Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 02 maja 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy ulic w Łomży - [Wszystkie zmiany]

zmiana terminy dyżuru Przewodniczacego Rady

Dodanie nowej wiadomości: zmiana terminy dyżuru Przewodniczacego Rady - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zatrudnieniu pracownika na umowę zastępstwo na stanowisko Dyrektora Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Łomży ul. Wojska Polskiego 161 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 04 maja 2017

Wiadomości

Zgromadzenie publiczne w dniu 7.05.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgromadzenie publiczne w dniu 7.05.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania na dzień 31.03.2017r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania na dzień 31.03.2017r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze - Inspektora w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych UM w Łomży /2 etaty/ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 05 maja 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Długoterminowy kredyt w kwocie 10 mln złotych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przegląd i czyszczenie separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert na rozbudowę i budowę ulicy Ks. Bp. S. Łukomskiego (DG 101055B) z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na wykonanie sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na ul. Zawadzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Sportowemu Klubowi Tenisa Stołowego na realizację zadania publicznego: "9 Grand Prix Polski Weteranów w Tenisie Stołowym" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 08 maja 2017

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja z otwarcia ofert na rozbudowę i budowę ulicy Ks. Bp. S. Łukomskiego (DG 101055B) z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert na "Budowę sięgacza od ul. Szosa Zambrowska do ul. Ks. Anny w Łomży." - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 09 maja 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie położonym w Łomży w rejonie ul. Łukasińskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie położonym w Łomży w ul. Piaski - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci wodociągowej na terenie położonym w Łomży w pasie drogowym Szosy Zambrowskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: WYROKI SĄDOWE: OCHRONA KONSUMENTÓW - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przegląd i czyszczenie separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zgromadzenie publiczne w dniu 14.05.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgromadzenie publiczne w dniu 14.05.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Zgromadzenie publiczne w dniu 21.05.2017r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgromadzenie publiczne w dniu 21.05.2017r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Stowarzyszeniu Sportów Walki Fight Club Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Łomży 1/2 etatu - [Wszystkie zmiany]

UWAGA z 09.05.2017 r. Udzielono odpowiedzi na zapytanie wykonawcy, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Treść udzielonej odpowiedzi zawarta jest w pliku pod niniejszym ogłoszeniem o zamówieniu: SIWZ- PYTANIA I ODPOWIEDZI –nr 1 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 10 maja 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - ul. Poznańska i ul. Wesoła - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży - Grabówka - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert na "Budowę i rozbudowę ulicy Śmiarowskiego w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ust. lok inwestycji celu publicznego dla budowy elektr. linii kablowych SN i nN wraz z budową stacji transformatorowej - ul. Wojska Polskiego, Tkacka i Włókiennicza - [Wszystkie zmiany]

UWAGA z 10.05.2017 r. Zamawiający informuje o omyłce pisarskiej w SIWZ WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW, stanowiących integralną część SIWZ: skreśla się treść pkt. 6: załącznik nr 5 - Wykaz pracowników realizujących zamówienie - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy budynku przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 5 - działka nr 22834 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę parkingów przy drodze serwisowej w pasie drogowym Alei Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 11 maja 2017

Wiadomości

Zgromadzenie publiczne w dniu 13.05.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zgromadzenie publiczne w dniu 13.05.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty na "Rozbudowę i budowę ulicy Ks. Bp. S. Łukomskiego (DG 101055B) z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu."

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty na Rozbudowę i budowę ulicy Ks. Bp. S. Łukomskiego (DG 101055B) z budową infrastruktury technicznej oraz usunięciem kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę centrum przesiadkowo - komunikacyjnego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - opracowanie dokumentacji projektowej na budowę centrum przesiadkowo - komunikacyjnego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 34/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 34/17 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 29/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 29/17 - [Wszystkie zmiany]

Uwagi z 11.05.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na opracowanie audytów energetycznych i inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynków Przedszkoli „Mały Artysta „ i „Wesołe Słoneczko” - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej zadania pn.: „Rozbudowa Przedszkola Publicznego Nr 5 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap, część II - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 12 maja 2017

