Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 01 sierpnia 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na 3 wolne stanowiska urzędnicze Młodszego Strażnika Straży Miejskiej UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

PETYCJE

Dodanie nowej wiadomości: PETYCJE - [Wszystkie zmiany]

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Łomży w 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Łomży w 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Rejestr petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Łomży w 2017 rok

Dodanie nowej wiadomości: Rejestr petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Łomży w 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 1 sierpnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 1 sierpnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 sierpnia 2017

Wiadomości

Prezydent Miasta Łomża ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łomży przy ul. Spokojnej 96.

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łomży przy ul. Spokojnej 96. - [Wszystkie zmiany]

W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży ul. Ptasia

Dodanie nowej wiadomości: W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży ul. Ptasia - [Wszystkie zmiany]

W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży ul. Gen. W. Sikorskiego

Dodanie nowej wiadomości: W Y K A Z N I E R U C H O M O Ś C I stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży ul. Gen. W. Sikorskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 sierpnia 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego na przedszkole niepubliczne - ul. Reymonta 11A - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 sierpnia 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy wodociągu rozdzielczego - Konarzyce, ul. Ładna, działka nr 56/45 oraz części działek nr 56/27 i 56/57. - [Wszystkie zmiany]

Inspektor Oddziału Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców p. Łukasz Suprowicz - oświadczenie majątkowe z dnia 10.07.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Oddziału Ewidencji Ludności centrum Obsługi Mieszkańców p. Łukasz Suprowicz - oświadczenie majątkowe z dnia 10.07.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 sierpnia 2017

Wiadomości

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. turystyki w Centrum Współdziałania Społecznego "Domek Pastora"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Podinspektora ds. turystyki w Centrum Współdziałania Społecznego "Domek Pastora" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 sierpnia 2017

Wiadomości

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem na ustawienie tablicy reklamowej - ul. Wojska Polskiego

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do przekazania w najem na ustawienie tablicy reklamowej - ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Korekta błędnie wpisanych działek - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 sierpnia 2017

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Wykaz osób fizycznych, którym została udzielona pomoc publiczna w rolnictwie w 2016 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych, którym została udzielona pomoc publiczna w rolnictwie w 2016 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 sierpnia 2017

Wiadomości

Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 15 sierpnia br.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 13 sierpnia br.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 13 sierpnia br. - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego dot. rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego dot. rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 645 - ul. Nowogrodzkiej - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Nowej 2 w Łomży - dostosowanie obiektu do wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Nowej 2 w Łomży - dostosowanie obiektu do wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 sierpnia 2017

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego na: "Wymiana nawierzchni przy Przedszkolu Publicznym nr 15"

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienie publicznego na: "Wymiana nawierzchni przy Przedszkolu Publicznym nr 15" - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na konserwację rowów odpływowych dla wód deszczowych z miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na konserwację rowów odpływowych dla wód deszczowych z miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na 4 wolne stanowiska urzędnicze: Referent - Doradca Kariery w Urzędzie Miejskim w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Wydanie legitymacji osobie niepełnosprawnej

Edycja wiadomości Wydanie legitymacji osobie niepełnosprawnej - [Wszystkie zmiany]

Wydanie legitymacji osobie niepełnosprawnej

Edycja wiadomości Wydanie legitymacji osobie niepełnosprawnej - [Wszystkie zmiany]

środa, 16 sierpnia 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnego - ul. Dworcowa, Sikorskiego i Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 sierpnia 2017

Wiadomości

Materiały na sesje XLIV

Dodanie nowej wiadomości: Materiały na sesje XLIV - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego UKS "Return" w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego UKS "Return" w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesje XLIV

Edycja wiadomości Materiały na sesje XLIV - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesje XLIV

Edycja wiadomości Materiały na sesje XLIV - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 24 sierpnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 24 sierpnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 18 sierpnia 2017

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Nowej 2 w Łomży - dostosowanie obiektu do wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w budynku przy ul. Nowej 2 w Łomży - dostosowanie obiektu do wymogów przepisów ochrony przeciwpożarowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko Referenta/Podinspektora w Centrum Obsługi Mieszkańców UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Wiadomości

Wykaz lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - dotychczasowym najemcom.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali mieszkalnych, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży - dotychczasowym najemcom. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wyborze oferty - Sporządzenie Mapy Akustycznej Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - Sporządzenie Mapy Akustycznej Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 sierpnia 2017

Wiadomości

Materiały na sesje XLIV

Edycja wiadomości Materiały na sesje XLIV - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji XLIII

Dodanie nowej wiadomości: interpelacje z sesji XLIII - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Modernizację pomieszczeń w budynku PG1 w Łomży"

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Modernizację pomieszczeń w budynku PG1 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XLIV

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję XLIV - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista do spraw obsługi i konserwacji sieci komputerowej – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 sierpnia 2017

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze oferty - konserwacja rowów odpływowych dla wód deszczowych z miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze oferty - konserwacja rowów odpływowych dla wód deszczowych z miejskiej kanalizacji deszczowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora Nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 sierpnia 2017

Wiadomości

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do przekazania w dzierżawę - ul. Śmiarowskiego

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do przekazania w dzierżawę - ul. Śmiarowskiego - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu organizacyjnym w sprawie przebudowy ul. Niemcewicza w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu organizacyjnym w sprawie przebudowy ul. Niemcewicza w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 sierpnia 2017

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert - rozbudowa ulicy Poligonowej

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - rozbudowa ulicy Poligonowej - [Wszystkie zmiany]

Przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży – II ETAP - przetarg nieograniczony

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży – II ETAP - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 sierpnia 2017

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert - przebudowa ul. Glogera w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - przebudowa ul. Glogera w Łomży - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XLIV

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XLIV - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 29 sierpnia 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy boiska wielofunkcyjnego w Łomży przy ul. Rybaki, na działkach nr: 10764/6 i 10767/5 - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XLIV

Edycja wiadomości zaproszenie na sesję XLIV - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 sierpnia 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji GUKS "Olimpijczyk"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji GUKS "Olimpijczyk" - [Wszystkie zmiany]

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot.: "Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży"

Dodanie nowej wiadomości: Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty, dot.: "Opracowanie dokumentacji na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 31 sierpnia 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy Centrum Przesiadkowo-Komunikacyjnego w Łomży w rejonie ul. Dworcowej, Sikorskiego i Al. Legionów - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej - ul. Przykoszarowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy traktu pieszo-rowerowego od ul. Przyjaźni do ul. Szerokiej na terenie położonym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian