Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 03 lipca 2017

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie przebudowy parkingów w pasie drogowym Alei Piłsudskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie przebudowy parkingów w pasie drogowym Alei Piłsudskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - odmulanie Łomżyczki - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Nowogrodzkiej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Nowogrodzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 04 lipca 2017

Wiadomości

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty - modernizacja korytarza szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty - modernizacja korytarza szkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XLIII

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję XLIII - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

środa, 05 lipca 2017

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w UM w Łomży Podinspektora ds. turystyki w Centrum Współdziałania Społecznego - "Domek Pastora" - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża przeznaczonej do przekazania w najem /ul. Nowogrodzka 160/

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża przeznaczonej do przekazania w najem /ul. Nowogrodzka 160/ - [Wszystkie zmiany]

II kwartał 2017

Dodanie nowej wiadomości: II kwartał 2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 06 lipca 2017

Wiadomości

zaproszenie na sesję XLIII

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XLIII - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Modernizację łazienek i instalacji c.o. w budynku II LO w Łomży"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Modernizację łazienek i instalacji c.o. w budynku II LO w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 07 lipca 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: UBEZPIECZENIE OC – LINK4 ZMIENIA PRAKTYKĘ - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XLIII

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XLIII - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Modernizację chodników i wjazdów przy ulicy Szerokiej, odcinek od ulicy Sikorskiego do ulicy Partyzantów w Łomży (strona lewa)”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na "Modernizację chodników i wjazdów przy ulicy Szerokiej, odcinek od ulicy Sikorskiego do ulicy Partyzantów w Łomży (strona lewa)” - [Wszystkie zmiany]

Modernizacja pomieszczeń w budynku PG 1 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Modernizacja pomieszczeń w budynku PG 1 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XLIII

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XLIII - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Bokserskiemu Klubowi Sportowemu "Tiger" na realizację zadania publicznego: Międzynarodowe Mistrzostwa Podlasia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego: Udział zawodnika BKS "Tiger" w Mistrzostwach Europy Młodzików - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 10 lipca 2017

Wiadomości

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża przeznaczonej do przekazania w najem /ul. Wojska Polskiego 41/

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łomża przeznaczonej do przekazania w najem /ul. Wojska Polskiego 41/ - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 11 lipca 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży. - [Wszystkie zmiany]

Zamiar zorganizowania zgromadzenia w dniu 13.07.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zamiar zorganizowania zgromadzenia w dniu 13.07.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 12 lipca 2017

Wiadomości

Dane kontaktowe Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli z mieszkańcami

Edycja wiadomości Dane kontaktowe Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli z mieszkańcami - [Wszystkie zmiany]

Rady Osiedla /samorządy mieszkańców/ działające w mieście Łomża

Edycja wiadomości Rady Osiedla /samorządy mieszkańców/ działające w mieście Łomża - [Wszystkie zmiany]

Wymiana nawierzchni przy Przedszkolu Publicznym nr 15

Dodanie nowej wiadomości: Wymiana nawierzchni przy Przedszkolu Publicznym nr 15 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 13 lipca 2017

Wiadomości

Protokół nr XLI/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XLI/17 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XLII/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XLII/17 - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji XLII

Dodanie nowej wiadomości: interpelacje z sesji XLII - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na renowację pomników usytuowanych w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na renowację pomników usytuowanych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń kotłowni na salę ćwiczeń w budynku Bursy Szkolnej nr 1 przy ul. Kopernika 16 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie modernizacji pionu sportowego w budynku PG Nr 1 w Łomży - po uchyleniu się od zawarcia umowy przez wybranego wykonawcę

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie modernizacji pionu sportowego w budynku PG Nr 1 w Łomży - po uchyleniu się od zawarcia umowy przez wybranego wykonawcę - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

piątek, 14 lipca 2017

Wiadomości

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert na zadanie: Rozbudowa ulicy Modrzewiowej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert na zadanie: Rozbudowa ulicy Modrzewiowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 2/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 2/17 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 2/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 2/17 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 17 lipca 2017

Wiadomości

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy ulic w Łomży.”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowy ulic w Łomży.” - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Łomży, ul. Farna 1

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Łomży, ul. Farna 1 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 18 lipca 2017

Wiadomości

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej /pomoc de minimis/ w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej /pomoc de minimis/ w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg i umorzeń w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg i umorzeń w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu organizacyjnym w sprawie przebudowy ul. Szmaragdowej i 3-go Maja w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu organizacyjnym w sprawie przebudowy ul. Szmaragdowej i 3-go Maja w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - udzielenie kredytu na 10 mln zł

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - udzielenie kredytu na 10 mln zł - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na przebudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap, część II

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na przebudowę i rozbudowę budynku Filharmonii Kameralnej im. W. Lutosławskiego w Łomży – II etap, część II - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodników i wjazdów przy ulicy Szerokiej, odcinek od ulicy Sikorskiego do ulicy Partyzantów w Łomży (strona lewa)

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na modernizację chodników i wjazdów przy ulicy Szerokiej, odcinek od ulicy Sikorskiego do ulicy Partyzantów w Łomży (strona lewa) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 20 lipca 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

piątek, 21 lipca 2017

Wiadomości

Dane kontaktowe Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli z mieszkańcami

Edycja wiadomości Dane kontaktowe Przewodniczących Rad i Zarządów Osiedli z mieszkańcami - [Wszystkie zmiany]

Rady Osiedla /samorządy mieszkańców/ działające w mieście Łomża

Edycja wiadomości Rady Osiedla /samorządy mieszkańców/ działające w mieście Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego na przedszkole niepubliczne - ul. Reymonta 11A - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 24 lipca 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy boiska wielofunkcyjnego - ul. Rybaki - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Modernizacja pomieszczeń w budynku PG 1 w Łomży"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Modernizacja pomieszczeń w budynku PG 1 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.4.2017

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.4.2017 - [Wszystkie zmiany]

petycje

Dodanie nowej wiadomości: petycje - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawnioskuj o świadczenia na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zmiany w przyznawaniu świadczeń „Rodzina 500+” świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 369/XLIII/17 z dnia 12 lipca 2017 r.

Edycja wiadomości Uchwała Nr 369/XLIII/17 z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie: w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 2017 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Edycja wiadomości świadczenia wychowawcze 500+ - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości świadczenie rodzicielskie - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Fundusz alimentacyjny - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia sie dziecka - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Świadczenia pielęgnacyjne - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Zasiłek pielęgnacyjny - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 25 lipca 2017

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Rozbudowa ulicy Modrzewiowej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Rozbudowa ulicy Modrzewiowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 26 lipca 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Nowej 2 w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Nowej 2 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.5.2017

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.5.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 27 lipca 2017

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018r. do 31.12.2018r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.6.2017

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.6.2017 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.7.2017

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.7.2017 - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Wymiana nawierzchni przy Przedszkolu Publicznym nr 15"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: "Wymiana nawierzchni przy Przedszkolu Publicznym nr 15" - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert na wykonanie kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 28 lipca 2017

Wiadomości

Sprawozdania na dzień 30.06.2017r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania na dzień 30.06.2017r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego pn.: "English for free = free kids" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 31 lipca 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń kotłowni na salę ćwiczeń w budynku Bursy Szkolnej nr 1 - [Wszystkie zmiany]

Prezydent Miasta Łomża ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Łomży u zbiegu ulic Zawadzkiej i Katyńskiej.

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek położonych w Łomży u zbiegu ulic Zawadzkiej i Katyńskiej. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie Łomżyńskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Uzależnień na 2017 rok - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian