Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 października 2017

Wiadomości

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na Przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na Przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Budowa ulicy Zawadzkiej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Budowa ulicy Zawadzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 października 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Założenia Polityki Społeczno - Gospodarczej Miasta Łomża na 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek II)....

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek II).... - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

III kwartał 2017

Dodanie nowej wiadomości: III kwartał 2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 października 2017

Wiadomości

Krystyna Kamińska - Dyrektor SP 1 - oświadczenie majątkowe za 2016r.

Dodanie nowej wiadomości: Krystyna Kamińska - Dyrektor SP 1 - oświadczenie majątkowe za 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.8.2017

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.8.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 października 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

piątek, 06 października 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 07 października 2017

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację placów zabaw na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację placów zabaw na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 października 2017

Wiadomości

Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej /pomoc de minimis/ w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej /pomoc de minimis/ w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg i umorzeń w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg i umorzeń w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży - ul. Ciepła

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży - ul. Ciepła - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert na Modernizację nawierzchni (drugiej nitki) ul. Szosa Zambrowska na odcinku od ronda Lutosławskiego do ul. Ks. Anny

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert na Modernizację nawierzchni (drugiej nitki) ul. Szosa Zambrowska na odcinku od ronda Lutosławskiego do ul. Ks. Anny - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 października 2017

Wiadomości

Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 13 października 2017r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 13 października 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego - dworzec PKS

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego - dworzec PKS - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania:

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 3

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 3 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego na przedszkole niepubliczne - ul. Dmowskiego 4A - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej - "Grabówka"

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej - "Grabówka" - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie oświetlenia na terenie wschodniej części Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie oświetlenia na terenie wschodniej części Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 13 października 2017r.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 13 października 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 października 2017

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 października 2017

Wiadomości

Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Młodzieżowemu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Młodzieżowemu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesje XLVI

Dodanie nowej wiadomości: Materiały na sesje XLVI - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

piątek, 13 października 2017

Wiadomości

Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót budowlanych i dostawę wyposażenia na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót budowlanych i dostawę wyposażenia na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. budowlanych - 2 etaty w Wydziale Inwestycji w UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. budowlanych - 2 etaty w Wydziale Inwestycji w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny - [Wszystkie zmiany]

Inspektor Centrum Obsługi Mieszkańców p. Aneta Żebrowska - oświadczenie majątkowe z dnia 02.10.2017 r.

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Centrum Obsługi Mieszkańców p. Aneta Żebrowska - oświadczenie majątkowe z dnia 02.10.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesje XLVI

Edycja wiadomości Materiały na sesje XLVI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 października 2017

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Rozbudowa ulicy Poligonowej i sięgacza w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Rozbudowa ulicy Poligonowej i sięgacza w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Frezowanie starej i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinkach dróg w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Frezowanie starej i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinkach dróg w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Modernizacja budynku przy ul. Farnej oraz pomieszczeń przy ul. Zielonej na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Modernizacja budynku przy ul. Farnej oraz pomieszczeń przy ul. Zielonej na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 października 2017

Wiadomości

Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży głównym najemcom.

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży głównym najemcom. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie w dniu 26 października

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie w dniu 26 października - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesje XLVI

Edycja wiadomości Materiały na sesje XLVI - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesje XLVI

Edycja wiadomości Materiały na sesje XLVI - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na sesję XLVI

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję XLVI - [Wszystkie zmiany]

Wyniki naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 października 2017

Wiadomości

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. pozwolenia wodnoprawnego WGK.6341.17.2017

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. pozwolenia wodnoprawnego WGK.6341.17.2017 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. pozwolenia wodnoprawnego WGK.6341.18.2017

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. pozwolenia wodnoprawnego WGK.6341.18.2017 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. pozwolenia wodnoprawnego WGK.6341.16.2017

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. pozwolenia wodnoprawnego WGK.6341.16.2017 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym Al. Legionów i ulicy Spółdzielczej - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego - ul. Glogera

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego - ul. Glogera - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Wykonanie projektu technicznego przebudowy sygnalizacji na dwóch skrzyżowaniach ulicy Wojska Polskiego (DK 61) z ulicą: Polową i ulicą gen. Wł. Sikorskiego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie projektu technicznego przebudowy sygnalizacji na dwóch skrzyżowaniach ulicy Wojska Polskiego (DK 61) z ulicą: Polową i ulicą gen. Wł. Sikorskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa ulicy Glogera w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa ulicy Glogera w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 19 października 2017

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty na wynajem pomieszczeń przeznaczonych na usługi gastronomiczne w Domku Pastora - Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na wynajem pomieszczeń przeznaczonych na usługi gastronomiczne w Domku Pastora - Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 4/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 4/17 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 4/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 4/17 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 października 2017

Wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 października 2017

Wiadomości

interpelacje z sesji XLV

Dodanie nowej wiadomości: interpelacje z sesji XLV - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 października 2017

Wiadomości

Obwieszczenie - decyzja środowiskowa

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Sprawozdania na dzień 30.09.2017r.

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania na dzień 30.09.2017r. - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na zarządzanie projektami

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na zarządzanie projektami - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Edycja wiadomości PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH - [Wszystkie zmiany]

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W TYM SPÓŁEK NIEMAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Edycja wiadomości PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W TYM SPÓŁEK NIEMAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

środa, 25 października 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego - siłowni na przedszkole niepubliczne - ul. Dmowskiego 4a - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Łomża 2 w rejonie ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi krajowej nr 61 (ul. Zjazd) w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi krajowej nr 61 (ul. Zjazd) w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

czwartek, 26 października 2017

Wiadomości

Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży - ul. Spokojna 96

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży - ul. Spokojna 96 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - [Wszystkie zmiany]

zmiana terminu dyżuru Przewodniczącego Rady

Edycja wiadomości zmiana terminu dyżuru Przewodniczącego Rady - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XLV/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XLV/17 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi krajowej nr 61 (ul. Zjazd) w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi krajowej nr 61 (ul. Zjazd) w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Europejska Grupa Finansowa Council – decyzja UOKiK

Dodanie nowej wiadomości: Europejska Grupa Finansowa Council – decyzja UOKiK - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych i dostawę wyposażenia na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych i dostawę wyposażenia na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 października 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie w sprawie wolnego punktu sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 października 2017

Wiadomości

Informacja o unieważnieniu postępowania na modernizację nawierzchni (drugiej nitki) ul. Szosa Zambrowska na odcinku od ronda Lutosławskiego do ul. Ks. Anny

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania na modernizację nawierzchni (drugiej nitki) ul. Szosa Zambrowska na odcinku od ronda Lutosławskiego do ul. Ks. Anny - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 października 2017

Wiadomości

Zaproszenie do złożenia oferty "Modernizacja budynku przy ul. Farnej praz pomieszczeń przy ul. Zielonej na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Łomży".

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty "Modernizacja budynku przy ul. Farnej praz pomieszczeń przy ul. Zielonej na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora /Inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Wyniki naboru na stanowisko Referenta w Oddziale Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców UM w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki naboru na stanowisko Referenta w Oddziale Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę z rozbudową drogi gminnej Nr 101128B - ul. Stacha Konwy w Łomży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę z rozbudową drogi gminnej Nr 101128B - ul. Stacha Konwy w Łomży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Przykoszarowej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Przykoszarowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian