania ofert upływa w dniu 24.03.2017 r. o godz. 10.00 - [Wszystkie zmiany]

udzielono odpowiedzi na pytania Wykonawców - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 marca 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Administrowanie siecią „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przebudowy osiedlowej, rozdzielczej sieci ciepłowniczej w rejonie ulic.: Polowej i Giełczyńskiej - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji XXXVII

Edycja wiadomości interpelacje z sesji XXXVII - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - dot. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża dla terenów południowo–wschodniej części miasta - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Łomża rejon ulic: Al. Legionów, Sikorskiego, Mickiewicza i Wyszyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 marca 2017

Wiadomości

Zgromadzenie w dniu 2 kwietnia 2017r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgromadzenie w dniu 2 kwietnia 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i edukacji ekonomicznej w roku 2017 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy kontenerowej stacji transformatorowej na terenie położonym Łomży w rejonie ul. Grabowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania turystyki. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 marca 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie Ciepłowni Miejskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na: Rozbudowę ul. Zawady Przedmieście w Łomży wraz z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 5 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 10 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 15 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora w Referacie Partycypacji Społecznej Centrum Współdziałania Społecznego UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Edycja wiadomości Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Edycja wiadomości Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Edycja wiadomości Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 24 marca 2017

Wiadomości

Protokół nr XXXVII/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXXVII/17 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 24/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 24/17 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 34/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 34/17 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Administrowanie siecią „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę centrum przesiadkowo - komunikacyjnego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sporządzenie dokumentacji projektowej kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Przykoszarowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

poniedziałek, 27 marca 2017

Wiadomości

dodano załącznik - wyniki konkursu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w sferze kultury w roku 2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 marca 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 marca 2017

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert na Opracowanie Studium Wykonalności i wykonanie Analizy popytu dla Projektu "Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Hale Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem".

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert na Opracowanie Studium Wykonalności i wykonanie Analizy popytu dla Projektu "Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Hale Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem". - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej dn 200 mm na terenie położonym w Łomży w ul. Piaski - [Wszystkie zmiany]

Informacja o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę centrum przesiadkowo - komunikacyjnego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę centrum przesiadkowo - komunikacyjnego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodników i wjazdów przy ulicy Wyzwolenia, odcinek od ulicy Nowogrodzkiej do ulicy Szerokiej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodników i wjazdów przy ulicy Wyzwolenia, odcinek od ulicy Nowogrodzkiej do ulicy Szerokiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Plac zabaw “Statek Kolumba” ze strefą rodzica w formie zadaszonych altanek - [Wszystkie zmiany]

Administrowanie siecią „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” - WYBÓR OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: Administrowanie siecią „Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża” - WYBÓR OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: TRWAŁY NOŚNIK – ISTOTNY POGLĄD WYDANY PRZEZ UOKiK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

czwartek, 30 marca 2017

Wiadomości

Udzielono odpowiedzi - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Budowa ulicy Zawadzkiej w Łomży - na odcinku od skrzyżowania z ulicą Przykoszarową do skrzyżowania z ulicą Szosa do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetrag nieograniczony na rozbudowę ulicy Poligonowej i sięgacza w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach Projektu Poprawa dostępności do terenów inwestycyjnych w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na przebudowę ul. Glogera w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej w ramach Projektu Poprawa dostępności do sieci TEN-T w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy całorocznego zadaszonego obiektu rekreacyjno sportowego – lodowisko - rolkowisko przy ul. Katyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej budowy centrum przesiadkowo - komunikacyjnego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o unieważnieniu zaproszenia do składania ofert dot. opracowania Studium Wykonalności i Analizy popytu projektu "Przebudowa Hali Targowej na Halę Kultury..."

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o unieważnieniu zaproszenia do składania ofert dot. opracowania Studium Wykonalności i Analizy popytu projektu "Przebudowa Hali Targowej na Halę Kultury..." - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

piątek, 31 marca 2017

Wiadomości

Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na stanowisko Inspektora ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za 2016 rok

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Łomża za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Przejdź do pozostałych zmian