Wiadomości

zaproszenie na posiedzenie w dniu 18 maja

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie w dniu 18 maja - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesję XL

Dodanie nowej wiadomości: Materiały na sesję XL - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 15 maja 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - odmulanie Łomżyczki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy sieci elektroenergetycznej nN, na terenie położonym w Łomży przy ul. Polowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do przekazania w najem - Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy ulic w Łomży.” - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze oferty na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na przebudowę z rozbudową budynku mieszkalnego przy ul. Nadnarwiańskiej 2

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze oferty na opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej na przebudowę z rozbudową budynku mieszkalnego przy ul. Nadnarwiańskiej 2 - [Wszystkie zmiany]

15.05.2017 r. udzielono odpowiedzi na zapytania wykonawcy, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Treść udzielonych odpowiedzi zawarta jest w pliku pod ogłoszeniem o zamówieniu: - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 16 maja 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w psie drogowy ulicy Meblowej. - [Wszystkie zmiany]

zmiana terminu dyżuru Przewodniczącego Rady

Dodanie nowej wiadomości: zmiana terminu dyżuru Przewodniczącego Rady - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sięgacza od ul. Szosa Zambrowska do ul. Ks. Anny w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Budowa sięgacza od ul. Szosa Zambrowska do ul. Ks.Anny w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 17 maja 2017

Wiadomości

17.05.2017 r. udzielono odpowiedzi na zapytania wykonawcy, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Treść udzielonych odpowiedzi zawarta jest w pliku pod ogłoszeniem o zamówieniu: SIWZ_PYTANIA_I_ODPOWIEDZI_5 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie ochrony zdrowia w 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

UWAGA z 17.05.2017 r. Udzielono odpowiedzi na pytania wykonawców, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Treść udzielonych odpowiedzi zawarta jest w plikach pod ogłoszeniem o zamówieniu: SIWZ - Pytania i odpowiedzi - nr 2 i SIWZ - Pytania i odpowiedzi – nr 3 . - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 18 maja 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap, część II - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Gimnazjalnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "Dwójka" - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa i modernizacja chodników w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - budowa i modernizacja chodników w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 19 maja 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-zmiana decyzji środowiskowej - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z XXXIX sesji

Dodanie nowej wiadomości: interpelacje z XXXIX sesji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej i Rozwoju - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 22 maja 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Referacie Zamówień i Zakupów Publicznych UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do przekazania w najem - Stary Rynek i ul. Dmowskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap, część II - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Wykonanie sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na ul. Zawadzkiej w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 23 maja 2017

Wiadomości

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy istniejącej jednotorowej linii napowietrznej na linię dwutorową w rejonie ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XL

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję XL - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4kV wraz z złączami kablowymi w rejonie ul. Poznańskiej - [Wszystkie zmiany]

Przegląd i czyszczenie separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży - wybór oferty

Dodanie nowej wiadomości: Przegląd i czyszczenie separatorów i osadników na miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży - wybór oferty - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa i rozbudowa ulicy Śmiarowskiego w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną."

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - „Budowa i rozbudowa ulicy Śmiarowskiego w Łomży wraz z infrastrukturą techniczną." - [Wszystkie zmiany]

UWAGA z 23.05.2017 r. Udzielono odpowiedzi na pytania wykonawcy, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Treść udzielonych odpowiedzi zawarta jest w plikach pod ogłoszeniem o zamówieniu: SIWZ - Pytania i odpowiedzi - nr 4 . - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 24 maja 2017

Wiadomości

Edycja wiadomości Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap, część II - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 mm PE w psie drogowy i sięgaczu ulicy Zdrojowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w sferze wspierania i upowszechniania turystyki w 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 25 maja 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - ul. Poznańska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej przebudowy budynku przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 5 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie przebudowy parkingów przy drodze serwisowej w pasie drogowym Al. Piłsudskiego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie przebudowy parkingów przy drodze serwisowej w pasie drogowym w Al. Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 26 maja 2017

