Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 września 2017

Wiadomości

Inspektor Ochrony Danych

Dodanie nowej wiadomości: Administrator Bezpieczeństwa Informacji - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XLIII/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XLIII/17 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: „Przebudowa ul. Sikorskiego w Łomży (odcinek II) - od Al. Legionów do ul. Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowań – Etap II” - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Łomża na lata 2017 - 2024 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 września 2017

Wiadomości

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 września 2017

Wiadomości

Materiały na sesje XLV

Dodanie nowej wiadomości: Materiały na sesje XLV - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - wszczęcie postępowania - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kierownik Centrum Integracji Społecznej p. Joanna Agata Truszkowska - oświadczenie majątkowe z dnia 01.08.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 września 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 13 września 2017r. - [Wszystkie zmiany]

korekta daty - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 13 września 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: ...... - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 08 września 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: TELEKOMUNIKACJA CYFROWA – DECYZJA UOKIK - [Wszystkie zmiany]

Zmiana ogłoszenia - zmiana terminu składania ofert - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 258/17 z dnia 28 lipca

dodano załącznik - wniosek o nagrodę - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 11 września 2017

Wiadomości

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 13 września 2017r.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 13 września 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 13 września 2017r.

Edycja wiadomości Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 13 września 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Dodanie nowej wiadomości: Zadania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża z dnia 11.09.2017 r. dot. urządzenia wodnego tj. studni chłonnej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 12 września 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia na terenie wschodniej części Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja o ustaleniu odszkodowania za udział 1/20 części w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 40396/1 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja o ustaleniu odszkodowania za udział 1/20 części w nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 23323/1 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 23534/1 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Główny Specjalista Oddziału Ewidencji Ludności Centrum Obsługi Mieszkańców p. Małgorzata Głębocka - oświadczenie majątkowe z dnia 07.09.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 13 września 2017

Wiadomości

Odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty do spraw obsługi i konserwacji sieci komputerowej w ZSTiO Nr 4 w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 14 września 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: ONE LIFE NETWORK – OSTRZEŻENIE KONSUMENCKIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

zmiana terminu składania ofert na: 15.09.2017 r. godz 10:00 i terminu otwarcia ofert na 15.09.2017 r. godz. 10:15 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 22293/1 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Decyzja o ustaleniu odszkodowania za udział 1/2 części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - działka nr 30421/2 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 15 września 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu "4" - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 2/17 z dnia 23 maja 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 2/17 z dnia 23 maja 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 3/17 z dnia 26 czerwca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 3/17 z dnia 26 czerwca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 4/17 z dnia 4 lipca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 4/17 z dnia 4 lipca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 5/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 5/17 z dnia 28 sierpnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 37/17 z dnia 29 maja 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 37/17 z dnia 29 maja 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 38/17 z dnia 26 czerwca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 38/17 z dnia 26 czerwca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 39/17 z dnia 10 lipca 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 39/17 z dnia 10 lipca 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 40/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 40/17 z dnia 29 sierpnia 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 3/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 3/17 - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesje XLV

Edycja wiadomości Materiały na sesje XLV - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 3/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 3/17 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Budowa ulicy Zawadzkiej w Łomży - na odcinku od skrzyżowania z ulicą Przykoszarową do skrzyżowania z ulicą Szosa do Mężenina - [Wszystkie zmiany]

Uwaga: W dniu 15.09.2017r. zmieniono treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - plik w załączeniu. W dniu 15.09.2017 roku w związku z prośbami potencjalnych Wykonawców, Zamawiający dodał plik "JEDZ" w formacie .DOC - [Wszystkie zmiany]

Uwaga: W dniu 15.09.2017r. zmieniono treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - plik w załączeniu. W dniu 15.09.2017 roku w związku z prośbami potencjalnych Wykonawców, Zamawiający dodał plik "JEDZ" w formacie .DOC - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze Inspektora ds. budowlanych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodano odpowiedzi na pytania wykonawców, załączono rysunki elektryczne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 18 września 2017

Wiadomości

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do składania ofert - wykonanie kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Przykoszarowej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert - przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek II) – od Al. Legionów do ulicy Wojska Polskiego z wyłączeniem skrzyżowań – Etap II - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referent - Doradca Kariery 4 stanowiska w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Uwaga 2: W dniu 18.09.2017 dodano plik: Zał. nr 21 - SST - wszystkie branże. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy wodociągu rozdzielczego na terenie położonym w Konarzycach, w ul. Ładnej. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 19 września 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - ul. Rządowa - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XLV

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję XLV - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 28 września 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 28 września 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesje XLV

Edycja wiadomości Materiały na sesje XLV - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży – II ETAP - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 września 2017

Wiadomości

Dodano załącznik nr 14 ze zmianami treści SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 21 września 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont jezdni drogi krajowej Nr 63 – ul. Szosa Zambrowska w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 22 września 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 września 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa części budynku szkolnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży – II ETAP - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: POLUBOWNE.UOKIK.GOV.PL ― RUSZA KAMPANIA UOKIK - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: GOLDBERG & SONS – OSTRZEŻENIE KONSUMENCKIE - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 645 – ul. Nowogrodzkiej w Łomży - przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza II nabór wniosków dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych i dostawa wyposażenia na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie-decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Uwaga 3: W dniu 25.09.2017r. dodano pliki: Zał. nr 22 i Zał. nr 23 - będące odpowiedziami na zapytania Wykonawcy. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na "Modernizacje budynku przy ul.Farnej 1 oraz pomieszczeń przy ul. Zielonej na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 26 września 2017

Wiadomości

Jednostki Organizacyjne Miasta Łomża

Aktualizacja placówek oświatowych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Młodszego Strażnika Straży Miejskiej w Łomży 3 stanowiska urzędnicze w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Nr 101128B - ul. Stacha Konwy w Łomży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 września 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przykoszarowej - [Wszystkie zmiany]

Rejestry, Ewidencje, Archiwa w Urzędzie Miejskim

aktualizacja danych - Wydział Obsługi Urzędu - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXXIX/17

Edycja wiadomości Protokół nr XXXIX/17 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XL/17

Edycja wiadomości Protokół nr XL/17 - [Wszystkie zmiany]

interpelacje z sesji XLIV

Dodanie nowej wiadomości: interpelacje z sesji XLIV - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora Nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

ZWOLNIENIA - ULGI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

dodano dwie nowe uchwały 332 i 333 - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 28 września 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. planowanej budowy oświetlenia traktu pieszo-rowerowego wraz z monitoringiem od ul. Przyjaźni do ul. Szerokiej oraz przyległego terenu rekreacyjnego przy ul. Przytulnej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na wykonanie oświetlenia na terenie wschodniej części Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zmieniono treść SIWZ oraz zamieszczono zmianę treści ogłoszenia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert na "Przebudowę części budynku szkolnego na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łomży – II ETAP" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 września 2017

Wiadomości

Protokół nr XLIV/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XLIV/17 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 29/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 29/17 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 30/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 30/17 - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na nasadzenia drzew, krzewów, bylin, wykonanie trawników na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: huyoiyuio - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

Wydział Edukacji /WED/

Aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ OSÓB STARSZYCH – BEZPIECZNY I AKTYWNY SENIOR - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Zarządzenie Nr 317/17 z dnia 29 września w sprawie: zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania zespołu ds. realizacji Projektu "Przebudowa układu komunikacyjnego Łomży w ciągu drogi krajowej nr 63" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian