Przybornik
Logo BIP Herb

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

BIP Urzędu Miejskiego w Łomży

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 października 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu na Przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 645 - ul. Nowogrodzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Budowa ulicy Zawadzkiej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 października 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Założenia Polityki Społeczno - Gospodarczej Miasta Łomża na 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa ulicy Sikorskiego w Łomży (odcinek II).... - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: III kwartał 2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 października 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Krystyna Kamińska - Dyrektor SP 1 - oświadczenie majątkowe za 2016r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy nr BUD.6743.3.8.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 października 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

piątek, 06 października 2017

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

sobota, 07 października 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację placów zabaw na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 października 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej /pomoc de minimis/ w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono ulg i umorzeń w okresie od 1 stycznia do 30 września 2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży - ul. Ciepła - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert na Modernizację nawierzchni (drugiej nitki) ul. Szosa Zambrowska na odcinku od ronda Lutosławskiego do ul. Ks. Anny - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 10 października 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 13 października 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego - dworzec PKS - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania: - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości, położonej w Łomży przy ul. Poznańskiej 3 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie - dot. ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego na przedszkole niepubliczne - ul. Dmowskiego 4A - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej - "Grabówka" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie oświetlenia na terenie wschodniej części Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w dniu 13 października 2017r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 października 2017

Wiadomości

Aktualizacja danych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 października 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Prezydenta Miasta o zamiarze udzielenia dotacji Młodzieżowemu Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesje XLVI

Dodanie nowej wiadomości: Materiały na sesje XLVI - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łomża - [Wszystkie zmiany]

Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu i zmiana treści SIWZ - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

piątek, 13 października 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania na wykonanie robót budowlanych i dostawę wyposażenia na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wynikach naboru na stanowisko Inspektora ds. budowlanych - 2 etaty w Wydziale Inwestycji w UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Rodziny - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Inspektor Centrum Obsługi Mieszkańców p. Aneta Żebrowska - oświadczenie majątkowe z dnia 02.10.2017 r. - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesje XLVI

Edycja wiadomości Materiały na sesje XLVI - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 16 października 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: Rozbudowa ulicy Poligonowej i sięgacza w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Frezowanie starej i wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej na odcinkach dróg w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Modernizacja budynku przy ul. Farnej oraz pomieszczeń przy ul. Zielonej na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 października 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Łomża przeznaczonych do sprzedaży głównym najemcom. - [Wszystkie zmiany]

zaproszenie na posiedzenie w dniu 26 października

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na posiedzenie w dniu 26 października - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesje XLVI

Edycja wiadomości Materiały na sesje XLVI - [Wszystkie zmiany]

Materiały na sesje XLVI

Edycja wiadomości Materiały na sesje XLVI - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: zaproszenie na sesję XLVI - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki naboru na stanowisko Inspektora Nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 października 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. pozwolenia wodnoprawnego WGK.6341.17.2017 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. pozwolenia wodnoprawnego WGK.6341.18.2017 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. pozwolenia wodnoprawnego WGK.6341.16.2017 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej budowy gazociągu średniego ciśnienia w pasie drogowym Al. Legionów i ulicy Spółdzielczej - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu nieograniczonego - ul. Glogera - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykonanie projektu technicznego przebudowy sygnalizacji na dwóch skrzyżowaniach ulicy Wojska Polskiego (DK 61) z ulicą: Polową i ulicą gen. Wł. Sikorskiego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Przebudowa ulicy Glogera w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 19 października 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na wynajem pomieszczeń przeznaczonych na usługi gastronomiczne w Domku Pastora - Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 4/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 4/17 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 4/17

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 4/17 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 października 2017

Wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 października 2017

Wiadomości

interpelacje z sesji XLV

Dodanie nowej wiadomości: interpelacje z sesji XLV - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 października 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie - decyzja środowiskowa - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sprawozdania na dzień 30.09.2017r. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na zarządzanie projektami - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

Edycja wiadomości PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH - [Wszystkie zmiany]

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W TYM SPÓŁEK NIEMAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Edycja wiadomości PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH, JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W TYM SPÓŁEK NIEMAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - [Wszystkie zmiany]

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

środa, 25 października 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE - zmiana sposobu użytkowania budynku usługowego - siłowni na przedszkole niepubliczne - ul. Dmowskiego 4a - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE - dot. ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Łomża 2 w rejonie ul. Wojska Polskiego - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi krajowej nr 61 (ul. Zjazd) w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

aktualizacja - [Wszystkie zmiany]

czwartek, 26 października 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiącej własność Miasta Łomża, przeznaczonej do sprzedaży - ul. Spokojna 96 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości, stanowiących własność Miasta Łomża, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - [Wszystkie zmiany]

zmiana terminu dyżuru Przewodniczącego Rady

Edycja wiadomości zmiana terminu dyżuru Przewodniczącego Rady - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XLV/17 - [Wszystkie zmiany]

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na remont drogi krajowej nr 61 (ul. Zjazd) w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Europejska Grupa Finansowa Council – decyzja UOKiK - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych i dostawę wyposażenia na terenie Parku Jana Pawła II - Papieża Pielgrzyma w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 października 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie w sprawie wolnego punktu sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 30 października 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o unieważnieniu postępowania na modernizację nawierzchni (drugiej nitki) ul. Szosa Zambrowska na odcinku od ronda Lutosławskiego do ul. Ks. Anny - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 31 października 2017

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty "Modernizacja budynku przy ul. Farnej praz pomieszczeń przy ul. Zielonej na potrzeby Centrum Integracji Społecznej w Łomży". - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prezydent Miasta Łomża ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektora /Inspektora nadzoru ds. elektrycznych i elektroenergetycznych w Wydziale Inwestycji UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyniki naboru na stanowisko Referenta w Oddziale Komunikacji Centrum Obsługi Mieszkańców UM w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę z rozbudową drogi gminnej Nr 101128B - ul. Stacha Konwy w Łomży wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Przykoszarowej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian

Banner Cyfrowy Urząd Podawczy
Banner ePUAP
Banner Wojewódzki Biuletyn Informacji Publicznej
Banner Główny Biuletyn Informacji Publicznej