Wiadomości

Protokół nr 25/17 z dnia 21 marca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 25/17 z dnia 21 marca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 26/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 26/17 z dnia 24 kwietnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 44/17 z dnia 14 marca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 44/17 z dnia 14 marca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 45/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 45/17 z dnia 19 kwietnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 33/17 z dnia 14 marca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 33/17 z dnia 14 marca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 34/17 z dnia 18 kwietnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 34/17 z dnia 18 kwietnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 1/17 z dnia 17 maja 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 1/17 z dnia 17 maja 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnego Borysewicza - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Chludzińskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Cieślika - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnego Domasiewicza - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnej Gałązka - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnej Godlewskiej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnego Grzymały - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnej Ireny Anny Gorzoch - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnej Jóskowiak - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnego Kacprowskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnej Konopka - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnej Mężyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnego Mieczkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnego Olszewskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnego Oszkinisa - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radego Prosińskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnej Rabczyńskiej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnej Śledziewskiej - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Oświadczenia majątkowe radnego Lecha Śleszyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnego Wojtkowskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnego Zaremby - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnego Zwierzyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości oświadczenia majątkowe radnej Ewy Chludzińskiej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na przebudowę parkingów przy drodze serwisowej w pasie drogowym Alei Piłsudskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - ul. Akademicka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - ul. Piaskowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - ul. Nowogrodzka - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - ul. Strusia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - ul. Meblowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta Łomża o drugim przetargu ustnym, nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Łomży przy ul. Meblowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Podlaskiemu Związkowi Piłki Nożnej w Białymstoku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu 1926 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 29 maja 2017

Wiadomości

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Edycja wiadomości Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy elektroenergetycznych linii kablowych - w rejonie ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 mm PE w pasie drogowym ulicy Topolowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 63 mm PE w pasie drogowym ulicy Topolowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasach drogowych ulic: Wojska Polskiego, Spokojnej i Fabrycznej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Rozbudowa ulicy Modrzewiowej w Łomży wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 30 maja 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki II otwartego konkursu ofert w sferze kultury w 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

W dniu 30.05.2017 dodano: Zał. nr 19 - wersje edytowalne zał. nr 1-7.zip - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przebudowa i rozbudowa budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap, część II - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na modernizację pionu żywieniowego i wymianę instalacji wewnętrznych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 7 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 31 maja 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia dn 180 mm PE w psie drogowy ulicy Meblowej - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic w Łomży"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - "Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Łomży, ul. Farna 1 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Łomży 1/2 etatu z możliwością zwiększenia do pełnego etatu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. przygotowania inwestycji w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta p. Mariusz Chrzanowski - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezydenta Miasta p. Agnieszka Barbara Muzyk - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Prezydenta p. Andrzej Zdzisław Garlicki - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sekretarz Miasta p. Tamara Alicja Małachowska - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Skarbnik Miasta p. Elżbieta Parzych - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Edukacji p. Andrzej Michał Piechociński - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska p. Edward Andrzej Karwowski - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Budżetu Wydziału Skarbu i Budżetu p. Bożena Szypulska - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców p. Grażyna Irena Roszkowska - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Naczelnika Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami p. Paulina Gałązka - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego p. Ewa Nowakowska - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Gospodarowania Nieruchomościami p. Henryka Pezowicz - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Wydziału Skarbu i Budżetu p. Celina Kaczmarek - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego p. Zdzisława Głębocka - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu p. Barbara Supińska - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Architektury p. Tomasz Walczuk - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Beata Jagielak - Dardzińska - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Marek Chojnowski - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Podinspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p . Karol Dzbeński - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Oddziału Podatków Wydziału Skarbu i Budżetu p. Jadwiga Jakuć - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Krystyna Wojtkowska - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Tomasz Staniurski - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Janina Picewicz - Znosko - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Referatu Spraw Lokalowych Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia p. Włodzimierz Marek Stanisławski - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Dorota Maria Grochowska - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Adam Maciejewski - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Podinspektor Oddziału Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców p. Teresa Kossakowska - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Inspektor Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności p. Krzysztof Piotrowski - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności p. Krzysztof Piotrowski - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności p. Krzysztof Wróblewski - oświadczenie majątkowe za 2016 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz dotychczasowego najemcy - ul. Senatorska - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do zbycia – oddania w użytkowanie wieczyste - ul. Broniewskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian